Tác Giả Lưu Lãng Đích Cáp Mô

Tiên Hồ

Tiên Hồ

7.7/10
1.4K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Tiên Hiệp, Huyền Huyễn

Chương 25
Ta Là Thần Cấp Đại Phản Phái Dịch

Ta Là Thần Cấp Đại Phản Phái Dịch

7/10
1.7K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Tiên Hiệp, Huyền Huyễn

Chương 50
Tổng Giám Của Ta Không Thể Nào Đáng Yêu Như Thế

Tổng Giám Của Ta Không Thể Nào Đáng Yêu Như Thế

7.9/10
3.1K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Bách Hợp, Đô Thị

Chương 81
Thập Niên 60 Mẹ Kế Có Nông Trường Dịch

Thập Niên 60 Mẹ Kế Có Nông Trường Dịch

7.6/10
1.8K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Truyện Gia Đấu, Điền Văn, Ngôn Tình, Truyện Nữ Cường, Đô Thị, Huyền Huyễn

Chương 12
Rao Bán Hoa Hồng Với Ánh Trăng

Rao Bán Hoa Hồng Với Ánh Trăng

7.7/10
1.2K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đoản Văn, Ngôn Tình

Chương 8
Hứa với em một đời bình an

Hứa với em một đời bình an

7.8/10
1.5K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 7
Trọng sinh he với đối thủ một mất một còn

Trọng sinh he với đối thủ một mất một còn

7.9/10
56.7K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Khác, Bách Hợp, Đô Thị, Trọng Sinh

Chương 219
Võ trích tiên

Võ trích tiên

7.7/10
13.9K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Khác, Tiên Hiệp, Convert

Chương 429
Đô thị tu chân y thánh

Đô thị tu chân y thánh

7.7/10
252.9K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Tiên Hiệp, Convert

Chương 3700
Hết tiền vào đại học, ta đành đi đồ long

Hết tiền vào đại học, ta đành đi đồ long

7.5/10
1.3K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Dị Năng, Kiếm Hiệp, Đô Thị

Chương 4
Ta có một mặt chiêu hồn phiên

Ta có một mặt chiêu hồn phiên

8.1/10
10.5K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Khác, Convert, Huyền Huyễn

Chương 302
Quyền chi bá giả

Quyền chi bá giả

7.9/10
13.3K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Khác, Convert, Huyền Huyễn

Chương 365
Đại viên vương

Đại viên vương

7.7/10
11.2K

Trạng thái: Tạm Ngưng

Tác giả:

Thể loại: Huyền Huyễn

Chương 326
Nữ Phụ Trùng Sinh Sau Khi Kết Hôn

Nữ Phụ Trùng Sinh Sau Khi Kết Hôn

8.5/10
11.7K

Trạng thái: Còn Tiếp

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 25
Vực Sâu - Dịch Ca

Vực Sâu - Dịch Ca

7.5/10
8.3K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Sắc, Đam Mỹ

Chương 15
Vũ Đấu Tinh Không

Vũ Đấu Tinh Không

7.5/10
7.8K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Tiên Hiệp, Huyền Huyễn

Chương 64
Hương Thôn Diễm Tình

Hương Thôn Diễm Tình

7.5/10
48.6K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Sắc, Đam Mỹ, Truyện Sủng

Chương 32
Cố Sự Của Di Động - Chan Và Tai Nghe - San

Cố Sự Của Di Động - Chan Và Tai Nghe - San

7.5/10
2K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 8
Hãy Để Anh Yêu Em

Hãy Để Anh Yêu Em

7.5/10
7.9K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 31
Thiên Bằng Tung Hoành

Thiên Bằng Tung Hoành

7.5/10
4.7K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Tiên Hiệp

Chương 32
Tiên Hồ
7.7/10
1.4K

Thể loại: Tiên Hiệp, Huyền Huyễn

Ta Là Thần Cấp Đại Phản Phái Dịch
7/10
1.7K

Thể loại: Tiên Hiệp, Huyền Huyễn

Tổng Giám Của Ta Không Thể Nào Đáng Yêu Như Thế
7.9/10
3.1K

Thể loại: Bách Hợp, Đô Thị

Thập Niên 60 Mẹ Kế Có Nông Trường Dịch
7.6/10
1.8K

Thể loại: Xuyên Không, Truyện Gia Đấu

Rao Bán Hoa Hồng Với Ánh Trăng
7.7/10
1.2K

Thể loại: Đoản Văn, Ngôn Tình

Hứa với em một đời bình an
7.8/10
1.5K

Thể loại: Ngôn Tình

Trọng sinh he với đối thủ một mất một còn
7.9/10
56.7K

Thể loại: Truyện Khác, Bách Hợp

Võ trích tiên
7.7/10
13.9K

Thể loại: Truyện Khác, Tiên Hiệp

Đô thị tu chân y thánh
7.7/10
252.9K

Thể loại: Tiên Hiệp, Convert

Hết tiền vào đại học, ta đành đi đồ long
7.5/10
1.3K

Thể loại: Dị Năng, Kiếm Hiệp

Ta có một mặt chiêu hồn phiên
8.1/10
10.5K

Thể loại: Truyện Khác, Convert

Quyền chi bá giả
7.9/10
13.3K

Thể loại: Truyện Khác, Convert

Đại viên vương
7.7/10
11.2K

Thể loại: Huyền Huyễn

Nữ Phụ Trùng Sinh Sau Khi Kết Hôn
8.5/10
11.7K

Thể loại: Ngôn Tình

Vực Sâu - Dịch Ca
7.5/10
8.3K

Thể loại: Truyện Sắc, Đam Mỹ

Vũ Đấu Tinh Không
7.5/10
7.8K

Thể loại: Tiên Hiệp, Huyền Huyễn

Hương Thôn Diễm Tình
7.5/10
48.6K

Thể loại: Truyện Sắc, Đam Mỹ

Cố Sự Của Di Động - Chan Và Tai Nghe - San
7.5/10
2K

Thể loại: Đam Mỹ

Hãy Để Anh Yêu Em
7.5/10
7.9K

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Thiên Bằng Tung Hoành
7.5/10
4.7K

Thể loại: Tiên Hiệp