Tác Giả Ngốc Manh Đích Hoàn Tử

Ta Mang Theo 1 Tỷ Vật Tư Xuyên Hồi 60 Niên Đại

Ta Mang Theo 1 Tỷ Vật Tư Xuyên Hồi 60 Niên Đại

8/10
25.6K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Ngôn Tình, Đô Thị, Light Novel, Truyện Khác

Chương 501
Về Chung Nhà Với Chú FULL

Về Chung Nhà Với Chú FULL

7/10
9.7K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Chương 89
Tầm Bảo Từ Anh Luân Bắt Đầu

Tầm Bảo Từ Anh Luân Bắt Đầu

7.6/10
8.4K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Dị Năng, Xuyên Không, Ngôn Tình, Đô Thị, Phương Tây, Truyện Khác, Huyền Huyễn

Chương 501
Ta Ở Mạt Thế Làm Ruộng Mạt Thế Trọng Sinh Khối Rubik Không Gian Tới Làm Ruộng

Ta Ở Mạt Thế Làm Ruộng Mạt Thế Trọng Sinh Khối Rubik Không Gian Tới Làm Ruộng

7.7/10
10.4K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Ngôn Tình, Truyện Ngược, Đam Mỹ, Truyện Gia Đấu, Đô Thị, Trọng Sinh, Mạt Thế, Truyện Khác

Chương 501
Một Minh Bừng Tỉnh Tỳ Bà Ngữ

Một Minh Bừng Tỉnh Tỳ Bà Ngữ

7.3/10
1.7K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Đam Mỹ, Đô Thị, Truyện Khác

Chương 26
Phúc Lâm Hẻm Nhỏ

Phúc Lâm Hẻm Nhỏ

7.8/10
1.9K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Quan Trường, Đam Mỹ, Đô Thị, Truyện Khác

Chương 39
Thập Phần Vừa Ý Ngươi

Thập Phần Vừa Ý Ngươi

7.5/10
2.3K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Bách Hợp

Chương 29
Bạn Gái Ôn Nhu

Bạn Gái Ôn Nhu

7.6/10
1.5K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Bách Hợp, Điền Văn

Chương 7
Khó Thuần

Khó Thuần

7.4/10
1.5K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Bách Hợp

Chương 19
Trọng Sinh Mang Khối Rubik Không Gian Làm Ruộng Ở Mạt Thế

Trọng Sinh Mang Khối Rubik Không Gian Làm Ruộng Ở Mạt Thế

7.5/10
6.7K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Điền Văn, Trọng Sinh, Mạt Thế

Chương 50
Nhất Lộ An Ninh

Nhất Lộ An Ninh

7.7/10
2.3K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Bách Hợp

Chương 33
Bàn Luận Về Biện Pháp Tốt Nhất Trừng Trị Người Yêu Cũ Trăng Hoa

Bàn Luận Về Biện Pháp Tốt Nhất Trừng Trị Người Yêu Cũ Trăng Hoa

7.3/10
3.4K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Bách Hợp

Chương 76
Cùng Đối Thủ Một Mất Một Còn Tốt Hơn Về Sau FULL

Cùng Đối Thủ Một Mất Một Còn Tốt Hơn Về Sau FULL

7.1/10
2K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Bách Hợp

Chương 11
Mơ Ước Đã Lâu

Mơ Ước Đã Lâu

7.3/10
9.7K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Bách Hợp

Chương 86
Tân Hoan Niềm Vui Mới

Tân Hoan Niềm Vui Mới

7.3/10
17.9K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Bách Hợp

Chương 103
Câu chuyện mật ngọt

Câu chuyện mật ngọt

7.6/10
49.8K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Bách Hợp, Truyện Sủng, Điền Văn

Chương 103
Bắt đầu sáng đi chiều về đường tam tạng

Bắt đầu sáng đi chiều về đường tam tạng

7.9/10
16.3K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Khác, Tiên Hiệp, Convert

Chương 426
Nhật ký hiểm nguy

Nhật ký hiểm nguy

7.7/10
1.5K

Trạng thái: Tạm Ngưng

Tác giả:

Thể loại: Trinh Thám

Chương 9
Nam Chủ Đều Là Xà Tinh Bệnh

Nam Chủ Đều Là Xà Tinh Bệnh

7.8/10
9.8K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình

Chương 112
Trọng Sinh Chi Hoàn Khố

Trọng Sinh Chi Hoàn Khố

7.5/10
20.4K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ, Trọng Sinh

Chương 35
Nữ Phụ Trùng Sinh Sau Khi Kết Hôn

Nữ Phụ Trùng Sinh Sau Khi Kết Hôn

8.5/10
11.7K

Trạng thái: Còn Tiếp

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 25
Tối Chung Trí Năng

Tối Chung Trí Năng

8.5/10
30.6K

Trạng thái: Còn tiếp

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Võng Du

Chương 267
Quách Tiểu Phong Phá Án

Quách Tiểu Phong Phá Án

8.5/10
11.5K

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp

Chương 135
Thế Thân Không Đạt Tiêu Chuẩn

Thế Thân Không Đạt Tiêu Chuẩn

7.5/10
7.8K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Đam Mỹ, Truyện Sắc

Chương 17
Mẹ Chồng Nàng Dâu

Mẹ Chồng Nàng Dâu

7.5/10
7.6K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Gia Đấu, Truyện Khác

Chương 32
Game Online 33 ngày

Game Online 33 ngày

7.5/10
6.6K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Hài Hước, Võng Du

Chương 40
Đương Nhi Tử Xuyên Thành Lão Tử (Khi Con Thành Cha)

Đương Nhi Tử Xuyên Thành Lão Tử (Khi Con Thành Cha)

7.5/10
7.2K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 53
Dị Thế Chi Thú Nhân Bộ Lạc

Dị Thế Chi Thú Nhân Bộ Lạc

7.5/10
8.5K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Mạt Thế

Chương 71
Anh Hùng Mạn Tẩu

Anh Hùng Mạn Tẩu

7.5/10
10.9K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Hài Hước

Chương 75
Nhất Phẩm Thiên Kim

Nhất Phẩm Thiên Kim

7.5/10
10.7K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

Chương 45
Ta Mang Theo 1 Tỷ Vật Tư Xuyên Hồi 60 Niên Đại
8/10
25.6K

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Ngôn Tình

Về Chung Nhà Với Chú FULL
7/10
9.7K

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Tầm Bảo Từ Anh Luân Bắt Đầu
7.6/10
8.4K

Thể loại: Dị Năng, Xuyên Không

Ta Ở Mạt Thế Làm Ruộng Mạt Thế Trọng Sinh Khối Rubik Không Gian Tới Làm Ruộng
7.7/10
10.4K

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Ngôn Tình

Một Minh Bừng Tỉnh Tỳ Bà Ngữ
7.3/10
1.7K

Thể loại: Ngôn Tình, Đam Mỹ

Phúc Lâm Hẻm Nhỏ
7.8/10
1.9K

Thể loại: Ngôn Tình, Quan Trường

Thập Phần Vừa Ý Ngươi
7.5/10
2.3K

Thể loại: Bách Hợp

Bạn Gái Ôn Nhu
7.6/10
1.5K

Thể loại: Bách Hợp, Điền Văn

Khó Thuần
7.4/10
1.5K

Thể loại: Bách Hợp

Trọng Sinh Mang Khối Rubik Không Gian Làm Ruộng Ở Mạt Thế
7.5/10
6.7K

Thể loại: Điền Văn, Trọng Sinh

Nhất Lộ An Ninh
7.7/10
2.3K

Thể loại: Bách Hợp

Bàn Luận Về Biện Pháp Tốt Nhất Trừng Trị Người Yêu Cũ Trăng Hoa
7.3/10
3.4K

Thể loại: Bách Hợp

Cùng Đối Thủ Một Mất Một Còn Tốt Hơn Về Sau FULL
7.1/10
2K

Thể loại: Bách Hợp

Mơ Ước Đã Lâu
7.3/10
9.7K

Thể loại: Bách Hợp

Tân Hoan Niềm Vui Mới
7.3/10
17.9K

Thể loại: Bách Hợp

Câu chuyện mật ngọt
7.6/10
49.8K

Thể loại: Bách Hợp, Truyện Sủng

Bắt đầu sáng đi chiều về đường tam tạng
7.9/10
16.3K

Thể loại: Truyện Khác, Tiên Hiệp

Nhật ký hiểm nguy
7.7/10
1.5K

Thể loại: Trinh Thám

Nam Chủ Đều Là Xà Tinh Bệnh
7.8/10
9.8K

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình

Trọng Sinh Chi Hoàn Khố
7.5/10
20.4K

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

Nữ Phụ Trùng Sinh Sau Khi Kết Hôn
8.5/10
11.7K

Thể loại: Ngôn Tình

Tối Chung Trí Năng
8.5/10
30.6K

Thể loại: Đô Thị, Võng Du

Quách Tiểu Phong Phá Án
8.5/10
11.5K

Thể loại: Kiếm Hiệp

Thế Thân Không Đạt Tiêu Chuẩn
7.5/10
7.8K

Thể loại: Truyện Ngược, Đam Mỹ

Mẹ Chồng Nàng Dâu
7.5/10
7.6K

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Gia Đấu

Game Online 33 ngày
7.5/10
6.6K

Thể loại: Đam Mỹ, Hài Hước

Đương Nhi Tử Xuyên Thành Lão Tử (Khi Con Thành Cha)
7.5/10
7.2K

Thể loại: Đam Mỹ

Dị Thế Chi Thú Nhân Bộ Lạc
7.5/10
8.5K

Thể loại: Đam Mỹ, Mạt Thế

Anh Hùng Mạn Tẩu
7.5/10
10.9K

Thể loại: Đam Mỹ, Hài Hước

Nhất Phẩm Thiên Kim
7.5/10
10.7K

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ