Tác Giả Điệp Chi Linh

Thẻ Bài Mật Thất Trọng Sinh

Thẻ Bài Mật Thất Trọng Sinh

8/10
11.7K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Đam Mỹ, Trinh Thám, Truyện Gia Đấu, Trọng Sinh, Truyện Khác

Chương 419
Toàn Năng Trung Đơn Điện Cạnh

Toàn Năng Trung Đơn Điện Cạnh

7.4/10
7.1K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình, Đam Mỹ, Truyện Gia Đấu, Truyện Khác, Võng Du

Chương 227
Đường Giữa Toàn Năng

Đường Giữa Toàn Năng

7.7/10
1.1K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Đam Mỹ, Truyện Sủng, Hài Hước, Đô Thị, Võng Du

Chương 6
Thẻ Bài Mật Thất

Thẻ Bài Mật Thất

7.5/10
3.5K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 51
Tinh Tạp Đại Sư

Tinh Tạp Đại Sư

7/10
1.1K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Đam Mỹ, Trọng Sinh, Võng Du

Chương 3
Esports Đường Giữa Toàn Năng

Esports Đường Giữa Toàn Năng

7.9/10
1.6K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Đam Mỹ, Võng Du

Chương 5
Thoát Khỏi Thư Viện

Thoát Khỏi Thư Viện

7.5/10
2.8K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Dị Năng, Đam Mỹ, Hài Hước

Chương 62
Đã Một Thời Tình Thâm FULL

Đã Một Thời Tình Thâm FULL

7.5/10
30.5K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị, Võng Du

Chương 114
Đánh dấu ngoài ý muốn

Đánh dấu ngoài ý muốn

7.8/10
17.7K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 95
Bậc thầy thẻ sao

Bậc thầy thẻ sao

7.9/10
31.9K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Trọng Sinh, Võng Du

Chương 115
Giường Đôi Màu

Giường Đôi Màu

7.9/10
4.5K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Khác

Chương 48
Tối Cường Nam Thần

Tối Cường Nam Thần

8.5/10
54.8K

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Võng Du

Chương 441
Nấc Thang Hạnh Phúc

Nấc Thang Hạnh Phúc

8.5/10
1.9K

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 3
Mối Tình Đầu Của Nàng Bọ Cạp (Ngự Tỷ Giang Hồ)

Mối Tình Đầu Của Nàng Bọ Cạp (Ngự Tỷ Giang Hồ)

8.5/10
6.1K

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Võng Du

Chương 21
Bí Mật Của Ảnh Đế

Bí Mật Của Ảnh Đế

8.7/10
36.4K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Truyện Sủng, Khoa Huyễn

Chương 71
Có Một Loại Yêu Quái Gọi Là Nhân Yêu

Có Một Loại Yêu Quái Gọi Là Nhân Yêu

7.5/10
5.1K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Võng Du

Chương 28
Tối Cường Nam Thần (Nam Thần Mạnh Nhất)

Tối Cường Nam Thần (Nam Thần Mạnh Nhất)

7.5/10
156.6K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Hài Hước, Võng Du

Chương 441
Tinh Tế Kết Hôn Chỉ Nam

Tinh Tế Kết Hôn Chỉ Nam

7.5/10
18.8K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 82
Phong Cuồng Đích Tác Gia

Phong Cuồng Đích Tác Gia

7.5/10
8.5K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Đô Thị

Chương 44
Trùng Sinh Chi Huynh Đệ Tình Thâm

Trùng Sinh Chi Huynh Đệ Tình Thâm

7.5/10
43.3K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Truyện Sắc, Đô Thị, Trọng Sinh

Chương 76
Cực Phẩm Tiểu Bạch Chơi Game

Cực Phẩm Tiểu Bạch Chơi Game

7.5/10
2K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Hài Hước, Truyện Teen, Võng Du

Chương 4
Uyên Viễn Lưu Trường

Uyên Viễn Lưu Trường

7.5/10
3.3K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 13
Giường Đôi Màu Tím

Giường Đôi Màu Tím

7.5/10
11.7K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 48
Bạch Cốt Tinh Ba Lần Đánh Tôn Ngộ Không

Bạch Cốt Tinh Ba Lần Đánh Tôn Ngộ Không

7.5/10
6.9K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Hài Hước

Chương 44
Vi Vi Đích Vi Tiếu

Vi Vi Đích Vi Tiếu

7.5/10
13.9K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Đam Mỹ, Truyện Sắc

Chương 60
Tình Yêu Đau Dạ Dày

Tình Yêu Đau Dạ Dày

7.5/10
27.1K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 67
Sự Trả Thù Công Bằng

Sự Trả Thù Công Bằng

7.5/10
14.2K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Đam Mỹ

Chương 61
Yêu Thương Tựa Không Khí

Yêu Thương Tựa Không Khí

7.5/10
13.6K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 51
Chờ Một Ngày Nắng

Chờ Một Ngày Nắng

7.5/10
25.9K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 22
Y Sinh Thế Gia

Y Sinh Thế Gia

7.5/10
26K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 78
Ốc Sên Chạy

Ốc Sên Chạy

7.5/10
44.4K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 40
Thành Phố Vô Tận

Thành Phố Vô Tận

7.5/10
27.1K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Đam Mỹ

Chương 69
Cho Tôi Một Bát Cháo

Cho Tôi Một Bát Cháo

7.5/10
10.3K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Võng Du

Chương 65
Quân Giáo Sinh

Quân Giáo Sinh

7.5/10
38.7K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Khoa Huyễn

Chương 147
Chúc Mừng Sinh Nhật

Chúc Mừng Sinh Nhật

7.5/10
3K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 10
Thẻ Bài Mật Thất Trọng Sinh
8/10
11.7K

Thể loại: Ngôn Tình, Đam Mỹ

Toàn Năng Trung Đơn Điện Cạnh
7.4/10
7.1K

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình

Đường Giữa Toàn Năng
7.7/10
1.1K

Thể loại: Xuyên Không, Đam Mỹ

Thẻ Bài Mật Thất
7.5/10
3.5K

Thể loại: Đam Mỹ

Tinh Tạp Đại Sư
7/10
1.1K

Thể loại: Xuyên Không, Đam Mỹ

Esports Đường Giữa Toàn Năng
7.9/10
1.6K

Thể loại: Xuyên Không, Đam Mỹ

Thoát Khỏi Thư Viện
7.5/10
2.8K

Thể loại: Dị Năng, Đam Mỹ

Đã Một Thời Tình Thâm FULL
7.5/10
30.5K

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Đánh dấu ngoài ý muốn
7.8/10
17.7K

Thể loại: Đam Mỹ

Bậc thầy thẻ sao
7.9/10
31.9K

Thể loại: Đam Mỹ, Trọng Sinh

Giường Đôi Màu
7.9/10
4.5K

Thể loại: Truyện Khác

Tối Cường Nam Thần
8.5/10
54.8K

Thể loại: Đam Mỹ, Võng Du

Nấc Thang Hạnh Phúc
8.5/10
1.9K

Thể loại: Ngôn Tình

Mối Tình Đầu Của Nàng Bọ Cạp (Ngự Tỷ Giang Hồ)
8.5/10
6.1K

Thể loại: Ngôn Tình, Võng Du

Bí Mật Của Ảnh Đế
8.7/10
36.4K

Thể loại: Đam Mỹ, Truyện Sủng

Có Một Loại Yêu Quái Gọi Là Nhân Yêu
7.5/10
5.1K

Thể loại: Đam Mỹ, Võng Du

Tối Cường Nam Thần (Nam Thần Mạnh Nhất)
7.5/10
156.6K

Thể loại: Đam Mỹ, Hài Hước

Tinh Tế Kết Hôn Chỉ Nam
7.5/10
18.8K

Thể loại: Đam Mỹ

Phong Cuồng Đích Tác Gia
7.5/10
8.5K

Thể loại: Đam Mỹ, Đô Thị

Trùng Sinh Chi Huynh Đệ Tình Thâm
7.5/10
43.3K

Thể loại: Đam Mỹ, Truyện Sắc

Cực Phẩm Tiểu Bạch Chơi Game
7.5/10
2K

Thể loại: Ngôn Tình, Hài Hước

Uyên Viễn Lưu Trường
7.5/10
3.3K

Thể loại: Đam Mỹ

Giường Đôi Màu Tím
7.5/10
11.7K

Thể loại: Đam Mỹ

Bạch Cốt Tinh Ba Lần Đánh Tôn Ngộ Không
7.5/10
6.9K

Thể loại: Đam Mỹ, Hài Hước

Vi Vi Đích Vi Tiếu
7.5/10
13.9K

Thể loại: Truyện Ngược, Đam Mỹ

Tình Yêu Đau Dạ Dày
7.5/10
27.1K

Thể loại: Đam Mỹ

Sự Trả Thù Công Bằng
7.5/10
14.2K

Thể loại: Truyện Ngược, Đam Mỹ

Yêu Thương Tựa Không Khí
7.5/10
13.6K

Thể loại: Đam Mỹ

Chờ Một Ngày Nắng
7.5/10
25.9K

Thể loại: Ngôn Tình

Y Sinh Thế Gia
7.5/10
26K

Thể loại: Đam Mỹ

Ốc Sên Chạy
7.5/10
44.4K

Thể loại: Ngôn Tình

Thành Phố Vô Tận
7.5/10
27.1K

Thể loại: Ngôn Tình, Đam Mỹ

Cho Tôi Một Bát Cháo
7.5/10
10.3K

Thể loại: Đam Mỹ, Võng Du

Quân Giáo Sinh
7.5/10
38.7K

Thể loại: Ngôn Tình, Khoa Huyễn

Chúc Mừng Sinh Nhật
7.5/10
3K

Thể loại: Đam Mỹ