Tác Giả Diệp Ức Lạc

Thần Côn Hạ Sơn Ký ghi Chép Xuống Núi Của Thần Côn

Thần Côn Hạ Sơn Ký ghi Chép Xuống Núi Của Thần Côn

7.1/10
3.8K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Dị Giới, Đam Mỹ, Tiên Hiệp, Đô Thị, Huyền Huyễn, Đông Phương

Chương 501
Hai Giới Làm Ruộng Trùm

Hai Giới Làm Ruộng Trùm

8.5/10
69.7K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Dị Năng, Xuyên Không, Ngôn Tình, Cổ Đại, Đam Mỹ, Truyện Khác, Truyện Cung Đấu, Đô Thị, Huyền Huyễn

Chương 460
Tinh Tế Chi Tình Cũ Khó Truy

Tinh Tế Chi Tình Cũ Khó Truy

7.8/10
4K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Khoa Huyễn

Chương 71
Trọng Sinh Chi Tình Hữu Độc Chung

Trọng Sinh Chi Tình Hữu Độc Chung

7.6/10
4.1K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Mạt Thế, Đam Mỹ, Huyền Huyễn

Chương 68
Ghi Chép Xuống Núi Của Thần Côn

Ghi Chép Xuống Núi Của Thần Côn

7.2/10
1.6K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 10
Hai Giới Đầu Cơ Thương

Hai Giới Đầu Cơ Thương

7.3/10
9K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

Chương 135
Cút Lão Tử Không Cần Ngươi Nữa

Cút Lão Tử Không Cần Ngươi Nữa

7.9/10
48K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Đam Mỹ, Trọng Sinh

Chương 166
Xuyên Thư Chi Nghịch Sửa Nhân Sinh

Xuyên Thư Chi Nghịch Sửa Nhân Sinh

7.2/10
295.2K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Dị Giới, Cổ Đại, Đam Mỹ, Huyền Huyễn

Chương 501
Mang Theo Quầy Bán Quà Vặt Xuyên Đến Cổ Đại

Mang Theo Quầy Bán Quà Vặt Xuyên Đến Cổ Đại

7.6/10
45K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Điền Văn, Đam Mỹ, Truyện Khác

Chương 135
Xuyên Thư Chi Nghịch Chuyển Nhân Sinh

Xuyên Thư Chi Nghịch Chuyển Nhân Sinh

7.8/10
5.4K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ, Truyện Khác, Huyền Huyễn

Chương 23
Thần Côn Hạ Sơn Ký

Thần Côn Hạ Sơn Ký

7.5/10
20.9K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Đam Mỹ, Tiên Hiệp, Huyền Huyễn

Chương 38
Mang theo đào bảo hỗn dị thế

Mang theo đào bảo hỗn dị thế

7.6/10
68.6K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Dị Giới, Đam Mỹ, Trọng Sinh

Chương 177
Xuyên qua chi khí tử hoành hành

Xuyên qua chi khí tử hoành hành

7.8/10
67K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Dị Năng, Xuyên Không, Cổ Đại, Đam Mỹ

Chương 501
Trọng sinh chi phế tài đột kích

Trọng sinh chi phế tài đột kích

7.9/10
99.7K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Truyện Ngược, Dị Giới, Phương Tây, Cổ Đại, Đam Mỹ, Trọng Sinh, Huyền Huyễn

Chương 262
Trùng Sinh Chi Cực Phẩm Hoàng Tử Phi

Trùng Sinh Chi Cực Phẩm Hoàng Tử Phi

8.4/10
201.7K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Dị Năng, Xuyên Không, Dị Giới, Đam Mỹ, Trọng Sinh, Huyền Huyễn

Chương 546
Xuyên Qua Chi Linh Thực Sư

Xuyên Qua Chi Linh Thực Sư

8.7/10
136.7K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Dị Năng, Xuyên Không, Điền Văn, Đam Mỹ, Tiên Hiệp, Huyền Huyễn

Chương 397
Xuyên Việt Chi Pháo Hôi Nam Xứng

Xuyên Việt Chi Pháo Hôi Nam Xứng

7.5/10
313.1K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Cổ Đại, Đam Mỹ, Kiếm Hiệp, Truyện Sủng

Chương 390
Thần Côn Hạ Sơn Ký ghi Chép Xuống Núi Của Thần Côn
7.1/10
3.8K

Thể loại: Dị Giới, Đam Mỹ

Hai Giới Làm Ruộng Trùm
8.5/10
69.7K

Thể loại: Dị Năng, Xuyên Không

Tinh Tế Chi Tình Cũ Khó Truy
7.8/10
4K

Thể loại: Đam Mỹ, Khoa Huyễn

Trọng Sinh Chi Tình Hữu Độc Chung
7.6/10
4.1K

Thể loại: Mạt Thế, Đam Mỹ

Ghi Chép Xuống Núi Của Thần Côn
7.2/10
1.6K

Thể loại: Đam Mỹ

Hai Giới Đầu Cơ Thương
7.3/10
9K

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

Cút Lão Tử Không Cần Ngươi Nữa
7.9/10
48K

Thể loại: Hài Hước, Đam Mỹ

Xuyên Thư Chi Nghịch Sửa Nhân Sinh
7.2/10
295.2K

Thể loại: Xuyên Không, Dị Giới

Mang Theo Quầy Bán Quà Vặt Xuyên Đến Cổ Đại
7.6/10
45K

Thể loại: Xuyên Không, Điền Văn

Xuyên Thư Chi Nghịch Chuyển Nhân Sinh
7.8/10
5.4K

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

Thần Côn Hạ Sơn Ký
7.5/10
20.9K

Thể loại: Hài Hước, Đam Mỹ

Mang theo đào bảo hỗn dị thế
7.6/10
68.6K

Thể loại: Dị Giới, Đam Mỹ

Xuyên qua chi khí tử hoành hành
7.8/10
67K

Thể loại: Dị Năng, Xuyên Không

Trọng sinh chi phế tài đột kích
7.9/10
99.7K

Thể loại: Xuyên Không, Truyện Ngược

Trùng Sinh Chi Cực Phẩm Hoàng Tử Phi
8.4/10
201.7K

Thể loại: Dị Năng, Xuyên Không

Xuyên Qua Chi Linh Thực Sư
8.7/10
136.7K

Thể loại: Dị Năng, Xuyên Không

Xuyên Việt Chi Pháo Hôi Nam Xứng
7.5/10
313.1K

Thể loại: Xuyên Không, Cổ Đại