Tác Giả Đông Tẫn Hoan

Thế Nào Là Chân Tình FULL

Thế Nào Là Chân Tình FULL

7.1/10
1.4K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Đoản Văn

Chương 8
(tập truyện) đoản khúc oán thương

(tập truyện) đoản khúc oán thương

7.7/10
1.8K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại

Chương 14
Ta là tinh chủ

Ta là tinh chủ

7.7/10
7.9K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Truyện Khác, Convert

Chương 210
Tướng công là ngục bá

Tướng công là ngục bá

7.8/10
4.4K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không

Chương 40
Hôn ý lung lay xin ngài tổng giám đốc bớt giận

Hôn ý lung lay xin ngài tổng giám đốc bớt giận

7.9/10
4.8K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 72
Thoát khỏi viêm hoang

Thoát khỏi viêm hoang

7.6/10
5.9K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình

Chương 56
Đây Chắc Chắn Là Lợi Dụng Chức Quyền Để Làm Chuyện Xấu Rồi

Đây Chắc Chắn Là Lợi Dụng Chức Quyền Để Làm Chuyện Xấu Rồi

9.1/10
15.9K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 25
Nữ Quỷ

Nữ Quỷ

8.5/10
6.8K

Trạng thái: Còn Tiếp

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Kiếm Hiệp

Chương 32
Thuần Dưỡng (Tương Ngã Tuần Dưỡng)

Thuần Dưỡng (Tương Ngã Tuần Dưỡng)

7.5/10
8.2K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Đoản Văn

Chương 61
Say Mê Không Về

Say Mê Không Về

7.5/10
30.2K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Cổ Đại, Truyện Sủng, Truyện Sắc

Chương 52
Trùng Sinh 1973 (Sống Lại Năm 1973)

Trùng Sinh 1973 (Sống Lại Năm 1973)

7.5/10
7.9K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị, Trọng Sinh

Chương 42
Không Biết Ngọt

Không Biết Ngọt

7.5/10
3.6K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ, Đoản Văn, Huyền Huyễn

Chương 13
Hôn Ý Lung Lay, Xin Ngài Tổng Giám Đốc Bớt Giận

Hôn Ý Lung Lay, Xin Ngài Tổng Giám Đốc Bớt Giận

7.5/10
12.9K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Ngược

Chương 72
Thanh Dục Tuyết Chủ

Thanh Dục Tuyết Chủ

7.5/10
4.7K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

Chương 25
Bồi Tẩm Thừa Tướng

Bồi Tẩm Thừa Tướng

7.5/10
5.2K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

Chương 32
Tu Chân Lão Sư Sinh Hoạt Lục

Tu Chân Lão Sư Sinh Hoạt Lục

7.5/10
156.3K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Huyền Huyễn

Chương 636
Tù Phi

Tù Phi

7.5/10
5.6K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

Chương 22
Thịnh Sủng Thứ Phi

Thịnh Sủng Thứ Phi

7.5/10
11K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Cổ Đại, Truyện Cung Đấu, Truyện Gia Đấu, Trọng Sinh

Chương 57
Trộm Trái Tim, Đoạt Ái Tình

Trộm Trái Tim, Đoạt Ái Tình

7.5/10
68K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 110
Thế Nào Là Chân Tình FULL
7.1/10
1.4K

Thể loại: Ngôn Tình, Đoản Văn

(tập truyện) đoản khúc oán thương
7.7/10
1.8K

Thể loại: Cổ Đại

Ta là tinh chủ
7.7/10
7.9K

Thể loại: Đô Thị, Truyện Khác

Tướng công là ngục bá
7.8/10
4.4K

Thể loại: Xuyên Không

Hôn ý lung lay xin ngài tổng giám đốc bớt giận
7.9/10
4.8K

Thể loại: Ngôn Tình

Thoát khỏi viêm hoang
7.6/10
5.9K

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình

Đây Chắc Chắn Là Lợi Dụng Chức Quyền Để Làm Chuyện Xấu Rồi
9.1/10
15.9K

Thể loại: Đam Mỹ

Nữ Quỷ
8.5/10
6.8K

Thể loại: Ngôn Tình, Kiếm Hiệp

Thuần Dưỡng (Tương Ngã Tuần Dưỡng)
7.5/10
8.2K

Thể loại: Đam Mỹ, Đoản Văn

Say Mê Không Về
7.5/10
30.2K

Thể loại: Xuyên Không, Cổ Đại

Trùng Sinh 1973 (Sống Lại Năm 1973)
7.5/10
7.9K

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Không Biết Ngọt
7.5/10
3.6K

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

Hôn Ý Lung Lay, Xin Ngài Tổng Giám Đốc Bớt Giận
7.5/10
12.9K

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Ngược

Thanh Dục Tuyết Chủ
7.5/10
4.7K

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

Bồi Tẩm Thừa Tướng
7.5/10
5.2K

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

Tu Chân Lão Sư Sinh Hoạt Lục
7.5/10
156.3K

Thể loại: Đô Thị, Huyền Huyễn

Tù Phi
7.5/10
5.6K

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

Thịnh Sủng Thứ Phi
7.5/10
11K

Thể loại: Xuyên Không, Cổ Đại

Trộm Trái Tim, Đoạt Ái Tình
7.5/10
68K

Thể loại: Ngôn Tình