Tác Giả Đông Bôn Tây Cố

Quân Tử Có Cửu Tư

Quân Tử Có Cửu Tư

7.9/10
34.9K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 84
Hai

Hai "Cầm" Cùng Vui

8.5/10
50K

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 58
Quyến Rũ Đàn Ông Đã Có Vợ

Quyến Rũ Đàn Ông Đã Có Vợ

8.4/10
1.9M

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Sắc, Ngôn Tình

Chương 175
Hai 'Cầm' Cùng Vui

Hai 'Cầm' Cùng Vui

7.5/10
38.2K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Sắc, Hài Hước, Ngôn Tình, Đô Thị

Chương 62
Cùng Nói Với Anh, Năm Tháng Bình Yên

Cùng Nói Với Anh, Năm Tháng Bình Yên

7.5/10
3K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đoản Văn, Ngôn Tình

Chương 3
Hạnh Phúc Nhỏ Của Anh

Hạnh Phúc Nhỏ Của Anh

7.5/10
75.2K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 66
Cặp Đôi Cầm Thú

Cặp Đôi Cầm Thú

7.5/10
116.6K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Sắc, Hài Hước, Ngôn Tình

Chương 59
Chỉ Muốn Cùng Em, Chính Là Tốt Nhất

Chỉ Muốn Cùng Em, Chính Là Tốt Nhất

7.5/10
61K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 60
Nhớ Mãi Không Quên

Nhớ Mãi Không Quên

7.5/10
75.3K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Ngôn Tình

Chương 78
Kỳ Thật, Cây Lim Có Thể Dựa

Kỳ Thật, Cây Lim Có Thể Dựa

7.5/10
92K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Sắc, Ngôn Tình

Chương 53
Quay Lại Mỉm Cười, Bắt Đầu JQ

Quay Lại Mỉm Cười, Bắt Đầu JQ

7.5/10
104K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 84