Tác Giả Đông Phương Ngọc Như Ý

Điền viên mật sủng

Điền viên mật sủng

7.5/10
4.5K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 37
Vô ưu kiếm

Vô ưu kiếm

7.7/10
6K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp

Chương 49
Đại Thợ Rèn Tiểu Mật Đào

Đại Thợ Rèn Tiểu Mật Đào

8.9/10
126K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại, Điền Văn

Chương 110
Đại Thiếu Gia Ế Vợ

Đại Thiếu Gia Ế Vợ

7.8/10
20.5K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 113
Thục Nữ Dụ Phu

Thục Nữ Dụ Phu

7.5/10
24.1K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại, Truyện Sủng, Hài Hước, Truyện Cung Đấu

Chương 106
Ta Mới Là Boss

Ta Mới Là Boss

7.9/10
8.1K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình, Cổ Đại

Chương 65
Điền Viên Mật Sủng (Điền Viên Ngọt Sủng)

Điền Viên Mật Sủng (Điền Viên Ngọt Sủng)

7.5/10
13.4K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng, Điền Văn, Mạt Thế

Chương 35
Ta Mới Là Duy Nhất

Ta Mới Là Duy Nhất

7.5/10
7.7K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình, Cổ Đại, Truyện Cung Đấu

Chương 57
Đệ Nhất Thiên Hạ Liêm Vương Phi

Đệ Nhất Thiên Hạ Liêm Vương Phi

7.5/10
29.8K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình

Chương 76
Bảo Bối Của Từ Thiếu Gia

Bảo Bối Của Từ Thiếu Gia

7.5/10
2.7K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Teen

Chương 14
Kiều Nhuyễn Tiểu Tức Phụ

Kiều Nhuyễn Tiểu Tức Phụ

7.5/10
5.3K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại

Chương 31
Thần Kiếm Kim Thoa

Thần Kiếm Kim Thoa

7.5/10
8.5K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp

Chương 78
Thánh Kiếm Đoạt Hồn

Thánh Kiếm Đoạt Hồn

7.5/10
6.5K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp

Chương 42
Lưu Hương Tử Lệnh

Lưu Hương Tử Lệnh

7.5/10
7.1K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp

Chương 47
Kim Kiếm Lệnh

Kim Kiếm Lệnh

7.5/10
17.8K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp

Chương 88
Điền viên mật sủng
7.5/10
4.5K

Thể loại: Ngôn Tình

Vô ưu kiếm
7.7/10
6K

Thể loại: Kiếm Hiệp

Đại Thợ Rèn Tiểu Mật Đào
8.9/10
126K

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại

Đại Thiếu Gia Ế Vợ
7.8/10
20.5K

Thể loại: Ngôn Tình

Thục Nữ Dụ Phu
7.5/10
24.1K

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại

Ta Mới Là Boss
7.9/10
8.1K

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình

Điền Viên Mật Sủng (Điền Viên Ngọt Sủng)
7.5/10
13.4K

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Ta Mới Là Duy Nhất
7.5/10
7.7K

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình

Đệ Nhất Thiên Hạ Liêm Vương Phi
7.5/10
29.8K

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình

Bảo Bối Của Từ Thiếu Gia
7.5/10
2.7K

Thể loại: Truyện Teen

Kiều Nhuyễn Tiểu Tức Phụ
7.5/10
5.3K

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại

Thần Kiếm Kim Thoa
7.5/10
8.5K

Thể loại: Kiếm Hiệp

Thánh Kiếm Đoạt Hồn
7.5/10
6.5K

Thể loại: Kiếm Hiệp

Lưu Hương Tử Lệnh
7.5/10
7.1K

Thể loại: Kiếm Hiệp

Kim Kiếm Lệnh
7.5/10
17.8K

Thể loại: Kiếm Hiệp