Tác Giả Đông Đông Trung Phương

Phía Sau Em Là Đại Dương

Phía Sau Em Là Đại Dương

8.2/10
1.9K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng, Đô Thị, Truyện Teen

Chương 26
Xạ Thủ Câm Yêu Lại Từ Đầu

Xạ Thủ Câm Yêu Lại Từ Đầu

7.2/10
2.1K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Ngôn Tình

Chương 28
Bạch Tiên Sinh Tôi Muốn Ly Hôn

Bạch Tiên Sinh Tôi Muốn Ly Hôn

7.7/10
10.3K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Chương 90
Mạt Thế Chi Ôn Dao

Mạt Thế Chi Ôn Dao

7.3/10
187.3K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Dị Năng, Mạt Thế, Ngôn Tình, Huyền Huyễn

Chương 750
Kim bài trưởng thôn

Kim bài trưởng thôn

8.3/10
10.1K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Khác, Convert, Đô Thị

Chương 208
Kiếp Trạng Nguyên

Kiếp Trạng Nguyên

7.5/10
12.7K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Sắc, Cổ Đại, Đam Mỹ

Chương 42
Tiểu Đệ

Tiểu Đệ

7.5/10
22.7K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Truyện Sủng

Chương 49
Yêu Thô Nhân

Yêu Thô Nhân

7.5/10
9.7K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

Chương 30
Ái Thượng Đại Sư Huynh

Ái Thượng Đại Sư Huynh

7.5/10
4K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 12
Ngân Lang Cao Dương

Ngân Lang Cao Dương

7.5/10
3.4K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

Chương 15
Yêu Hồ Tiểu Bạch

Yêu Hồ Tiểu Bạch

7.5/10
3.3K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

Chương 13
Tiếp Xúc Thân Mật Với Người Ngoài Hành Tinh

Tiếp Xúc Thân Mật Với Người Ngoài Hành Tinh

7.5/10
7.4K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 42
Nhân Ngư Tiểu Nam

Nhân Ngư Tiểu Nam

7.5/10
7.9K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Huyền Huyễn

Chương 45
Vạn Năng Bảo Bảo

Vạn Năng Bảo Bảo

7.5/10
3.6K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 13
Bé Thỏ Con Của Hổ Thần

Bé Thỏ Con Của Hổ Thần

7.5/10
9.7K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 47
Đừng Nói Hoàng Đế Vô Tình

Đừng Nói Hoàng Đế Vô Tình

7.5/10
2.8K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

Chương 10
Nguyên Thủy Thuần Sinh Thái

Nguyên Thủy Thuần Sinh Thái

7.5/10
17.5K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Sắc, Cổ Đại, Đam Mỹ

Chương 51
Lưu Manh Hoàng Phi

Lưu Manh Hoàng Phi

7.5/10
18.3K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 91
Phía Sau Em Là Đại Dương
8.2/10
1.9K

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Xạ Thủ Câm Yêu Lại Từ Đầu
7.2/10
2.1K

Thể loại: Truyện Ngược, Ngôn Tình

Bạch Tiên Sinh Tôi Muốn Ly Hôn
7.7/10
10.3K

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Mạt Thế Chi Ôn Dao
7.3/10
187.3K

Thể loại: Dị Năng, Mạt Thế

Kim bài trưởng thôn
8.3/10
10.1K

Thể loại: Truyện Khác, Convert

Kiếp Trạng Nguyên
7.5/10
12.7K

Thể loại: Truyện Sắc, Cổ Đại

Tiểu Đệ
7.5/10
22.7K

Thể loại: Đam Mỹ, Truyện Sủng

Yêu Thô Nhân
7.5/10
9.7K

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

Ái Thượng Đại Sư Huynh
7.5/10
4K

Thể loại: Đam Mỹ

Ngân Lang Cao Dương
7.5/10
3.4K

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

Yêu Hồ Tiểu Bạch
7.5/10
3.3K

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

Tiếp Xúc Thân Mật Với Người Ngoài Hành Tinh
7.5/10
7.4K

Thể loại: Đam Mỹ

Nhân Ngư Tiểu Nam
7.5/10
7.9K

Thể loại: Đam Mỹ, Huyền Huyễn

Vạn Năng Bảo Bảo
7.5/10
3.6K

Thể loại: Đam Mỹ

Bé Thỏ Con Của Hổ Thần
7.5/10
9.7K

Thể loại: Đam Mỹ

Đừng Nói Hoàng Đế Vô Tình
7.5/10
2.8K

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

Nguyên Thủy Thuần Sinh Thái
7.5/10
17.5K

Thể loại: Truyện Sắc, Cổ Đại

Lưu Manh Hoàng Phi
7.5/10
18.3K

Thể loại: Đam Mỹ