Tác Giả Triết Dương Công Tử

Chúc Mừng Nhé

Chúc Mừng Nhé

7.1/10
1.1K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Điền Văn, Đam Mỹ, Đô Thị, Truyện Teen

Chương 3
Trùng Sinh Chi Vương Tử Bảo Bối Đế Vương FULL

Trùng Sinh Chi Vương Tử Bảo Bối Đế Vương FULL

7.5/10
5.3K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Điền Văn, Đam Mỹ, Đô Thị, Trọng Sinh

Chương 43
Trên Vạn Dân Là Hoàng Đế Trên Hoàng Đế Là Phu Quân! FULL

Trên Vạn Dân Là Hoàng Đế Trên Hoàng Đế Là Phu Quân! FULL

7.5/10
3.1K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Cổ Đại, Đam Mỹ

Chương 85
Sau Khi Bị Ta Doạ Khóc Nàng Thổ Lộ Với Ta

Sau Khi Bị Ta Doạ Khóc Nàng Thổ Lộ Với Ta

7.5/10
4.7K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Bách Hợp

Chương 33
Tam sinh tam thế chẩm thượng thư

Tam sinh tam thế chẩm thượng thư

7.5/10
9.2K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 31
Chẩm Thượng Thư

Chẩm Thượng Thư

8.5/10
316.2K

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Huyền Huyễn

Chương 31
Tặng người một bó hoa diên vĩ

Tặng người một bó hoa diên vĩ

8.5/10
4.6K

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 5
Năm tháng là đóa hoa hai lần nở

Năm tháng là đóa hoa hai lần nở

8.5/10
9.2K

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 14
Mộc lan rạng khắp núi đồi

Mộc lan rạng khắp núi đồi

8.5/10
4K

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 3
Tam Sinh Tam Thế Bộ Sinh Liên

Tam Sinh Tam Thế Bộ Sinh Liên

9.3/10
33.7K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Ngôn Tình, Cổ Đại, Huyền Huyễn

Chương 38
Tứ Mạc Hí

Tứ Mạc Hí

7.5/10
40.2K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Chương 87
Hố Văn Thu Về Hệ Thống

Hố Văn Thu Về Hệ Thống

7.5/10
1.5K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Đam Mỹ

Chương 4
Tam Sinh Tam Thế - Thập Lý Đào Hoa

Tam Sinh Tam Thế - Thập Lý Đào Hoa

7.5/10
70K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Ngôn Tình, Cổ Đại, Huyền Huyễn

Chương 30
Hoa Tư Dẫn

Hoa Tư Dẫn

7.5/10
42.6K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 57
Tam Sinh Tam Thế - Chẩm Thượng Thư (Quyển Thượng)

Tam Sinh Tam Thế - Chẩm Thượng Thư (Quyển Thượng)

7.5/10
32.2K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Ngôn Tình, Cổ Đại, Huyền Huyễn

Chương 11
Tam Sinh Tam Thế - Chẩm Thượng Thư (Quyển Hạ)

Tam Sinh Tam Thế - Chẩm Thượng Thư (Quyển Hạ)

7.5/10
21.2K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Ngôn Tình, Cổ Đại, Huyền Huyễn

Chương 20
Năm Tháng Là Đóa Hoa Hai Lần Nở

Năm Tháng Là Đóa Hoa Hai Lần Nở

7.5/10
12.5K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Ngôn Tình

Chương 28
Chúc Mừng Nhé
7.1/10
1.1K

Thể loại: Hài Hước, Điền Văn

Trùng Sinh Chi Vương Tử Bảo Bối Đế Vương FULL
7.5/10
5.3K

Thể loại: Điền Văn, Đam Mỹ

Trên Vạn Dân Là Hoàng Đế Trên Hoàng Đế Là Phu Quân! FULL
7.5/10
3.1K

Thể loại: Xuyên Không, Cổ Đại

Sau Khi Bị Ta Doạ Khóc Nàng Thổ Lộ Với Ta
7.5/10
4.7K

Thể loại: Hài Hước, Bách Hợp

Tam sinh tam thế chẩm thượng thư
7.5/10
9.2K

Thể loại: Ngôn Tình

Chẩm Thượng Thư
8.5/10
316.2K

Thể loại: Ngôn Tình, Huyền Huyễn

Tặng người một bó hoa diên vĩ
8.5/10
4.6K

Thể loại: Ngôn Tình

Năm tháng là đóa hoa hai lần nở
8.5/10
9.2K

Thể loại: Ngôn Tình

Mộc lan rạng khắp núi đồi
8.5/10
4K

Thể loại: Ngôn Tình

Tam Sinh Tam Thế Bộ Sinh Liên
9.3/10
33.7K

Thể loại: Hài Hước, Ngôn Tình

Tứ Mạc Hí
7.5/10
40.2K

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Hố Văn Thu Về Hệ Thống
7.5/10
1.5K

Thể loại: Xuyên Không, Đam Mỹ

Tam Sinh Tam Thế - Thập Lý Đào Hoa
7.5/10
70K

Thể loại: Truyện Ngược, Ngôn Tình

Hoa Tư Dẫn
7.5/10
42.6K

Thể loại: Ngôn Tình

Tam Sinh Tam Thế - Chẩm Thượng Thư (Quyển Thượng)
7.5/10
32.2K

Thể loại: Truyện Ngược, Ngôn Tình

Tam Sinh Tam Thế - Chẩm Thượng Thư (Quyển Hạ)
7.5/10
21.2K

Thể loại: Truyện Ngược, Ngôn Tình

Năm Tháng Là Đóa Hoa Hai Lần Nở
7.5/10
12.5K

Thể loại: Truyện Ngược, Ngôn Tình