Tác Giả Thanh Sắc Vũ Dực

Khi Phú Nhị Đại Gặp Phú Nhị Đại FULL

Khi Phú Nhị Đại Gặp Phú Nhị Đại FULL

7.1/10
1.2K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Chương 44
Mang Theo Hokage Khuấy Đảo Dị Giới

Mang Theo Hokage Khuấy Đảo Dị Giới

7.6/10
1.1K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Dị Giới, Huyền Huyễn

Chương 57
Cô Dâu Bừa Của Trịnh Tổng

Cô Dâu Bừa Của Trịnh Tổng

7.7/10
1.9K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 52
Sau Khi Trọng Sinh Thành Bảo Bối Sủng Ái Trong Lòng Bàn Tay Hoàng Thúc

Sau Khi Trọng Sinh Thành Bảo Bối Sủng Ái Trong Lòng Bàn Tay Hoàng Thúc

7/10
2K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại, Truyện Sủng, Truyện Cung Đấu, Truyện Gia Đấu, Điền Văn, Trọng Sinh

Chương 17
Mỗi Ngày Ma Tôn Bệnh Kiều Đều Tìm Đường Chết Kiếm Đường Sống

Mỗi Ngày Ma Tôn Bệnh Kiều Đều Tìm Đường Chết Kiếm Đường Sống

7/10
1.9K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Cổ Đại, Đam Mỹ, Tiên Hiệp, Huyền Huyễn

Chương 40
Tổng Tài Và Chim Hoàng Yến Hắn Giam Giữ Đều Có Bệnh

Tổng Tài Và Chim Hoàng Yến Hắn Giam Giữ Đều Có Bệnh

7.1/10
1.1K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Hài Hước

Chương 7
Cùng Sa Đọa Chi Chủ Yêu Đương

Cùng Sa Đọa Chi Chủ Yêu Đương

7.5/10
1.3K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Ngôn Tình, Cổ Đại, Linh Dị, Phương Tây, Truyện Khác, Huyền Huyễn

Chương 21
Sự Thật Về Chuyện Tấm Cám

Sự Thật Về Chuyện Tấm Cám

7.8/10
1.2K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Dị Giới, Truyện Khác

Chương 13
Thị Tỳ Thừa Hoan

Thị Tỳ Thừa Hoan

7.4/10
1.1K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại, Trọng Sinh

Chương 6
Hạo Ngọc Chân Tiên

Hạo Ngọc Chân Tiên

7/10
1.3K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Tiên Hiệp, Huyền Huyễn

Chương 32
Chàng Thơ

Chàng Thơ

7.9/10
1.3K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Phương Tây

Chương 17
Người Chốn Xưa

Người Chốn Xưa

7.3/10
3.6K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 43
Tinh Tế Âm Nhạc Đại Sư

Tinh Tế Âm Nhạc Đại Sư

7.9/10
2.8K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Đam Mỹ, Khoa Huyễn, Huyền Huyễn

Chương 90
Sau Lũy Tre Làng Phần 1 FULL

Sau Lũy Tre Làng Phần 1 FULL

7/10
1.5K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Lịch Sử, Đoản Văn, Linh Dị, Truyện Khác

Chương 10
Giới Giải Trí Kinh Hoàng

Giới Giải Trí Kinh Hoàng

7/10
1.1K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Truyện Nữ Cường, Ngôn Tình, Linh Dị, Võng Du, Huyền Huyễn

Chương 3
Bọn Họ Đều Nói Tôi Gặp Quỷ

Bọn Họ Đều Nói Tôi Gặp Quỷ

7.1/10
1.4K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Hài Hước, Linh Dị

Chương 26
Sau Lũy Tre Làng Phần 1 Thần Cây Đa Ma Cây Gạo Cú Cáo Cây Đề FULL

Sau Lũy Tre Làng Phần 1 Thần Cây Đa Ma Cây Gạo Cú Cáo Cây Đề FULL

7/10
2.8K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Linh Dị, Việt Nam, Truyện Khác

Chương 25
Sau Lũy Tre Làng Phần 2 Mối Thù Ngàn Năm FULL

Sau Lũy Tre Làng Phần 2 Mối Thù Ngàn Năm FULL

7/10
3.8K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Linh Dị, Việt Nam, Truyện Khác

Chương 45
Sau Lũy Tre Làng Phần 3 Sát Thần Lệnh FULL

Sau Lũy Tre Làng Phần 3 Sát Thần Lệnh FULL

7.7/10
6.2K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Linh Dị, Việt Nam, Truyện Khác

Chương 179
Quỷ Vực Vạn Nhân Mê

Quỷ Vực Vạn Nhân Mê

7.1/10
2.1K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 30
Ở Huyện Thành Cổ Đại Dưỡng Nhi

Ở Huyện Thành Cổ Đại Dưỡng Nhi

7.7/10
1.1K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Cổ Đại, Đam Mỹ, Điền Văn

Chương 5
Lại Qua Bảy Năm Anh Có Còn Yêu Em FULL

Lại Qua Bảy Năm Anh Có Còn Yêu Em FULL

7.1/10
1.8K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Đoản Văn, Đô Thị

Chương 5
Ngu Mỹ Nhân Ven Đường Cũng Gọi Là Hoa Anh Túc

Ngu Mỹ Nhân Ven Đường Cũng Gọi Là Hoa Anh Túc

7.2/10
1.2K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Chương 10
Trước Khi Ngủ Vương Gia Luôn Nghe Thấy Ám Hầu Niệm Chú Thanh Tâm

Trước Khi Ngủ Vương Gia Luôn Nghe Thấy Ám Hầu Niệm Chú Thanh Tâm

7.6/10
6.3K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ, Huyền Huyễn

Chương 133
Học Viện Nữ Thần

Học Viện Nữ Thần

7.1/10
3.2K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Dị Giới

Chương 92
Không Phụ Thê Duyên

Không Phụ Thê Duyên

7.5/10
7.4K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại, Truyện Cung Đấu

Chương 137
Tống Anh Mỹ Lets Go Pikachu!

Tống Anh Mỹ Lets Go Pikachu!

7.7/10
1.6K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Dị Năng, Xuyên Không, Dị Giới, Đam Mỹ, Phương Tây, Huyền Huyễn

Chương 12
Rơi Vào Ôn Nhu

Rơi Vào Ôn Nhu

7.4/10
2.2K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị, Truyện Teen

Chương 12
Mê Mẩn Vì Em FULL

Mê Mẩn Vì Em FULL

7.1/10
64.1K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Dị Năng, Ngôn Tình, Huyền Huyễn

Chương 240
Shota Dụ Hoặc FULL

Shota Dụ Hoặc FULL

7.3/10
5.3K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Đoản Văn

Chương 15
Ngoài Hiện Thực

Ngoài Hiện Thực

7.5/10
4K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Dị Năng, Đam Mỹ, Đô Thị, Huyền Huyễn

Chương 65
Trọng Sinh Tướng Quân Luôn Xem Mình Là Thế Thân

Trọng Sinh Tướng Quân Luôn Xem Mình Là Thế Thân

7.9/10
52.3K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ, Trọng Sinh

Chương 172
Những Năm Tôi Dùng Phi Nhân Loại Làm Diễn Viên

Những Năm Tôi Dùng Phi Nhân Loại Làm Diễn Viên

7.5/10
3.7K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Linh Dị

Chương 38
Kết Mộng Xuân

Kết Mộng Xuân

7.8/10
46.7K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Truyện Khác

Chương 89
Trong Ác Mộng

Trong Ác Mộng

7.8/10
7.6K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 124
Thập Di Ơi! Yêu Lần Nữa Nhé FULL

Thập Di Ơi! Yêu Lần Nữa Nhé FULL

7.4/10
6.7K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Đam Mỹ

Chương 41
Tinh tế sủng thê chỉ nam

Tinh tế sủng thê chỉ nam

8.5/10
4.3K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Khác

Chương 35
Ta Tu Tiên Trong Trò Chơi

Ta Tu Tiên Trong Trò Chơi

7.8/10
2.1K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ, Võng Du, Tiên Hiệp, Huyền Huyễn

Chương 22
Cuộc Sống Của Hai Người Ở Trong Rừng

Cuộc Sống Của Hai Người Ở Trong Rừng

7.8/10
2.9K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Truyện Nữ Cường, Ngôn Tình, Điền Văn

Chương 49
Sinh Sinh Tương Hi

Sinh Sinh Tương Hi

7.9/10
3.3K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Trinh Thám, Truyện Sủng

Chương 29
Mượn Căn Làm Việc

Mượn Căn Làm Việc

7.4/10
12.2K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Truyện Khác

Chương 53
Chiếm Hữu Tuyệt Đối

Chiếm Hữu Tuyệt Đối

7.5/10
11.2K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng, Hài Hước, Trọng Sinh

Chương 81
Thái Thượng Cảm Ứng Thiên

Thái Thượng Cảm Ứng Thiên

7.1/10
4.9K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Quân Sự, Xuyên Không, Lịch Sử, Đông Phương, Truyện Khác

Chương 128
Siêu Cấp Thần Cơ Nhân Dịch

Siêu Cấp Thần Cơ Nhân Dịch

7.8/10
5.9K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Quân Sự, Dị Năng, Xuyên Không, Dị Giới, Đô Thị, Trọng Sinh, Mạt Thế, Truyện Khác, Thám Hiểm, Huyền Huyễn

Chương 65
Mã Qr Năng Lượng Cao

Mã Qr Năng Lượng Cao

7.6/10
5.4K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 78
Phu Quân Ta Là Đại Ma Vương Tương Lai Làm Sao Bây Giờ

Phu Quân Ta Là Đại Ma Vương Tương Lai Làm Sao Bây Giờ

7.6/10
23.3K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại, Truyện Sủng, Truyện Khác, Huyền Huyễn

Chương 268
Vũ Trụ Cấp Sủng Ái

Vũ Trụ Cấp Sủng Ái

7.5/10
4.5K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng, Truyện Khác

Chương 57
Nữ vương bức hôn

Nữ vương bức hôn

7.5/10
8.7K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Bách Hợp, Truyện Khác

Chương 47
Hắc hóa thánh kỵ sĩ

Hắc hóa thánh kỵ sĩ

7.9/10
63.7K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Dị Giới, Cổ Đại, Đam Mỹ, Huyền Huyễn

Chương 159
Sủng thê như lệnh

Sủng thê như lệnh

8.5/10
31.5K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Khác

Chương 224
Trọng sinh thành chó dẫn người mù

Trọng sinh thành chó dẫn người mù

7.9/10
10.7K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Điền Văn, Đô Thị, Trọng Sinh

Chương 62
Đều là xuyên việt dựa vào cái gì ta thành phạm nhân

Đều là xuyên việt dựa vào cái gì ta thành phạm nhân

7.7/10
62.3K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Cổ Đại, Đam Mỹ, Trọng Sinh

Chương 145
Hắc ám chi địa

Hắc ám chi địa

7.7/10
1.6K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Võng Du, Huyền Huyễn

Chương 9
Tu chân hệ thống chưởng môn

Tu chân hệ thống chưởng môn

7.6/10
3K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Dị Giới, Tiên Hiệp, Huyền Huyễn

Chương 63
Tinh tế tu yêu

Tinh tế tu yêu

7.5/10
14.2K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Dị Năng, Xuyên Không, Đam Mỹ, Trọng Sinh, Tiên Hiệp

Chương 98
Quý ngài sầu bi muốn sống bình yên

Quý ngài sầu bi muốn sống bình yên

7.5/10
30.5K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 125
Toàn cầu đại luân hồi

Toàn cầu đại luân hồi

8.3/10
8.5K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Dị Giới, Truyện Khác, Convert

Chương 199
Lại đi theo anh liền ăn luôn em

Lại đi theo anh liền ăn luôn em

7.6/10
9.2K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Đô Thị

Chương 23
Cửu tinh chi chủ

Cửu tinh chi chủ

7.8/10
8.5K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Khác, Huyền Huyễn, Convert

Chương 324
Văn án tinh tế tu yêu

Văn án tinh tế tu yêu

7.7/10
14K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Dị Năng, Xuyên Không, Đam Mỹ, Trọng Sinh, Tiên Hiệp

Chương 98
Độc thê không dễ làm

Độc thê không dễ làm

7.8/10
8.8K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 82
Cùng trời với thú

Cùng trời với thú

7.9/10
17.5K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình, Dị Giới, Trọng Sinh

Chương 365
Lạc lối giữa danh vọng

Lạc lối giữa danh vọng

7.7/10
7.7K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 87
Sổ tay phá huỷ cốt truyện

Sổ tay phá huỷ cốt truyện "mary sue"

8.5/10
249.9K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Hài Hước, Đô Thị, Nữ Phụ, Truyện Khác

Chương 159
Kẻ chi phối tâm lý

Kẻ chi phối tâm lý "phần 2"

7.7/10
3K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Trinh Thám

Chương 26
Trở về quá khứ, để........

Trở về quá khứ, để........

7.9/10
1.2K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình

Chương 4
Cực đạo tinh thần

Cực đạo tinh thần

7.5/10
5.9K

Trạng thái: Tạm Ngưng

Tác giả:

Thể loại: Huyền Huyễn

Chương 60
Người định hình tâm lý

Người định hình tâm lý

7.8/10
12.3K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Trinh Thám

Chương 56
Tổ điều tra và những vụ án bí hiểm

Tổ điều tra và những vụ án bí hiểm

7.6/10
29.6K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Trinh Thám, Linh Dị, Truyện Khác

Chương 108
Nếu như anh không là thiên thần

Nếu như anh không là thiên thần

7.7/10
2.4K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 28
Np hiện đại

Np hiện đại

7.8/10
10.2K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 23
Bảo chủ! thỉnh buông ta

Bảo chủ! thỉnh buông ta "trùng"

7.5/10
4.4K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 43
Khổng minh gia cát lượng đại truyện

Khổng minh gia cát lượng đại truyện

7.9/10
1.5K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Quân Sự, Lịch Sử

Chương 11
Nương tử đi trước đất nước đi sau

Nương tử đi trước đất nước đi sau

7.7/10
3.1K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 43
Sủng thê như mệnh

Sủng thê như mệnh

7.7/10
12.9K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình

Chương 253
Bát tiên đắc đạo

Bát tiên đắc đạo

7.7/10
4.7K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Tiên Hiệp

Chương 101
Sử thượng tối cường tiểu tiểu thụ

Sử thượng tối cường tiểu tiểu thụ

7.9/10
3.3K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Khác

Chương 66
Đại Thần, Vợ Anh Đến Rồi

Đại Thần, Vợ Anh Đến Rồi

6.7/10
2.4K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Khác

Chương 19
Trực Tuyến Công Cuộc Kéo Dài Mạng Sống Của Nữ Chính

Trực Tuyến Công Cuộc Kéo Dài Mạng Sống Của Nữ Chính

9.6/10
21.2K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình, Lịch Sử, Truyện Sủng, Hài Hước, Điền Văn

Chương 77
Nương tử ngốc nghếch (nhị hóa nương tử)

Nương tử ngốc nghếch (nhị hóa nương tử)

8.5/10
6.6K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại, Truyện Sủng

Chương 135
Vô Tình Chi Lộ

Vô Tình Chi Lộ

8.7/10
4.3K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Dị Giới, Tiên Hiệp, Huyền Huyễn

Chương 43
Ma Tôn Cũng Muốn Biết

Ma Tôn Cũng Muốn Biết

9.7/10
24.1K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ, Tiên Hiệp, Huyền Huyễn

Chương 80
Thiên Sư, Giảm Giá Không?

Thiên Sư, Giảm Giá Không?

9/10
11.1K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 86
Tôi Chờ Em Dưới Vực Sâu

Tôi Chờ Em Dưới Vực Sâu

7.7/10
12K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Đoản Văn

Chương 37
Ta Có Thể Là Một Đại Nhân Vật

Ta Có Thể Là Một Đại Nhân Vật

8.5/10
11.4K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Tiên Hiệp

Chương 70
Dạy Học Hữu Nghị

Dạy Học Hữu Nghị

8.8/10
5K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Truyện Sủng

Chương 13
Xuyên Thành Vai Ác Phải Sống Làm Sao

Xuyên Thành Vai Ác Phải Sống Làm Sao

7.5/10
163.3K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Cổ Đại, Đam Mỹ, Hài Hước

Chương 225
Pháp Ngoại Tình Duyên

Pháp Ngoại Tình Duyên

7.5/10
4.6K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Trinh Thám

Chương 10
Trung Nhị Bệnh Cùng Người Yêu Của Hắn

Trung Nhị Bệnh Cùng Người Yêu Của Hắn

7.5/10
2.8K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Hài Hước

Chương 7
Hệ Thống Đang Cộng Hưởng

Hệ Thống Đang Cộng Hưởng

9.3/10
15.3K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Huyền Huyễn

Chương 84
Siêu Cấp Gen Thần

Siêu Cấp Gen Thần

7.1/10
38.4K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Huyền Huyễn

Chương 297
Xuyên Thành Phản Diện Làm Sao Để Sống Đây

Xuyên Thành Phản Diện Làm Sao Để Sống Đây

9.5/10
295.9K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Truyện Ngược, Cổ Đại, Đam Mỹ, Truyện Sủng, Hài Hước

Chương 239
Yêu Phải Một Tên

Yêu Phải Một Tên "Công" (Ái Thượng Lánh Nhất Cá Công)

8.2/10
17K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Đô Thị

Chương 47
Ta Chỉ Muốn An Tĩnh Chơi Game

Ta Chỉ Muốn An Tĩnh Chơi Game

6.7/10
57.7K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Huyền Huyễn

Chương 1351
Anh Là Của Em - Dục Bạc Hoan

Anh Là Của Em - Dục Bạc Hoan

8.5/10
1.7K

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 3
Bảo Chủ! Thỉnh Buông Ta

Bảo Chủ! Thỉnh Buông Ta

8.5/10
7.5K

Trạng thái: Còn Tiếp

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 43
Hắc Ám Cưng Chiều: Vương Phi Chớ Làm Chuyện Xấu

Hắc Ám Cưng Chiều: Vương Phi Chớ Làm Chuyện Xấu

8.5/10
12.4K

Trạng thái: Còn Tiếp

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 107
3 - 1 = Mấy

3 - 1 = Mấy

8.5/10
7.7K

Trạng thái: Còn Tiếp

Tác giả:

Thể loại: Truyện Khác

Chương 28
Đập Nồi Bán Sắc Dưỡng Vương Gia

Đập Nồi Bán Sắc Dưỡng Vương Gia

8.5/10
9.8K

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình

Chương 19
Đại Việt Tu Chân

Đại Việt Tu Chân

8.5/10
12.7K

Trạng thái: Còn Tiếp

Tác giả:

Thể loại: Tiên Hiệp

Chương 116
Khi Phú Nhị Đại Gặp Phú Nhị Đại FULL
7.1/10
1.2K

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Mang Theo Hokage Khuấy Đảo Dị Giới
7.6/10
1.1K

Thể loại: Xuyên Không, Dị Giới

Cô Dâu Bừa Của Trịnh Tổng
7.7/10
1.9K

Thể loại: Ngôn Tình

Sau Khi Trọng Sinh Thành Bảo Bối Sủng Ái Trong Lòng Bàn Tay Hoàng Thúc
7/10
2K

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại

Mỗi Ngày Ma Tôn Bệnh Kiều Đều Tìm Đường Chết Kiếm Đường Sống
7/10
1.9K

Thể loại: Xuyên Không, Cổ Đại

Tổng Tài Và Chim Hoàng Yến Hắn Giam Giữ Đều Có Bệnh
7.1/10
1.1K

Thể loại: Đam Mỹ, Hài Hước

Cùng Sa Đọa Chi Chủ Yêu Đương
7.5/10
1.3K

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Ngôn Tình

Sự Thật Về Chuyện Tấm Cám
7.8/10
1.2K

Thể loại: Dị Giới, Truyện Khác

Thị Tỳ Thừa Hoan
7.4/10
1.1K

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại

Hạo Ngọc Chân Tiên
7/10
1.3K

Thể loại: Cổ Đại, Tiên Hiệp

Chàng Thơ
7.9/10
1.3K

Thể loại: Đam Mỹ, Phương Tây

Người Chốn Xưa
7.3/10
3.6K

Thể loại: Đam Mỹ

Tinh Tế Âm Nhạc Đại Sư
7.9/10
2.8K

Thể loại: Xuyên Không, Đam Mỹ

Sau Lũy Tre Làng Phần 1 FULL
7/10
1.5K

Thể loại: Lịch Sử, Đoản Văn

Giới Giải Trí Kinh Hoàng
7/10
1.1K

Thể loại: Xuyên Không, Truyện Nữ Cường

Bọn Họ Đều Nói Tôi Gặp Quỷ
7.1/10
1.4K

Thể loại: Đam Mỹ, Hài Hước

Sau Lũy Tre Làng Phần 1 Thần Cây Đa Ma Cây Gạo Cú Cáo Cây Đề FULL
7/10
2.8K

Thể loại: Linh Dị, Việt Nam

Sau Lũy Tre Làng Phần 2 Mối Thù Ngàn Năm FULL
7/10
3.8K

Thể loại: Linh Dị, Việt Nam

Sau Lũy Tre Làng Phần 3 Sát Thần Lệnh FULL
7.7/10
6.2K

Thể loại: Linh Dị, Việt Nam

Quỷ Vực Vạn Nhân Mê
7.1/10
2.1K

Thể loại: Đam Mỹ

Ở Huyện Thành Cổ Đại Dưỡng Nhi
7.7/10
1.1K

Thể loại: Xuyên Không, Cổ Đại

Lại Qua Bảy Năm Anh Có Còn Yêu Em FULL
7.1/10
1.8K

Thể loại: Ngôn Tình, Đoản Văn

Ngu Mỹ Nhân Ven Đường Cũng Gọi Là Hoa Anh Túc
7.2/10
1.2K

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Trước Khi Ngủ Vương Gia Luôn Nghe Thấy Ám Hầu Niệm Chú Thanh Tâm
7.6/10
6.3K

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

Học Viện Nữ Thần
7.1/10
3.2K

Thể loại: Xuyên Không, Dị Giới

Không Phụ Thê Duyên
7.5/10
7.4K

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại

Tống Anh Mỹ Lets Go Pikachu!
7.7/10
1.6K

Thể loại: Dị Năng, Xuyên Không

Rơi Vào Ôn Nhu
7.4/10
2.2K

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Mê Mẩn Vì Em FULL
7.1/10
64.1K

Thể loại: Dị Năng, Ngôn Tình

Shota Dụ Hoặc FULL
7.3/10
5.3K

Thể loại: Ngôn Tình, Đoản Văn

Ngoài Hiện Thực
7.5/10
4K

Thể loại: Dị Năng, Đam Mỹ

Trọng Sinh Tướng Quân Luôn Xem Mình Là Thế Thân
7.9/10
52.3K

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

Những Năm Tôi Dùng Phi Nhân Loại Làm Diễn Viên
7.5/10
3.7K

Thể loại: Đam Mỹ, Linh Dị

Kết Mộng Xuân
7.8/10
46.7K

Thể loại: Đam Mỹ, Truyện Khác

Trong Ác Mộng
7.8/10
7.6K

Thể loại: Đam Mỹ

Thập Di Ơi! Yêu Lần Nữa Nhé FULL
7.4/10
6.7K

Thể loại: Truyện Ngược, Đam Mỹ

Tinh tế sủng thê chỉ nam
8.5/10
4.3K

Thể loại: Truyện Khác

Ta Tu Tiên Trong Trò Chơi
7.8/10
2.1K

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

Cuộc Sống Của Hai Người Ở Trong Rừng
7.8/10
2.9K

Thể loại: Xuyên Không, Truyện Nữ Cường

Sinh Sinh Tương Hi
7.9/10
3.3K

Thể loại: Ngôn Tình, Trinh Thám

Mượn Căn Làm Việc
7.4/10
12.2K

Thể loại: Đam Mỹ, Truyện Khác

Chiếm Hữu Tuyệt Đối
7.5/10
11.2K

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Thái Thượng Cảm Ứng Thiên
7.1/10
4.9K

Thể loại: Quân Sự, Xuyên Không

Siêu Cấp Thần Cơ Nhân Dịch
7.8/10
5.9K

Thể loại: Quân Sự, Dị Năng

Mã Qr Năng Lượng Cao
7.6/10
5.4K

Thể loại: Đam Mỹ

Phu Quân Ta Là Đại Ma Vương Tương Lai Làm Sao Bây Giờ
7.6/10
23.3K

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại

Vũ Trụ Cấp Sủng Ái
7.5/10
4.5K

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Nữ vương bức hôn
7.5/10
8.7K

Thể loại: Bách Hợp, Truyện Khác

Hắc hóa thánh kỵ sĩ
7.9/10
63.7K

Thể loại: Dị Giới, Cổ Đại

Sủng thê như lệnh
8.5/10
31.5K

Thể loại: Truyện Khác

Trọng sinh thành chó dẫn người mù
7.9/10
10.7K

Thể loại: Đam Mỹ, Điền Văn

Đều là xuyên việt dựa vào cái gì ta thành phạm nhân
7.7/10
62.3K

Thể loại: Xuyên Không, Cổ Đại

Hắc ám chi địa
7.7/10
1.6K

Thể loại: Võng Du, Huyền Huyễn

Tu chân hệ thống chưởng môn
7.6/10
3K

Thể loại: Xuyên Không, Dị Giới

Tinh tế tu yêu
7.5/10
14.2K

Thể loại: Dị Năng, Xuyên Không

Quý ngài sầu bi muốn sống bình yên
7.5/10
30.5K

Thể loại: Đam Mỹ

Toàn cầu đại luân hồi
8.3/10
8.5K

Thể loại: Dị Giới, Truyện Khác

Lại đi theo anh liền ăn luôn em
7.6/10
9.2K

Thể loại: Đam Mỹ, Đô Thị

Cửu tinh chi chủ
7.8/10
8.5K

Thể loại: Truyện Khác, Huyền Huyễn

Văn án tinh tế tu yêu
7.7/10
14K

Thể loại: Dị Năng, Xuyên Không

Độc thê không dễ làm
7.8/10
8.8K

Thể loại: Ngôn Tình

Cùng trời với thú
7.9/10
17.5K

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình

Lạc lối giữa danh vọng
7.7/10
7.7K

Thể loại: Ngôn Tình

Sổ tay phá huỷ cốt truyện
8.5/10
249.9K

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Hài Hước

Kẻ chi phối tâm lý
7.7/10
3K

Thể loại: Ngôn Tình, Trinh Thám

Trở về quá khứ, để........
7.9/10
1.2K

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình

Cực đạo tinh thần
7.5/10
5.9K

Thể loại: Huyền Huyễn

Người định hình tâm lý
7.8/10
12.3K

Thể loại: Ngôn Tình, Trinh Thám

Tổ điều tra và những vụ án bí hiểm
7.6/10
29.6K

Thể loại: Trinh Thám, Linh Dị

Nếu như anh không là thiên thần
7.7/10
2.4K

Thể loại: Ngôn Tình

Np hiện đại
7.8/10
10.2K

Thể loại: Ngôn Tình

Bảo chủ! thỉnh buông ta
7.5/10
4.4K

Thể loại: Ngôn Tình

Khổng minh gia cát lượng đại truyện
7.9/10
1.5K

Thể loại: Quân Sự, Lịch Sử

Nương tử đi trước đất nước đi sau
7.7/10
3.1K

Thể loại: Ngôn Tình

Sủng thê như mệnh
7.7/10
12.9K

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình

Bát tiên đắc đạo
7.7/10
4.7K

Thể loại: Tiên Hiệp

Sử thượng tối cường tiểu tiểu thụ
7.9/10
3.3K

Thể loại: Truyện Khác

Đại Thần, Vợ Anh Đến Rồi
6.7/10
2.4K

Thể loại: Truyện Khác

Trực Tuyến Công Cuộc Kéo Dài Mạng Sống Của Nữ Chính
9.6/10
21.2K

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình

Nương tử ngốc nghếch (nhị hóa nương tử)
8.5/10
6.6K

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại

Vô Tình Chi Lộ
8.7/10
4.3K

Thể loại: Dị Giới, Tiên Hiệp

Ma Tôn Cũng Muốn Biết
9.7/10
24.1K

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

Thiên Sư, Giảm Giá Không?
9/10
11.1K

Thể loại: Ngôn Tình

Tôi Chờ Em Dưới Vực Sâu
7.7/10
12K

Thể loại: Đam Mỹ, Đoản Văn

Ta Có Thể Là Một Đại Nhân Vật
8.5/10
11.4K

Thể loại: Đam Mỹ, Tiên Hiệp

Dạy Học Hữu Nghị
8.8/10
5K

Thể loại: Đam Mỹ, Truyện Sủng

Xuyên Thành Vai Ác Phải Sống Làm Sao
7.5/10
163.3K

Thể loại: Xuyên Không, Cổ Đại

Pháp Ngoại Tình Duyên
7.5/10
4.6K

Thể loại: Đam Mỹ, Trinh Thám

Trung Nhị Bệnh Cùng Người Yêu Của Hắn
7.5/10
2.8K

Thể loại: Đam Mỹ, Hài Hước

Hệ Thống Đang Cộng Hưởng
9.3/10
15.3K

Thể loại: Đam Mỹ, Huyền Huyễn

Siêu Cấp Gen Thần
7.1/10
38.4K

Thể loại: Huyền Huyễn

Xuyên Thành Phản Diện Làm Sao Để Sống Đây
9.5/10
295.9K

Thể loại: Xuyên Không, Truyện Ngược

Yêu Phải Một Tên
8.2/10
17K

Thể loại: Đam Mỹ, Đô Thị

Ta Chỉ Muốn An Tĩnh Chơi Game
6.7/10
57.7K

Thể loại: Huyền Huyễn

Anh Là Của Em - Dục Bạc Hoan
8.5/10
1.7K

Thể loại: Đam Mỹ

Bảo Chủ! Thỉnh Buông Ta
8.5/10
7.5K

Thể loại: Ngôn Tình

Hắc Ám Cưng Chiều: Vương Phi Chớ Làm Chuyện Xấu
8.5/10
12.4K

Thể loại: Ngôn Tình

3 - 1 = Mấy
8.5/10
7.7K

Thể loại: Truyện Khác

Đập Nồi Bán Sắc Dưỡng Vương Gia
8.5/10
9.8K

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình

Đại Việt Tu Chân
8.5/10
12.7K

Thể loại: Tiên Hiệp