Tác Giả Đường Gia Tam Thiếu

Đấu La Đại Lục V Trọng Sinh Đường Tam

Đấu La Đại Lục V Trọng Sinh Đường Tam

8.2/10
14.2K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Truyện Khác, Huyền Huyễn

Chương 501
Đấu la đại lục ii

Đấu la đại lục ii "tuyệt thế đường môn"

7.8/10
129.8K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Dị Giới, Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp

Chương 1215
Đấu la đại lục iv chung cực đấu la

Đấu la đại lục iv chung cực đấu la

7.8/10
74.2K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Convert, Huyền Huyễn

Chương 1568
Long Vương Truyền Thuyết

Long Vương Truyền Thuyết

8.5/10
72.8K

Trạng thái: Còn Tiếp

Tác giả:

Thể loại: Tiên Hiệp

Chương 612
Đấu La Đại Lục 2

Đấu La Đại Lục 2

8.5/10
295.4K

Trạng thái: Còn Tiếp

Tác giả:

Thể loại: Dị Giới, Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp

Chương 654
Tuyệt Thế Đường Môn

Tuyệt Thế Đường Môn

8.5/10
84.2K

Trạng thái: Còn Tiếp

Tác giả:

Thể loại: Tiên Hiệp

Chương 605
Tửu Thần (Âm Dương Miện)

Tửu Thần (Âm Dương Miện)

8.5/10
126.2K

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Tiên Hiệp, Huyền Huyễn

Chương 956
Thiên Châu Biến

Thiên Châu Biến

8.5/10
65.7K

Trạng thái: Còn Tiếp

Tác giả:

Thể loại: Tiên Hiệp

Chương 245
Cầm  Đế (Thần Âm)

Cầm Đế (Thần Âm)

8.5/10
51.2K

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Tiên Hiệp

Chương 336
Long Vương Truyền Thuyết (Đấu La Đại Lục 3)

Long Vương Truyền Thuyết (Đấu La Đại Lục 3)

8.5/10
146.1K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Khoa Huyễn, Tiên Hiệp, Huyền Huyễn

Chương 614
Chung Cực Đấu La - Đấu La Đại Lục 4

Chung Cực Đấu La - Đấu La Đại Lục 4

9/10
55.9K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Dị Giới, Tiên Hiệp, Huyền Huyễn

Chương 313
Duy Ngã Độc Tiên

Duy Ngã Độc Tiên

7.5/10
8.4K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Tiên Hiệp, Huyền Huyễn

Chương 55
Băng Hỏa Ma Trù

Băng Hỏa Ma Trù

7.5/10
61.4K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Tiên Hiệp, Huyền Huyễn

Chương 461
Sinh Tiếu Thủ Hộ Thần

Sinh Tiếu Thủ Hộ Thần

7.5/10
294.9K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Dị Năng, Đô Thị, Huyền Huyễn, Đông Phương

Chương 1391
Đấu La Đại Lục

Đấu La Đại Lục

7.5/10
502.6K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Tiên Hiệp, Huyền Huyễn

Chương 517
Thần Ấn Vương Tọa

Thần Ấn Vương Tọa

7.5/10
78.3K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Dị Giới, Tiên Hiệp

Chương 334
Âm Dương Miện

Âm Dương Miện

7.5/10
142.6K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Tiên Hiệp, Huyền Huyễn

Chương 809
Cầm Đế

Cầm Đế

7.5/10
39.4K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Dị Giới, Tiên Hiệp

Chương 336
Đấu La Đại Lục V Trọng Sinh Đường Tam
8.2/10
14.2K

Thể loại: Cổ Đại, Truyện Khác

Đấu la đại lục ii
7.8/10
129.8K

Thể loại: Dị Giới, Tiên Hiệp

Đấu la đại lục iv chung cực đấu la
7.8/10
74.2K

Thể loại: Convert, Huyền Huyễn

Long Vương Truyền Thuyết
8.5/10
72.8K

Thể loại: Tiên Hiệp

Đấu La Đại Lục 2
8.5/10
295.4K

Thể loại: Dị Giới, Tiên Hiệp

Tuyệt Thế Đường Môn
8.5/10
84.2K

Thể loại: Tiên Hiệp

Tửu Thần (Âm Dương Miện)
8.5/10
126.2K

Thể loại: Tiên Hiệp, Huyền Huyễn

Thiên Châu Biến
8.5/10
65.7K

Thể loại: Tiên Hiệp

Cầm  Đế (Thần Âm)
8.5/10
51.2K

Thể loại: Tiên Hiệp

Long Vương Truyền Thuyết (Đấu La Đại Lục 3)
8.5/10
146.1K

Thể loại: Khoa Huyễn, Tiên Hiệp

Chung Cực Đấu La - Đấu La Đại Lục 4
9/10
55.9K

Thể loại: Dị Giới, Tiên Hiệp

Duy Ngã Độc Tiên
7.5/10
8.4K

Thể loại: Tiên Hiệp, Huyền Huyễn

Băng Hỏa Ma Trù
7.5/10
61.4K

Thể loại: Tiên Hiệp, Huyền Huyễn

Sinh Tiếu Thủ Hộ Thần
7.5/10
294.9K

Thể loại: Dị Năng, Đô Thị

Đấu La Đại Lục
7.5/10
502.6K

Thể loại: Tiên Hiệp, Huyền Huyễn

Thần Ấn Vương Tọa
7.5/10
78.3K

Thể loại: Dị Giới, Tiên Hiệp

Âm Dương Miện
7.5/10
142.6K

Thể loại: Tiên Hiệp, Huyền Huyễn

Cầm Đế
7.5/10
39.4K

Thể loại: Dị Giới, Tiên Hiệp