Tác Giả Dương Dương Tưởng Yếu Nhật

Thỏ Sắp Bị Ăn Mất Rồi FULL

Thỏ Sắp Bị Ăn Mất Rồi FULL

7.4/10
2.4K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Cổ Đại, Đam Mỹ

Chương 9
Bác Chiến Nhớ Anh

Bác Chiến Nhớ Anh

7.8/10
6K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 32
Bảo Bối Giá Trên Trời Tổng Tài Mời Ký Đơn Ly Hôn

Bảo Bối Giá Trên Trời Tổng Tài Mời Ký Đơn Ly Hôn

7.1/10
12K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị

Chương 50
Không thể ngừng yêu sao

Không thể ngừng yêu sao

7.6/10
3.7K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không

Chương 10
Vợ ngốc 2

Vợ ngốc 2

7.5/10
12.9K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 101
Thần y hiệp lữ

Thần y hiệp lữ

7.5/10
2.4K

Trạng thái: Tạm Ngưng

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 14
Ta Chỉ Muốn An Tĩnh Làm Thần Hào

Ta Chỉ Muốn An Tĩnh Làm Thần Hào

8.8/10
17.7K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Dị Năng, Xuyên Không, Khoa Huyễn, Đô Thị

Chương 80
Đại Tiểu Thư Của Tôi

Đại Tiểu Thư Của Tôi

8.5/10
7.6K

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 20
Mưu Trí Thời Tần Hán

Mưu Trí Thời Tần Hán

8.5/10
9.9K

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Lịch Sử, Quân Sự

Chương 67
Vợ Ngốc - Dương Nhạ Uyển

Vợ Ngốc - Dương Nhạ Uyển

8.6/10
41K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 101
Điềm Tâm Yêu Đùa Giỡn

Điềm Tâm Yêu Đùa Giỡn

7.5/10
24.2K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Sắc, Ngôn Tình

Chương 30
Xuyên Thành Pháo Hôi Nam Xứng

Xuyên Thành Pháo Hôi Nam Xứng

7.5/10
8.8K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Truyện Ngược, Đoản Văn, Cổ Đại, Đam Mỹ

Chương 29
Cầu Người Tâm Đắc

Cầu Người Tâm Đắc

7.5/10
21.3K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Đô Thị

Chương 60
Thục Nữ Đụng Vào Người

Thục Nữ Đụng Vào Người

7.5/10
14.6K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Sắc, Ngôn Tình

Chương 16
Vương Gia Cầm Phi

Vương Gia Cầm Phi

7.5/10
5.4K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại

Chương 11
Độc Vương Cốc

Độc Vương Cốc

7.5/10
3.9K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại

Chương 10
Ngốc Thê

Ngốc Thê

7.5/10
4.4K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại

Chương 10
Không Thể Ngừng Yêu

Không Thể Ngừng Yêu

7.5/10
4.7K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại

Chương 10
Thật Giả Vị Hôn Thê

Thật Giả Vị Hôn Thê

7.5/10
4.9K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Huyền Huyễn

Chương 10
Nhật Ký Tân Hôn

Nhật Ký Tân Hôn

7.5/10
4.8K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 10
Chỉ Cho Em Cưng Chiều Anh

Chỉ Cho Em Cưng Chiều Anh

7.5/10
20.8K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 16
Trời Sáng Nói Tạm Biệt

Trời Sáng Nói Tạm Biệt

7.5/10
3.4K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 8
Thỏ Sắp Bị Ăn Mất Rồi FULL
7.4/10
2.4K

Thể loại: Hài Hước, Cổ Đại

Bác Chiến Nhớ Anh
7.8/10
6K

Thể loại: Đam Mỹ

Bảo Bối Giá Trên Trời Tổng Tài Mời Ký Đơn Ly Hôn
7.1/10
12K

Thể loại: Đô Thị

Không thể ngừng yêu sao
7.6/10
3.7K

Thể loại: Xuyên Không

Vợ ngốc 2
7.5/10
12.9K

Thể loại: Ngôn Tình

Thần y hiệp lữ
7.5/10
2.4K

Thể loại: Ngôn Tình

Ta Chỉ Muốn An Tĩnh Làm Thần Hào
8.8/10
17.7K

Thể loại: Dị Năng, Xuyên Không

Đại Tiểu Thư Của Tôi
8.5/10
7.6K

Thể loại: Ngôn Tình

Mưu Trí Thời Tần Hán
8.5/10
9.9K

Thể loại: Lịch Sử, Quân Sự

Vợ Ngốc - Dương Nhạ Uyển
8.6/10
41K

Thể loại: Truyện Ngược, Ngôn Tình

Điềm Tâm Yêu Đùa Giỡn
7.5/10
24.2K

Thể loại: Truyện Sắc, Ngôn Tình

Xuyên Thành Pháo Hôi Nam Xứng
7.5/10
8.8K

Thể loại: Xuyên Không, Truyện Ngược

Cầu Người Tâm Đắc
7.5/10
21.3K

Thể loại: Đam Mỹ, Đô Thị

Thục Nữ Đụng Vào Người
7.5/10
14.6K

Thể loại: Truyện Sắc, Ngôn Tình

Vương Gia Cầm Phi
7.5/10
5.4K

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại

Độc Vương Cốc
7.5/10
3.9K

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại

Ngốc Thê
7.5/10
4.4K

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại

Không Thể Ngừng Yêu
7.5/10
4.7K

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại

Thật Giả Vị Hôn Thê
7.5/10
4.9K

Thể loại: Ngôn Tình, Huyền Huyễn

Nhật Ký Tân Hôn
7.5/10
4.8K

Thể loại: Ngôn Tình

Chỉ Cho Em Cưng Chiều Anh
7.5/10
20.8K

Thể loại: Ngôn Tình

Trời Sáng Nói Tạm Biệt
7.5/10
3.4K

Thể loại: Ngôn Tình