Tác Giả Tiếu Giai Nhân

Phúc Tinh Soi Sáng

Phúc Tinh Soi Sáng

8/10
1.2K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Điền Văn, Ngôn Tình, Cổ Đại, Truyện Sủng

Chương 16
Hàng Xóm Mới Dọn Tới

Hàng Xóm Mới Dọn Tới

7.6/10
1K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Dị Năng, Dị Giới, Ngôn Tình, Đô Thị

Chương 12
Ma Quỷ Mê Hồn

Ma Quỷ Mê Hồn

7.7/10
1.1K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Linh Dị, Ngôn Tình, Truyện Khác, Truyện Sủng, Đô Thị

Chương 9
Mỹ Nhân Nhu Nhược Trong Truyện Nam Sinh

Mỹ Nhân Nhu Nhược Trong Truyện Nam Sinh

7.1/10
1.1K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Hài Hước, Điền Văn, Mạt Thế, Ngôn Tình, Cổ Đại, Truyện Khác, Truyện Sủng, Đô Thị, Nữ Phụ

Chương 5
Gả Cho Quốc Cữu

Gả Cho Quốc Cữu

7.3/10
1.5K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Quan Trường, Điền Văn, Ngôn Tình, Cổ Đại, Truyện Sủng

Chương 5
Tháng Năm Bình An

Tháng Năm Bình An

7.8/10
1.1K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Điền Văn, Ngôn Tình, Cổ Đại, Truyện Sủng

Chương 5
Thập Niên 70 Quả Phụ Kén Chồng

Thập Niên 70 Quả Phụ Kén Chồng

7/10
1.1K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Gia Đấu, Điền Văn, Ngôn Tình, Truyện Nữ Cường, Truyện Khác, Truyện Sủng, Đô Thị, Nữ Phụ

Chương 4
Nhìn Trộm Ntr

Nhìn Trộm Ntr

7.4/10
1.5K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Khác, Đô Thị

Chương 5
Cảnh Xuân Tươi Đẹp FULL

Cảnh Xuân Tươi Đẹp FULL

7.4/10
12.7K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại

Chương 130
Đối Tượng Xem Mắt Trông Dữ Quá Đi

Đối Tượng Xem Mắt Trông Dữ Quá Đi

8.1/10
10.3K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Chương 71
Nữ Thần Y

Nữ Thần Y

7.5/10
2.2K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại, Trọng Sinh

Chương 50
Đạo Trưởng Và Mèo

Đạo Trưởng Và Mèo

7.8/10
1.3K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị, Trọng Sinh

Chương 12
[full_free]_tôi và ổng không thân

[full_free]_tôi và ổng không thân

8.5/10
6K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Khác, Đô Thị

Chương 100
Âm Thanh Của Yêu Thầm

Âm Thanh Của Yêu Thầm

7/10
1.3K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Chương 6
Bạch Hoa Thiếu Niên

Bạch Hoa Thiếu Niên

7.1/10
1.2K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Hài Hước, Đoản Văn, Truyện Khác, Nữ Phụ

Chương 5
Bạn Trai Ngươi Có Chân Giữa Thật Khủng

Bạn Trai Ngươi Có Chân Giữa Thật Khủng

7.5/10
12.9K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Khác

Chương 50
Vụng Trộm Với Anh Rể

Vụng Trộm Với Anh Rể

7.3/10
23.5K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Khác, Đô Thị

Chương 50
Tôi Và Ảnh Đế Yêu Đương

Tôi Và Ảnh Đế Yêu Đương

7/10
1.2K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Hài Hước, Ngôn Tình, Cổ Đại, Truyện Khác, Truyện Sủng, Đô Thị

Chương 5
Bảy năm hôn nhân

Bảy năm hôn nhân

8.5/10
3.8K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Khác, Đô Thị

Chương 43
Niên Đại 80 Chồng Thô Lỗ Sủng Vợ Như Bảo FULL

Niên Đại 80 Chồng Thô Lỗ Sủng Vợ Như Bảo FULL

7.1/10
5.2K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Gia Đấu, Điền Văn, Ngôn Tình, Truyện Nữ Cường, Truyện Sủng, Đô Thị, Trọng Sinh

Chương 40
Tớ Và Cậu Ấy Không Thân

Tớ Và Cậu Ấy Không Thân

7.6/10
5.2K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Chương 100
Đạo Quán Dưỡng Thành Hệ Thống FULL

Đạo Quán Dưỡng Thành Hệ Thống FULL

7.6/10
4.3K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Linh Dị, Huyền Huyễn

Chương 50
Đối tượng xem mắt có vẻ ngoài rất dữ

Đối tượng xem mắt có vẻ ngoài rất dữ

8.5/10
27.6K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Khác, Truyện Sủng, Đô Thị

Chương 54
Mệnh Quý Phụ

Mệnh Quý Phụ

7.8/10
42.1K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Gia Đấu, Ngôn Tình, Cổ Đại, Truyện Khác, Truyện Sủng, Trọng Sinh

Chương 69
Mạt thế hầm cá mặn

Mạt thế hầm cá mặn

8.5/10
27K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Khác

Chương 74
Chết Trốn Về Sau Nữ Chủ Vì Ta Nhập Ma

Chết Trốn Về Sau Nữ Chủ Vì Ta Nhập Ma

7.8/10
2K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Tiên Hiệp, Bách Hợp, Huyền Huyễn

Chương 13
Cận Thủy Lâu Đài Tiên Đắc Nhật Abo FULL

Cận Thủy Lâu Đài Tiên Đắc Nhật Abo FULL

7.4/10
8.5K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 72
Lên Tàu Trước Mua Vé Sau

Lên Tàu Trước Mua Vé Sau

7.9/10
1.8K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Chương 21
Gả Kim Thoa

Gả Kim Thoa

7.9/10
10.4K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Truyện Gia Đấu, Ngôn Tình, Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Truyện Khác, Truyện Sủng

Chương 98
Đối Tượng Xem Mắt Trông Thật Hung Dữ

Đối Tượng Xem Mắt Trông Thật Hung Dữ

7.9/10
9K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng, Đô Thị

Chương 71
Trong Mắt Có Kịch FULL

Trong Mắt Có Kịch FULL

7.7/10
43.8K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Đô Thị

Chương 200
Thập Niên 70 Vợ Cả Hoa Đào Tinh Xinh Đẹp Thức Tỉnh

Thập Niên 70 Vợ Cả Hoa Đào Tinh Xinh Đẹp Thức Tỉnh

7.1/10
22.9K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Dị Năng, Xuyên Không, Điền Văn, Ngôn Tình, Truyện Sủng, Trọng Sinh, Nữ Phụ, Huyền Huyễn

Chương 50
Ta Sống Lại Sau Khi Ở Góa

Ta Sống Lại Sau Khi Ở Góa

7.6/10
22.8K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại, Trọng Sinh

Chương 206
Cô Tiểu Thư Ngày Nào Cũng Sợ Thành Hôn

Cô Tiểu Thư Ngày Nào Cũng Sợ Thành Hôn

7.5/10
4.1K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại, Truyện Khác, Truyện Sủng

Chương 42
Thiều Quang Diễm

Thiều Quang Diễm

7.5/10
8.5K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Gia Đấu, Ngôn Tình, Cổ Đại, Truyện Khác, Truyện Sủng

Chương 288
Có Muốn Xem Chút Không

Có Muốn Xem Chút Không

7.7/10
1.4K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đoản Văn, Ngôn Tình

Chương 6
Mỗi Lần Xuyên Qua Mở Mắt Đều Ở Trong Ngược Văn

Mỗi Lần Xuyên Qua Mở Mắt Đều Ở Trong Ngược Văn

7/10
6.7K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Dị Năng, Xuyên Không, Dị Giới, Ngôn Tình, Truyện Nữ Cường, Truyện Khác, Truyện Sủng, Đô Thị, Huyền Huyễn

Chương 210
Tà Giáo Tránh Ra FULL

Tà Giáo Tránh Ra FULL

7.8/10
4K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Võng Du

Chương 43
Lục Gia Tiểu Tức Phụ

Lục Gia Tiểu Tức Phụ

7.2/10
39.2K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Điền Văn, Ngôn Tình, Cổ Đại, Truyện Sủng, Trọng Sinh

Chương 431
Cực Phẩm Ở Rể

Cực Phẩm Ở Rể

7.7/10
40.5K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 692
Yêu Tháp 19 Tầng

Yêu Tháp 19 Tầng

7/10
1.6K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại, Huyền Huyễn

Chương 8
Cuộc Hôn Nhân Hoàn Mỹ

Cuộc Hôn Nhân Hoàn Mỹ

7.2/10
7.7K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 54
Nữ Phụ Hào Môn Chỉ Muốn Tiêu Tiền

Nữ Phụ Hào Môn Chỉ Muốn Tiêu Tiền

7.4/10
10.8K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Ngôn Tình, Truyện Sủng, Đô Thị, Nữ Phụ

Chương 30
Kết Tử Quả Cam FULL

Kết Tử Quả Cam FULL

7.6/10
2.1K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Điền Văn, Đoản Văn, Ngôn Tình, Cổ Đại

Chương 7
Tiểu Cô Nương Mỗi Ngày Đều Sợ Thành Thân

Tiểu Cô Nương Mỗi Ngày Đều Sợ Thành Thân

7.5/10
3.8K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại

Chương 31
Nam Nam Chi Gian FULL

Nam Nam Chi Gian FULL

7.7/10
4.4K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 69
Nam Nam Trong Thiên Hạ Đều Lên Giường Với Ta

Nam Nam Trong Thiên Hạ Đều Lên Giường Với Ta

7.7/10
7.9K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại, Truyện Khác, Tiên Hiệp, Huyền Huyễn

Chương 50
Ngộ Trường Sinh

Ngộ Trường Sinh

7.3/10
8.3K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại, Tiên Hiệp

Chương 46
Những Ngày Tháng Tôi Trồng Rau

Những Ngày Tháng Tôi Trồng Rau

7.4/10
14.1K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Điền Văn, Đam Mỹ, Huyền Huyễn

Chương 77
Em Vẫn Luôn Trêu Ghẹo Anh

Em Vẫn Luôn Trêu Ghẹo Anh

7.4/10
2.4K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Ngôn Tình

Chương 7
Phượng Nguyệt Vô Biên

Phượng Nguyệt Vô Biên

7.6/10
16K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Lịch Sử, Ngôn Tình, Truyện Nữ Cường, Cổ Đại

Chương 167
Nữ Chủ Hắc Tâm Liên Nam Chủ Ngốc Bạch Ngọt

Nữ Chủ Hắc Tâm Liên Nam Chủ Ngốc Bạch Ngọt

7.2/10
5.3K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Khác, Truyện Sủng, Đô Thị, Truyện Teen

Chương 69
Edit Phượng Nguyệt Vô Biên

Edit Phượng Nguyệt Vô Biên

7.5/10
10K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Lịch Sử, Ngôn Tình, Truyện Nữ Cường, Cổ Đại

Chương 60
Mười Sáu Năm Sau Ta Không Còn Là Ta Nhưng Ngươi Vẫn Là Ngươi

Mười Sáu Năm Sau Ta Không Còn Là Ta Nhưng Ngươi Vẫn Là Ngươi

7.3/10
5K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Bách Hợp

Chương 66
Mỗi Ngày Đều Bị Anh Rể Thao

Mỗi Ngày Đều Bị Anh Rể Thao

7.3/10
22.4K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 26
Đào Hoa Yêu Nhiêu

Đào Hoa Yêu Nhiêu

7.1/10
13.9K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Ngôn Tình, Truyện Khác, Truyện Sủng, Đô Thị

Chương 51
Thư sinh ta muốn xuyên

Thư sinh ta muốn xuyên

8.5/10
4.1K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Khác

Chương 14
Năm Tháng Như Ca

Năm Tháng Như Ca

7.7/10
3K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Bách Hợp

Chương 9
Vong Tiện Kiếp Hậu Dư Sinh FULL

Vong Tiện Kiếp Hậu Dư Sinh FULL

7.2/10
6.6K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Đam Mỹ, Truyện Khác, Huyền Huyễn

Chương 28
Thao Nát Những Bá Tổng Đó

Thao Nát Những Bá Tổng Đó

7.8/10
141.9K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Đam Mỹ, Truyện Khác, Huyền Huyễn

Chương 68
Đừng Làm Phiền Tôi Kiếm Tiền FULL

Đừng Làm Phiền Tôi Kiếm Tiền FULL

7.5/10
54.9K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 50
Chiến Thần Điện Hạ

Chiến Thần Điện Hạ

7.8/10
5K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Chương 35
Vợ Yêu Bị Mù Tổng Tài Xin Buông Tay !

Vợ Yêu Bị Mù Tổng Tài Xin Buông Tay !

7.9/10
18.3K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Ngôn Tình, Truyện Sủng, Đô Thị

Chương 50
Sổ Tay Bạch Liên Hoa Lừa Người FULL

Sổ Tay Bạch Liên Hoa Lừa Người FULL

7.3/10
48.2K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Chương 60
Không Buông Bỏ Được FULL

Không Buông Bỏ Được FULL

7.7/10
5.3K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Đoản Văn, Đam Mỹ

Chương 19
Xuyên nhanh chi kiều thê

Xuyên nhanh chi kiều thê

7.8/10
45K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Truyện Khác

Chương 163
Ta vì biểu thúc họa tân trang

Ta vì biểu thúc họa tân trang

8.5/10
79.8K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Khác

Chương 141
Bạn trai khoa vật lý của tôi

Bạn trai khoa vật lý của tôi

7.5/10
46.7K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 53
Kiều nương xuân khuê

Kiều nương xuân khuê

7.7/10
18.7K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại, Truyện Sủng

Chương 179
Dị năng giáo tại tu chân giới

Dị năng giáo tại tu chân giới

7.8/10
2.1K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Khác

Chương 10
Phiên ngoại nàng dâu vương phủ

Phiên ngoại nàng dâu vương phủ

7.6/10
6.3K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Quan Trường, Cổ Đại, Truyện Sủng, Truyện Cung Đấu

Chương 60
Xuyên nhanh chi nữ phối kiều diễm

Xuyên nhanh chi nữ phối kiều diễm

7.6/10
20.1K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình, Truyện Khác

Chương 62
Tốt nhất con rể

Tốt nhất con rể

7.7/10
203.2K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Khác, Convert, Đô Thị

Chương 2263
Câu chuyện giải cứu một chàng trai sa ngã

Câu chuyện giải cứu một chàng trai sa ngã

7.7/10
9K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đoản Văn, Ngôn Tình, Truyện Nữ Cường, Truyện Khác, Đô Thị

Chương 13
Sắc nước hương trời

Sắc nước hương trời

7.5/10
64.5K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại, Truyện Sủng, Trọng Sinh

Chương 150
Hoàng ân

Hoàng ân

7.9/10
70.2K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại, Trọng Sinh

Chương 74
Mơ tưởng anh ấy cũng vô dụng

Mơ tưởng anh ấy cũng vô dụng

7.7/10
51.4K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Truyện Khác

Chương 190
Em còn động lòng hơn ánh trăng

Em còn động lòng hơn ánh trăng

7.9/10
37.5K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 68
Tầm ngắm tình ái

Tầm ngắm tình ái

7.6/10
2.8K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Khác

Chương 26
Trùng sinh trở về năm ba tuổi

Trùng sinh trở về năm ba tuổi "trùng"

7.7/10
2.1K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không

Chương 16
Trở về lúc ba tuổi rưỡi

Trở về lúc ba tuổi rưỡi

7.6/10
11.5K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 142
Gả vào hào môn 77 ngày

Gả vào hào môn 77 ngày

7.8/10
3.8K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 24
Bạn Trai Dạy Vật Lý Của Tôi

Bạn Trai Dạy Vật Lý Của Tôi

7.9/10
20.9K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 53
Hoàng Cưới

Hoàng Cưới

7.7/10
34.4K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Trọng Sinh

Chương 70
Bá đạo vương phi của lãnh vương

Bá đạo vương phi của lãnh vương

8.5/10
2K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại:

Chương 12
Mùa Hạ Nồng Nhiệt

Mùa Hạ Nồng Nhiệt

7.5/10
17.2K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Điền Văn, Ngôn Tình, Truyện Sủng, Đô Thị

Chương 32
Lương Nhân

Lương Nhân

9/10
34.2K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 65
Nam Việt Đế Vương

Nam Việt Đế Vương

8.5/10
50.5K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Dị Năng, Dị Giới, Cổ Đại, Tiên Hiệp, Huyền Huyễn

Chương 363
Cực Phẩm Tiểu Nhị

Cực Phẩm Tiểu Nhị

8.5/10
26.2K

Trạng thái: Còn Tiếp

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 151
Sủng Hậu Chi Lộ

Sủng Hậu Chi Lộ

8.5/10
76.9K

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 299
Nàng Dâu Nhỏ Nhà Họ Lục

Nàng Dâu Nhỏ Nhà Họ Lục

8.5/10
69.3K

Trạng thái: Còn Tiếp

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 148
Loạn Thế Hồng Nhan Mộng

Loạn Thế Hồng Nhan Mộng

8.5/10
19.8K

Trạng thái: Còn Tiếp

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình

Chương 73
Xuyên Việt Về Thời Phong Kiến

Xuyên Việt Về Thời Phong Kiến

8.5/10
10.8K

Trạng thái: Còn Tiếp

Tác giả:

Thể loại: Lịch Sử, Xuyên Không, Tiên Hiệp

Chương 59
Hỉ Gần Nhau

Hỉ Gần Nhau

8.5/10
6.2K

Trạng thái: Còn Tiếp

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình

Chương 20
Trùng Sinh Trở Về Năm Ba Tuổi

Trùng Sinh Trở Về Năm Ba Tuổi

8.5/10
30.8K

Trạng thái: Còn Tiếp

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình, Trọng Sinh

Chương 145
Mạc Vũ Thanh Thông

Mạc Vũ Thanh Thông

8.5/10
9.1K

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp

Chương 36
Tặc Giường

Tặc Giường

8.5/10
3.8K

Trạng thái: Còn Tiếp

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 5
Khi Trâu Già Gặp Cỏ Non

Khi Trâu Già Gặp Cỏ Non

8.5/10
28.1K

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 84
Đẹp Tuyệt Thú Hoàn

Đẹp Tuyệt Thú Hoàn

8.5/10
20.4K

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 108
Nghe nói anh yêu em

Nghe nói anh yêu em

8.5/10
6.5K

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 48
Phúc Tinh Soi Sáng
8/10
1.2K

Thể loại: Điền Văn, Ngôn Tình

Hàng Xóm Mới Dọn Tới
7.6/10
1K

Thể loại: Dị Năng, Dị Giới

Ma Quỷ Mê Hồn
7.7/10
1.1K

Thể loại: Linh Dị, Ngôn Tình

Mỹ Nhân Nhu Nhược Trong Truyện Nam Sinh
7.1/10
1.1K

Thể loại: Xuyên Không, Hài Hước

Gả Cho Quốc Cữu
7.3/10
1.5K

Thể loại: Quan Trường, Điền Văn

Tháng Năm Bình An
7.8/10
1.1K

Thể loại: Điền Văn, Ngôn Tình

Thập Niên 70 Quả Phụ Kén Chồng
7/10
1.1K

Thể loại: Truyện Gia Đấu, Điền Văn

Nhìn Trộm Ntr
7.4/10
1.5K

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Khác

Cảnh Xuân Tươi Đẹp FULL
7.4/10
12.7K

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại

Đối Tượng Xem Mắt Trông Dữ Quá Đi
8.1/10
10.3K

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Nữ Thần Y
7.5/10
2.2K

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại

Đạo Trưởng Và Mèo
7.8/10
1.3K

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

[full_free]_tôi và ổng không thân
8.5/10
6K

Thể loại: Truyện Khác, Đô Thị

Âm Thanh Của Yêu Thầm
7/10
1.3K

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Bạch Hoa Thiếu Niên
7.1/10
1.2K

Thể loại: Xuyên Không, Hài Hước

Bạn Trai Ngươi Có Chân Giữa Thật Khủng
7.5/10
12.9K

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Khác

Vụng Trộm Với Anh Rể
7.3/10
23.5K

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Khác

Tôi Và Ảnh Đế Yêu Đương
7/10
1.2K

Thể loại: Xuyên Không, Hài Hước

Bảy năm hôn nhân
8.5/10
3.8K

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Khác

Niên Đại 80 Chồng Thô Lỗ Sủng Vợ Như Bảo FULL
7.1/10
5.2K

Thể loại: Truyện Gia Đấu, Điền Văn

Tớ Và Cậu Ấy Không Thân
7.6/10
5.2K

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Đạo Quán Dưỡng Thành Hệ Thống FULL
7.6/10
4.3K

Thể loại: Hài Hước, Linh Dị

Đối tượng xem mắt có vẻ ngoài rất dữ
8.5/10
27.6K

Thể loại: Truyện Khác, Truyện Sủng

Mệnh Quý Phụ
7.8/10
42.1K

Thể loại: Truyện Gia Đấu, Ngôn Tình

Mạt thế hầm cá mặn
8.5/10
27K

Thể loại: Truyện Khác

Chết Trốn Về Sau Nữ Chủ Vì Ta Nhập Ma
7.8/10
2K

Thể loại: Xuyên Không, Truyện Nữ Cường

Cận Thủy Lâu Đài Tiên Đắc Nhật Abo FULL
7.4/10
8.5K

Thể loại: Đam Mỹ

Lên Tàu Trước Mua Vé Sau
7.9/10
1.8K

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Gả Kim Thoa
7.9/10
10.4K

Thể loại: Hài Hước, Truyện Gia Đấu

Đối Tượng Xem Mắt Trông Thật Hung Dữ
7.9/10
9K

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Trong Mắt Có Kịch FULL
7.7/10
43.8K

Thể loại: Đam Mỹ, Đô Thị

Thập Niên 70 Vợ Cả Hoa Đào Tinh Xinh Đẹp Thức Tỉnh
7.1/10
22.9K

Thể loại: Dị Năng, Xuyên Không

Ta Sống Lại Sau Khi Ở Góa
7.6/10
22.8K

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại

Cô Tiểu Thư Ngày Nào Cũng Sợ Thành Hôn
7.5/10
4.1K

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại

Thiều Quang Diễm
7.5/10
8.5K

Thể loại: Truyện Gia Đấu, Ngôn Tình

Có Muốn Xem Chút Không
7.7/10
1.4K

Thể loại: Đoản Văn, Ngôn Tình

Mỗi Lần Xuyên Qua Mở Mắt Đều Ở Trong Ngược Văn
7/10
6.7K

Thể loại: Dị Năng, Xuyên Không

Tà Giáo Tránh Ra FULL
7.8/10
4K

Thể loại: Đam Mỹ, Võng Du

Lục Gia Tiểu Tức Phụ
7.2/10
39.2K

Thể loại: Điền Văn, Ngôn Tình

Cực Phẩm Ở Rể
7.7/10
40.5K

Thể loại: Ngôn Tình

Yêu Tháp 19 Tầng
7/10
1.6K

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại

Cuộc Hôn Nhân Hoàn Mỹ
7.2/10
7.7K

Thể loại: Ngôn Tình

Nữ Phụ Hào Môn Chỉ Muốn Tiêu Tiền
7.4/10
10.8K

Thể loại: Hài Hước, Ngôn Tình

Kết Tử Quả Cam FULL
7.6/10
2.1K

Thể loại: Điền Văn, Đoản Văn

Tiểu Cô Nương Mỗi Ngày Đều Sợ Thành Thân
7.5/10
3.8K

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại

Nam Nam Chi Gian FULL
7.7/10
4.4K

Thể loại: Đam Mỹ

Nam Nam Trong Thiên Hạ Đều Lên Giường Với Ta
7.7/10
7.9K

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại

Ngộ Trường Sinh
7.3/10
8.3K

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại

Những Ngày Tháng Tôi Trồng Rau
7.4/10
14.1K

Thể loại: Điền Văn, Đam Mỹ

Em Vẫn Luôn Trêu Ghẹo Anh
7.4/10
2.4K

Thể loại: Hài Hước, Ngôn Tình

Phượng Nguyệt Vô Biên
7.6/10
16K

Thể loại: Lịch Sử, Ngôn Tình

Nữ Chủ Hắc Tâm Liên Nam Chủ Ngốc Bạch Ngọt
7.2/10
5.3K

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Khác

Edit Phượng Nguyệt Vô Biên
7.5/10
10K

Thể loại: Lịch Sử, Ngôn Tình

Mười Sáu Năm Sau Ta Không Còn Là Ta Nhưng Ngươi Vẫn Là Ngươi
7.3/10
5K

Thể loại: Hài Hước, Bách Hợp

Mỗi Ngày Đều Bị Anh Rể Thao
7.3/10
22.4K

Thể loại: Ngôn Tình

Đào Hoa Yêu Nhiêu
7.1/10
13.9K

Thể loại: Truyện Ngược, Ngôn Tình

Thư sinh ta muốn xuyên
8.5/10
4.1K

Thể loại: Truyện Khác

Năm Tháng Như Ca
7.7/10
3K

Thể loại: Bách Hợp

Vong Tiện Kiếp Hậu Dư Sinh FULL
7.2/10
6.6K

Thể loại: Truyện Ngược, Đam Mỹ

Thao Nát Những Bá Tổng Đó
7.8/10
141.9K

Thể loại: Xuyên Không, Đam Mỹ

Đừng Làm Phiền Tôi Kiếm Tiền FULL
7.5/10
54.9K

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chiến Thần Điện Hạ
7.8/10
5K

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Vợ Yêu Bị Mù Tổng Tài Xin Buông Tay !
7.9/10
18.3K

Thể loại: Truyện Ngược, Ngôn Tình

Sổ Tay Bạch Liên Hoa Lừa Người FULL
7.3/10
48.2K

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Không Buông Bỏ Được FULL
7.7/10
5.3K

Thể loại: Truyện Ngược, Đoản Văn

Xuyên nhanh chi kiều thê
7.8/10
45K

Thể loại: Cổ Đại, Truyện Khác

Ta vì biểu thúc họa tân trang
8.5/10
79.8K

Thể loại: Truyện Khác

Bạn trai khoa vật lý của tôi
7.5/10
46.7K

Thể loại: Ngôn Tình

Kiều nương xuân khuê
7.7/10
18.7K

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại

Dị năng giáo tại tu chân giới
7.8/10
2.1K

Thể loại: Truyện Khác

Phiên ngoại nàng dâu vương phủ
7.6/10
6.3K

Thể loại: Quan Trường, Cổ Đại

Xuyên nhanh chi nữ phối kiều diễm
7.6/10
20.1K

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình

Tốt nhất con rể
7.7/10
203.2K

Thể loại: Truyện Khác, Convert

Câu chuyện giải cứu một chàng trai sa ngã
7.7/10
9K

Thể loại: Đoản Văn, Ngôn Tình

Sắc nước hương trời
7.5/10
64.5K

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại

Hoàng ân
7.9/10
70.2K

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại

Mơ tưởng anh ấy cũng vô dụng
7.7/10
51.4K

Thể loại: Đam Mỹ, Truyện Khác

Em còn động lòng hơn ánh trăng
7.9/10
37.5K

Thể loại: Ngôn Tình

Tầm ngắm tình ái
7.6/10
2.8K

Thể loại: Truyện Khác

Trùng sinh trở về năm ba tuổi
7.7/10
2.1K

Thể loại: Xuyên Không

Trở về lúc ba tuổi rưỡi
7.6/10
11.5K

Thể loại: Ngôn Tình

Gả vào hào môn 77 ngày
7.8/10
3.8K

Thể loại: Ngôn Tình

Bạn Trai Dạy Vật Lý Của Tôi
7.9/10
20.9K

Thể loại: Ngôn Tình

Hoàng Cưới
7.7/10
34.4K

Thể loại: Ngôn Tình, Trọng Sinh

Bá đạo vương phi của lãnh vương
8.5/10
2K

Thể loại:

Mùa Hạ Nồng Nhiệt
7.5/10
17.2K

Thể loại: Điền Văn, Ngôn Tình

Lương Nhân
9/10
34.2K

Thể loại: Đam Mỹ

Nam Việt Đế Vương
8.5/10
50.5K

Thể loại: Dị Năng, Dị Giới

Cực Phẩm Tiểu Nhị
8.5/10
26.2K

Thể loại: Ngôn Tình

Sủng Hậu Chi Lộ
8.5/10
76.9K

Thể loại: Ngôn Tình

Nàng Dâu Nhỏ Nhà Họ Lục
8.5/10
69.3K

Thể loại: Ngôn Tình

Loạn Thế Hồng Nhan Mộng
8.5/10
19.8K

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình

Xuyên Việt Về Thời Phong Kiến
8.5/10
10.8K

Thể loại: Lịch Sử, Xuyên Không

Hỉ Gần Nhau
8.5/10
6.2K

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình

Trùng Sinh Trở Về Năm Ba Tuổi
8.5/10
30.8K

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình

Mạc Vũ Thanh Thông
8.5/10
9.1K

Thể loại: Kiếm Hiệp

Tặc Giường
8.5/10
3.8K

Thể loại: Ngôn Tình

Khi Trâu Già Gặp Cỏ Non
8.5/10
28.1K

Thể loại: Ngôn Tình

Đẹp Tuyệt Thú Hoàn
8.5/10
20.4K

Thể loại: Ngôn Tình

Nghe nói anh yêu em
8.5/10
6.5K

Thể loại: Ngôn Tình