Tác Giả Gia Nhất

Vì Người Mà Viết Ánh Trăng

Vì Người Mà Viết Ánh Trăng

7.5/10
1K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đoản Văn, Ngôn Tình, Truyện Sủng, Đô Thị

Chương 5
Người Thành Thật O Và Chồng Cũ A

Người Thành Thật O Và Chồng Cũ A

8.1/10
1.3K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Sắc, Hài Hước, Đam Mỹ, Đô Thị

Chương 22
Cô Cô Rất Được Yêu Mến Thì Phải Làm Sao

Cô Cô Rất Được Yêu Mến Thì Phải Làm Sao

7.9/10
1.2K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Đoản Văn, Ngôn Tình, Truyện Khác, Đô Thị, Nữ Phụ

Chương 8
Siêu Cấp Trà Xanh Xuyên Về Thập Niên 80 Một Lần Nữa Làm Người

Siêu Cấp Trà Xanh Xuyên Về Thập Niên 80 Một Lần Nữa Làm Người

7.5/10
2.6K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Điền Văn, Ngôn Tình

Chương 50
Yêu Em Sâu Tận Sao Trời Kia FULL

Yêu Em Sâu Tận Sao Trời Kia FULL

7.5/10
4.3K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược

Chương 30
Stop Friendly Fire!

Stop Friendly Fire!

7.7/10
1.1K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Dị Năng, Xuyên Không, Dị Giới, Hài Hước, Light Novel, Huyền Huyễn

Chương 8
Sao Băng Mùa Hè FULL

Sao Băng Mùa Hè FULL

7.6/10
1.2K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Đoản Văn, Ngôn Tình, Đô Thị

Chương 9
Nông Môn Cay Nữ Mang Theo Không Gian Trăm Tỷ Đi Chạy Nạn

Nông Môn Cay Nữ Mang Theo Không Gian Trăm Tỷ Đi Chạy Nạn

7.6/10
12.5K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Dị Năng, Xuyên Không, Dị Giới, Hài Hước, Truyện Gia Đấu, Điền Văn, Mạt Thế, Ngôn Tình, Quân Sự, Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Truyện Khác, Truyện Sủng, Truyện Cung Đấu, Trọng Sinh, Huyền Huyễn

Chương 50
Bia Đỡ Đạn Là Chị Dâu

Bia Đỡ Đạn Là Chị Dâu

7.6/10
1.1K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Chương 4
Quá Tam Ba Bận

Quá Tam Ba Bận

7.4/10
1.3K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đoản Văn, Ngôn Tình, Đô Thị

Chương 8
Nhất Lộ FULL

Nhất Lộ FULL

7.8/10
6.2K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Bách Hợp, Đô Thị

Chương 86
Khách Lạ

Khách Lạ

7.5/10
2K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Đô Thị

Chương 40
Trọng Sinh Thập Niên 80 Tiếu Giai Thê

Trọng Sinh Thập Niên 80 Tiếu Giai Thê

7.7/10
6.6K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Điền Văn, Ngôn Tình, Quân Sự, Truyện Nữ Cường, Truyện Khác, Truyện Sủng, Trọng Sinh

Chương 50
Đấu La Đại Lục Đấu La Chi Bảo Hộ Tán Hạ Tu La

Đấu La Đại Lục Đấu La Chi Bảo Hộ Tán Hạ Tu La

7.2/10
2.2K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Dị Giới, Cổ Đại, Đam Mỹ, Trọng Sinh, Huyền Huyễn

Chương 15
Sau Khi Bị Tra

Sau Khi Bị Tra

7.5/10
17.6K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Bách Hợp

Chương 104
Ngày Hôm Nay Có Tỏ Tình Không

Ngày Hôm Nay Có Tỏ Tình Không

7.1/10
13.5K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Bách Hợp

Chương 82
Hướng Đông Lưu

Hướng Đông Lưu

7.4/10
10.4K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Bách Hợp, Trọng Sinh

Chương 100
Nhất lộ - trầm giang nhất

Nhất lộ - trầm giang nhất

7.5/10
4.7K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Bách Hợp

Chương 86
Vì Người Mà Viết Ánh Trăng
7.5/10
1K

Thể loại: Đoản Văn, Ngôn Tình

Người Thành Thật O Và Chồng Cũ A
8.1/10
1.3K

Thể loại: Truyện Sắc, Hài Hước

Cô Cô Rất Được Yêu Mến Thì Phải Làm Sao
7.9/10
1.2K

Thể loại: Xuyên Không, Đoản Văn

Siêu Cấp Trà Xanh Xuyên Về Thập Niên 80 Một Lần Nữa Làm Người
7.5/10
2.6K

Thể loại: Xuyên Không, Điền Văn

Yêu Em Sâu Tận Sao Trời Kia FULL
7.5/10
4.3K

Thể loại: Truyện Ngược

Stop Friendly Fire!
7.7/10
1.1K

Thể loại: Dị Năng, Xuyên Không

Sao Băng Mùa Hè FULL
7.6/10
1.2K

Thể loại: Hài Hước, Đoản Văn

Nông Môn Cay Nữ Mang Theo Không Gian Trăm Tỷ Đi Chạy Nạn
7.6/10
12.5K

Thể loại: Dị Năng, Xuyên Không

Bia Đỡ Đạn Là Chị Dâu
7.6/10
1.1K

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Quá Tam Ba Bận
7.4/10
1.3K

Thể loại: Đoản Văn, Ngôn Tình

Nhất Lộ FULL
7.8/10
6.2K

Thể loại: Bách Hợp, Đô Thị

Khách Lạ
7.5/10
2K

Thể loại: Đam Mỹ, Đô Thị

Trọng Sinh Thập Niên 80 Tiếu Giai Thê
7.7/10
6.6K

Thể loại: Điền Văn, Ngôn Tình

Đấu La Đại Lục Đấu La Chi Bảo Hộ Tán Hạ Tu La
7.2/10
2.2K

Thể loại: Xuyên Không, Dị Giới

Sau Khi Bị Tra
7.5/10
17.6K

Thể loại: Bách Hợp

Ngày Hôm Nay Có Tỏ Tình Không
7.1/10
13.5K

Thể loại: Bách Hợp

Hướng Đông Lưu
7.4/10
10.4K

Thể loại: Cổ Đại, Bách Hợp

Nhất lộ - trầm giang nhất
7.5/10
4.7K

Thể loại: Bách Hợp