Tác Giả Giảo Xuân Bính

Như Lửa

Như Lửa

8.1/10
1.8K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng, Đô Thị

Chương 32
Hãn Phu - Giảo Xuân Bính

Hãn Phu - Giảo Xuân Bính

7.6/10
3.3K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Ngôn Tình, Truyện Khác, Truyện Sủng, Đô Thị

Chương 71
Hãy ở lại bên anh

Hãy ở lại bên anh

8.5/10
14.8K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Truyện Khác, Truyện Sủng, Đô Thị

Chương 67
Xuân Trì FULL

Xuân Trì FULL

7.4/10
5.1K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Chương 18
Chúng Ta Kết Hôn Thôi FULL

Chúng Ta Kết Hôn Thôi FULL

7.5/10
30.2K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Ngôn Tình

Chương 73
Xin Em Ở Lại Bên Anh FULL

Xin Em Ở Lại Bên Anh FULL

7.5/10
16.7K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 66
Mình Cưới Nhau Đi FULL

Mình Cưới Nhau Đi FULL

7.5/10
16.7K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng, Đô Thị

Chương 64
Cặp Đôi Nồng Cháy

Cặp Đôi Nồng Cháy

7.7/10
27.2K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 90
Ngỡ

Ngỡ

7.4/10
29.9K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Ngôn Tình, Đô Thị

Chương 91
Uyên ương rực lửa

Uyên ương rực lửa

8.5/10
1.8K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Khác

Chương 0
Thất trọng

Thất trọng

8.5/10
2.7K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Khác

Chương 3
Lầm tưởng

Lầm tưởng

8.5/10
63.1K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Ngôn Tình, Truyện Khác, Truyện Sủng, Đô Thị

Chương 62
Tôi đã chờ em rất lâu

Tôi đã chờ em rất lâu

7.7/10
133.1K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 67
Chân Thành

Chân Thành

7.1/10
6.3K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Điền Văn, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 91
Bách niên hảo hợp

Bách niên hảo hợp

8.5/10
212.4K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Ngôn Tình, Truyện Sủng, Đô Thị

Chương 101
Hãy ở lại bên anh

Hãy ở lại bên anh

8.5/10
244.2K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Nữ Cường, Truyện Sủng, Đô Thị

Chương 61
Tôi đã chờ em rất lâu rồi

Tôi đã chờ em rất lâu rồi

8.5/10
71.9K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Ngôn Tình, Truyện Sủng, Đô Thị

Chương 67
Tiểu tiên sinh

Tiểu tiên sinh

8.5/10
151.4K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Chương 90
Hãn phu

Hãn phu

8.5/10
84.4K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Ngôn Tình, Truyện Sủng, Đô Thị

Chương 233
Vợ ngọt

Vợ ngọt

8.5/10
124.2K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Sắc, Ngôn Tình, Truyện Sủng, Đô Thị

Chương 72
Hẹn Gặp Lại Nhau Ngày Hoa Nở

Hẹn Gặp Lại Nhau Ngày Hoa Nở

9.1/10
93.8K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Sắc, Ngôn Tình

Chương 71
Ánh Dương Ấm Áp

Ánh Dương Ấm Áp

7.5/10
305.3K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Sắc, Hài Hước, Ngôn Tình, Truyện Sủng, Đô Thị

Chương 89
Mong Rằng, Em Ở Bên Cạnh Anh

Mong Rằng, Em Ở Bên Cạnh Anh

7.5/10
3.9K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 8
Như Lửa
8.1/10
1.8K

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Hãn Phu - Giảo Xuân Bính
7.6/10
3.3K

Thể loại: Hài Hước, Ngôn Tình

Hãy ở lại bên anh
8.5/10
14.8K

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Truyện Khác

Xuân Trì FULL
7.4/10
5.1K

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Chúng Ta Kết Hôn Thôi FULL
7.5/10
30.2K

Thể loại: Hài Hước, Ngôn Tình

Xin Em Ở Lại Bên Anh FULL
7.5/10
16.7K

Thể loại: Ngôn Tình

Mình Cưới Nhau Đi FULL
7.5/10
16.7K

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Cặp Đôi Nồng Cháy
7.7/10
27.2K

Thể loại: Ngôn Tình

Ngỡ
7.4/10
29.9K

Thể loại: Hài Hước, Ngôn Tình

Uyên ương rực lửa
8.5/10
1.8K

Thể loại: Truyện Khác

Thất trọng
8.5/10
2.7K

Thể loại: Truyện Khác

Lầm tưởng
8.5/10
63.1K

Thể loại: Truyện Ngược, Ngôn Tình

Tôi đã chờ em rất lâu
7.7/10
133.1K

Thể loại: Ngôn Tình

Chân Thành
7.1/10
6.3K

Thể loại: Điền Văn, Ngôn Tình

Bách niên hảo hợp
8.5/10
212.4K

Thể loại: Truyện Ngược, Ngôn Tình

Hãy ở lại bên anh
8.5/10
244.2K

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Nữ Cường

Tôi đã chờ em rất lâu rồi
8.5/10
71.9K

Thể loại: Truyện Ngược, Ngôn Tình

Tiểu tiên sinh
8.5/10
151.4K

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Hãn phu
8.5/10
84.4K

Thể loại: Hài Hước, Ngôn Tình

Vợ ngọt
8.5/10
124.2K

Thể loại: Truyện Sắc, Ngôn Tình

Hẹn Gặp Lại Nhau Ngày Hoa Nở
9.1/10
93.8K

Thể loại: Truyện Sắc, Ngôn Tình

Ánh Dương Ấm Áp
7.5/10
305.3K

Thể loại: Truyện Sắc, Hài Hước

Mong Rằng, Em Ở Bên Cạnh Anh
7.5/10
3.9K

Thể loại: Ngôn Tình