Tác Giả Giảo Xuân Bính

Xin Em Ở Lại Bên Anh FULL

Xin Em Ở Lại Bên Anh FULL

7.5/10
5.2K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 66
Mình Cưới Nhau Đi FULL

Mình Cưới Nhau Đi FULL

7.5/10
10.5K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng, Đô Thị

Chương 64
Cặp Đôi Nồng Cháy

Cặp Đôi Nồng Cháy

7.7/10
12K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 90
Ngỡ

Ngỡ

7.4/10
21.6K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Hài Hước, Đô Thị

Chương 91
Uyên ương rực lửa

Uyên ương rực lửa

8.5/10
1.7K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Khác

Chương 0
Thất trọng

Thất trọng

8.5/10
2.5K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Khác

Chương 3
Lầm tưởng

Lầm tưởng

8.5/10
55.3K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Ngược, Truyện Sủng, Đô Thị, Truyện Khác

Chương 62
Tôi đã chờ em rất lâu

Tôi đã chờ em rất lâu

7.7/10
91.4K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 67
Chân Thành

Chân Thành

7.1/10
4.7K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng, Điền Văn

Chương 16
Bách niên hảo hợp

Bách niên hảo hợp

8.5/10
148.8K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Ngược, Truyện Sủng, Đô Thị

Chương 101
Hãy ở lại bên anh

Hãy ở lại bên anh

8.5/10
228.8K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Ngôn Tình, Truyện Sủng, Đô Thị

Chương 61
Tôi đã chờ em rất lâu rồi

Tôi đã chờ em rất lâu rồi

8.5/10
60.4K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Ngược, Truyện Sủng, Đô Thị

Chương 67
Tiểu tiên sinh

Tiểu tiên sinh

8.5/10
106.5K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Chương 80
Hãn phu

Hãn phu

8.5/10
72.8K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng, Hài Hước, Đô Thị

Chương 65
Vợ ngọt

Vợ ngọt

8.5/10
99.8K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng, Truyện Sắc, Đô Thị

Chương 66
Hẹn Gặp Lại Nhau Ngày Hoa Nở

Hẹn Gặp Lại Nhau Ngày Hoa Nở

9.1/10
72.4K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sắc

Chương 71
Ánh Dương Ấm Áp

Ánh Dương Ấm Áp

7.5/10
220.1K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng, Truyện Sắc, Hài Hước, Đô Thị

Chương 89
Mong Rằng, Em Ở Bên Cạnh Anh

Mong Rằng, Em Ở Bên Cạnh Anh

7.5/10
3.5K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 8
Xin Em Ở Lại Bên Anh FULL
7.5/10
5.2K

Thể loại: Ngôn Tình

Mình Cưới Nhau Đi FULL
7.5/10
10.5K

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Cặp Đôi Nồng Cháy
7.7/10
12K

Thể loại: Ngôn Tình

Ngỡ
7.4/10
21.6K

Thể loại: Ngôn Tình, Hài Hước

Uyên ương rực lửa
8.5/10
1.7K

Thể loại: Truyện Khác

Thất trọng
8.5/10
2.5K

Thể loại: Truyện Khác

Lầm tưởng
8.5/10
55.3K

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Ngược

Tôi đã chờ em rất lâu
7.7/10
91.4K

Thể loại: Ngôn Tình

Chân Thành
7.1/10
4.7K

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Bách niên hảo hợp
8.5/10
148.8K

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Ngược

Hãy ở lại bên anh
8.5/10
228.8K

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Ngôn Tình

Tôi đã chờ em rất lâu rồi
8.5/10
60.4K

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Ngược

Tiểu tiên sinh
8.5/10
106.5K

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Hãn phu
8.5/10
72.8K

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Vợ ngọt
8.5/10
99.8K

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Hẹn Gặp Lại Nhau Ngày Hoa Nở
9.1/10
72.4K

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sắc

Ánh Dương Ấm Áp
7.5/10
220.1K

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Mong Rằng, Em Ở Bên Cạnh Anh
7.5/10
3.5K

Thể loại: Ngôn Tình