Tác Giả Mei The Mermaid

Dịu Dàng Trao Anh Trọn Đời Trọn Kiếp

Dịu Dàng Trao Anh Trọn Đời Trọn Kiếp

7.5/10
1.2K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 79
Hai Mươi Ba Tháng Năm FULL

Hai Mươi Ba Tháng Năm FULL

7.9/10
1K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đoản Văn, Ngôn Tình

Chương 7
Trở Thành Người Cá Được Nuôi Dưỡng

Trở Thành Người Cá Được Nuôi Dưỡng

7.8/10
2K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Dị Năng, Xuyên Không, Đam Mỹ

Chương 44
Nam chính đều yêu tôi

Nam chính đều yêu tôi

8.5/10
1.9K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Khác

Chương 94
Sự Trở Lại Của Em Gái Quốc Dân

Sự Trở Lại Của Em Gái Quốc Dân

7.2/10
1.8K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Khác

Chương 142
Trong Lòng Có Người

Trong Lòng Có Người

7.2/10
1K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Dị Năng, Linh Dị, Đam Mỹ, Đô Thị, Võng Du, Huyền Huyễn

Chương 5
Hp Soulmate

Hp Soulmate

7.5/10
1.1K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Phương Tây, Đam Mỹ, Đô Thị, Huyền Huyễn

Chương 6
Đêm Khuya

Đêm Khuya

7.6/10
1K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Đô Thị

Chương 4
Cách Thanh Mai Cưa Trúc Mã FULL

Cách Thanh Mai Cưa Trúc Mã FULL

7.8/10
1.2K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đoản Văn, Ngôn Tình, Đô Thị

Chương 5
Vừa Nhìn Anh Liền Thích Em

Vừa Nhìn Anh Liền Thích Em

7.2/10
1.3K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 19
Hai Cục Đá

Hai Cục Đá

7.6/10
1.2K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Chương 20
Bất Tử Thiên Tôn

Bất Tử Thiên Tôn

7.8/10
1.1K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Mạt Thế, Tiên Hiệp, Đô Thị, Huyền Huyễn

Chương 7
Yến Kinh Khuê Sát

Yến Kinh Khuê Sát

7.1/10
1.5K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại

Chương 43
Ảnh Đế Anh Đi Nhầm Phòng Rồi

Ảnh Đế Anh Đi Nhầm Phòng Rồi

7.1/10
1.3K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Chương 15
Mèo Nhỏ

Mèo Nhỏ

7.9/10
1.9K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Điền Văn, Đam Mỹ

Chương 43
Ký Chủ Xin Đừng Đối Ác Độc Nữ Xứng Xuống Tay

Ký Chủ Xin Đừng Đối Ác Độc Nữ Xứng Xuống Tay

7.7/10
1.1K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Cổ Đại, Truyện Khác, Khoa Huyễn, Bách Hợp, Đô Thị, Huyền Huyễn

Chương 4
Cửu Công Chúa Vi Tôn

Cửu Công Chúa Vi Tôn

7.4/10
2.1K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Cổ Đại, Bách Hợp, Nữ Phụ, Huyền Huyễn

Chương 28
Sau Khi Xuân Phong Nhất Độ Với Nhiếp Chính Vương

Sau Khi Xuân Phong Nhất Độ Với Nhiếp Chính Vương

7.8/10
1.1K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

Chương 6
Blogger Ẩm Thực Xuyên Thành Bia Đỡ Đạn Trong Truyện Gia Đấu

Blogger Ẩm Thực Xuyên Thành Bia Đỡ Đạn Trong Truyện Gia Đấu

7.2/10
3.1K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Hài Hước, Truyện Gia Đấu, Điền Văn, Ngôn Tình, Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Truyện Sủng, Trọng Sinh, Nữ Phụ, Huyền Huyễn

Chương 50
Sau Khi Xuyên Thành Vợ Cũ Của Bá Tổng Thì Tôi Nổi Như Cồn

Sau Khi Xuyên Thành Vợ Cũ Của Bá Tổng Thì Tôi Nổi Như Cồn

7.7/10
1.3K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Đam Mỹ, Đô Thị

Chương 9
Ở Kha Học Thế Giới Làm Phú Hào

Ở Kha Học Thế Giới Làm Phú Hào

8.4/10
4.3K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Dị Giới, Cổ Đại, Đam Mỹ, Truyện Khác, Đô Thị, Huyền Huyễn

Chương 259
Hôm Nay Ma Vương Lại Thấy Phiền FULL

Hôm Nay Ma Vương Lại Thấy Phiền FULL

7.5/10
1.2K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đoản Văn, Phương Tây, Ngôn Tình

Chương 12
Bóng Đỏ - Countryhumans

Bóng Đỏ - Countryhumans

7.1/10
2.4K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Khác

Chương 58
Em Không Cần Lại Cô Đơn

Em Không Cần Lại Cô Đơn

7.4/10
5.2K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Bách Hợp, Đô Thị

Chương 68
Ngươi Không Cần Lại Cô Đơn

Ngươi Không Cần Lại Cô Đơn

7.7/10
8.7K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Khác, Bách Hợp, Đô Thị

Chương 166
Bạn Trai Snake Của Tôi FULL

Bạn Trai Snake Của Tôi FULL

7.4/10
1.3K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đoản Văn, Ngôn Tình, Đô Thị

Chương 13
Sư Tôn Sắp Bị Thao Hỏng Rồi FULL

Sư Tôn Sắp Bị Thao Hỏng Rồi FULL

7.7/10
4K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ, Truyện Khác

Chương 19
Yêu Anh Bằng Cả Thanh Xuân (mộng Dục Hệ Liệt)

Yêu Anh Bằng Cả Thanh Xuân (mộng Dục Hệ Liệt)

8.3/10
1.1K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Khác

Chương 6
Về Chung Nhà Với Chú FULL

Về Chung Nhà Với Chú FULL

7/10
17.7K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Chương 89
Nông Gia Tiểu Nương Tử

Nông Gia Tiểu Nương Tử

7.3/10
2.6K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Dị Giới, Truyện Khác

Chương 45
Vạn Dạ Chi Chủ

Vạn Dạ Chi Chủ

7/10
1.1K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Dị Giới

Chương 5
Cá Mập Và Trà

Cá Mập Và Trà

7.3/10
1.1K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Dị Giới, Đam Mỹ, Khoa Huyễn

Chương 6
Thấy Sắc Nổi Lòng Tham FULL

Thấy Sắc Nổi Lòng Tham FULL

7.9/10
1.7K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đoản Văn, Ngôn Tình, Đô Thị

Chương 12
Nhứ Quả Lan Nhân FULL

Nhứ Quả Lan Nhân FULL

7.8/10
1.4K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đoản Văn, Ngôn Tình, Cổ Đại

Chương 9
Nhật Ký Hạt Dẻ

Nhật Ký Hạt Dẻ

7.6/10
1.5K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đoản Văn, Bách Hợp

Chương 28
Tin Tức Tố Của Cậu Thật Là Ngọt FULL

Tin Tức Tố Của Cậu Thật Là Ngọt FULL

7.8/10
1.6K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đoản Văn, Đam Mỹ, Đô Thị

Chương 9
Huyết Tình Hắc Đạo Full

Huyết Tình Hắc Đạo Full

8.2/10
3.7K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Khác

Chương 85
Lui Lui Lui Lui Ra! - Bố Đinh Lưu Ly Full

Lui Lui Lui Lui Ra! - Bố Đinh Lưu Ly Full

7.2/10
2.4K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Khác

Chương 79
Xuyên Thư Chơi Hệ Em Gái Của Pháo Hôi

Xuyên Thư Chơi Hệ Em Gái Của Pháo Hôi

7.5/10
2.2K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Hài Hước, Truyện Nữ Cường, Truyện Khác, Truyện Sủng, Đô Thị, Huyền Huyễn

Chương 48
Xuyên Thành Vai Chính A Sau Dem Pháo Hôi O Khiêng Chạy

Xuyên Thành Vai Chính A Sau Dem Pháo Hôi O Khiêng Chạy

7.1/10
1.2K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Truyện Khác

Chương 6
Cá Bơi FULL

Cá Bơi FULL

7.5/10
2.3K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 33
Nam Chính Là Quỷ

Nam Chính Là Quỷ

7.7/10
1.1K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Linh Dị, Ngôn Tình, Đô Thị, Huyền Huyễn

Chương 6
Nàng Công Chúa Và Chàng Lọ Lem

Nàng Công Chúa Và Chàng Lọ Lem

7.3/10
1.4K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Chương 30
Kỹ Nữ Và Sài Lang – Np

Kỹ Nữ Và Sài Lang – Np

7.7/10
1.7K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Quan Trường, Ngôn Tình, Truyện Nữ Cường, Truyện Khác, Truyện Sủng, Đô Thị

Chương 16
Không Thích Kẹo Sữa

Không Thích Kẹo Sữa

7.1/10
2.2K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Đô Thị

Chương 19
Công Lược Hắn Yêu Hắn

Công Lược Hắn Yêu Hắn

7.8/10
1.2K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Đam Mỹ, Truyện Khác, Đô Thị

Chương 10
Xuyên Thành Bạn Gái Cũ Nam Chính Cặn Bã

Xuyên Thành Bạn Gái Cũ Nam Chính Cặn Bã

7.7/10
7.6K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình, Đô Thị

Chương 49
Máu Liều Luôn Nhiều Hơn Máu Não

Máu Liều Luôn Nhiều Hơn Máu Não

7.4/10
3.7K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Linh Dị, Ngôn Tình, Truyện Nữ Cường, Đô Thị, Nữ Phụ, Huyền Huyễn

Chương 24
Quan Hệ Thế Thân FULL

Quan Hệ Thế Thân FULL

7.8/10
21.5K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Huyền Huyễn

Chương 194
Vợ Quỷ

Vợ Quỷ

7.3/10
3.3K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Linh Dị, Bách Hợp, Đô Thị

Chương 36
Tư Niên Như Người FULL

Tư Niên Như Người FULL

7.9/10
2.5K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Đô Thị

Chương 18
Người Nổi Tiếng

Người Nổi Tiếng

7.2/10
1.9K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Đô Thị

Chương 23
Nàng Tìm Đường Chết Từ Trước Đến Nay Thực Có Thể Xuyên Thư

Nàng Tìm Đường Chết Từ Trước Đến Nay Thực Có Thể Xuyên Thư

7.5/10
7.4K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Dị Giới, Truyện Gia Đấu, Ngôn Tình, Truyện Nữ Cường, Truyện Khác, Huyền Huyễn

Chương 161
Nhất Phong Hoa

Nhất Phong Hoa

8.4/10
14.3K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại, Truyện Khác, Tiên Hiệp, Huyền Huyễn

Chương 501
Vương Gia Xuyên Không Bị Ép Làm C

Vương Gia Xuyên Không Bị Ép Làm C

7.2/10
2.2K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Hài Hước, Đam Mỹ, Đô Thị

Chương 22
Ta Ở Mạt Thế Làm Ruộng Mạt Thế Trọng Sinh Khối Rubik Không Gian Tới Làm Ruộng

Ta Ở Mạt Thế Làm Ruộng Mạt Thế Trọng Sinh Khối Rubik Không Gian Tới Làm Ruộng

7.7/10
11.5K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Truyện Gia Đấu, Mạt Thế, Ngôn Tình, Truyện Nữ Cường, Đam Mỹ, Truyện Khác, Đô Thị, Trọng Sinh

Chương 501
Nữ Phụ Không Lo Mẹ Kế Đối Chiếu Tổ Thập Niên 70

Nữ Phụ Không Lo Mẹ Kế Đối Chiếu Tổ Thập Niên 70

7.6/10
5.8K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Điền Văn, Ngôn Tình, Truyện Nữ Cường, Truyện Sủng, Đô Thị, Nữ Phụ, Huyền Huyễn

Chương 48
Sau Khi Hai Siêu Sao Hàng Đầu Kết Hôn

Sau Khi Hai Siêu Sao Hàng Đầu Kết Hôn

7.9/10
1.1K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Đô Thị

Chương 4
Xuyên Nhanh Chi Đại Lão Lại Điên Rồi

Xuyên Nhanh Chi Đại Lão Lại Điên Rồi

8.1/10
6.1K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Dị Giới, Ngôn Tình, Cổ Đại, Truyện Khác, Truyện Cung Đấu, Đô Thị, Huyền Huyễn

Chương 501
Hôm Nay Ngọt Ngào

Hôm Nay Ngọt Ngào

7.3/10
2.2K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Chương 22
Thế Giới Hiện Thực FULL

Thế Giới Hiện Thực FULL

7.1/10
3.1K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Phương Tây, Ngôn Tình, Truyện Teen

Chương 76
Chỉ Gian Sa FULL

Chỉ Gian Sa FULL

7/10
1.2K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 6
Khoảng Trời Phương Nam

Khoảng Trời Phương Nam

7.6/10
2.4K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Đô Thị

Chương 37
Tôi Thật Sự Không Thiếu Tiền

Tôi Thật Sự Không Thiếu Tiền

7.4/10
9.3K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 99
Phải Lòng Ảnh Hậu Đã Có Chồng

Phải Lòng Ảnh Hậu Đã Có Chồng

7.2/10
6.8K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Bách Hợp

Chương 95
Hoàng Hậu Nương Nương Đích Ngũ Mao Đặc Hiệu

Hoàng Hậu Nương Nương Đích Ngũ Mao Đặc Hiệu

7.7/10
5.6K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình, Cổ Đại, Truyện Khác

Chương 328
Ngủ Ngon

Ngủ Ngon

7.8/10
1.1K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đoản Văn, Đam Mỹ

Chương 4
Vì Mạng Chó Của Mình Tôi Lập Chí Thanh Bắc

Vì Mạng Chó Của Mình Tôi Lập Chí Thanh Bắc

7.6/10
1.1K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Trọng Sinh

Chương 3
Thầy Giáo Đã Kết Hôn Dụ Dỗ Tôi

Thầy Giáo Đã Kết Hôn Dụ Dỗ Tôi

7.7/10
3.5K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Khác, Truyện Sủng, Đô Thị

Chương 10
Hãy Xin Lỗi Cậu Cố Đi FULL

Hãy Xin Lỗi Cậu Cố Đi FULL

7.2/10
1.5K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Điền Văn, Đoản Văn, Đam Mỹ, Đô Thị

Chương 8
Bạch Nguyệt Quang Của Nam Phụ Cố Chấp

Bạch Nguyệt Quang Của Nam Phụ Cố Chấp

7/10
5K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình

Chương 44
Nhật Ký Nuôi Dưỡng Mèo Con

Nhật Ký Nuôi Dưỡng Mèo Con

7.3/10
1.3K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Linh Dị, Đam Mỹ

Chương 12
Mau Xuyên Đại Lão Lại Điên Rồi!

Mau Xuyên Đại Lão Lại Điên Rồi!

7.9/10
1.2K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình, Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Truyện Khác, Huyền Huyễn

Chương 8
Dị Thế Nông Gia

Dị Thế Nông Gia

7.8/10
1.3K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Điền Văn, Cổ Đại, Đam Mỹ, Trọng Sinh

Chương 4
Trọng Sinh Thành O Thê Của Tổng Tài Nhà Giàu

Trọng Sinh Thành O Thê Của Tổng Tài Nhà Giàu

7/10
9.5K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Đam Mỹ, Trọng Sinh

Chương 82
Trọng Sinh Mang Khối Rubik Không Gian Làm Ruộng Ở Mạt Thế

Trọng Sinh Mang Khối Rubik Không Gian Làm Ruộng Ở Mạt Thế

7.5/10
6.8K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Điền Văn, Mạt Thế, Trọng Sinh

Chương 50
Cậu Xù Lông Cái Quái Gì FULL

Cậu Xù Lông Cái Quái Gì FULL

7.6/10
1.7K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đoản Văn, Đam Mỹ

Chương 7
Lão Công Bệnh Kiều Rất Yêu Ta

Lão Công Bệnh Kiều Rất Yêu Ta

7.6/10
2.3K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Đam Mỹ, Truyện Khác, Huyền Huyễn

Chương 7
Sau Khi Trở Thành Sỉ Nhục Của Giới Bạch Nguyệt Quang

Sau Khi Trở Thành Sỉ Nhục Của Giới Bạch Nguyệt Quang

7.9/10
1.5K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Nữ Cường, Tiên Hiệp

Chương 9
Thợ Săn Tâm Trí

Thợ Săn Tâm Trí

7.3/10
1.3K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Linh Dị, Truyện Khác, Khoa Huyễn, Đô Thị, Huyền Huyễn

Chương 7
Đừng Hỏi Sao Trời

Đừng Hỏi Sao Trời

7.5/10
5.1K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 19
Phim Trường Thoát Hiểm

Phim Trường Thoát Hiểm

7.8/10
1.8K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Linh Dị

Chương 19
Đảo Taroshi FULL

Đảo Taroshi FULL

7/10
6.2K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Đô Thị

Chương 49
Bị Ép Chịu Trách Nhiệm FULL

Bị Ép Chịu Trách Nhiệm FULL

7.6/10
3.7K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Đô Thị

Chương 39
Sau Đó Thế Thân Thụ Giả Chết

Sau Đó Thế Thân Thụ Giả Chết

7.7/10
15.6K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 193
Vinh Quang Chúa Tể

Vinh Quang Chúa Tể

7.4/10
8.7K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Dị Giới, Đô Thị, Huyền Huyễn

Chương 227
Sản Bào FULL

Sản Bào FULL

7.6/10
3.1K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đoản Văn, Đam Mỹ

Chương 11
Người Tôi Thầm Mến

Người Tôi Thầm Mến

7.9/10
2.4K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 17
Vong Tiện Ngàn Thương Trăm Sủng FULL

Vong Tiện Ngàn Thương Trăm Sủng FULL

7.6/10
6.9K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 119
Hp Tù Nhân Ngục Nurmengard

Hp Tù Nhân Ngục Nurmengard

7/10
2.5K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Phương Tây, Đam Mỹ, Huyền Huyễn

Chương 43
Vợ Của Ta Là Quận Chúa FULL

Vợ Của Ta Là Quận Chúa FULL

7.5/10
16K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Cổ Đại, Bách Hợp

Chương 158
Xuyên Thành Người Vợ Thế Thân Của Vai Ác

Xuyên Thành Người Vợ Thế Thân Của Vai Ác

7.9/10
45.8K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 52
Thanh Xuân Không Ai Hoang Phí

Thanh Xuân Không Ai Hoang Phí

7.1/10
2.9K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 71
Alpha Nhà Tôi Có Chút O FULL

Alpha Nhà Tôi Có Chút O FULL

7.5/10
5.8K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 17
Vong Tiện Khôn Càn Quyết Đấu

Vong Tiện Khôn Càn Quyết Đấu

7.6/10
6.3K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Cổ Đại, Đam Mỹ

Chương 51
Tiễn Đi Kẻ Thứ Ba

Tiễn Đi Kẻ Thứ Ba

7.6/10
18.1K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Ngôn Tình, Đô Thị

Chương 93
Cách Để Cướp Lấy Vai Chính

Cách Để Cướp Lấy Vai Chính

7.4/10
1.8K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Dị Năng, Xuyên Không, Ngôn Tình, Truyện Nữ Cường, Khoa Huyễn, Truyện Sủng, Nữ Phụ, Huyền Huyễn

Chương 7
Bé Chân Ngắn FULL

Bé Chân Ngắn FULL

7.8/10
11.4K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 26
Gõ Ba Tiếng Nói Yêu Em

Gõ Ba Tiếng Nói Yêu Em

7.3/10
7.4K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Bách Hợp, Đô Thị

Chương 52
Hoạ Ái

Hoạ Ái

7.3/10
2.8K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đoản Văn, Đam Mỹ, Đô Thị

Chương 10
Dịu Dàng Trao Anh Trọn Đời Trọn Kiếp
7.5/10
1.2K

Thể loại: Ngôn Tình

Hai Mươi Ba Tháng Năm FULL
7.9/10
1K

Thể loại: Đoản Văn, Ngôn Tình

Trở Thành Người Cá Được Nuôi Dưỡng
7.8/10
2K

Thể loại: Dị Năng, Xuyên Không

Nam chính đều yêu tôi
8.5/10
1.9K

Thể loại: Truyện Khác

Sự Trở Lại Của Em Gái Quốc Dân
7.2/10
1.8K

Thể loại: Truyện Khác

Trong Lòng Có Người
7.2/10
1K

Thể loại: Dị Năng, Linh Dị

Hp Soulmate
7.5/10
1.1K

Thể loại: Phương Tây, Đam Mỹ

Đêm Khuya
7.6/10
1K

Thể loại: Đam Mỹ, Đô Thị

Cách Thanh Mai Cưa Trúc Mã FULL
7.8/10
1.2K

Thể loại: Đoản Văn, Ngôn Tình

Vừa Nhìn Anh Liền Thích Em
7.2/10
1.3K

Thể loại: Ngôn Tình

Hai Cục Đá
7.6/10
1.2K

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Bất Tử Thiên Tôn
7.8/10
1.1K

Thể loại: Mạt Thế, Tiên Hiệp

Yến Kinh Khuê Sát
7.1/10
1.5K

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại

Ảnh Đế Anh Đi Nhầm Phòng Rồi
7.1/10
1.3K

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Mèo Nhỏ
7.9/10
1.9K

Thể loại: Điền Văn, Đam Mỹ

Ký Chủ Xin Đừng Đối Ác Độc Nữ Xứng Xuống Tay
7.7/10
1.1K

Thể loại: Xuyên Không, Cổ Đại

Cửu Công Chúa Vi Tôn
7.4/10
2.1K

Thể loại: Xuyên Không, Cổ Đại

Sau Khi Xuân Phong Nhất Độ Với Nhiếp Chính Vương
7.8/10
1.1K

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

Blogger Ẩm Thực Xuyên Thành Bia Đỡ Đạn Trong Truyện Gia Đấu
7.2/10
3.1K

Thể loại: Xuyên Không, Hài Hước

Sau Khi Xuyên Thành Vợ Cũ Của Bá Tổng Thì Tôi Nổi Như Cồn
7.7/10
1.3K

Thể loại: Xuyên Không, Đam Mỹ

Ở Kha Học Thế Giới Làm Phú Hào
8.4/10
4.3K

Thể loại: Xuyên Không, Dị Giới

Hôm Nay Ma Vương Lại Thấy Phiền FULL
7.5/10
1.2K

Thể loại: Đoản Văn, Phương Tây

Bóng Đỏ - Countryhumans
7.1/10
2.4K

Thể loại: Truyện Khác

Em Không Cần Lại Cô Đơn
7.4/10
5.2K

Thể loại: Bách Hợp, Đô Thị

Ngươi Không Cần Lại Cô Đơn
7.7/10
8.7K

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Khác

Bạn Trai Snake Của Tôi FULL
7.4/10
1.3K

Thể loại: Đoản Văn, Ngôn Tình

Sư Tôn Sắp Bị Thao Hỏng Rồi FULL
7.7/10
4K

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

Yêu Anh Bằng Cả Thanh Xuân (mộng Dục Hệ Liệt)
8.3/10
1.1K

Thể loại: Truyện Khác

Về Chung Nhà Với Chú FULL
7/10
17.7K

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Nông Gia Tiểu Nương Tử
7.3/10
2.6K

Thể loại: Dị Giới, Truyện Khác

Vạn Dạ Chi Chủ
7/10
1.1K

Thể loại: Xuyên Không, Dị Giới

Cá Mập Và Trà
7.3/10
1.1K

Thể loại: Dị Giới, Đam Mỹ

Thấy Sắc Nổi Lòng Tham FULL
7.9/10
1.7K

Thể loại: Đoản Văn, Ngôn Tình

Nhứ Quả Lan Nhân FULL
7.8/10
1.4K

Thể loại: Đoản Văn, Ngôn Tình

Nhật Ký Hạt Dẻ
7.6/10
1.5K

Thể loại: Đoản Văn, Bách Hợp

Tin Tức Tố Của Cậu Thật Là Ngọt FULL
7.8/10
1.6K

Thể loại: Đoản Văn, Đam Mỹ

Huyết Tình Hắc Đạo Full
8.2/10
3.7K

Thể loại: Truyện Khác

Lui Lui Lui Lui Ra! - Bố Đinh Lưu Ly Full
7.2/10
2.4K

Thể loại: Truyện Khác

Xuyên Thư Chơi Hệ Em Gái Của Pháo Hôi
7.5/10
2.2K

Thể loại: Xuyên Không, Hài Hước

Xuyên Thành Vai Chính A Sau Dem Pháo Hôi O Khiêng Chạy
7.1/10
1.2K

Thể loại: Đam Mỹ, Truyện Khác

Cá Bơi FULL
7.5/10
2.3K

Thể loại: Ngôn Tình

Nam Chính Là Quỷ
7.7/10
1.1K

Thể loại: Hài Hước, Linh Dị

Nàng Công Chúa Và Chàng Lọ Lem
7.3/10
1.4K

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Kỹ Nữ Và Sài Lang – Np
7.7/10
1.7K

Thể loại: Quan Trường, Ngôn Tình

Không Thích Kẹo Sữa
7.1/10
2.2K

Thể loại: Đam Mỹ, Đô Thị

Công Lược Hắn Yêu Hắn
7.8/10
1.2K

Thể loại: Xuyên Không, Đam Mỹ

Xuyên Thành Bạn Gái Cũ Nam Chính Cặn Bã
7.7/10
7.6K

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình

Máu Liều Luôn Nhiều Hơn Máu Não
7.4/10
3.7K

Thể loại: Xuyên Không, Linh Dị

Quan Hệ Thế Thân FULL
7.8/10
21.5K

Thể loại: Đam Mỹ, Huyền Huyễn

Vợ Quỷ
7.3/10
3.3K

Thể loại: Linh Dị, Bách Hợp

Tư Niên Như Người FULL
7.9/10
2.5K

Thể loại: Đam Mỹ, Đô Thị

Người Nổi Tiếng
7.2/10
1.9K

Thể loại: Đam Mỹ, Đô Thị

Nàng Tìm Đường Chết Từ Trước Đến Nay Thực Có Thể Xuyên Thư
7.5/10
7.4K

Thể loại: Xuyên Không, Dị Giới

Nhất Phong Hoa
8.4/10
14.3K

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại

Vương Gia Xuyên Không Bị Ép Làm C
7.2/10
2.2K

Thể loại: Xuyên Không, Hài Hước

Ta Ở Mạt Thế Làm Ruộng Mạt Thế Trọng Sinh Khối Rubik Không Gian Tới Làm Ruộng
7.7/10
11.5K

Thể loại: Truyện Ngược, Truyện Gia Đấu

Nữ Phụ Không Lo Mẹ Kế Đối Chiếu Tổ Thập Niên 70
7.6/10
5.8K

Thể loại: Xuyên Không, Điền Văn

Sau Khi Hai Siêu Sao Hàng Đầu Kết Hôn
7.9/10
1.1K

Thể loại: Đam Mỹ, Đô Thị

Xuyên Nhanh Chi Đại Lão Lại Điên Rồi
8.1/10
6.1K

Thể loại: Xuyên Không, Dị Giới

Hôm Nay Ngọt Ngào
7.3/10
2.2K

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Thế Giới Hiện Thực FULL
7.1/10
3.1K

Thể loại: Phương Tây, Ngôn Tình

Chỉ Gian Sa FULL
7/10
1.2K

Thể loại: Đam Mỹ

Khoảng Trời Phương Nam
7.6/10
2.4K

Thể loại: Đam Mỹ, Đô Thị

Tôi Thật Sự Không Thiếu Tiền
7.4/10
9.3K

Thể loại: Ngôn Tình

Phải Lòng Ảnh Hậu Đã Có Chồng
7.2/10
6.8K

Thể loại: Bách Hợp

Hoàng Hậu Nương Nương Đích Ngũ Mao Đặc Hiệu
7.7/10
5.6K

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình

Ngủ Ngon
7.8/10
1.1K

Thể loại: Đoản Văn, Đam Mỹ

Vì Mạng Chó Của Mình Tôi Lập Chí Thanh Bắc
7.6/10
1.1K

Thể loại: Đam Mỹ, Trọng Sinh

Thầy Giáo Đã Kết Hôn Dụ Dỗ Tôi
7.7/10
3.5K

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Khác

Hãy Xin Lỗi Cậu Cố Đi FULL
7.2/10
1.5K

Thể loại: Điền Văn, Đoản Văn

Bạch Nguyệt Quang Của Nam Phụ Cố Chấp
7/10
5K

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình

Nhật Ký Nuôi Dưỡng Mèo Con
7.3/10
1.3K

Thể loại: Linh Dị, Đam Mỹ

Mau Xuyên Đại Lão Lại Điên Rồi!
7.9/10
1.2K

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình

Dị Thế Nông Gia
7.8/10
1.3K

Thể loại: Xuyên Không, Điền Văn

Trọng Sinh Thành O Thê Của Tổng Tài Nhà Giàu
7/10
9.5K

Thể loại: Xuyên Không, Đam Mỹ

Trọng Sinh Mang Khối Rubik Không Gian Làm Ruộng Ở Mạt Thế
7.5/10
6.8K

Thể loại: Điền Văn, Mạt Thế

Cậu Xù Lông Cái Quái Gì FULL
7.6/10
1.7K

Thể loại: Đoản Văn, Đam Mỹ

Lão Công Bệnh Kiều Rất Yêu Ta
7.6/10
2.3K

Thể loại: Xuyên Không, Đam Mỹ

Sau Khi Trở Thành Sỉ Nhục Của Giới Bạch Nguyệt Quang
7.9/10
1.5K

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Nữ Cường

Thợ Săn Tâm Trí
7.3/10
1.3K

Thể loại: Linh Dị, Truyện Khác

Đừng Hỏi Sao Trời
7.5/10
5.1K

Thể loại: Ngôn Tình

Phim Trường Thoát Hiểm
7.8/10
1.8K

Thể loại: Linh Dị

Đảo Taroshi FULL
7/10
6.2K

Thể loại: Đam Mỹ, Đô Thị

Bị Ép Chịu Trách Nhiệm FULL
7.6/10
3.7K

Thể loại: Đam Mỹ, Đô Thị

Sau Đó Thế Thân Thụ Giả Chết
7.7/10
15.6K

Thể loại: Đam Mỹ

Vinh Quang Chúa Tể
7.4/10
8.7K

Thể loại: Xuyên Không, Dị Giới

Sản Bào FULL
7.6/10
3.1K

Thể loại: Đoản Văn, Đam Mỹ

Người Tôi Thầm Mến
7.9/10
2.4K

Thể loại: Ngôn Tình

Vong Tiện Ngàn Thương Trăm Sủng FULL
7.6/10
6.9K

Thể loại: Đam Mỹ

Hp Tù Nhân Ngục Nurmengard
7/10
2.5K

Thể loại: Hài Hước, Phương Tây

Vợ Của Ta Là Quận Chúa FULL
7.5/10
16K

Thể loại: Hài Hước, Cổ Đại

Xuyên Thành Người Vợ Thế Thân Của Vai Ác
7.9/10
45.8K

Thể loại: Ngôn Tình

Thanh Xuân Không Ai Hoang Phí
7.1/10
2.9K

Thể loại: Ngôn Tình

Alpha Nhà Tôi Có Chút O FULL
7.5/10
5.8K

Thể loại: Đam Mỹ

Vong Tiện Khôn Càn Quyết Đấu
7.6/10
6.3K

Thể loại: Xuyên Không, Cổ Đại

Tiễn Đi Kẻ Thứ Ba
7.6/10
18.1K

Thể loại: Hài Hước, Ngôn Tình

Cách Để Cướp Lấy Vai Chính
7.4/10
1.8K

Thể loại: Dị Năng, Xuyên Không

Bé Chân Ngắn FULL
7.8/10
11.4K

Thể loại: Đam Mỹ

Gõ Ba Tiếng Nói Yêu Em
7.3/10
7.4K

Thể loại: Bách Hợp, Đô Thị

Hoạ Ái
7.3/10
2.8K

Thể loại: Đoản Văn, Đam Mỹ