Tác Giả Nhàn Đẳng Độ Nha Phi Khước

Nàng Là Kiếm Tu

Nàng Là Kiếm Tu

7.8/10
1K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Truyện Nữ Cường, Ngôn Tình, Dị Giới, Cổ Đại, Truyện Khác, Tiên Hiệp, Huyền Huyễn

Chương 501
Phía Trước Năng Lượng Cao Báo Động Trước

Phía Trước Năng Lượng Cao Báo Động Trước

7.9/10
1.9K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Dị Giới, Đam Mỹ, Đô Thị, Truyện Khác

Chương 501
Ở Sinh Tồn Trò Chơi Làm Cẩm Lý

Ở Sinh Tồn Trò Chơi Làm Cẩm Lý

7.6/10
1.4K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Ngôn Tình, Đô Thị, Truyện Khác

Chương 501
Bọn Họ Không Phải Người Vô Hạn

Bọn Họ Không Phải Người Vô Hạn

8.4/10
1.5K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Dị Giới, Đam Mỹ, Truyện Gia Đấu, Đô Thị, Truyện Khác, Huyền Huyễn

Chương 273
Vô Hạn Tế Đàn

Vô Hạn Tế Đàn

8.2/10
1.3K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Dị Giới, Đam Mỹ, Đô Thị, Truyện Khác

Chương 188
Xuyên Thư Sau Ta Bị Bắt Thành Giả Hệ Thống

Xuyên Thư Sau Ta Bị Bắt Thành Giả Hệ Thống

7.4/10
1.3K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình, Dị Giới, Cổ Đại, Truyện Khác, Huyền Huyễn

Chương 501
Từ Ōtsutsuki Bắt Đầu Đối Kháng Chư Thiên Mạnh Nhất

Từ Ōtsutsuki Bắt Đầu Đối Kháng Chư Thiên Mạnh Nhất

7.3/10
1K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Truyện Nữ Cường, Dị Giới, Cổ Đại, Đô Thị, Truyện Khác, Huyền Huyễn

Chương 501
Bút Ký Giải Phẫu Có Thật Sổ Điều Tra Của Một Pháp Y Về Nguyên Nhân Tử Vong

Bút Ký Giải Phẫu Có Thật Sổ Điều Tra Của Một Pháp Y Về Nguyên Nhân Tử Vong

7.6/10
1.1K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Trinh Thám, Đông Phương, Đô Thị, Linh Dị, Truyện Khác

Chương 22
Câu Chuyện Tình Ngày Đông FULL

Câu Chuyện Tình Ngày Đông FULL

7.2/10
1.1K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Đoản Văn, Đô Thị

Chương 4
Cô Nàng Nóng Nảy Và Chàng Trai Đáng Ghét FULL

Cô Nàng Nóng Nảy Và Chàng Trai Đáng Ghét FULL

7.9/10
1.2K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Đoản Văn, Đô Thị

Chương 10
Sinh Hoạt Bình Thường Của Một Nhân Loại Bình Thường

Sinh Hoạt Bình Thường Của Một Nhân Loại Bình Thường

7.8/10
1.4K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Linh Dị

Chương 49
Xuyên Nhanh Xong Tui Thành Vua Của Yêu Giới

Xuyên Nhanh Xong Tui Thành Vua Của Yêu Giới

7.6/10
1.4K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Đam Mỹ, Hài Hước, Điền Văn, Truyện Khác, Huyền Huyễn

Chương 16
Mềm Mại

Mềm Mại

7.7/10
1.5K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Ngôn Tình, Đô Thị, Truyện Khác

Chương 34
Xuyên Qua Mạt Thế Mở Tiệm Cơm

Xuyên Qua Mạt Thế Mở Tiệm Cơm

7.7/10
3.5K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Đam Mỹ, Đô Thị, Mạt Thế, Truyện Khác

Chương 58
Kim Cương Mật Hôn

Kim Cương Mật Hôn

7.6/10
2.6K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Ngôn Tình, Đô Thị, Truyện Khác

Chương 337
Bản Trải Nghiệm Có Bệnh Chiếm Hữu FULL

Bản Trải Nghiệm Có Bệnh Chiếm Hữu FULL

7.6/10
1.6K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình, Đoản Văn, Đô Thị

Chương 10
Chủ Tịch Nguy Hiểm Cưng Chiều Cô Vợ Khuynh Thành

Chủ Tịch Nguy Hiểm Cưng Chiều Cô Vợ Khuynh Thành

7.4/10
2.4K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 78
Sinh Hoạt Bình Thường Của Phàm Nhân Dịch

Sinh Hoạt Bình Thường Của Phàm Nhân Dịch

7.4/10
1.2K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Linh Dị, Huyền Huyễn

Chương 20
Một Minh Bừng Tỉnh Tỳ Bà Ngữ

Một Minh Bừng Tỉnh Tỳ Bà Ngữ

7.3/10
1.2K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Đam Mỹ, Đô Thị, Truyện Khác

Chương 26
Phúc Lâm Hẻm Nhỏ

Phúc Lâm Hẻm Nhỏ

7.8/10
1.3K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Quan Trường, Đam Mỹ, Đô Thị, Truyện Khác

Chương 39
Trùng Sinh Chi Không Từ Thủ Đoạn FULL

Trùng Sinh Chi Không Từ Thủ Đoạn FULL

7.6/10
2.1K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Điền Văn

Chương 73
Hôm Nay Ngọt Ngào

Hôm Nay Ngọt Ngào

7.3/10
1.3K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Chương 18
Phượng Tương Sồ

Phượng Tương Sồ

7.3/10
1.6K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại, Điền Văn

Chương 34
Tập Truyện Ngắn Hoa Nở Rồi FULL

Tập Truyện Ngắn Hoa Nở Rồi FULL

7.5/10
1.1K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Đoản Văn, Đô Thị

Chương 10
Hai Phòng Một Sảnh FULL

Hai Phòng Một Sảnh FULL

7/10
1.3K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Đoản Văn

Chương 6
Bắt Đầu Tuôn Ra Độ Thuần Thục Mặt Bảng!

Bắt Đầu Tuôn Ra Độ Thuần Thục Mặt Bảng!

7/10
1.2K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Dị Giới, Đô Thị, Huyền Huyễn

Chương 20
Nhà Khoa Học Và Luật Sư Là Tuyệt Phối FULL

Nhà Khoa Học Và Luật Sư Là Tuyệt Phối FULL

7.7/10
1.5K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Đoản Văn

Chương 6
Quyển Nhật Ký Của Em Trai Tôi FULL

Quyển Nhật Ký Của Em Trai Tôi FULL

7.6/10
2.8K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Đô Thị

Chương 57
Lỡ Thành Đại Tẩu Yêu Giới

Lỡ Thành Đại Tẩu Yêu Giới

7.9/10
1.1K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Linh Dị, Huyền Huyễn

Chương 6
Điên Rồi ! Ngươi Xác Định Ngươi Là Ngự Thú Sư Dịch

Điên Rồi ! Ngươi Xác Định Ngươi Là Ngự Thú Sư Dịch

7.5/10
1.4K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Huyền Huyễn

Chương 33
Hoàng Hậu Nương Nương Đích Ngũ Mao Đặc Hiệu

Hoàng Hậu Nương Nương Đích Ngũ Mao Đặc Hiệu

7.7/10
3.4K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình, Cổ Đại, Truyện Khác

Chương 328
Tiễn Tâm Ngũ Uẩn Giai Không FULL

Tiễn Tâm Ngũ Uẩn Giai Không FULL

7.1/10
1K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại, Đoản Văn

Chương 4
Đn Harry Potter Nếu Hermione Cùng Krum Ở Bên Nhau

Đn Harry Potter Nếu Hermione Cùng Krum Ở Bên Nhau

7.2/10
1.2K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Khác

Chương 15
Tiểu Nương Tử Của Triệu Công Công FULL

Tiểu Nương Tử Của Triệu Công Công FULL

7/10
1.6K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại

Chương 12
Đối Tượng Xem Mắt Là Con Gái Thần Linh

Đối Tượng Xem Mắt Là Con Gái Thần Linh

7.1/10
1.3K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Dị Năng, Hài Hước, Đô Thị, Linh Dị, Huyền Huyễn

Chương 20
Trọng Sinh Thành O Thê Của Tổng Tài Nhà Giàu

Trọng Sinh Thành O Thê Của Tổng Tài Nhà Giàu

7/10
4K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Đam Mỹ, Trọng Sinh

Chương 77
Kiếm Ảnh Hoành Thu

Kiếm Ảnh Hoành Thu

7.8/10
1.3K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp

Chương 17
Đam Mỹ Quỷ Thê

Đam Mỹ Quỷ Thê

7.1/10
1.5K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Linh Dị, Huyền Huyễn

Chương 15
Bắc Thành Có Tuyết FULL

Bắc Thành Có Tuyết FULL

7.3/10
18.9K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng, Đô Thị, Truyện Khác

Chương 80
Tránh Ra Chút Nào Cậu Chắn Đường Hoàng Tuyền Của Tôi Rồi

Tránh Ra Chút Nào Cậu Chắn Đường Hoàng Tuyền Của Tôi Rồi

7/10
1.5K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 11
Nỗi Nhớ Thương Thấm Tận Xương Tuỷ

Nỗi Nhớ Thương Thấm Tận Xương Tuỷ

7.1/10
1.6K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 25
Chân Nguyên Đại Lục

Chân Nguyên Đại Lục

7.6/10
1.2K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Việt Nam, Huyền Huyễn

Chương 11
Sau Khi Bị Cấp Trên Của Vợ Trước Cặn Bã Đánh Dấu

Sau Khi Bị Cấp Trên Của Vợ Trước Cặn Bã Đánh Dấu

7/10
2.7K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Bách Hợp

Chương 30
Sau Khi Làm Công Trong Phó Bản Tôi Thành Vạn Nhân Mê

Sau Khi Làm Công Trong Phó Bản Tôi Thành Vạn Nhân Mê

7.7/10
1.3K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Đam Mỹ, Truyện Khác, Huyền Huyễn

Chương 6
Sau Khi Trở Thành Sỉ Nhục Của Giới Bạch Nguyệt Quang

Sau Khi Trở Thành Sỉ Nhục Của Giới Bạch Nguyệt Quang

7.9/10
1.2K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Ngôn Tình, Tiên Hiệp

Chương 9
Xuyên Vào Hào Môn Sảng Văn Làm Vạn Nhân Mê

Xuyên Vào Hào Môn Sảng Văn Làm Vạn Nhân Mê

7/10
1.2K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình, Hài Hước, Nữ Phụ

Chương 5
Giới Fan Có Độc

Giới Fan Có Độc

7.7/10
1.1K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 10
Sử Thượng Đệ Nhất Kiếm Tu

Sử Thượng Đệ Nhất Kiếm Tu

7.5/10
1.6K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ, Trọng Sinh

Chương 27
Bị Ép Chịu Trách Nhiệm FULL

Bị Ép Chịu Trách Nhiệm FULL

7.6/10
2.6K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Đô Thị

Chương 39
Sau Đó Thế Thân Thụ Giả Chết

Sau Đó Thế Thân Thụ Giả Chết

7.7/10
12.4K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 102
Cửu Biến

Cửu Biến

7.3/10
1.1K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại, Kiếm Hiệp

Chương 3
Xuyên Thành Vật Hi Sinh Của Truyện Cung Đấu FULL

Xuyên Thành Vật Hi Sinh Của Truyện Cung Đấu FULL

7.1/10
9.1K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình, Cổ Đại, Hài Hước

Chương 45
Loạn Nhịp

Loạn Nhịp

7.7/10
1.3K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 10
Điện Quang Ảo Ảnh

Điện Quang Ảo Ảnh

7.7/10
1.9K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Bách Hợp, Đô Thị

Chương 48
Xuyên Thành Vật Hi Sinh Đành Tìm Đường Chết

Xuyên Thành Vật Hi Sinh Đành Tìm Đường Chết

7.7/10
7.9K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình

Chương 45
Sử Thượng Đệ Nhất Quỷ Tu

Sử Thượng Đệ Nhất Quỷ Tu

7.5/10
4.4K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 153
Phụ Đạo Sau Giờ Học

Phụ Đạo Sau Giờ Học

7.8/10
15.9K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng, Đô Thị, Truyện Khác

Chương 44
Giang Công Tử Hôm Nay Không Lái Xe

Giang Công Tử Hôm Nay Không Lái Xe

7.5/10
1.2K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Cổ Đại, Đam Mỹ, Trọng Sinh, Tiên Hiệp

Chương 6
Anh Là Sasaeng Fan Của Tôi Sao

Anh Là Sasaeng Fan Của Tôi Sao

7.9/10
1.2K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 4
Một Người Cá Thật Trà Trộn

Một Người Cá Thật Trà Trộn

7/10
1.3K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Huyền Huyễn

Chương 4
Sản Bào FULL

Sản Bào FULL

7.6/10
2.8K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Đoản Văn

Chương 11
Người Tôi Thầm Mến

Người Tôi Thầm Mến

7.9/10
2.1K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 17
Toàn Giang Hồ Đều Là Cao Thủ

Toàn Giang Hồ Đều Là Cao Thủ

7.1/10
3.3K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

Chương 55
Detective Conangin X Shin Sunshine

Detective Conangin X Shin Sunshine

7/10
1.4K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 9
Nếu Tôi Gửi Tặng Người Một Cuốn Sách

Nếu Tôi Gửi Tặng Người Một Cuốn Sách

7.6/10
2.3K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Bách Hợp

Chương 54
Danh Môn Tiểu Điềm Điềm

Danh Môn Tiểu Điềm Điềm

7/10
3.2K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng, Đô Thị

Chương 37
Tỷ Phu Thành Kim Chủ

Tỷ Phu Thành Kim Chủ

7.8/10
42.5K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng, Truyện Khác

Chương 20
Toà Tháp Hoa Hồng FULL

Toà Tháp Hoa Hồng FULL

7/10
11.7K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Chương 63
Trò Chơi Sinh Tồn Sắc Tình

Trò Chơi Sinh Tồn Sắc Tình

7/10
11.7K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình, Hài Hước, Khoa Huyễn, Huyền Huyễn

Chương 16
Xuyên Thành Người Vợ Thế Thân Của Vai Ác

Xuyên Thành Người Vợ Thế Thân Của Vai Ác

7.9/10
36.7K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 52
Mưa Rơi Ở Kim Thành

Mưa Rơi Ở Kim Thành

7.1/10
10.6K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 147
Bức Tường Đôi Mắt Đầu Gối

Bức Tường Đôi Mắt Đầu Gối

7.7/10
6.8K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng, Đô Thị

Chương 58
Vấn Kiếm

Vấn Kiếm

7.3/10
2.3K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Tiên Hiệp, Huyền Huyễn

Chương 20
Tiễn Đi Kẻ Thứ Ba

Tiễn Đi Kẻ Thứ Ba

7.6/10
10.2K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Hài Hước, Đô Thị

Chương 93
Cát Bụi FULL

Cát Bụi FULL

7/10
18.1K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 60
Bé Chân Ngắn FULL

Bé Chân Ngắn FULL

7.8/10
10.5K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 26
Bạn Trai Tôi Dựa Vào Ảo Tưởng Để Yêu Thương

Bạn Trai Tôi Dựa Vào Ảo Tưởng Để Yêu Thương

7.5/10
3.8K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Chương 65
Mười Lăm Ngày Cuối Cùng Của Cuộc Đời FULL

Mười Lăm Ngày Cuối Cùng Của Cuộc Đời FULL

7.4/10
5.8K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Đam Mỹ, Đô Thị

Chương 5
Ta Thăng Cấp Trong Thời Đại Tu Tiên

Ta Thăng Cấp Trong Thời Đại Tu Tiên

7.6/10
7.1K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Tiên Hiệp, Huyền Huyễn

Chương 202
Mewgulf Ảnh Đế X Tiểu Thịt Tươi FULL

Mewgulf Ảnh Đế X Tiểu Thịt Tươi FULL

7.5/10
2.7K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 7
Nơi Đây Gió Yên Bão Lặng

Nơi Đây Gió Yên Bão Lặng

7.1/10
2K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 6
Có Mèo Trong Tay Muốn Gì Được Nấy FULL

Có Mèo Trong Tay Muốn Gì Được Nấy FULL

7.8/10
8.7K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Linh Dị, Huyền Huyễn

Chương 53
Đạo Diễn Anh Tự Vả Có Đau Không

Đạo Diễn Anh Tự Vả Có Đau Không

7/10
10.8K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Chương 59
Âm Dương Tiên Sinh

Âm Dương Tiên Sinh

7.7/10
2.3K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Linh Dị, Tiên Hiệp, Huyền Huyễn

Chương 35
Bó Hoa Của Narcissus

Bó Hoa Của Narcissus

7.7/10
2.3K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ, Phương Tây, Huyền Huyễn

Chương 31
Đừng Nhúc Nhích Cử Động Nữa Ta Liền Hôn Ngươi

Đừng Nhúc Nhích Cử Động Nữa Ta Liền Hôn Ngươi

7.7/10
1.9K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Bách Hợp

Chương 9
Mười Sáu Năm Sau Ta Không Còn Là Ta Nhưng Ngươi Vẫn Là Ngươi

Mười Sáu Năm Sau Ta Không Còn Là Ta Nhưng Ngươi Vẫn Là Ngươi

7.3/10
2.9K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Bách Hợp, Hài Hước

Chương 66
Đại Sư Huynh Là Phàm Nhân Nhưng Rất Mạnh

Đại Sư Huynh Là Phàm Nhân Nhưng Rất Mạnh

7.6/10
2K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Cổ Đại, Truyện Khác, Tiên Hiệp, Huyền Huyễn

Chương 9
Hiểu Về Phụ Nữ FULL

Hiểu Về Phụ Nữ FULL

7/10
1.9K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Nữ Phụ, Truyện Khác

Chương 5
Đầu Óc Của Cậu Hỏng Rồi

Đầu Óc Của Cậu Hỏng Rồi

7.9/10
12.2K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Hài Hước

Chương 41
Bạch Tuyết Và Sói Xám

Bạch Tuyết Và Sói Xám

7.4/10
1.9K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại, Đoản Văn, Phương Tây

Chương 6
Tin Xấu Của Hắn Bay Đầy Trời

Tin Xấu Của Hắn Bay Đầy Trời

7/10
1.6K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 22
Nhất Kiếp Tiên Phàm

Nhất Kiếp Tiên Phàm

7.8/10
7.3K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Tiên Hiệp

Chương 151
Thanh Xuyên Đồng Nhân Phong Thái Khác Với Người Thường Của Thái Hậu Xuyên Tới Triều Thanh

Thanh Xuyên Đồng Nhân Phong Thái Khác Với Người Thường Của Thái Hậu Xuyên Tới Triều Thanh

7.3/10
1.6K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Cổ Đại, Truyện Khác

Chương 8
Xà Thê

Xà Thê

7.6/10
2.9K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Linh Dị

Chương 14
Tám Điểm Phẩm Cách FULL

Tám Điểm Phẩm Cách FULL

7.2/10
5.7K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Dị Giới, Đam Mỹ

Chương 49
Điềm Báo Mạt Thế

Điềm Báo Mạt Thế

7.3/10
14.8K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Dị Năng, Đam Mỹ, Truyện Sủng, Điền Văn, Đô Thị, Mạt Thế

Chương 98
Sau Vụ Tai Nạn Xe Hơi FULL

Sau Vụ Tai Nạn Xe Hơi FULL

7.7/10
5K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Đoản Văn

Chương 7
Hắn Cố Chấp

Hắn Cố Chấp

7.7/10
4K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Trọng Sinh

Chương 12
Bẩm Báo Trang Chủ Phu Nhân Lại Điên Rồi

Bẩm Báo Trang Chủ Phu Nhân Lại Điên Rồi

7.3/10
2.3K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

Chương 30
Nàng Là Kiếm Tu
7.8/10
1K

Thể loại: Xuyên Không, Truyện Nữ Cường

Phía Trước Năng Lượng Cao Báo Động Trước
7.9/10
1.9K

Thể loại: Ngôn Tình, Dị Giới

Ở Sinh Tồn Trò Chơi Làm Cẩm Lý
7.6/10
1.4K

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Ngôn Tình

Bọn Họ Không Phải Người Vô Hạn
8.4/10
1.5K

Thể loại: Ngôn Tình, Dị Giới

Vô Hạn Tế Đàn
8.2/10
1.3K

Thể loại: Dị Giới, Đam Mỹ

Xuyên Thư Sau Ta Bị Bắt Thành Giả Hệ Thống
7.4/10
1.3K

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình

Từ Ōtsutsuki Bắt Đầu Đối Kháng Chư Thiên Mạnh Nhất
7.3/10
1K

Thể loại: Xuyên Không, Truyện Nữ Cường

Bút Ký Giải Phẫu Có Thật Sổ Điều Tra Của Một Pháp Y Về Nguyên Nhân Tử Vong
7.6/10
1.1K

Thể loại: Trinh Thám, Đông Phương

Câu Chuyện Tình Ngày Đông FULL
7.2/10
1.1K

Thể loại: Đam Mỹ, Đoản Văn

Cô Nàng Nóng Nảy Và Chàng Trai Đáng Ghét FULL
7.9/10
1.2K

Thể loại: Ngôn Tình, Đoản Văn

Sinh Hoạt Bình Thường Của Một Nhân Loại Bình Thường
7.8/10
1.4K

Thể loại: Đô Thị, Linh Dị

Xuyên Nhanh Xong Tui Thành Vua Của Yêu Giới
7.6/10
1.4K

Thể loại: Xuyên Không, Đam Mỹ

Mềm Mại
7.7/10
1.5K

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Ngôn Tình

Xuyên Qua Mạt Thế Mở Tiệm Cơm
7.7/10
3.5K

Thể loại: Ngôn Tình, Đam Mỹ

Kim Cương Mật Hôn
7.6/10
2.6K

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Ngôn Tình

Bản Trải Nghiệm Có Bệnh Chiếm Hữu FULL
7.6/10
1.6K

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình

Chủ Tịch Nguy Hiểm Cưng Chiều Cô Vợ Khuynh Thành
7.4/10
2.4K

Thể loại: Ngôn Tình

Sinh Hoạt Bình Thường Của Phàm Nhân Dịch
7.4/10
1.2K

Thể loại: Đô Thị, Linh Dị

Một Minh Bừng Tỉnh Tỳ Bà Ngữ
7.3/10
1.2K

Thể loại: Ngôn Tình, Đam Mỹ

Phúc Lâm Hẻm Nhỏ
7.8/10
1.3K

Thể loại: Ngôn Tình, Quan Trường

Trùng Sinh Chi Không Từ Thủ Đoạn FULL
7.6/10
2.1K

Thể loại: Đam Mỹ, Điền Văn

Hôm Nay Ngọt Ngào
7.3/10
1.3K

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Phượng Tương Sồ
7.3/10
1.6K

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại

Tập Truyện Ngắn Hoa Nở Rồi FULL
7.5/10
1.1K

Thể loại: Ngôn Tình, Đoản Văn

Hai Phòng Một Sảnh FULL
7/10
1.3K

Thể loại: Đam Mỹ, Đoản Văn

Bắt Đầu Tuôn Ra Độ Thuần Thục Mặt Bảng!
7/10
1.2K

Thể loại: Dị Giới, Đô Thị

Nhà Khoa Học Và Luật Sư Là Tuyệt Phối FULL
7.7/10
1.5K

Thể loại: Đam Mỹ, Đoản Văn

Quyển Nhật Ký Của Em Trai Tôi FULL
7.6/10
2.8K

Thể loại: Đam Mỹ, Đô Thị

Lỡ Thành Đại Tẩu Yêu Giới
7.9/10
1.1K

Thể loại: Đam Mỹ, Linh Dị

Điên Rồi ! Ngươi Xác Định Ngươi Là Ngự Thú Sư Dịch
7.5/10
1.4K

Thể loại: Huyền Huyễn

Hoàng Hậu Nương Nương Đích Ngũ Mao Đặc Hiệu
7.7/10
3.4K

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình

Tiễn Tâm Ngũ Uẩn Giai Không FULL
7.1/10
1K

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại

Đn Harry Potter Nếu Hermione Cùng Krum Ở Bên Nhau
7.2/10
1.2K

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Khác

Tiểu Nương Tử Của Triệu Công Công FULL
7/10
1.6K

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại

Đối Tượng Xem Mắt Là Con Gái Thần Linh
7.1/10
1.3K

Thể loại: Dị Năng, Hài Hước

Trọng Sinh Thành O Thê Của Tổng Tài Nhà Giàu
7/10
4K

Thể loại: Xuyên Không, Đam Mỹ

Kiếm Ảnh Hoành Thu
7.8/10
1.3K

Thể loại: Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp

Đam Mỹ Quỷ Thê
7.1/10
1.5K

Thể loại: Đam Mỹ, Linh Dị

Bắc Thành Có Tuyết FULL
7.3/10
18.9K

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Tránh Ra Chút Nào Cậu Chắn Đường Hoàng Tuyền Của Tôi Rồi
7/10
1.5K

Thể loại: Đam Mỹ

Nỗi Nhớ Thương Thấm Tận Xương Tuỷ
7.1/10
1.6K

Thể loại: Ngôn Tình

Chân Nguyên Đại Lục
7.6/10
1.2K

Thể loại: Việt Nam, Huyền Huyễn

Sau Khi Bị Cấp Trên Của Vợ Trước Cặn Bã Đánh Dấu
7/10
2.7K

Thể loại: Bách Hợp

Sau Khi Làm Công Trong Phó Bản Tôi Thành Vạn Nhân Mê
7.7/10
1.3K

Thể loại: Xuyên Không, Đam Mỹ

Sau Khi Trở Thành Sỉ Nhục Của Giới Bạch Nguyệt Quang
7.9/10
1.2K

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Ngôn Tình

Xuyên Vào Hào Môn Sảng Văn Làm Vạn Nhân Mê
7/10
1.2K

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình

Giới Fan Có Độc
7.7/10
1.1K

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Sử Thượng Đệ Nhất Kiếm Tu
7.5/10
1.6K

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

Bị Ép Chịu Trách Nhiệm FULL
7.6/10
2.6K

Thể loại: Đam Mỹ, Đô Thị

Sau Đó Thế Thân Thụ Giả Chết
7.7/10
12.4K

Thể loại: Đam Mỹ

Cửu Biến
7.3/10
1.1K

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại

Xuyên Thành Vật Hi Sinh Của Truyện Cung Đấu FULL
7.1/10
9.1K

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình

Loạn Nhịp
7.7/10
1.3K

Thể loại: Ngôn Tình

Điện Quang Ảo Ảnh
7.7/10
1.9K

Thể loại: Bách Hợp, Đô Thị

Xuyên Thành Vật Hi Sinh Đành Tìm Đường Chết
7.7/10
7.9K

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình

Sử Thượng Đệ Nhất Quỷ Tu
7.5/10
4.4K

Thể loại: Đam Mỹ

Phụ Đạo Sau Giờ Học
7.8/10
15.9K

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Giang Công Tử Hôm Nay Không Lái Xe
7.5/10
1.2K

Thể loại: Xuyên Không, Cổ Đại

Anh Là Sasaeng Fan Của Tôi Sao
7.9/10
1.2K

Thể loại: Đam Mỹ

Một Người Cá Thật Trà Trộn
7/10
1.3K

Thể loại: Đam Mỹ, Huyền Huyễn

Sản Bào FULL
7.6/10
2.8K

Thể loại: Đam Mỹ, Đoản Văn

Người Tôi Thầm Mến
7.9/10
2.1K

Thể loại: Ngôn Tình

Toàn Giang Hồ Đều Là Cao Thủ
7.1/10
3.3K

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

Detective Conangin X Shin Sunshine
7/10
1.4K

Thể loại: Đam Mỹ

Nếu Tôi Gửi Tặng Người Một Cuốn Sách
7.6/10
2.3K

Thể loại: Bách Hợp

Danh Môn Tiểu Điềm Điềm
7/10
3.2K

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Tỷ Phu Thành Kim Chủ
7.8/10
42.5K

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Toà Tháp Hoa Hồng FULL
7/10
11.7K

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Trò Chơi Sinh Tồn Sắc Tình
7/10
11.7K

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình

Xuyên Thành Người Vợ Thế Thân Của Vai Ác
7.9/10
36.7K

Thể loại: Ngôn Tình

Mưa Rơi Ở Kim Thành
7.1/10
10.6K

Thể loại: Ngôn Tình

Bức Tường Đôi Mắt Đầu Gối
7.7/10
6.8K

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Vấn Kiếm
7.3/10
2.3K

Thể loại: Tiên Hiệp, Huyền Huyễn

Tiễn Đi Kẻ Thứ Ba
7.6/10
10.2K

Thể loại: Ngôn Tình, Hài Hước

Cát Bụi FULL
7/10
18.1K

Thể loại: Ngôn Tình

Bé Chân Ngắn FULL
7.8/10
10.5K

Thể loại: Đam Mỹ

Bạn Trai Tôi Dựa Vào Ảo Tưởng Để Yêu Thương
7.5/10
3.8K

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Mười Lăm Ngày Cuối Cùng Của Cuộc Đời FULL
7.4/10
5.8K

Thể loại: Truyện Ngược, Đam Mỹ

Ta Thăng Cấp Trong Thời Đại Tu Tiên
7.6/10
7.1K

Thể loại: Xuyên Không, Tiên Hiệp

Mewgulf Ảnh Đế X Tiểu Thịt Tươi FULL
7.5/10
2.7K

Thể loại: Đam Mỹ

Nơi Đây Gió Yên Bão Lặng
7.1/10
2K

Thể loại: Ngôn Tình

Có Mèo Trong Tay Muốn Gì Được Nấy FULL
7.8/10
8.7K

Thể loại: Đam Mỹ, Linh Dị

Đạo Diễn Anh Tự Vả Có Đau Không
7/10
10.8K

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Âm Dương Tiên Sinh
7.7/10
2.3K

Thể loại: Đô Thị, Linh Dị

Bó Hoa Của Narcissus
7.7/10
2.3K

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

Đừng Nhúc Nhích Cử Động Nữa Ta Liền Hôn Ngươi
7.7/10
1.9K

Thể loại: Cổ Đại, Bách Hợp

Mười Sáu Năm Sau Ta Không Còn Là Ta Nhưng Ngươi Vẫn Là Ngươi
7.3/10
2.9K

Thể loại: Bách Hợp, Hài Hước

Đại Sư Huynh Là Phàm Nhân Nhưng Rất Mạnh
7.6/10
2K

Thể loại: Xuyên Không, Cổ Đại

Hiểu Về Phụ Nữ FULL
7/10
1.9K

Thể loại: Ngôn Tình, Nữ Phụ

Đầu Óc Của Cậu Hỏng Rồi
7.9/10
12.2K

Thể loại: Đam Mỹ, Hài Hước

Bạch Tuyết Và Sói Xám
7.4/10
1.9K

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại

Tin Xấu Của Hắn Bay Đầy Trời
7/10
1.6K

Thể loại: Đam Mỹ

Nhất Kiếp Tiên Phàm
7.8/10
7.3K

Thể loại: Tiên Hiệp

Thanh Xuyên Đồng Nhân Phong Thái Khác Với Người Thường Của Thái Hậu Xuyên Tới Triều Thanh
7.3/10
1.6K

Thể loại: Xuyên Không, Cổ Đại

Xà Thê
7.6/10
2.9K

Thể loại: Đô Thị, Linh Dị

Tám Điểm Phẩm Cách FULL
7.2/10
5.7K

Thể loại: Xuyên Không, Dị Giới

Điềm Báo Mạt Thế
7.3/10
14.8K

Thể loại: Dị Năng, Đam Mỹ

Sau Vụ Tai Nạn Xe Hơi FULL
7.7/10
5K

Thể loại: Đam Mỹ, Đoản Văn

Hắn Cố Chấp
7.7/10
4K

Thể loại: Ngôn Tình, Trọng Sinh

Bẩm Báo Trang Chủ Phu Nhân Lại Điên Rồi
7.3/10
2.3K

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ