Tác Giả Nhất Diệp Khinh Chu

Cảnh Y Tình Duyên

Cảnh Y Tình Duyên

8.1/10
4.1K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Bách Hợp, Đô Thị

Chương 100
Trọng Sinh Trước Mạt Thế Ta Một Tay Xé Tra Nam Một Tay Độn Hóa Năm Vạn Vật Tư

Trọng Sinh Trước Mạt Thế Ta Một Tay Xé Tra Nam Một Tay Độn Hóa Năm Vạn Vật Tư

7.2/10
2.3K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Dị Năng, Mạt Thế, Ngôn Tình, Truyện Nữ Cường, Truyện Khác, Truyện Sủng, Đô Thị, Trọng Sinh, Thám Hiểm, Đông Phương

Chương 50
Tặng Bạn Hoa Hướng Dương

Tặng Bạn Hoa Hướng Dương

8.4/10
5.4K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Sắc, Đam Mỹ, Truyện Sủng, Đô Thị, Truyện Teen

Chương 12
Cải Trang Nam Bị Thủ Trưởng Lạnh Lùng Sủng

Cải Trang Nam Bị Thủ Trưởng Lạnh Lùng Sủng

7.8/10
1.5K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Quân Sự, Truyện Sủng

Chương 19
Tại Hạ Rất Bình Thường

Tại Hạ Rất Bình Thường

7.2/10
1.5K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại, Huyền Huyễn

Chương 30
Bạo Quân Vô Địch

Bạo Quân Vô Địch

8.1/10
2.6K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị

Chương 94
Ăn Mày Tu Tiên

Ăn Mày Tu Tiên

8.1/10
7.2K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Truyện Teen, Huyền Huyễn

Chương 297
Làm Rể Hào Môn Ông Đây Khinh

Làm Rể Hào Môn Ông Đây Khinh

7.5/10
3.5K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng, Đô Thị, Truyện Teen, Huyền Huyễn

Chương 143
Tuyết Mùa Đông Không Lạnh

Tuyết Mùa Đông Không Lạnh

7.2/10
1.6K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng, Đô Thị

Chương 38
Lâm Ngạn Liễu Như Họa

Lâm Ngạn Liễu Như Họa

7.1/10
1.1K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Truyện Sủng

Chương 6
Đại Minh Tinh - Nhất Diệp Y Sương

Đại Minh Tinh - Nhất Diệp Y Sương

7.2/10
1.1K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đoản Văn, Ngôn Tình, Đô Thị, Truyện Teen

Chương 3
Đại Minh Tinh - Nhất Diệp Y Sương

Đại Minh Tinh - Nhất Diệp Y Sương

8.3/10
1K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đoản Văn, Ngôn Tình, Đô Thị, Truyện Teen

Chương 3
Như Châu Như Ngọc

Như Châu Như Ngọc

8.4/10
3.6K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Truyện Gia Đấu, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 98
Như Châu Tựa Ngọc FULL

Như Châu Tựa Ngọc FULL

7.7/10
3.7K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình, Nữ Phụ

Chương 98
Phượng Yên Hoa

Phượng Yên Hoa

7.2/10
1.3K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại

Chương 8
Đào Đông

Đào Đông

8.2/10
1.4K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại, Việt Nam

Chương 11
Vua Diễn Xuất Giới Giải Trí

Vua Diễn Xuất Giới Giải Trí

7.8/10
1.1K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Đam Mỹ, Truyện Khác, Đô Thị

Chương 5
Phấn Đấu Cho Khoa Học FULL

Phấn Đấu Cho Khoa Học FULL

7.8/10
8.7K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Linh Dị, Đam Mỹ

Chương 117
Chỉ Là Giết Thời Gian

Chỉ Là Giết Thời Gian

7.7/10
2.3K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại, Kiếm Hiệp, Truyện Cung Đấu

Chương 34
Hoàn Châu Chi Thái Hậu Kim An

Hoàn Châu Chi Thái Hậu Kim An

7.2/10
3.1K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Truyện Khác, Truyện Cung Đấu, Đông Phương

Chương 48
Tháng Ngày Tôi Ngụy Trang Npc Trong Trò Chơi Giải Mã

Tháng Ngày Tôi Ngụy Trang Npc Trong Trò Chơi Giải Mã

7.6/10
18.4K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Linh Dị, Đam Mỹ, Đô Thị

Chương 305
Cửu Công Chúa Vi Tôn

Cửu Công Chúa Vi Tôn

7.4/10
6.4K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Cổ Đại, Bách Hợp, Nữ Phụ, Huyền Huyễn

Chương 47
Từ Mạt Thế Đến Cổ Đại Ngôn Tình

Từ Mạt Thế Đến Cổ Đại Ngôn Tình

7.6/10
4.5K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Dị Năng, Xuyên Không, Ngôn Tình, Truyện Nữ Cường, Cổ Đại

Chương 46
Đệ Nhất Nương Tử FULL

Đệ Nhất Nương Tử FULL

7.6/10
7.1K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Ngôn Tình, Cổ Đại

Chương 76
Tiến Công Sinh Hoạt Lưu Xuyên Nhanh

Tiến Công Sinh Hoạt Lưu Xuyên Nhanh

7.2/10
7.1K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Truyện Gia Đấu, Ngôn Tình, Đam Mỹ, Truyện Khác, Đô Thị, Huyền Huyễn

Chương 201
Thần Cũng Đừng Tưởng Ngăn Đón Ta Làm Xây Dựng

Thần Cũng Đừng Tưởng Ngăn Đón Ta Làm Xây Dựng

7.6/10
8.9K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Dị Giới, Ngôn Tình, Cổ Đại, Đam Mỹ, Truyện Khác, Huyền Huyễn

Chương 162
Mạt Thế Manh Thú Hoành Hành

Mạt Thế Manh Thú Hoành Hành

7.9/10
1.9K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Dị Năng, Mạt Thế, Đam Mỹ, Trọng Sinh

Chương 12
Vua Diễn Xuất Trong Giới Giải Trí

Vua Diễn Xuất Trong Giới Giải Trí

7.3/10
23.2K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Đam Mỹ, Truyện Sủng, Đô Thị

Chương 103
Ngày Tháng Tôi Giả Làm Npc Trong Game Sinh Tồn

Ngày Tháng Tôi Giả Làm Npc Trong Game Sinh Tồn

8.4/10
14.6K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Dị Giới, Hài Hước, Ngôn Tình, Đam Mỹ, Truyện Khác, Đô Thị

Chương 306
Thập Niên 70 Cô Nàng Pháo Hôi Cực Phẩm

Thập Niên 70 Cô Nàng Pháo Hôi Cực Phẩm

7.7/10
20.4K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Hài Hước, Truyện Gia Đấu, Điền Văn, Truyện Nữ Cường, Truyện Sủng, Đô Thị, Trọng Sinh

Chương 50
Tạo Tác Thời Gian

Tạo Tác Thời Gian

7.7/10
23.5K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Ngôn Tình, Cổ Đại

Chương 145
Đừng Trông Mặt Mà Bắt Hình Dong FULL

Đừng Trông Mặt Mà Bắt Hình Dong FULL

7.2/10
44.4K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Ngôn Tình, Đô Thị

Chương 100
Phần 1 Trọng Sinh Chi Giải Trí Tông Sư FULL

Phần 1 Trọng Sinh Chi Giải Trí Tông Sư FULL

7.4/10
6.7K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Huyền Huyễn

Chương 200
Phần 2 Trọng Sinh Chi Giải Trí Tông Sư

Phần 2 Trọng Sinh Chi Giải Trí Tông Sư

7.2/10
6K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Huyền Huyễn

Chương 200
Tháng Ngày Tôi Ngụy Trang Npc Trong Trò Chơi Sinh Tồn

Tháng Ngày Tôi Ngụy Trang Npc Trong Trò Chơi Sinh Tồn

7.6/10
5.8K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Linh Dị, Đam Mỹ

Chương 38
10 Ngàn Vạn! Không Trả Hãy Làm Vợ Tôi FULL

10 Ngàn Vạn! Không Trả Hãy Làm Vợ Tôi FULL

7/10
9.6K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 52
Chàng Quân Nhân Và Nàng Ca Sĩ FULL

Chàng Quân Nhân Và Nàng Ca Sĩ FULL

7.7/10
8.5K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Teen

Chương 68
Không Phải Là Nữ Chính FULL

Không Phải Là Nữ Chính FULL

7.9/10
9.8K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Teen

Chương 58
Hạnh Phúc Của Em FULL

Hạnh Phúc Của Em FULL

7/10
15.5K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Teen

Chương 97
Khế Ước Hôn Nhân FULL

Khế Ước Hôn Nhân FULL

7.2/10
20.9K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Teen

Chương 88
Hoàng Thành Có Bảo Châu

Hoàng Thành Có Bảo Châu

7.5/10
25.8K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Ngôn Tình, Cổ Đại

Chương 129
Omega Đó Là Một Tiểu Tinh Tinh Vô Song

Omega Đó Là Một Tiểu Tinh Tinh Vô Song

7.3/10
82.3K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Truyện Sủng

Chương 74
Luận kết cục của việc trông mặt mà bắt hình dong

Luận kết cục của việc trông mặt mà bắt hình dong

7.7/10
125.9K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Đô Thị, Huyền Huyễn

Chương 164
Ngàn vạn lần yêu em

Ngàn vạn lần yêu em

7.7/10
30.3K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 82
Sau khi xuyên thành pháo hôi omega của bạo quân

Sau khi xuyên thành pháo hôi omega của bạo quân

7.5/10
32.4K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ, Truyện Sủng

Chương 103
9 tiểu bảo bảo siêu quậy của tổng tài

9 tiểu bảo bảo siêu quậy của tổng tài

7.6/10
177.3K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng, Đô Thị

Chương 1726
Làm ruộng chi ông trùm mỹ thực

Làm ruộng chi ông trùm mỹ thực

7.7/10
144.8K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Dị Giới, Điền Văn, Cổ Đại, Đam Mỹ, Truyện Sủng

Chương 171
Ta chính là cô nương như thế

Ta chính là cô nương như thế

7.5/10
40.8K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Ngôn Tình, Truyện Sủng, Truyện Cung Đấu

Chương 165
Xuyên qua chi trang dung thiên hạ

Xuyên qua chi trang dung thiên hạ

7.8/10
14.1K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Cổ Đại, Đam Mỹ, Truyện Sủng

Chương 162
Đô thị tối cường cuồng tế

Đô thị tối cường cuồng tế

7.9/10
9.2K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Convert, Đô Thị

Chương 199
Đô thị chi tuyệt đại cao thủ

Đô thị chi tuyệt đại cao thủ

8.3/10
19.7K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Khác, Convert, Đô Thị

Chương 399
Trảm nguyệt

Trảm nguyệt

7.7/10
47.3K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Convert, Võng Du

Chương 1327
(đam mỹ) độc sủng hậu cung

(đam mỹ) độc sủng hậu cung

7.8/10
34.4K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ, Truyện Sủng

Chương 61
Tạo tác thời quang

Tạo tác thời quang

7.8/10
4.3K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại

Chương 23
Ta chính là một cô nương như thế

Ta chính là một cô nương như thế

7.7/10
98K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Ngôn Tình, Truyện Sủng, Truyện Cung Đấu

Chương 195
Thác nhập hào môn - lão công đừng chạm vào ta

Thác nhập hào môn - lão công đừng chạm vào ta

7.5/10
5.1K

Trạng thái: Tạm Ngưng

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 47
Lắng Nghe Tiếng Biển

Lắng Nghe Tiếng Biển

7.5/10
6.8K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 36
Hân Hoan

Hân Hoan

9.3/10
142.6K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 116
Trong Phim Ngoài Đời

Trong Phim Ngoài Đời

8.9/10
411.2K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Sắc, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 80
Trọng Lai Nhất Thứ

Trọng Lai Nhất Thứ

8.8/10
90.7K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Đô Thị, Trọng Sinh

Chương 85
Đừng Kỳ Thị Giống Loài

Đừng Kỳ Thị Giống Loài

9.7/10
276.2K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Huyền Huyễn

Chương 138
Hợp Đồng Tình Nhân 2

Hợp Đồng Tình Nhân 2

8.5/10
126.4K

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 334
Nghề Làm Phi – Tập 2

Nghề Làm Phi – Tập 2

8.5/10
21K

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình

Chương 14
Nghề Làm Phi – Tập 1

Nghề Làm Phi – Tập 1

8.5/10
21.1K

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình

Chương 15
Dám Câu Nương Ta Cút Ngay

Dám Câu Nương Ta Cút Ngay

8.5/10
10.9K

Trạng thái: Còn Tiếp

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình

Chương 72
Cậu Hoài Bánh Bao Của Tra Công

Cậu Hoài Bánh Bao Của Tra Công

7.9/10
33.2K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Đam Mỹ

Chương 66
Chớ Quấy Rầy Phi Thăng

Chớ Quấy Rầy Phi Thăng

9.5/10
106.7K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại, Huyền Huyễn

Chương 156
Hợp Đồng Tình Nhân (Người Tình Hợp Đồng Của Tổng Giám Đốc Bạc Tình)

Hợp Đồng Tình Nhân (Người Tình Hợp Đồng Của Tổng Giám Đốc Bạc Tình)

7.5/10
139.1K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Ngôn Tình

Chương 334
Bát Bảo Trang

Bát Bảo Trang

7.5/10
162.5K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình, Cổ Đại, Truyện Sủng, Truyện Cung Đấu

Chương 109
Who Are You ??? [Thanh Vũ]

Who Are You ??? [Thanh Vũ]

7.5/10
23.5K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Hài Hước, Đam Mỹ, Truyện Sủng

Chương 85
Nhìn Người Không Thể Nhìn Bề Ngoài

Nhìn Người Không Thể Nhìn Bề Ngoài

7.5/10
104.9K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 101
Thế Nào Là Hiền Thê

Thế Nào Là Hiền Thê

7.5/10
177.1K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Truyện Gia Đấu, Ngôn Tình, Cổ Đại, Truyện Cung Đấu

Chương 123
[Thích Cố] Tình Phu Thê

[Thích Cố] Tình Phu Thê

7.5/10
3.5K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Đam Mỹ

Chương 14
[Thích Cố] Hồng Nhan

[Thích Cố] Hồng Nhan

7.5/10
5.1K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Đam Mỹ

Chương 25
Nữ Thần Trở Về

Nữ Thần Trở Về

7.5/10
217.3K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 153
Trời Sinh Một Đôi

Trời Sinh Một Đôi

8.8/10
486.2K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Hài Hước, Truyện Gia Đấu, Trọng Sinh

Chương 488
Tra Công Muốn Tái Hôn Với Tôi

Tra Công Muốn Tái Hôn Với Tôi

7.5/10
62.8K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Đam Mỹ, Truyện Sủng, Trọng Sinh

Chương 76
Phúc Trạch Hữu Dư

Phúc Trạch Hữu Dư

7.5/10
45.6K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Trọng Sinh

Chương 81
Chỉ Hoan Không Yêu: Tổng Giám Đốc Xấu Xa Chớ Thô Lỗ

Chỉ Hoan Không Yêu: Tổng Giám Đốc Xấu Xa Chớ Thô Lỗ

7.5/10
210.4K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Ngôn Tình

Chương 175
Siêu Sao, Tính Cái Gì?

Siêu Sao, Tính Cái Gì?

7.5/10
44.1K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Trọng Sinh

Chương 106
Đông Phương Bất Bại Chi Noãn Dương

Đông Phương Bất Bại Chi Noãn Dương

7.5/10
16.1K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Cổ Đại, Đam Mỹ

Chương 72
Luận Dĩ Mạo Thủ Nhân Đích Hạ Tràng

Luận Dĩ Mạo Thủ Nhân Đích Hạ Tràng

7.5/10
61.2K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Huyền Huyễn

Chương 164
Trông Mặt Bắt Mệnh, Sai Nặng A

Trông Mặt Bắt Mệnh, Sai Nặng A

7.5/10
2.1K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 6
Quân Tâm Ngã Tâm

Quân Tâm Ngã Tâm

7.5/10
6.4K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại, Bách Hợp

Chương 12
Hào Môn Kiếp: Vợ Thế Tội Của Tổng Giám Đốc Satan

Hào Môn Kiếp: Vợ Thế Tội Của Tổng Giám Đốc Satan

7.5/10
16.9K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Ngôn Tình

Chương 41
[Vampire Knight] Cách (Quy Luật)

[Vampire Knight] Cách (Quy Luật)

7.5/10
9.4K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Dị Năng, Huyền Huyễn

Chương 49
Thiên Hữu

Thiên Hữu

7.5/10
20K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Cổ Đại, Đam Mỹ

Chương 79
Công Tử Biến Bại Gia Tử

Công Tử Biến Bại Gia Tử

7.5/10
53.8K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Hài Hước, Đam Mỹ, Truyện Sủng

Chương 86
Từ Tiểu Tam Biến Tiểu Thụ

Từ Tiểu Tam Biến Tiểu Thụ

7.5/10
15.3K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 63
Nam Chủ, Thỉnh Tự Trọng

Nam Chủ, Thỉnh Tự Trọng

7.5/10
1.7K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình, Đô Thị

Chương 2
Xui Xẻo, Chia Tay Đi

Xui Xẻo, Chia Tay Đi

7.5/10
18K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Linh Dị, Đam Mỹ, Huyền Huyễn

Chương 54
Vợ Ơi Chào Em

Vợ Ơi Chào Em

7.5/10
191K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 61
Người Tình Của Ác Ma

Người Tình Của Ác Ma

7.5/10
3.5K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 9
Sủng Em Không Tốt Sao

Sủng Em Không Tốt Sao

7.5/10
24.9K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 75
Nghề Làm Phi

Nghề Làm Phi

7.5/10
37.9K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Truyện Cung Đấu

Chương 29
Cảnh Y Tình Duyên
8.1/10
4.1K

Thể loại: Truyện Ngược, Bách Hợp

Trọng Sinh Trước Mạt Thế Ta Một Tay Xé Tra Nam Một Tay Độn Hóa Năm Vạn Vật Tư
7.2/10
2.3K

Thể loại: Dị Năng, Mạt Thế

Tặng Bạn Hoa Hướng Dương
8.4/10
5.4K

Thể loại: Truyện Sắc, Đam Mỹ

Cải Trang Nam Bị Thủ Trưởng Lạnh Lùng Sủng
7.8/10
1.5K

Thể loại: Ngôn Tình, Quân Sự

Tại Hạ Rất Bình Thường
7.2/10
1.5K

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại

Bạo Quân Vô Địch
8.1/10
2.6K

Thể loại: Đô Thị

Ăn Mày Tu Tiên
8.1/10
7.2K

Thể loại: Đô Thị, Truyện Teen

Làm Rể Hào Môn Ông Đây Khinh
7.5/10
3.5K

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Tuyết Mùa Đông Không Lạnh
7.2/10
1.6K

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Lâm Ngạn Liễu Như Họa
7.1/10
1.1K

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Nữ Cường

Đại Minh Tinh - Nhất Diệp Y Sương
7.2/10
1.1K

Thể loại: Đoản Văn, Ngôn Tình

Đại Minh Tinh - Nhất Diệp Y Sương
8.3/10
1K

Thể loại: Đoản Văn, Ngôn Tình

Như Châu Như Ngọc
8.4/10
3.6K

Thể loại: Xuyên Không, Truyện Gia Đấu

Như Châu Tựa Ngọc FULL
7.7/10
3.7K

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình

Phượng Yên Hoa
7.2/10
1.3K

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại

Đào Đông
8.2/10
1.4K

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại

Vua Diễn Xuất Giới Giải Trí
7.8/10
1.1K

Thể loại: Xuyên Không, Đam Mỹ

Phấn Đấu Cho Khoa Học FULL
7.8/10
8.7K

Thể loại: Linh Dị, Đam Mỹ

Chỉ Là Giết Thời Gian
7.7/10
2.3K

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại

Hoàn Châu Chi Thái Hậu Kim An
7.2/10
3.1K

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Nữ Cường

Tháng Ngày Tôi Ngụy Trang Npc Trong Trò Chơi Giải Mã
7.6/10
18.4K

Thể loại: Hài Hước, Linh Dị

Cửu Công Chúa Vi Tôn
7.4/10
6.4K

Thể loại: Xuyên Không, Cổ Đại

Từ Mạt Thế Đến Cổ Đại Ngôn Tình
7.6/10
4.5K

Thể loại: Dị Năng, Xuyên Không

Đệ Nhất Nương Tử FULL
7.6/10
7.1K

Thể loại: Hài Hước, Ngôn Tình

Tiến Công Sinh Hoạt Lưu Xuyên Nhanh
7.2/10
7.1K

Thể loại: Xuyên Không, Truyện Gia Đấu

Thần Cũng Đừng Tưởng Ngăn Đón Ta Làm Xây Dựng
7.6/10
8.9K

Thể loại: Xuyên Không, Dị Giới

Mạt Thế Manh Thú Hoành Hành
7.9/10
1.9K

Thể loại: Dị Năng, Mạt Thế

Vua Diễn Xuất Trong Giới Giải Trí
7.3/10
23.2K

Thể loại: Xuyên Không, Đam Mỹ

Ngày Tháng Tôi Giả Làm Npc Trong Game Sinh Tồn
8.4/10
14.6K

Thể loại: Dị Giới, Hài Hước

Thập Niên 70 Cô Nàng Pháo Hôi Cực Phẩm
7.7/10
20.4K

Thể loại: Xuyên Không, Hài Hước

Tạo Tác Thời Gian
7.7/10
23.5K

Thể loại: Hài Hước, Ngôn Tình

Đừng Trông Mặt Mà Bắt Hình Dong FULL
7.2/10
44.4K

Thể loại: Hài Hước, Ngôn Tình

Phần 1 Trọng Sinh Chi Giải Trí Tông Sư FULL
7.4/10
6.7K

Thể loại: Ngôn Tình, Huyền Huyễn

Phần 2 Trọng Sinh Chi Giải Trí Tông Sư
7.2/10
6K

Thể loại: Ngôn Tình, Huyền Huyễn

Tháng Ngày Tôi Ngụy Trang Npc Trong Trò Chơi Sinh Tồn
7.6/10
5.8K

Thể loại: Linh Dị, Đam Mỹ

10 Ngàn Vạn! Không Trả Hãy Làm Vợ Tôi FULL
7/10
9.6K

Thể loại: Ngôn Tình

Chàng Quân Nhân Và Nàng Ca Sĩ FULL
7.7/10
8.5K

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Teen

Không Phải Là Nữ Chính FULL
7.9/10
9.8K

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Teen

Hạnh Phúc Của Em FULL
7/10
15.5K

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Teen

Khế Ước Hôn Nhân FULL
7.2/10
20.9K

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Teen

Hoàng Thành Có Bảo Châu
7.5/10
25.8K

Thể loại: Hài Hước, Ngôn Tình

Omega Đó Là Một Tiểu Tinh Tinh Vô Song
7.3/10
82.3K

Thể loại: Đam Mỹ, Truyện Sủng

Luận kết cục của việc trông mặt mà bắt hình dong
7.7/10
125.9K

Thể loại: Đam Mỹ, Đô Thị

Ngàn vạn lần yêu em
7.7/10
30.3K

Thể loại: Ngôn Tình

Sau khi xuyên thành pháo hôi omega của bạo quân
7.5/10
32.4K

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

9 tiểu bảo bảo siêu quậy của tổng tài
7.6/10
177.3K

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Làm ruộng chi ông trùm mỹ thực
7.7/10
144.8K

Thể loại: Xuyên Không, Dị Giới

Ta chính là cô nương như thế
7.5/10
40.8K

Thể loại: Hài Hước, Ngôn Tình

Xuyên qua chi trang dung thiên hạ
7.8/10
14.1K

Thể loại: Xuyên Không, Cổ Đại

Đô thị tối cường cuồng tế
7.9/10
9.2K

Thể loại: Convert, Đô Thị

Đô thị chi tuyệt đại cao thủ
8.3/10
19.7K

Thể loại: Truyện Khác, Convert

Trảm nguyệt
7.7/10
47.3K

Thể loại: Convert, Võng Du

(đam mỹ) độc sủng hậu cung
7.8/10
34.4K

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

Tạo tác thời quang
7.8/10
4.3K

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại

Ta chính là một cô nương như thế
7.7/10
98K

Thể loại: Hài Hước, Ngôn Tình

Thác nhập hào môn - lão công đừng chạm vào ta
7.5/10
5.1K

Thể loại: Ngôn Tình

Lắng Nghe Tiếng Biển
7.5/10
6.8K

Thể loại: Đam Mỹ

Hân Hoan
9.3/10
142.6K

Thể loại: Đam Mỹ

Trong Phim Ngoài Đời
8.9/10
411.2K

Thể loại: Truyện Sắc, Ngôn Tình

Trọng Lai Nhất Thứ
8.8/10
90.7K

Thể loại: Đam Mỹ, Đô Thị

Đừng Kỳ Thị Giống Loài
9.7/10
276.2K

Thể loại: Đam Mỹ, Huyền Huyễn

Hợp Đồng Tình Nhân 2
8.5/10
126.4K

Thể loại: Ngôn Tình

Nghề Làm Phi – Tập 2
8.5/10
21K

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình

Nghề Làm Phi – Tập 1
8.5/10
21.1K

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình

Dám Câu Nương Ta Cút Ngay
8.5/10
10.9K

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình

Cậu Hoài Bánh Bao Của Tra Công
7.9/10
33.2K

Thể loại: Truyện Ngược, Đam Mỹ

Chớ Quấy Rầy Phi Thăng
9.5/10
106.7K

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại

Hợp Đồng Tình Nhân (Người Tình Hợp Đồng Của Tổng Giám Đốc Bạc Tình)
7.5/10
139.1K

Thể loại: Truyện Ngược, Ngôn Tình

Bát Bảo Trang
7.5/10
162.5K

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình

Who Are You ??? [Thanh Vũ]
7.5/10
23.5K

Thể loại: Xuyên Không, Hài Hước

Nhìn Người Không Thể Nhìn Bề Ngoài
7.5/10
104.9K

Thể loại: Ngôn Tình

Thế Nào Là Hiền Thê
7.5/10
177.1K

Thể loại: Xuyên Không, Truyện Gia Đấu

[Thích Cố] Tình Phu Thê
7.5/10
3.5K

Thể loại: Xuyên Không, Đam Mỹ

[Thích Cố] Hồng Nhan
7.5/10
5.1K

Thể loại: Truyện Ngược, Đam Mỹ

Nữ Thần Trở Về
7.5/10
217.3K

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Trời Sinh Một Đôi
8.8/10
486.2K

Thể loại: Xuyên Không, Hài Hước

Tra Công Muốn Tái Hôn Với Tôi
7.5/10
62.8K

Thể loại: Truyện Ngược, Đam Mỹ

Phúc Trạch Hữu Dư
7.5/10
45.6K

Thể loại: Đam Mỹ, Trọng Sinh

Chỉ Hoan Không Yêu: Tổng Giám Đốc Xấu Xa Chớ Thô Lỗ
7.5/10
210.4K

Thể loại: Truyện Ngược, Ngôn Tình

Siêu Sao, Tính Cái Gì?
7.5/10
44.1K

Thể loại: Đam Mỹ, Trọng Sinh

Đông Phương Bất Bại Chi Noãn Dương
7.5/10
16.1K

Thể loại: Xuyên Không, Cổ Đại

Luận Dĩ Mạo Thủ Nhân Đích Hạ Tràng
7.5/10
61.2K

Thể loại: Đam Mỹ, Huyền Huyễn

Trông Mặt Bắt Mệnh, Sai Nặng A
7.5/10
2.1K

Thể loại: Ngôn Tình

Quân Tâm Ngã Tâm
7.5/10
6.4K

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại

Hào Môn Kiếp: Vợ Thế Tội Của Tổng Giám Đốc Satan
7.5/10
16.9K

Thể loại: Truyện Ngược, Ngôn Tình

[Vampire Knight] Cách (Quy Luật)
7.5/10
9.4K

Thể loại: Dị Năng, Huyền Huyễn

Thiên Hữu
7.5/10
20K

Thể loại: Xuyên Không, Cổ Đại

Công Tử Biến Bại Gia Tử
7.5/10
53.8K

Thể loại: Xuyên Không, Hài Hước

Từ Tiểu Tam Biến Tiểu Thụ
7.5/10
15.3K

Thể loại: Đam Mỹ

Nam Chủ, Thỉnh Tự Trọng
7.5/10
1.7K

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình

Xui Xẻo, Chia Tay Đi
7.5/10
18K

Thể loại: Hài Hước, Linh Dị

Vợ Ơi Chào Em
7.5/10
191K

Thể loại: Ngôn Tình

Người Tình Của Ác Ma
7.5/10
3.5K

Thể loại: Ngôn Tình

Sủng Em Không Tốt Sao
7.5/10
24.9K

Thể loại: Ngôn Tình

Nghề Làm Phi
7.5/10
37.9K

Thể loại: Xuyên Không, Truyện Cung Đấu