Tác Giả Phạm Kiều Trang

Cất Giấu Một Tấm Chân Tình

Cất Giấu Một Tấm Chân Tình

7.9/10
5.4K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Việt Nam

Chương 40
Biết Trước Sẽ Vỡ Tan

Biết Trước Sẽ Vỡ Tan

7.2/10
4.6K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Việt Nam

Chương 28
Giá Như Đừng Gặp Gỡ

Giá Như Đừng Gặp Gỡ

7.2/10
4.4K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Việt Nam

Chương 30
Phía Sau Phù Hoa FULL

Phía Sau Phù Hoa FULL

7.1/10
10.1K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Việt Nam

Chương 28
Yêu Trong Đợi Chờ

Yêu Trong Đợi Chờ

7.5/10
10.2K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 64
Từng Lỡ Hẹn Với Thanh Xuân FULL

Từng Lỡ Hẹn Với Thanh Xuân FULL

7.9/10
6.2K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Việt Nam

Chương 33
Một Đời Một Kiếp Quá Xa Xôi

Một Đời Một Kiếp Quá Xa Xôi

7.1/10
6.8K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 51
Thanh Xuân Của Em Là Anh

Thanh Xuân Của Em Là Anh

7.9/10
2.6K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Chương 18
Tổng Tài Bá Đạo Và Chàng Trai Táo Bạo

Tổng Tài Bá Đạo Và Chàng Trai Táo Bạo

7.5/10
5.1K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Truyện Sủng

Chương 39
Hãy Cho Anh Theo Đuổi Em

Hãy Cho Anh Theo Đuổi Em

7.9/10
5.2K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 50
Em có thể giúp anh chữa lành vết thương được không

Em có thể giúp anh chữa lành vết thương được không

7.6/10
11.8K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Bách Hợp

Chương 133
Bảy năm không oán không hối 1 - tình yêu là cố chấp 2

Bảy năm không oán không hối 1 - tình yêu là cố chấp 2

7.8/10
23.1K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Khác

Chương 143
Quá yêu 3

Quá yêu 3

7.6/10
3.3K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Khác

Chương 20
Vốn Là Nhân Duyên

Vốn Là Nhân Duyên

7.5/10
41.6K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Việt Nam, Truyện Khác

Chương 47
Lấy Người Không Yêu Mình

Lấy Người Không Yêu Mình

7.5/10
47.1K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Việt Nam

Chương 27
Thu Phục Ông Chủ Hung Dữ

Thu Phục Ông Chủ Hung Dữ

8.5/10
3.4K

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 10
Bảo Bối Của Tổng Tài Ác Ma

Bảo Bối Của Tổng Tài Ác Ma

7.7/10
100.6K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Sắc, Hài Hước, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 107
Cha À, Em Yêu Anh

Cha À, Em Yêu Anh

7.5/10
45.3K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Sắc, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 20
Quá Yêu - Hạ Kiều Ân

Quá Yêu - Hạ Kiều Ân

7.5/10
5.9K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 20
Xin Hãy Quên Em Đi

Xin Hãy Quên Em Đi

7.5/10
9.5K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 28
Vì Sao Khăng Khăng Muốn Chọn Em

Vì Sao Khăng Khăng Muốn Chọn Em

7.5/10
4.3K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 10
Ông Chủ, Tôi Sẽ Bảo Vệ Anh

Ông Chủ, Tôi Sẽ Bảo Vệ Anh

7.5/10
4K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Ngôn Tình

Chương 11
Tướng Quân Vô Địch

Tướng Quân Vô Địch

7.5/10
7.6K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Quân Sự, Cổ Đại

Chương 21
Osin Của Anh

Osin Của Anh

7.5/10
6.6K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 11
Vương Gia Rất Nghiêm Túc

Vương Gia Rất Nghiêm Túc

7.5/10
4.9K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại

Chương 10
Cất Giấu Một Tấm Chân Tình
7.9/10
5.4K

Thể loại: Việt Nam

Biết Trước Sẽ Vỡ Tan
7.2/10
4.6K

Thể loại: Ngôn Tình, Việt Nam

Giá Như Đừng Gặp Gỡ
7.2/10
4.4K

Thể loại: Ngôn Tình, Việt Nam

Phía Sau Phù Hoa FULL
7.1/10
10.1K

Thể loại: Việt Nam

Yêu Trong Đợi Chờ
7.5/10
10.2K

Thể loại: Ngôn Tình

Từng Lỡ Hẹn Với Thanh Xuân FULL
7.9/10
6.2K

Thể loại: Ngôn Tình, Việt Nam

Một Đời Một Kiếp Quá Xa Xôi
7.1/10
6.8K

Thể loại: Ngôn Tình

Thanh Xuân Của Em Là Anh
7.9/10
2.6K

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Tổng Tài Bá Đạo Và Chàng Trai Táo Bạo
7.5/10
5.1K

Thể loại: Đam Mỹ, Truyện Sủng

Hãy Cho Anh Theo Đuổi Em
7.9/10
5.2K

Thể loại: Đam Mỹ

Em có thể giúp anh chữa lành vết thương được không
7.6/10
11.8K

Thể loại: Đam Mỹ, Bách Hợp

Bảy năm không oán không hối 1 - tình yêu là cố chấp 2
7.8/10
23.1K

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Khác

Quá yêu 3
7.6/10
3.3K

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Khác

Vốn Là Nhân Duyên
7.5/10
41.6K

Thể loại: Ngôn Tình, Việt Nam

Lấy Người Không Yêu Mình
7.5/10
47.1K

Thể loại: Ngôn Tình, Việt Nam

Thu Phục Ông Chủ Hung Dữ
8.5/10
3.4K

Thể loại: Ngôn Tình

Bảo Bối Của Tổng Tài Ác Ma
7.7/10
100.6K

Thể loại: Truyện Sắc, Hài Hước

Cha À, Em Yêu Anh
7.5/10
45.3K

Thể loại: Truyện Sắc, Ngôn Tình

Quá Yêu - Hạ Kiều Ân
7.5/10
5.9K

Thể loại: Ngôn Tình

Xin Hãy Quên Em Đi
7.5/10
9.5K

Thể loại: Ngôn Tình

Vì Sao Khăng Khăng Muốn Chọn Em
7.5/10
4.3K

Thể loại: Ngôn Tình

Ông Chủ, Tôi Sẽ Bảo Vệ Anh
7.5/10
4K

Thể loại: Hài Hước, Ngôn Tình

Tướng Quân Vô Địch
7.5/10
7.6K

Thể loại: Ngôn Tình, Quân Sự

Osin Của Anh
7.5/10
6.6K

Thể loại: Ngôn Tình

Vương Gia Rất Nghiêm Túc
7.5/10
4.9K

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại