Tác Giả Nguyễn Nhật Thương

Thời Ái Thấm Bi Lệ

Thời Ái Thấm Bi Lệ

7/10
1.1K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Việt Nam

Chương 19
Kiều Khí Bao

Kiều Khí Bao

7.3/10
1K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Điền Văn, Đô Thị

Chương 7
Chỉ Là Vì Động Tâm

Chỉ Là Vì Động Tâm

7.8/10
1.2K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Chương 20
Bắt Đầu Từ Vực Sâu

Bắt Đầu Từ Vực Sâu

7.6/10
4.4K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Truyện Nữ Cường, Ngôn Tình, Dị Giới, Cổ Đại, Truyện Khác, Huyền Huyễn

Chương 262
Cao H Thế Thân Cảnh Nóng FULL

Cao H Thế Thân Cảnh Nóng FULL

7.8/10
5.1K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Chương 39
70 Mẹ Kế Đoàn Sủng Tiểu Nhãi Con

70 Mẹ Kế Đoàn Sủng Tiểu Nhãi Con

7.1/10
12.1K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Truyện Nữ Cường, Ngôn Tình, Truyện Sủng, Truyện Gia Đấu, Đô Thị, Truyện Khác

Chương 360
Ta Ở Sinh Tồn Trong Trò Chơi Làm Xây Dựng

Ta Ở Sinh Tồn Trong Trò Chơi Làm Xây Dựng

7.5/10
6.5K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Ngôn Tình, Cổ Đại, Truyện Gia Đấu, Trọng Sinh, Truyện Khác, Võng Du

Chương 279
Bắc Uyên Tiên Tộc

Bắc Uyên Tiên Tộc

7.2/10
6.7K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Cổ Đại, Truyện Khác, Tiên Hiệp

Chương 501
Comic Danh Trường Hợp Đều Bị Ta Cho Hấp Thụ Ánh Sáng

Comic Danh Trường Hợp Đều Bị Ta Cho Hấp Thụ Ánh Sáng

8.3/10
8.1K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Dị Năng, Xuyên Không, Dị Giới, Đam Mỹ, Đô Thị, Truyện Khác, Huyền Huyễn

Chương 501
Văn Hào Tiêu Chí Vật Nhân Cách Hoá Hệ Thống

Văn Hào Tiêu Chí Vật Nhân Cách Hoá Hệ Thống

8.4/10
3.3K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Dị Năng, Ngôn Tình, Dị Giới, Cổ Đại, Lịch Sử, Hài Hước, Đô Thị, Truyện Khác, Huyền Huyễn

Chương 146
Trái Tim Phản Nghịch

Trái Tim Phản Nghịch

7/10
2K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Việt Nam

Chương 32
Xanh Xanh Màu Áo Chàng

Xanh Xanh Màu Áo Chàng

7.9/10
1.6K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại

Chương 24
Chỉ Vì Em Và Người Đó Giống Nhau

Chỉ Vì Em Và Người Đó Giống Nhau

7.3/10
1.5K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng, Đô Thị

Chương 25
Bắt Được Một Anh Trung Khuyển Thẹn Thùng FULL

Bắt Được Một Anh Trung Khuyển Thẹn Thùng FULL

7.9/10
4.4K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Đô Thị

Chương 37
Tín Đồ Ánh Trăng FULL

Tín Đồ Ánh Trăng FULL

7.9/10
1.5K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Đoản Văn, Đô Thị

Chương 12
Người Chơi Của Ta Đều Là Phái Kỹ Thuật Diễn

Người Chơi Của Ta Đều Là Phái Kỹ Thuật Diễn

7.4/10
2.1K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Dị Giới, Lịch Sử, Đô Thị, Truyện Khác, Võng Du, Huyền Huyễn

Chương 50
Ngài Trang Không Tiền Đồ

Ngài Trang Không Tiền Đồ

7.1/10
2.1K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Đô Thị

Chương 35
Độ Xứng Đôi 99

Độ Xứng Đôi 99

7.7/10
1.5K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Hài Hước

Chương 14
Gió Mang Theo Chàng Cùng Hồi Ức FULL

Gió Mang Theo Chàng Cùng Hồi Ức FULL

7.3/10
1.3K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại

Chương 15
Yêu Suốt Một Đời FULL

Yêu Suốt Một Đời FULL

7.2/10
8.4K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Việt Nam

Chương 25
Kiếm Vực Vô Địch Dịch

Kiếm Vực Vô Địch Dịch

7.5/10
4.6K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Khác, Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp, Huyền Huyễn

Chương 100
Thanh Dạ Độc Hành

Thanh Dạ Độc Hành

7.5/10
1.5K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Truyện Nữ Cường, Ngôn Tình, Trọng Sinh, Nữ Phụ, Huyền Huyễn

Chương 13
Mộc Hương Ký

Mộc Hương Ký

7.4/10
1.1K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Ngôn Tình, Cổ Đại

Chương 3
Ta Tưởng Một Mình Mỹ Lệ

Ta Tưởng Một Mình Mỹ Lệ

7.9/10
1.9K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Cổ Đại, Bách Hợp, Đô Thị, Nữ Phụ, Truyện Khác, Tiên Hiệp, Huyền Huyễn

Chương 26
Vô Hạn Chi Tuyệt Địa Âu Hoàng

Vô Hạn Chi Tuyệt Địa Âu Hoàng

7.7/10
2.4K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Cổ Đại, Đam Mỹ, Đô Thị, Khoa Huyễn

Chương 55
Mau Xuyên Nữ Phụ Cứu Vớt Boss Thần Bí

Mau Xuyên Nữ Phụ Cứu Vớt Boss Thần Bí

7.2/10
1.6K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Truyện Nữ Cường, Ngôn Tình, Hài Hước, Mạt Thế, Nữ Phụ, Truyện Khác, Khoa Huyễn, Tiên Hiệp, Huyền Huyễn

Chương 12
Hạnh Phúc Thời Mạt Thế

Hạnh Phúc Thời Mạt Thế

7.1/10
1.9K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Trọng Sinh, Mạt Thế

Chương 45
Ta Ở Liyue Viết Tiểu Thuyết

Ta Ở Liyue Viết Tiểu Thuyết

7.9/10
10.6K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Truyện Nữ Cường, Ngôn Tình, Dị Giới, Cổ Đại, Bách Hợp, Truyện Khác

Chương 449
Không Phải Người Tốt

Không Phải Người Tốt

7.3/10
2.3K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại

Chương 30
Tiểu Phúc Bao Ở Thập Niên 60

Tiểu Phúc Bao Ở Thập Niên 60

7.8/10
4K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Truyện Nữ Cường, Ngôn Tình, Truyện Sủng, Hài Hước, Truyện Gia Đấu, Điền Văn, Đô Thị

Chương 40
Sửa Bug Ở Vũ Trụ Tiểu Thuyết FULL

Sửa Bug Ở Vũ Trụ Tiểu Thuyết FULL

7.5/10
21K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 93
Cuộc Sống Hằng Ngày Những Năm 70

Cuộc Sống Hằng Ngày Những Năm 70

7.1/10
1.8K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Truyện Nữ Cường, Ngôn Tình, Hài Hước, Điền Văn, Đô Thị, Trọng Sinh

Chương 20
Đem Tử Địch Trở Thành Thuốc Ức Chế Của Bản Thân

Đem Tử Địch Trở Thành Thuốc Ức Chế Của Bản Thân

7.9/10
1.4K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 13
Pinocchio Thân Mến

Pinocchio Thân Mến

7.6/10
1.4K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 26
Tướng Gia Muốn Xoát Tồn Tại Cảm

Tướng Gia Muốn Xoát Tồn Tại Cảm

7.2/10
2.5K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Quan Trường, Đam Mỹ

Chương 51
Bhtt Tục Mệnh

Bhtt Tục Mệnh

7.7/10
5.4K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Bách Hợp, Linh Dị, Trọng Sinh

Chương 102
Xuyên Nhanh Chi Sổ Tay Thế Thân Tiến Hóa

Xuyên Nhanh Chi Sổ Tay Thế Thân Tiến Hóa

7.8/10
1.9K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Đam Mỹ, Truyện Khác, Huyền Huyễn

Chương 14
Sau Khi Trói Định Hệ Thống Trù Thần

Sau Khi Trói Định Hệ Thống Trù Thần

7.1/10
1.9K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Điền Văn, Đô Thị, Huyền Huyễn

Chương 26
Tàn [alltake]

Tàn [alltake]

7.4/10
4.7K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Trọng Sinh, Truyện Khác

Chương 50
Chuẩn Danh Viện Mỹ Nhân Xuyên Đến Thập Niên 70

Chuẩn Danh Viện Mỹ Nhân Xuyên Đến Thập Niên 70

7/10
3.6K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Truyện Nữ Cường, Ngôn Tình, Hài Hước, Điền Văn, Trọng Sinh

Chương 47
Đèn Đêm Trên Bến Cảng

Đèn Đêm Trên Bến Cảng

7.9/10
1.6K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 14
Sau Khi Tàn Nhẫn Từ Chối Anh Ấy Tôi Hối Hận Rồi

Sau Khi Tàn Nhẫn Từ Chối Anh Ấy Tôi Hối Hận Rồi

7.9/10
1.5K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Hài Hước

Chương 11
Anh Ấy Kiêu Ngạo Thế Sao

Anh Ấy Kiêu Ngạo Thế Sao

7/10
3.2K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 12
Đến Với Người Mình Thích Suốt 16 Năm FULL

Đến Với Người Mình Thích Suốt 16 Năm FULL

7.8/10
1.3K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Đoản Văn

Chương 3
Chuyện Nhỏ Thường Ngày FULL

Chuyện Nhỏ Thường Ngày FULL

7.6/10
1.5K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 21
Hít Hổ Lớn Không Em

Hít Hổ Lớn Không Em

7.4/10
3.5K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Huyền Huyễn

Chương 80
Mạt Thế Chi Thuận Theo Kịch Tình

Mạt Thế Chi Thuận Theo Kịch Tình

7.6/10
5.9K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Dị Năng, Xuyên Không, Đam Mỹ, Huyền Huyễn

Chương 84
Chữa Bug Trong Hệ Liệt Văn

Chữa Bug Trong Hệ Liệt Văn

7.5/10
1.2K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Đam Mỹ, Hài Hước, Huyền Huyễn

Chương 3
Tâm Sự Ánh Trăng FULL

Tâm Sự Ánh Trăng FULL

7.9/10
1.4K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Đoản Văn

Chương 7
Tôi Xuyên Thành Tổng Giám Đốc Bá Đạo FULL

Tôi Xuyên Thành Tổng Giám Đốc Bá Đạo FULL

7.3/10
2K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Đam Mỹ, Hài Hước, Huyền Huyễn

Chương 13
Tù Tâm FULL

Tù Tâm FULL

7.8/10
4.7K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Bách Hợp

Chương 79
Vong Tiện Cuộc Sống Hằng Ngày Của Vong Tiện Sau Khi Kết Hôn

Vong Tiện Cuộc Sống Hằng Ngày Của Vong Tiện Sau Khi Kết Hôn

7.8/10
1.3K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ, Đoản Văn

Chương 5
Hai Đám Cưới

Hai Đám Cưới

7.4/10
2.2K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Gia Đấu, Đô Thị, Linh Dị

Chương 33
Cây Độc Không Trái

Cây Độc Không Trái

7.7/10
1.8K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Chương 24
Thiên Đạo Phi Tiên

Thiên Đạo Phi Tiên

7.7/10
4.4K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Tiên Hiệp

Chương 142
Quyển 2 Hệ Thống Dưỡng Thành Hoàng Hậu FULL

Quyển 2 Hệ Thống Dưỡng Thành Hoàng Hậu FULL

7.6/10
7.4K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại, Truyện Cung Đấu

Chương 110
Quyển 1 Hệ Thống Dưỡng Thành Hoàng Hậu FULL

Quyển 1 Hệ Thống Dưỡng Thành Hoàng Hậu FULL

7.6/10
17.2K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại, Truyện Cung Đấu

Chương 198
Hào Quang Mị Tình

Hào Quang Mị Tình

7.7/10
1.9K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng, Truyện Khác

Chương 40
Học Viên Trao Đổi Của Học Viện Tu Tiên

Học Viên Trao Đổi Của Học Viện Tu Tiên

7.1/10
1.1K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Hài Hước, Tiên Hiệp, Huyền Huyễn

Chương 4
Cô Vợ Câm Quá Bá Đạo

Cô Vợ Câm Quá Bá Đạo

7.4/10
35K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng, Truyện Khác

Chương 1842
Khúc Ca Biệt Ly Nơi Trần Thế FULL

Khúc Ca Biệt Ly Nơi Trần Thế FULL

7.6/10
2.8K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại, Đoản Văn

Chương 13
Tiểu Kiều Nương Của Nhà Thợ Rèn

Tiểu Kiều Nương Của Nhà Thợ Rèn

7.5/10
7K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại, Điền Văn

Chương 86
Đam Mỹ Bình An FULL

Đam Mỹ Bình An FULL

7.4/10
1.5K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Đoản Văn

Chương 4
Đại Bảo Bối

Đại Bảo Bối

7.1/10
16.7K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Đô Thị

Chương 105
Thập Niên 70 Gia Đình Cực Phẩm

Thập Niên 70 Gia Đình Cực Phẩm

7.2/10
16.8K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Dị Năng, Truyện Nữ Cường, Ngôn Tình, Truyện Sủng, Truyện Gia Đấu, Điền Văn, Trọng Sinh

Chương 50
Trò Chơi Sinh Tồn Sắc Tình

Trò Chơi Sinh Tồn Sắc Tình

7/10
12.4K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình, Hài Hước, Khoa Huyễn, Huyền Huyễn

Chương 16
Phi Đồng Loại Hỗ Xuyên

Phi Đồng Loại Hỗ Xuyên

7.2/10
2K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Điền Văn

Chương 23
Đối Kháng Hoa Tâm Chủ Thượng

Đối Kháng Hoa Tâm Chủ Thượng

7.1/10
18.4K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng, Đô Thị

Chương 256
Tiên Sinh Vẫn Không Chịu Ly Hôn

Tiên Sinh Vẫn Không Chịu Ly Hôn

7.1/10
17.4K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 59
Bạn Học Chúng Ta Đừng Làm Tổn Thương Nhau

Bạn Học Chúng Ta Đừng Làm Tổn Thương Nhau

7.7/10
1.5K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Trọng Sinh

Chương 10
Dâu Tây Đỏ Và Bí Mật FULL

Dâu Tây Đỏ Và Bí Mật FULL

7.7/10
2K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Đoản Văn

Chương 4
Hưởng Tang

Hưởng Tang

7.5/10
10.5K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Ngôn Tình, Cổ Đại, Đông Phương, Linh Dị, Huyền Huyễn

Chương 425
Châu Mẫn Nhiệt Hải

Châu Mẫn Nhiệt Hải

7.5/10
2.5K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 21
Bách Hợp Yêu Thương

Bách Hợp Yêu Thương

7.7/10
9.7K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Bách Hợp

Chương 52
Hung Trạch

Hung Trạch

7.4/10
3.1K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Linh Dị

Chương 16
Sau Khi Bị Tra

Sau Khi Bị Tra

7.5/10
16.5K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Bách Hợp

Chương 104
Vấn Quan

Vấn Quan

7.3/10
7.4K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Bách Hợp, Linh Dị

Chương 29
Vương Gia Uy Ông Trùm Mafia Thương Chiều Vợ Yêu FULL

Vương Gia Uy Ông Trùm Mafia Thương Chiều Vợ Yêu FULL

7.3/10
39.9K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 105
Thỏ hoa đào

Thỏ hoa đào

8.5/10
9.4K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Khác

Chương 87
Ngày Hôm Nay Có Tỏ Tình Không

Ngày Hôm Nay Có Tỏ Tình Không

7.1/10
12.7K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Bách Hợp

Chương 82
Gia Hữu Manh Vịt

Gia Hữu Manh Vịt

7.6/10
2.8K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Hài Hước

Chương 32
Bảy Năm Không Đau

Bảy Năm Không Đau

7.6/10
1.7K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 6
Xuyên Sách Mạt Thế Chỉ Làm Người Qua Đường Giáp

Xuyên Sách Mạt Thế Chỉ Làm Người Qua Đường Giáp

7/10
22K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Mạt Thế, Nữ Phụ, Truyện Khác, Khoa Huyễn

Chương 102
Tập Truyện Ngọt Ngào FULL

Tập Truyện Ngọt Ngào FULL

7.7/10
25.1K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Đoản Văn, Truyện Khác

Chương 45
Không Thể Tu Tiên Ta Chỉ Đi Bồi Dưỡng Hồn Sủng

Không Thể Tu Tiên Ta Chỉ Đi Bồi Dưỡng Hồn Sủng

7.3/10
3.8K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Sủng, Trọng Sinh, Truyện Khác, Huyền Huyễn

Chương 50
Đến Lượt Tôi Lên Sân Khấu Gánh Team

Đến Lượt Tôi Lên Sân Khấu Gánh Team

7.7/10
32.8K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Hài Hước, Võng Du

Chương 120
Hướng Đông Lưu

Hướng Đông Lưu

7.4/10
9.1K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Bách Hợp, Trọng Sinh

Chương 100
Hp Đồng Nhân - Snarry Huyết Thống Chiến Tranh

Hp Đồng Nhân - Snarry Huyết Thống Chiến Tranh

7.4/10
17.6K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Trọng Sinh, Phương Tây, Truyện Khác, Huyền Huyễn

Chương 230
Sa Điêu Sư Tổ

Sa Điêu Sư Tổ

7.9/10
5.3K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

Chương 125
Chuyển Phát Nhanh Âm Dương

Chuyển Phát Nhanh Âm Dương

7.4/10
6.3K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Linh Dị, Truyện Khác

Chương 50
Soái Ca Thuần Khiết Nhất Tu Tiên Giới

Soái Ca Thuần Khiết Nhất Tu Tiên Giới

7.6/10
1.6K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Tiên Hiệp

Chương 13
Sổ Tay Trồng Trọt Của Thịnh Thế Bạch Liên

Sổ Tay Trồng Trọt Của Thịnh Thế Bạch Liên

7.6/10
2K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Truyện Sủng

Chương 6
Thái Thượng Cảm Ứng Thiên

Thái Thượng Cảm Ứng Thiên

7.1/10
5.8K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Quân Sự, Xuyên Không, Lịch Sử, Đông Phương, Truyện Khác

Chương 128
Xuyên Thư Lão Công Của Ta Hình Như Là Đại Vai Ác

Xuyên Thư Lão Công Của Ta Hình Như Là Đại Vai Ác

7.8/10
2.8K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Đam Mỹ

Chương 7
Quá Trình Theo Đuổi Chàng Ảnh Đế

Quá Trình Theo Đuổi Chàng Ảnh Đế

7.8/10
12.9K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị, Truyện Khác

Chương 54
Hằng Ngày Đều Ăn No Đến Rửng Mỡ

Hằng Ngày Đều Ăn No Đến Rửng Mỡ

7.3/10
1.6K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Khác, Huyền Huyễn

Chương 11
Xin Cho Chính Ta Được Biểu Diễn

Xin Cho Chính Ta Được Biểu Diễn

7.3/10
2.1K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Bách Hợp, Truyện Sủng

Chương 8
Thư Tình Second-hand FULL

Thư Tình Second-hand FULL

7.8/10
10K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Truyện Sủng

Chương 58
Cô Vợ Trọng Sinh Của Mặc Thiếu Tổng Tài Dịu Dàng Cưng Chiều Em !

Cô Vợ Trọng Sinh Của Mặc Thiếu Tổng Tài Dịu Dàng Cưng Chiều Em !

7.5/10
26K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng, Đô Thị, Trọng Sinh

Chương 50
Sau Khi Đối Thủ Một Mất Một Còn Mang Thai Con Của Tôi

Sau Khi Đối Thủ Một Mất Một Còn Mang Thai Con Của Tôi

7/10
19.1K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Bách Hợp, Truyện Sủng, Hài Hước

Chương 64
Thời Ái Thấm Bi Lệ
7/10
1.1K

Thể loại: Việt Nam

Kiều Khí Bao
7.3/10
1K

Thể loại: Đam Mỹ, Điền Văn

Chỉ Là Vì Động Tâm
7.8/10
1.2K

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Bắt Đầu Từ Vực Sâu
7.6/10
4.4K

Thể loại: Xuyên Không, Truyện Nữ Cường

Cao H Thế Thân Cảnh Nóng FULL
7.8/10
5.1K

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

70 Mẹ Kế Đoàn Sủng Tiểu Nhãi Con
7.1/10
12.1K

Thể loại: Xuyên Không, Truyện Nữ Cường

Ta Ở Sinh Tồn Trong Trò Chơi Làm Xây Dựng
7.5/10
6.5K

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Ngôn Tình

Bắc Uyên Tiên Tộc
7.2/10
6.7K

Thể loại: Xuyên Không, Cổ Đại

Comic Danh Trường Hợp Đều Bị Ta Cho Hấp Thụ Ánh Sáng
8.3/10
8.1K

Thể loại: Dị Năng, Xuyên Không

Văn Hào Tiêu Chí Vật Nhân Cách Hoá Hệ Thống
8.4/10
3.3K

Thể loại: Dị Năng, Ngôn Tình

Trái Tim Phản Nghịch
7/10
2K

Thể loại: Ngôn Tình, Việt Nam

Xanh Xanh Màu Áo Chàng
7.9/10
1.6K

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại

Chỉ Vì Em Và Người Đó Giống Nhau
7.3/10
1.5K

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Bắt Được Một Anh Trung Khuyển Thẹn Thùng FULL
7.9/10
4.4K

Thể loại: Đam Mỹ, Đô Thị

Tín Đồ Ánh Trăng FULL
7.9/10
1.5K

Thể loại: Ngôn Tình, Đoản Văn

Người Chơi Của Ta Đều Là Phái Kỹ Thuật Diễn
7.4/10
2.1K

Thể loại: Dị Giới, Lịch Sử

Ngài Trang Không Tiền Đồ
7.1/10
2.1K

Thể loại: Đam Mỹ, Đô Thị

Độ Xứng Đôi 99
7.7/10
1.5K

Thể loại: Đam Mỹ, Hài Hước

Gió Mang Theo Chàng Cùng Hồi Ức FULL
7.3/10
1.3K

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại

Yêu Suốt Một Đời FULL
7.2/10
8.4K

Thể loại: Ngôn Tình, Việt Nam

Kiếm Vực Vô Địch Dịch
7.5/10
4.6K

Thể loại: Truyện Khác, Tiên Hiệp

Thanh Dạ Độc Hành
7.5/10
1.5K

Thể loại: Xuyên Không, Truyện Nữ Cường

Mộc Hương Ký
7.4/10
1.1K

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Ngôn Tình

Ta Tưởng Một Mình Mỹ Lệ
7.9/10
1.9K

Thể loại: Xuyên Không, Cổ Đại

Vô Hạn Chi Tuyệt Địa Âu Hoàng
7.7/10
2.4K

Thể loại: Xuyên Không, Cổ Đại

Mau Xuyên Nữ Phụ Cứu Vớt Boss Thần Bí
7.2/10
1.6K

Thể loại: Xuyên Không, Truyện Nữ Cường

Hạnh Phúc Thời Mạt Thế
7.1/10
1.9K

Thể loại: Trọng Sinh, Mạt Thế

Ta Ở Liyue Viết Tiểu Thuyết
7.9/10
10.6K

Thể loại: Xuyên Không, Truyện Nữ Cường

Không Phải Người Tốt
7.3/10
2.3K

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại

Tiểu Phúc Bao Ở Thập Niên 60
7.8/10
4K

Thể loại: Xuyên Không, Truyện Nữ Cường

Sửa Bug Ở Vũ Trụ Tiểu Thuyết FULL
7.5/10
21K

Thể loại: Đam Mỹ

Cuộc Sống Hằng Ngày Những Năm 70
7.1/10
1.8K

Thể loại: Xuyên Không, Truyện Nữ Cường

Đem Tử Địch Trở Thành Thuốc Ức Chế Của Bản Thân
7.9/10
1.4K

Thể loại: Đam Mỹ

Pinocchio Thân Mến
7.6/10
1.4K

Thể loại: Đam Mỹ

Tướng Gia Muốn Xoát Tồn Tại Cảm
7.2/10
2.5K

Thể loại: Cổ Đại, Quan Trường

Bhtt Tục Mệnh
7.7/10
5.4K

Thể loại: Cổ Đại, Bách Hợp

Xuyên Nhanh Chi Sổ Tay Thế Thân Tiến Hóa
7.8/10
1.9K

Thể loại: Xuyên Không, Đam Mỹ

Sau Khi Trói Định Hệ Thống Trù Thần
7.1/10
1.9K

Thể loại: Điền Văn, Đô Thị

Tàn [alltake]
7.4/10
4.7K

Thể loại: Trọng Sinh, Truyện Khác

Chuẩn Danh Viện Mỹ Nhân Xuyên Đến Thập Niên 70
7/10
3.6K

Thể loại: Xuyên Không, Truyện Nữ Cường

Đèn Đêm Trên Bến Cảng
7.9/10
1.6K

Thể loại: Đam Mỹ

Sau Khi Tàn Nhẫn Từ Chối Anh Ấy Tôi Hối Hận Rồi
7.9/10
1.5K

Thể loại: Đam Mỹ, Hài Hước

Anh Ấy Kiêu Ngạo Thế Sao
7/10
3.2K

Thể loại: Ngôn Tình

Đến Với Người Mình Thích Suốt 16 Năm FULL
7.8/10
1.3K

Thể loại: Đam Mỹ, Đoản Văn

Chuyện Nhỏ Thường Ngày FULL
7.6/10
1.5K

Thể loại: Đam Mỹ

Hít Hổ Lớn Không Em
7.4/10
3.5K

Thể loại: Đam Mỹ, Huyền Huyễn

Mạt Thế Chi Thuận Theo Kịch Tình
7.6/10
5.9K

Thể loại: Dị Năng, Xuyên Không

Chữa Bug Trong Hệ Liệt Văn
7.5/10
1.2K

Thể loại: Xuyên Không, Đam Mỹ

Tâm Sự Ánh Trăng FULL
7.9/10
1.4K

Thể loại: Đam Mỹ, Đoản Văn

Tôi Xuyên Thành Tổng Giám Đốc Bá Đạo FULL
7.3/10
2K

Thể loại: Xuyên Không, Đam Mỹ

Tù Tâm FULL
7.8/10
4.7K

Thể loại: Bách Hợp

Vong Tiện Cuộc Sống Hằng Ngày Của Vong Tiện Sau Khi Kết Hôn
7.8/10
1.3K

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

Hai Đám Cưới
7.4/10
2.2K

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Gia Đấu

Cây Độc Không Trái
7.7/10
1.8K

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Thiên Đạo Phi Tiên
7.7/10
4.4K

Thể loại: Tiên Hiệp

Quyển 2 Hệ Thống Dưỡng Thành Hoàng Hậu FULL
7.6/10
7.4K

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại

Quyển 1 Hệ Thống Dưỡng Thành Hoàng Hậu FULL
7.6/10
17.2K

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại

Hào Quang Mị Tình
7.7/10
1.9K

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Học Viên Trao Đổi Của Học Viện Tu Tiên
7.1/10
1.1K

Thể loại: Đam Mỹ, Hài Hước

Cô Vợ Câm Quá Bá Đạo
7.4/10
35K

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Khúc Ca Biệt Ly Nơi Trần Thế FULL
7.6/10
2.8K

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại

Tiểu Kiều Nương Của Nhà Thợ Rèn
7.5/10
7K

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại

Đam Mỹ Bình An FULL
7.4/10
1.5K

Thể loại: Đam Mỹ, Đoản Văn

Đại Bảo Bối
7.1/10
16.7K

Thể loại: Đam Mỹ, Đô Thị

Thập Niên 70 Gia Đình Cực Phẩm
7.2/10
16.8K

Thể loại: Dị Năng, Truyện Nữ Cường

Trò Chơi Sinh Tồn Sắc Tình
7/10
12.4K

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình

Phi Đồng Loại Hỗ Xuyên
7.2/10
2K

Thể loại: Đam Mỹ, Điền Văn

Đối Kháng Hoa Tâm Chủ Thượng
7.1/10
18.4K

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Tiên Sinh Vẫn Không Chịu Ly Hôn
7.1/10
17.4K

Thể loại: Đam Mỹ

Bạn Học Chúng Ta Đừng Làm Tổn Thương Nhau
7.7/10
1.5K

Thể loại: Đam Mỹ, Trọng Sinh

Dâu Tây Đỏ Và Bí Mật FULL
7.7/10
2K

Thể loại: Đam Mỹ, Đoản Văn

Hưởng Tang
7.5/10
10.5K

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Ngôn Tình

Châu Mẫn Nhiệt Hải
7.5/10
2.5K

Thể loại: Đam Mỹ

Bách Hợp Yêu Thương
7.7/10
9.7K

Thể loại: Truyện Ngược, Bách Hợp

Hung Trạch
7.4/10
3.1K

Thể loại: Đam Mỹ, Linh Dị

Sau Khi Bị Tra
7.5/10
16.5K

Thể loại: Bách Hợp

Vấn Quan
7.3/10
7.4K

Thể loại: Cổ Đại, Bách Hợp

Vương Gia Uy Ông Trùm Mafia Thương Chiều Vợ Yêu FULL
7.3/10
39.9K

Thể loại: Ngôn Tình

Thỏ hoa đào
8.5/10
9.4K

Thể loại: Truyện Khác

Ngày Hôm Nay Có Tỏ Tình Không
7.1/10
12.7K

Thể loại: Bách Hợp

Gia Hữu Manh Vịt
7.6/10
2.8K

Thể loại: Đam Mỹ, Hài Hước

Bảy Năm Không Đau
7.6/10
1.7K

Thể loại: Ngôn Tình

Xuyên Sách Mạt Thế Chỉ Làm Người Qua Đường Giáp
7/10
22K

Thể loại: Ngôn Tình, Mạt Thế

Tập Truyện Ngọt Ngào FULL
7.7/10
25.1K

Thể loại: Ngôn Tình, Đoản Văn

Không Thể Tu Tiên Ta Chỉ Đi Bồi Dưỡng Hồn Sủng
7.3/10
3.8K

Thể loại: Truyện Sủng, Trọng Sinh

Đến Lượt Tôi Lên Sân Khấu Gánh Team
7.7/10
32.8K

Thể loại: Đam Mỹ, Hài Hước

Hướng Đông Lưu
7.4/10
9.1K

Thể loại: Cổ Đại, Bách Hợp

Hp Đồng Nhân - Snarry Huyết Thống Chiến Tranh
7.4/10
17.6K

Thể loại: Đam Mỹ, Trọng Sinh

Sa Điêu Sư Tổ
7.9/10
5.3K

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

Chuyển Phát Nhanh Âm Dương
7.4/10
6.3K

Thể loại: Đô Thị, Linh Dị

Soái Ca Thuần Khiết Nhất Tu Tiên Giới
7.6/10
1.6K

Thể loại: Tiên Hiệp

Sổ Tay Trồng Trọt Của Thịnh Thế Bạch Liên
7.6/10
2K

Thể loại: Đam Mỹ, Truyện Sủng

Thái Thượng Cảm Ứng Thiên
7.1/10
5.8K

Thể loại: Quân Sự, Xuyên Không

Xuyên Thư Lão Công Của Ta Hình Như Là Đại Vai Ác
7.8/10
2.8K

Thể loại: Xuyên Không, Đam Mỹ

Quá Trình Theo Đuổi Chàng Ảnh Đế
7.8/10
12.9K

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Hằng Ngày Đều Ăn No Đến Rửng Mỡ
7.3/10
1.6K

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Khác

Xin Cho Chính Ta Được Biểu Diễn
7.3/10
2.1K

Thể loại: Xuyên Không, Bách Hợp

Thư Tình Second-hand FULL
7.8/10
10K

Thể loại: Đam Mỹ, Truyện Sủng

Cô Vợ Trọng Sinh Của Mặc Thiếu Tổng Tài Dịu Dàng Cưng Chiều Em !
7.5/10
26K

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Sau Khi Đối Thủ Một Mất Một Còn Mang Thai Con Của Tôi
7/10
19.1K

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Bách Hợp