Tác Giả Chân ái Tiểu Vệ Lương

Cẩm Tú Hoàng Đồ Độc Y Thái Tử Phi

Cẩm Tú Hoàng Đồ Độc Y Thái Tử Phi

7/10
1.6K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Truyện Cung Đấu, Truyện Gia Đấu, Trọng Sinh

Chương 11
Mùa Hoa Trà Nở

Mùa Hoa Trà Nở

7.8/10
1.2K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Teen

Chương 7
Giá trị khác loại

Giá trị khác loại

7.8/10
7.4K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 37
Vú em là thú nhân

Vú em là thú nhân

7.9/10
2.9K

Trạng thái: Tạm Ngưng

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không

Chương 18
Kiếm Xuất Hàn Sơn

Kiếm Xuất Hàn Sơn

9.4/10
37.3K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Dị Giới, Đam Mỹ, Truyện Sắc, Tiên Hiệp, Huyền Huyễn

Chương 166
Cứu Thế Nhân: Thoát Khỏi Ách Thống Trị

Cứu Thế Nhân: Thoát Khỏi Ách Thống Trị

8.3/10
11.6K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Dị Năng, Đô Thị, Mạt Thế, Khoa Huyễn

Chương 79
Học Viện Hoàng Hôn

Học Viện Hoàng Hôn

8.5/10
6.1K

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Truyện Teen

Chương 40
Kiếm Vũ Càn Khôn

Kiếm Vũ Càn Khôn

8.5/10
4.5K

Trạng thái: Còn Tiếp

Tác giả:

Thể loại: Khoa Huyễn, Tiên Hiệp

Chương 19
Vạn Thiên

Vạn Thiên

8.5/10
3.9K

Trạng thái: Còn Tiếp

Tác giả:

Thể loại: Khoa Huyễn, Tiên Hiệp

Chương 14
Chiếc Ô

Chiếc Ô

7.5/10
15.5K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 63
Đến Khi Em Thích Anh Mới Thôi

Đến Khi Em Thích Anh Mới Thôi

7.5/10
18.6K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 64
Cô Điệp Viên Nguy Hiểm

Cô Điệp Viên Nguy Hiểm

7.5/10
1.9K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Teen

Chương 8
Vầng Sáng Bạch Hóa Của Nhân Vật Phản Diện

Vầng Sáng Bạch Hóa Của Nhân Vật Phản Diện

7.5/10
39.3K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Đam Mỹ, Tiên Hiệp

Chương 119
Em Chỉ Là Của Riêng Tôi

Em Chỉ Là Của Riêng Tôi

7.5/10
10.8K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Teen

Chương 43
Tận Thế Ca

Tận Thế Ca

7.5/10
22.8K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Dị Năng, Truyện Nữ Cường, Đô Thị, Trọng Sinh, Mạt Thế, Khoa Huyễn

Chương 64
Cẩm Tú Hoàng Đồ Độc Y Thái Tử Phi
7/10
1.6K

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Truyện Cung Đấu

Mùa Hoa Trà Nở
7.8/10
1.2K

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Teen

Giá trị khác loại
7.8/10
7.4K

Thể loại: Đam Mỹ

Vú em là thú nhân
7.9/10
2.9K

Thể loại: Xuyên Không

Kiếm Xuất Hàn Sơn
9.4/10
37.3K

Thể loại: Dị Giới, Đam Mỹ

Cứu Thế Nhân: Thoát Khỏi Ách Thống Trị
8.3/10
11.6K

Thể loại: Dị Năng, Đô Thị

Học Viện Hoàng Hôn
8.5/10
6.1K

Thể loại: Truyện Teen

Kiếm Vũ Càn Khôn
8.5/10
4.5K

Thể loại: Khoa Huyễn, Tiên Hiệp

Vạn Thiên
8.5/10
3.9K

Thể loại: Khoa Huyễn, Tiên Hiệp

Chiếc Ô
7.5/10
15.5K

Thể loại: Ngôn Tình

Đến Khi Em Thích Anh Mới Thôi
7.5/10
18.6K

Thể loại: Ngôn Tình

Cô Điệp Viên Nguy Hiểm
7.5/10
1.9K

Thể loại: Truyện Teen

Vầng Sáng Bạch Hóa Của Nhân Vật Phản Diện
7.5/10
39.3K

Thể loại: Xuyên Không, Đam Mỹ

Em Chỉ Là Của Riêng Tôi
7.5/10
10.8K

Thể loại: Truyện Teen

Tận Thế Ca
7.5/10
22.8K

Thể loại: Dị Năng, Truyện Nữ Cường