Tác Giả Hắc Án Sâm Lâm

Ngài Cơ Trưởng Là Sói Đói

Ngài Cơ Trưởng Là Sói Đói

7.2/10
1.3K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 13
Tinh Tế Chi Hải Tặc Biến Thượng Tướng Phu Nhân! FULL

Tinh Tế Chi Hải Tặc Biến Thượng Tướng Phu Nhân! FULL

7.7/10
10K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Trọng Sinh, Khoa Huyễn

Chương 96
Đường Lên Đỉnh Tại Tu Chân Giới

Đường Lên Đỉnh Tại Tu Chân Giới

7.5/10
4K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Hài Hước, Truyện Khác, Tiên Hiệp, Huyền Huyễn

Chương 83
Cơ Trưởng Nhà Bên Là Sói Đói

Cơ Trưởng Nhà Bên Là Sói Đói

7.5/10
9.5K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Khác

Chương 57
Câu Dẫn Giáo Thảo Cùng Phòng Trọ

Câu Dẫn Giáo Thảo Cùng Phòng Trọ

7/10
8.3K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng, Truyện Khác

Chương 16
Triệu Hồi Cuồng Triều Ở Mạt Thế

Triệu Hồi Cuồng Triều Ở Mạt Thế

7.6/10
2.4K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Dị Năng, Đô Thị, Trọng Sinh, Khoa Huyễn, Huyền Huyễn

Chương 20
Siêu Cấp Thần Cơ Nhân Dịch

Siêu Cấp Thần Cơ Nhân Dịch

7.8/10
5.9K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Quân Sự, Dị Năng, Xuyên Không, Dị Giới, Đô Thị, Trọng Sinh, Mạt Thế, Truyện Khác, Thám Hiểm, Huyền Huyễn

Chương 65
Yêu thần lục

Yêu thần lục

7.7/10
5.7K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Khác, Huyền Huyễn

Chương 112
Hắc ám chi địa

Hắc ám chi địa

7.7/10
1.6K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Võng Du, Huyền Huyễn

Chương 9
Mau xuyên: pháo hôi vả mặt công lược

Mau xuyên: pháo hôi vả mặt công lược

7.8/10
11.9K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Truyện Nữ Cường, Truyện Sủng, Trọng Sinh, Nữ Phụ, Truyện Khác, Huyền Huyễn

Chương 52
Bắt đầu ba ngàn ma thần sau đó vô địch

Bắt đầu ba ngàn ma thần sau đó vô địch

8.1/10
6.7K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Khác, Huyền Huyễn, Convert

Chương 170
Chú cơ trưởng nhà bên là sói đói

Chú cơ trưởng nhà bên là sói đói

8.5/10
144.8K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng, Đô Thị, Truyện Khác

Chương 51
Gia khẩu vị quá nặng

Gia khẩu vị quá nặng

7.5/10
88.6K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 446
Sài lang hổ báo

Sài lang hổ báo

7.6/10
2.9K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Khác

Chương 38
Siêu Cấp Gen Thần

Siêu Cấp Gen Thần

7.1/10
38.3K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Huyền Huyễn

Chương 297
Chym To Có Tác CMN Dụng

Chym To Có Tác CMN Dụng

7.8/10
14.1K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Hài Hước

Chương 42
Ta Chỉ Muốn An Tĩnh Chơi Game

Ta Chỉ Muốn An Tĩnh Chơi Game

6.7/10
57.6K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Huyền Huyễn

Chương 1351
Vạn Giới Vĩnh Tiên

Vạn Giới Vĩnh Tiên

8.5/10
34.2K

Trạng thái: Còn Tiếp

Tác giả:

Thể loại: Tiên Hiệp

Chương 419
Tiểu Ngốc Tử

Tiểu Ngốc Tử

8.9/10
10.6K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Truyện Sủng, Truyện Sắc, Điền Văn

Chương 17
Hồ Đế

Hồ Đế

7.5/10
1.8K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Dị Giới, Tiên Hiệp, Huyền Huyễn

Chương 6
Ngọc Thiên Vũ Tiên Quyết

Ngọc Thiên Vũ Tiên Quyết

7.5/10
6.3K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Dị Giới, Tiên Hiệp, Huyền Huyễn

Chương 51
Tuyệt Thế Kiếm Thần

Tuyệt Thế Kiếm Thần

7.5/10
18.2K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Dị Giới, Tiên Hiệp, Huyền Huyễn

Chương 175
Phong Vô Nhai

Phong Vô Nhai

7.5/10
6.9K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Đam Mỹ, Linh Dị

Chương 37
Sở Trường Chính Là Phanh Gấp

Sở Trường Chính Là Phanh Gấp

7.5/10
9.8K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Hài Hước

Chương 48
Tôi Là Nhược Công Vậy Thì Sao ?!

Tôi Là Nhược Công Vậy Thì Sao ?!

7.5/10
6.2K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Đô Thị

Chương 19
Tôi Có Một Người Bạn Trai Bí Ẩn

Tôi Có Một Người Bạn Trai Bí Ẩn

7.5/10
1.4K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Teen

Chương 4
Âm Hoàng

Âm Hoàng

7.5/10
7.5K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 53
Sài Lang Hổ Bái - Quyển 1

Sài Lang Hổ Bái - Quyển 1

7.5/10
5.5K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Đam Mỹ

Chương 40
Gia, Thiếu Dạy Dỗ

Gia, Thiếu Dạy Dỗ

7.5/10
12.8K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sắc

Chương 59
Điểu Đại Hữu Thí Dụng

Điểu Đại Hữu Thí Dụng

7.5/10
8.1K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 52
Tiên Tuyệt

Tiên Tuyệt

7.5/10
279.3K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Tiên Hiệp

Chương 1063
Ô Hắc - Ma Hoàng Chi Trói Buộc

Ô Hắc - Ma Hoàng Chi Trói Buộc

7.5/10
13.5K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Truyện Ngược, Đam Mỹ, Huyền Huyễn

Chương 84
Vô Ngữ Ngôn Thương

Vô Ngữ Ngôn Thương

7.5/10
1.7K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 4
Trùng Sinh Vợ Trước Mê Hoặc

Trùng Sinh Vợ Trước Mê Hoặc

7.5/10
8.3K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Gia Đấu, Trọng Sinh

Chương 45
Ngài Cơ Trưởng Là Sói Đói
7.2/10
1.3K

Thể loại: Ngôn Tình

Tinh Tế Chi Hải Tặc Biến Thượng Tướng Phu Nhân! FULL
7.7/10
10K

Thể loại: Đam Mỹ, Trọng Sinh

Đường Lên Đỉnh Tại Tu Chân Giới
7.5/10
4K

Thể loại: Xuyên Không, Hài Hước

Cơ Trưởng Nhà Bên Là Sói Đói
7.5/10
9.5K

Thể loại: Truyện Khác

Câu Dẫn Giáo Thảo Cùng Phòng Trọ
7/10
8.3K

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Triệu Hồi Cuồng Triều Ở Mạt Thế
7.6/10
2.4K

Thể loại: Dị Năng, Đô Thị

Siêu Cấp Thần Cơ Nhân Dịch
7.8/10
5.9K

Thể loại: Quân Sự, Dị Năng

Yêu thần lục
7.7/10
5.7K

Thể loại: Truyện Khác, Huyền Huyễn

Hắc ám chi địa
7.7/10
1.6K

Thể loại: Võng Du, Huyền Huyễn

Mau xuyên: pháo hôi vả mặt công lược
7.8/10
11.9K

Thể loại: Xuyên Không, Truyện Nữ Cường

Bắt đầu ba ngàn ma thần sau đó vô địch
8.1/10
6.7K

Thể loại: Truyện Khác, Huyền Huyễn

Chú cơ trưởng nhà bên là sói đói
8.5/10
144.8K

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Gia khẩu vị quá nặng
7.5/10
88.6K

Thể loại: Ngôn Tình

Sài lang hổ báo
7.6/10
2.9K

Thể loại: Truyện Khác

Siêu Cấp Gen Thần
7.1/10
38.3K

Thể loại: Huyền Huyễn

Chym To Có Tác CMN Dụng
7.8/10
14.1K

Thể loại: Đam Mỹ, Hài Hước

Ta Chỉ Muốn An Tĩnh Chơi Game
6.7/10
57.6K

Thể loại: Huyền Huyễn

Vạn Giới Vĩnh Tiên
8.5/10
34.2K

Thể loại: Tiên Hiệp

Tiểu Ngốc Tử
8.9/10
10.6K

Thể loại: Đam Mỹ, Truyện Sủng

Hồ Đế
7.5/10
1.8K

Thể loại: Xuyên Không, Dị Giới

Ngọc Thiên Vũ Tiên Quyết
7.5/10
6.3K

Thể loại: Dị Giới, Tiên Hiệp

Tuyệt Thế Kiếm Thần
7.5/10
18.2K

Thể loại: Xuyên Không, Dị Giới

Phong Vô Nhai
7.5/10
6.9K

Thể loại: Truyện Ngược, Đam Mỹ

Sở Trường Chính Là Phanh Gấp
7.5/10
9.8K

Thể loại: Đam Mỹ, Hài Hước

Tôi Là Nhược Công Vậy Thì Sao ?!
7.5/10
6.2K

Thể loại: Đam Mỹ, Đô Thị

Tôi Có Một Người Bạn Trai Bí Ẩn
7.5/10
1.4K

Thể loại: Truyện Teen

Âm Hoàng
7.5/10
7.5K

Thể loại: Đam Mỹ

Sài Lang Hổ Bái - Quyển 1
7.5/10
5.5K

Thể loại: Truyện Ngược, Đam Mỹ

Gia, Thiếu Dạy Dỗ
7.5/10
12.8K

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sắc

Điểu Đại Hữu Thí Dụng
7.5/10
8.1K

Thể loại: Đam Mỹ

Tiên Tuyệt
7.5/10
279.3K

Thể loại: Tiên Hiệp

Ô Hắc - Ma Hoàng Chi Trói Buộc
7.5/10
13.5K

Thể loại: Xuyên Không, Truyện Ngược

Vô Ngữ Ngôn Thương
7.5/10
1.7K

Thể loại: Đam Mỹ

Trùng Sinh Vợ Trước Mê Hoặc
7.5/10
8.3K

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Gia Đấu