Tác Giả Hán Bảo Niên Cao

Vạn Vật Lưu Vết

Vạn Vật Lưu Vết

7.1/10
1.5K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Đô Thị

Chương 32
Sau Khi Nhận Việc Ở Minh Phủ

Sau Khi Nhận Việc Ở Minh Phủ

7.9/10
4.4K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Linh Dị, Đam Mỹ, Đô Thị

Chương 78
Phản Diện Muốn Tẩy Trắng

Phản Diện Muốn Tẩy Trắng

7.4/10
1.9K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại, Truyện Khác, Huyền Huyễn

Chương 8
Cố Chấp Không Muốn Rời Xa FULL

Cố Chấp Không Muốn Rời Xa FULL

7.4/10
45.8K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 76
Mình Ngoan Lắm Cơ FULL

Mình Ngoan Lắm Cơ FULL

7.1/10
4.7K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đoản Văn, Đam Mỹ

Chương 10
Ác ma ngay ở bên người

Ác ma ngay ở bên người

7.9/10
73.6K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Convert, Đô Thị

Chương 3293
Tôn hầu tử là sư đệ ta

Tôn hầu tử là sư đệ ta

7.7/10
28.4K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Khác, Convert, Huyền Huyễn

Chương 677
Gió Đêm Và Anh Dịu Dàng Nhất

Gió Đêm Và Anh Dịu Dàng Nhất

6.6/10
35.5K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 46
Mối Tình Đầu Là Viên Kẹo Vị Bơ

Mối Tình Đầu Là Viên Kẹo Vị Bơ

8/10
6.5K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 36
Công Chúa Nhỏ Của Anh Siêu Ngọt

Công Chúa Nhỏ Của Anh Siêu Ngọt

8.7/10
53.3K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 37
Bé Cưng Của Học Trưởng

Bé Cưng Của Học Trưởng

8.5/10
9.5K

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Truyện Teen

Chương 12
Bạn Rượu

Bạn Rượu

7.5/10
1.6K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đoản Văn, Đam Mỹ

Chương 3
Nặc Tàng

Nặc Tàng

7.5/10
6.9K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

Chương 23
Mình Chơi 7 Days Đi!

Mình Chơi 7 Days Đi!

7.5/10
2.2K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 6
Hóa Nan Thức

Hóa Nan Thức

7.5/10
6.8K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Kiếm Hiệp

Chương 21
Ách Nô

Ách Nô

7.5/10
34.9K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Cổ Đại, Đam Mỹ, Truyện Cung Đấu

Chương 53
Vạn Vật Lưu Vết
7.1/10
1.5K

Thể loại: Đam Mỹ, Đô Thị

Sau Khi Nhận Việc Ở Minh Phủ
7.9/10
4.4K

Thể loại: Linh Dị, Đam Mỹ

Phản Diện Muốn Tẩy Trắng
7.4/10
1.9K

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại

Cố Chấp Không Muốn Rời Xa FULL
7.4/10
45.8K

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Mình Ngoan Lắm Cơ FULL
7.1/10
4.7K

Thể loại: Đoản Văn, Đam Mỹ

Ác ma ngay ở bên người
7.9/10
73.6K

Thể loại: Convert, Đô Thị

Tôn hầu tử là sư đệ ta
7.7/10
28.4K

Thể loại: Truyện Khác, Convert

Gió Đêm Và Anh Dịu Dàng Nhất
6.6/10
35.5K

Thể loại: Ngôn Tình

Mối Tình Đầu Là Viên Kẹo Vị Bơ
8/10
6.5K

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Công Chúa Nhỏ Của Anh Siêu Ngọt
8.7/10
53.3K

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Bé Cưng Của Học Trưởng
8.5/10
9.5K

Thể loại: Truyện Teen

Bạn Rượu
7.5/10
1.6K

Thể loại: Đoản Văn, Đam Mỹ

Nặc Tàng
7.5/10
6.9K

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

Mình Chơi 7 Days Đi!
7.5/10
2.2K

Thể loại: Ngôn Tình

Hóa Nan Thức
7.5/10
6.8K

Thể loại: Đam Mỹ, Kiếm Hiệp

Ách Nô
7.5/10
34.9K

Thể loại: Truyện Ngược, Cổ Đại