Tác Giả Tố Thanh Hoan Chấp Bút

Thật Ngốc Khi Quay Lại Với Bạn Trai Cũ

Thật Ngốc Khi Quay Lại Với Bạn Trai Cũ

7.4/10
1K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Đoản Văn

Chương 11
Xuyên Nhanh Chỉ Ngủ Với Nhân Vật Phản Diện

Xuyên Nhanh Chỉ Ngủ Với Nhân Vật Phản Diện

7.4/10
7.8K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Truyện Nữ Cường, Ngôn Tình, Dị Giới, Cổ Đại, Truyện Sủng, Linh Dị, Mạt Thế, Phương Tây, Nữ Phụ, Truyện Khác, Võng Du, Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp, Huyền Huyễn

Chương 50
Xem Mắt Gặp Bác Sĩ Tô FULL

Xem Mắt Gặp Bác Sĩ Tô FULL

7.3/10
2K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Chương 10
Phép Tắc Thượng Vị

Phép Tắc Thượng Vị

7.4/10
1.5K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị, Trọng Sinh, Truyện Khác

Chương 7
Phá Trận Đồ FULL

Phá Trận Đồ FULL

7.2/10
5.8K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Huyền Huyễn

Chương 207
Lão Nam Nhân Phản Điền Tiểu Hoàng FULL

Lão Nam Nhân Phản Điền Tiểu Hoàng FULL

7.7/10
4.4K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 11
Xuyên Sách Cứu Vớt Nhân Vật Phản Diện Khỏi Hắc Hóa

Xuyên Sách Cứu Vớt Nhân Vật Phản Diện Khỏi Hắc Hóa

7.5/10
6.1K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình, Trọng Sinh, Nữ Phụ

Chương 17
Phong Đao

Phong Đao

7.5/10
35K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ, Truyện Khác

Chương 214
Nô Thê Muốn Xoay Người

Nô Thê Muốn Xoay Người

8.1/10
111.4K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình, Dị Giới, Truyện Sắc, Huyền Huyễn

Chương 189
Tịch Mịch Thâm Cung Phi Đề

Tịch Mịch Thâm Cung Phi Đề

7.8/10
6.7K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại

Chương 41
Nhật Ký Nuông Chiều Hoàng Hậu

Nhật Ký Nuông Chiều Hoàng Hậu

7.5/10
1.7K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình, Cổ Đại, Truyện Sủng

Chương 4
Một Tấc Thời Gian

Một Tấc Thời Gian

7.5/10
27.3K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 58
Kích Tình, Ông Xã Muốn Thăng Chức

Kích Tình, Ông Xã Muốn Thăng Chức

7.5/10
11.5K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 70
Ngoại Tình

Ngoại Tình

7.5/10
15.3K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 85
Trầm Quang Theo Hướng Nam

Trầm Quang Theo Hướng Nam

7.5/10
85.9K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng, Truyện Sắc

Chương 53
Viễn Cổ Cuồng Tình

Viễn Cổ Cuồng Tình

7.5/10
4.2K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình, Truyện Sắc

Chương 9
Thật Ngốc Khi Quay Lại Với Bạn Trai Cũ
7.4/10
1K

Thể loại: Ngôn Tình, Đoản Văn

Xuyên Nhanh Chỉ Ngủ Với Nhân Vật Phản Diện
7.4/10
7.8K

Thể loại: Xuyên Không, Truyện Nữ Cường

Xem Mắt Gặp Bác Sĩ Tô FULL
7.3/10
2K

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Phép Tắc Thượng Vị
7.4/10
1.5K

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Phá Trận Đồ FULL
7.2/10
5.8K

Thể loại: Đam Mỹ, Huyền Huyễn

Lão Nam Nhân Phản Điền Tiểu Hoàng FULL
7.7/10
4.4K

Thể loại: Đam Mỹ

Xuyên Sách Cứu Vớt Nhân Vật Phản Diện Khỏi Hắc Hóa
7.5/10
6.1K

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình

Phong Đao
7.5/10
35K

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

Nô Thê Muốn Xoay Người
8.1/10
111.4K

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình

Tịch Mịch Thâm Cung Phi Đề
7.8/10
6.7K

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại

Nhật Ký Nuông Chiều Hoàng Hậu
7.5/10
1.7K

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình

Một Tấc Thời Gian
7.5/10
27.3K

Thể loại: Ngôn Tình

Kích Tình, Ông Xã Muốn Thăng Chức
7.5/10
11.5K

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Ngoại Tình
7.5/10
15.3K

Thể loại: Đam Mỹ

Trầm Quang Theo Hướng Nam
7.5/10
85.9K

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Viễn Cổ Cuồng Tình
7.5/10
4.2K

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình