Tác Giả Hàng Ái

Nhị Đại Tiếp Ban Ký

Nhị Đại Tiếp Ban Ký

7.6/10
1.4K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Gia Đấu, Đô Thị, Truyện Khác

Chương 73
Xin Chào Trêu Chọc

Xin Chào Trêu Chọc

7.1/10
1.9K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Bách Hợp, Đô Thị

Chương 41
Bhtt U Mê

Bhtt U Mê

7.1/10
2.5K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Bách Hợp

Chương 112
Ngươi Ta Yêu Nhau Vì Dân Trừ Hại

Ngươi Ta Yêu Nhau Vì Dân Trừ Hại

7.5/10
5.8K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Bách Hợp

Chương 92
Xin Lão Tổ Tông Hãy Cố Gắng Làm Người

Xin Lão Tổ Tông Hãy Cố Gắng Làm Người

7.5/10
1.5K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 30
Mê Mẩn

Mê Mẩn

7.7/10
1.7K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Bách Hợp

Chương 20
Lay Động Tiếng Lòng

Lay Động Tiếng Lòng

7.1/10
2.9K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Bách Hợp

Chương 93
Dư Tôi Rung Động

Dư Tôi Rung Động

7.6/10
2.8K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Bách Hợp, Đô Thị

Chương 64
Loạn Nhịp

Loạn Nhịp

7.7/10
1.3K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 10
Dư Ngã Tâm Động

Dư Ngã Tâm Động

7.2/10
3K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Bách Hợp

Chương 14
Hiểu Về Phụ Nữ FULL

Hiểu Về Phụ Nữ FULL

7/10
1.9K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Nữ Phụ, Truyện Khác

Chương 5
Cùng Nàng Cưới Trước Yêu Sau

Cùng Nàng Cưới Trước Yêu Sau

7.6/10
11.9K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Bách Hợp

Chương 30
Cùng Người Cưới Trước Yêu Sau

Cùng Người Cưới Trước Yêu Sau

7.1/10
10.2K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Bách Hợp

Chương 29
Kế Hoạch Tấn Công Hotboy Trường FULL

Kế Hoạch Tấn Công Hotboy Trường FULL

7.5/10
10.2K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Truyện Sủng, Đoản Văn

Chương 18
Cùng nàng đùa mà thành thật

Cùng nàng đùa mà thành thật

7.5/10
38.2K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Bách Hợp, Đô Thị

Chương 97
Vương phi có độc

Vương phi có độc

7.6/10
17K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Bách Hợp, Trọng Sinh, Truyện Khác

Chương 83
Nữ vương kiêu ngạo của ông trùm hắc đạo

Nữ vương kiêu ngạo của ông trùm hắc đạo

7.5/10
49.4K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Ngôn Tình, Truyện Khác

Chương 116
Xuyên Việt ABO

Xuyên Việt ABO

7.5/10
57K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Truyện Ngược, Đam Mỹ, Truyện Sắc

Chương 86
Mưa Ở Phía Tây

Mưa Ở Phía Tây

7.5/10
171K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 91
Nhị Đại Tiếp Ban Ký
7.6/10
1.4K

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Gia Đấu

Xin Chào Trêu Chọc
7.1/10
1.9K

Thể loại: Bách Hợp, Đô Thị

Bhtt U Mê
7.1/10
2.5K

Thể loại: Bách Hợp

Ngươi Ta Yêu Nhau Vì Dân Trừ Hại
7.5/10
5.8K

Thể loại: Bách Hợp

Xin Lão Tổ Tông Hãy Cố Gắng Làm Người
7.5/10
1.5K

Thể loại: Ngôn Tình

Mê Mẩn
7.7/10
1.7K

Thể loại: Bách Hợp

Lay Động Tiếng Lòng
7.1/10
2.9K

Thể loại: Bách Hợp

Dư Tôi Rung Động
7.6/10
2.8K

Thể loại: Bách Hợp, Đô Thị

Loạn Nhịp
7.7/10
1.3K

Thể loại: Ngôn Tình

Dư Ngã Tâm Động
7.2/10
3K

Thể loại: Bách Hợp

Hiểu Về Phụ Nữ FULL
7/10
1.9K

Thể loại: Ngôn Tình, Nữ Phụ

Cùng Nàng Cưới Trước Yêu Sau
7.6/10
11.9K

Thể loại: Bách Hợp

Cùng Người Cưới Trước Yêu Sau
7.1/10
10.2K

Thể loại: Bách Hợp

Kế Hoạch Tấn Công Hotboy Trường FULL
7.5/10
10.2K

Thể loại: Đam Mỹ, Truyện Sủng

Cùng nàng đùa mà thành thật
7.5/10
38.2K

Thể loại: Bách Hợp, Đô Thị

Vương phi có độc
7.6/10
17K

Thể loại: Bách Hợp, Trọng Sinh

Nữ vương kiêu ngạo của ông trùm hắc đạo
7.5/10
49.4K

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Ngôn Tình

Xuyên Việt ABO
7.5/10
57K

Thể loại: Xuyên Không, Truyện Ngược

Mưa Ở Phía Tây
7.5/10
171K

Thể loại: Ngôn Tình