Tác Giả Nghiên Nhiễm Mai Hương

Lao Sơn Đạo Sĩ

Lao Sơn Đạo Sĩ

7.7/10
1.9K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Cổ Đại, Truyện Khác, Tiên Hiệp

Chương 41
Phượng Hoàn Triều Vương Gia Yêu Nghiệt Xin Tránh Đường

Phượng Hoàn Triều Vương Gia Yêu Nghiệt Xin Tránh Đường

7.5/10
52.8K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Truyện Nữ Cường, Ngôn Tình, Cổ Đại, Truyện Cung Đấu, Huyền Huyễn

Chương 249
Một người đắc đạo

Một người đắc đạo

8.3/10
8.3K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Tiên Hiệp, Convert

Chương 210
Vương phi khó nuông chiều: kiêu ngạo vương gia xin tự trọng!

Vương phi khó nuông chiều: kiêu ngạo vương gia xin tự trọng!

7.9/10
2.1K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không

Chương 13
Giám đốc cưỡng chế yêu

Giám đốc cưỡng chế yêu

7.7/10
5.1K

Trạng thái: Tạm Ngưng

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 128
Hà Dẫn Vong Xuyên

Hà Dẫn Vong Xuyên

8.5/10
7.7K

Trạng thái: Còn Tiếp

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Khoa Huyễn

Chương 53
Nhiếp Hồn Vương Phi

Nhiếp Hồn Vương Phi

7.5/10
10.6K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Truyện Nữ Cường, Ngôn Tình, Cổ Đại, Truyện Cung Đấu

Chương 85
Độc Nữ Lệ Phi

Độc Nữ Lệ Phi

7.5/10
18.8K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại, Trọng Sinh

Chương 96
Vương Phi Độc Sủng Thật Yêu Nghiệt

Vương Phi Độc Sủng Thật Yêu Nghiệt

7.5/10
12.2K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình, Cổ Đại

Chương 73
Quyền Thiếu Cưng Chiều, Vợ Yêu Khó Nuôi

Quyền Thiếu Cưng Chiều, Vợ Yêu Khó Nuôi

7.5/10
65.1K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Ngôn Tình, Truyện Sủng, Trọng Sinh

Chương 132
Mười Ngày Thu Phục Một Thụ

Mười Ngày Thu Phục Một Thụ

7.5/10
3.8K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Truyện Sủng, Đô Thị

Chương 14
Cuộc Sống Ngốc Manh Của Tiểu Vũ Trụ

Cuộc Sống Ngốc Manh Của Tiểu Vũ Trụ

7.5/10
5.4K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Đô Thị, Võng Du

Chương 28
Yêu Anh Như Yêu… Nhiệm Vụ Môn Phái

Yêu Anh Như Yêu… Nhiệm Vụ Môn Phái

7.5/10
2.4K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Võng Du

Chương 10
Tarot Lá Bài Để Ngỏ

Tarot Lá Bài Để Ngỏ

7.5/10
7.6K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Khác

Chương 53
Tarot Lá Bài Phán Quyết

Tarot Lá Bài Phán Quyết

7.5/10
8.5K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Trinh Thám, Linh Dị

Chương 48
Tổng Giám Đốc Cấp Trên Out

Tổng Giám Đốc Cấp Trên Out

7.5/10
41.2K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Chương 286
Lao Sơn Đạo Sĩ
7.7/10
1.9K

Thể loại: Xuyên Không, Cổ Đại

Phượng Hoàn Triều Vương Gia Yêu Nghiệt Xin Tránh Đường
7.5/10
52.8K

Thể loại: Xuyên Không, Truyện Nữ Cường

Một người đắc đạo
8.3/10
8.3K

Thể loại: Tiên Hiệp, Convert

Vương phi khó nuông chiều: kiêu ngạo vương gia xin tự trọng!
7.9/10
2.1K

Thể loại: Xuyên Không

Giám đốc cưỡng chế yêu
7.7/10
5.1K

Thể loại: Ngôn Tình

Hà Dẫn Vong Xuyên
8.5/10
7.7K

Thể loại: Ngôn Tình, Khoa Huyễn

Nhiếp Hồn Vương Phi
7.5/10
10.6K

Thể loại: Xuyên Không, Truyện Nữ Cường

Độc Nữ Lệ Phi
7.5/10
18.8K

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại

Vương Phi Độc Sủng Thật Yêu Nghiệt
7.5/10
12.2K

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình

Quyền Thiếu Cưng Chiều, Vợ Yêu Khó Nuôi
7.5/10
65.1K

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Ngôn Tình

Mười Ngày Thu Phục Một Thụ
7.5/10
3.8K

Thể loại: Đam Mỹ, Truyện Sủng

Cuộc Sống Ngốc Manh Của Tiểu Vũ Trụ
7.5/10
5.4K

Thể loại: Đam Mỹ, Đô Thị

Yêu Anh Như Yêu… Nhiệm Vụ Môn Phái
7.5/10
2.4K

Thể loại: Đam Mỹ, Võng Du

Tarot Lá Bài Để Ngỏ
7.5/10
7.6K

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Khác

Tarot Lá Bài Phán Quyết
7.5/10
8.5K

Thể loại: Trinh Thám, Linh Dị

Tổng Giám Đốc Cấp Trên Out
7.5/10
41.2K

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị