Tác Giả Hồ Điệp Seba

Tình Đầu Ý Hà

Tình Đầu Ý Hà

7.6/10
1.3K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại

Chương 11
Giáng Lâm

Giáng Lâm

7.9/10
1.8K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 18
Mai Lại Nở FULL

Mai Lại Nở FULL

7.3/10
3.6K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Điền Văn, Ngôn Tình

Chương 18
Tình yêu lặng lẽ

Tình yêu lặng lẽ

7.8/10
2.5K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị, Huyền Huyễn

Chương 11
Dưỡng cổ giả

Dưỡng cổ giả "người nuôi cổ"

7.7/10
2.3K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 22
Man Cô Nhi

Man Cô Nhi

7.6/10
7.6K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình, Cổ Đại

Chương 32
Tôi Yêu Lucifer

Tôi Yêu Lucifer

8.5/10
4.6K

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 13
Quyện Tầm Phương

Quyện Tầm Phương

7.5/10
14.8K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại

Chương 33
Thâm Viện Nguyệt

Thâm Viện Nguyệt

7.5/10
52.2K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Ngôn Tình, Cổ Đại

Chương 71
Động Tiên Ca

Động Tiên Ca

7.5/10
9.5K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Hài Hước, Ngôn Tình, Huyền Huyễn

Chương 37
Đông Nguyệt Quý Dạ Ngữ

Đông Nguyệt Quý Dạ Ngữ

7.5/10
3K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Huyền Huyễn

Chương 10
Thái Cô Nhi (Man Cô nhi)

Thái Cô Nhi (Man Cô nhi)

7.5/10
5.2K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Truyện Sắc, Ngôn Tình, Cổ Đại

Chương 11
Vọng Giang Nam

Vọng Giang Nam

7.5/10
9.6K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình, Cổ Đại

Chương 28
Nhật Ký Thuần Hóa Phu Quân

Nhật Ký Thuần Hóa Phu Quân

7.5/10
9.5K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Nữ Cường, Cổ Đại

Chương 21
Có Gấu Thường Xuất Hiện

Có Gấu Thường Xuất Hiện

7.5/10
6.3K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 23
Dưỡng Cổ Giả

Dưỡng Cổ Giả

7.5/10
5.5K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Huyền Huyễn

Chương 22
Lại Trán Mai

Lại Trán Mai

7.5/10
7.5K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Điền Văn, Ngôn Tình, Cổ Đại

Chương 18
Giữ Chặt Chị Gái

Giữ Chặt Chị Gái

7.5/10
4.1K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 9
Cán Hoa Khúc

Cán Hoa Khúc

7.5/10
7.4K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình, Cổ Đại

Chương 10
Phù Cừ

Phù Cừ

7.5/10
7.6K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 27
Bồi Hồi

Bồi Hồi

7.5/10
15K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 61
Tình Đầu Ý Hà
7.6/10
1.3K

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại

Giáng Lâm
7.9/10
1.8K

Thể loại: Ngôn Tình

Mai Lại Nở FULL
7.3/10
3.6K

Thể loại: Xuyên Không, Điền Văn

Tình yêu lặng lẽ
7.8/10
2.5K

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Dưỡng cổ giả
7.7/10
2.3K

Thể loại: Ngôn Tình

Man Cô Nhi
7.6/10
7.6K

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình

Tôi Yêu Lucifer
8.5/10
4.6K

Thể loại: Ngôn Tình

Quyện Tầm Phương
7.5/10
14.8K

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại

Thâm Viện Nguyệt
7.5/10
52.2K

Thể loại: Truyện Ngược, Ngôn Tình

Động Tiên Ca
7.5/10
9.5K

Thể loại: Xuyên Không, Hài Hước

Đông Nguyệt Quý Dạ Ngữ
7.5/10
3K

Thể loại: Ngôn Tình, Huyền Huyễn

Thái Cô Nhi (Man Cô nhi)
7.5/10
5.2K

Thể loại: Xuyên Không, Truyện Sắc

Vọng Giang Nam
7.5/10
9.6K

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình

Nhật Ký Thuần Hóa Phu Quân
7.5/10
9.5K

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Nữ Cường

Có Gấu Thường Xuất Hiện
7.5/10
6.3K

Thể loại: Ngôn Tình

Dưỡng Cổ Giả
7.5/10
5.5K

Thể loại: Ngôn Tình, Huyền Huyễn

Lại Trán Mai
7.5/10
7.5K

Thể loại: Xuyên Không, Điền Văn

Giữ Chặt Chị Gái
7.5/10
4.1K

Thể loại: Ngôn Tình

Cán Hoa Khúc
7.5/10
7.4K

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình

Phù Cừ
7.5/10
7.6K

Thể loại: Ngôn Tình

Bồi Hồi
7.5/10
15K

Thể loại: Ngôn Tình