Tác Giả Ái Cật Đích Miên Hoa Đường

Về Chung Nhà Với Chú FULL

Về Chung Nhà Với Chú FULL

7/10
3.2K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Chương 89
Nông Gia Tiểu Nương Tử

Nông Gia Tiểu Nương Tử

7.3/10
1.5K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Dị Giới, Truyện Khác

Chương 38
Đam Mỹ Mùa Đông Ấm Áp

Đam Mỹ Mùa Đông Ấm Áp

7.4/10
1.3K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Đô Thị

Chương 11
Trở Thành Bé Cưng Của Phản Diện Cố Chấp

Trở Thành Bé Cưng Của Phản Diện Cố Chấp

7.6/10
2.3K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình, Truyện Sủng, Truyện Khác

Chương 62
Kỹ Nữ Trà Xanh Thượng Vị Np

Kỹ Nữ Trà Xanh Thượng Vị Np

7.3/10
3.5K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Ngôn Tình, Truyện Sủng, Đô Thị

Chương 50
Bất Kham Ngôn Không Thể Nói Thành Lời

Bất Kham Ngôn Không Thể Nói Thành Lời

7.2/10
1.3K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Đam Mỹ

Chương 9
Dẫn Dắt Từng Bước

Dẫn Dắt Từng Bước

7.6/10
4.7K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 71
Ta Ở Mạt Thế Làm Ruộng Mạt Thế Trọng Sinh Khối Rubik Không Gian Tới Làm Ruộng

Ta Ở Mạt Thế Làm Ruộng Mạt Thế Trọng Sinh Khối Rubik Không Gian Tới Làm Ruộng

7.7/10
8.9K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Ngôn Tình, Truyện Ngược, Đam Mỹ, Truyện Gia Đấu, Đô Thị, Trọng Sinh, Mạt Thế, Truyện Khác

Chương 501
Đoạt Nam Xứng Liền Chạy Thật Kích Thích Mau Xuyên

Đoạt Nam Xứng Liền Chạy Thật Kích Thích Mau Xuyên

8/10
9.8K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình, Đam Mỹ, Truyện Gia Đấu, Đô Thị, Truyện Khác

Chương 275
Bạn Cùng Phòng Của Tui Siêu Thơm Luôn

Bạn Cùng Phòng Của Tui Siêu Thơm Luôn

7.9/10
1.7K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Đông Phương, Đoản Văn, Huyền Huyễn

Chương 20
Cướp Nam Phụ Liền Chạy Thật Kích Thích

Cướp Nam Phụ Liền Chạy Thật Kích Thích

7.1/10
1.2K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Đam Mỹ, Truyện Khác

Chương 6
Không Nói Nổi

Không Nói Nổi

7.3/10
7.5K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 45
Mèo Con Nhà Tôi Hắc Hóa Rồi

Mèo Con Nhà Tôi Hắc Hóa Rồi

7.8/10
1.1K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 3
Trọng Sinh Mang Khối Rubik Không Gian Làm Ruộng Ở Mạt Thế

Trọng Sinh Mang Khối Rubik Không Gian Làm Ruộng Ở Mạt Thế

7.5/10
6.4K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Điền Văn, Trọng Sinh, Mạt Thế

Chương 50
Vong Tiện Khôn Càn Quyết Đấu

Vong Tiện Khôn Càn Quyết Đấu

7.6/10
5K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Cổ Đại, Đam Mỹ

Chương 51
Xà Dẫn

Xà Dẫn

7.8/10
8K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Huyền Huyễn

Chương 42
Ta Rất Mỹ Vị FULL

Ta Rất Mỹ Vị FULL

7.3/10
25.3K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị, Linh Dị

Chương 74
Cảnh Xuân Tươi Đẹp Trong Lòng Anh

Cảnh Xuân Tươi Đẹp Trong Lòng Anh

7.3/10
4.6K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 60
Về Thời Dân Quốc Làm Đạo Diễn

Về Thời Dân Quốc Làm Đạo Diễn

7.8/10
2.2K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Đam Mỹ, Hài Hước

Chương 9
Cuộc Sống Gia Đình

Cuộc Sống Gia Đình

7.9/10
10.7K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng, Truyện Khác

Chương 40
Tôi Là Thầy Khai Quang

Tôi Là Thầy Khai Quang

7.4/10
54.4K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị, Truyện Khác, Huyền Huyễn

Chương 570
Rất Muốn Hôn Anh

Rất Muốn Hôn Anh

7.1/10
2.4K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 26
Yêu phải tổng tài tàn phế

Yêu phải tổng tài tàn phế

7.5/10
33.4K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 428
Long huyết chiến thần

Long huyết chiến thần

7.5/10
76.1K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đông Phương, Tiên Hiệp, Huyền Huyễn

Chương 1245
Vạn cổ đệ nhất thần

Vạn cổ đệ nhất thần

7.8/10
80.8K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Huyền Huyễn, Convert

Chương 1938
Tôi là thầy khai quang

Tôi là thầy khai quang

7.5/10
66.4K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị, Truyện Khác, Huyền Huyễn

Chương 409
Sau khi làm vô thường bán thời gian thì tui “hot”

Sau khi làm vô thường bán thời gian thì tui “hot”

7.8/10
33K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Linh Dị

Chương 105
Trái tim vai phản diện

Trái tim vai phản diện

8.5/10
253K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng, Đô Thị, Trọng Sinh, Nữ Phụ, Truyện Khác

Chương 58
Manh thê dưỡng thành

Manh thê dưỡng thành

7.9/10
7.8K

Trạng thái: Tạm Ngưng

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình

Chương 88
Long huyết chiến thần

Long huyết chiến thần "text"

7.6/10
20.1K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Tiên Hiệp, Huyền Huyễn

Chương 394
Quái ! Yêu Từ Cái Nhìn Đầu Tiên ?

Quái ! Yêu Từ Cái Nhìn Đầu Tiên ?

8.5/10
2.7K

Trạng thái: Còn Tiếp

Tác giả:

Thể loại: Truyện Teen

Chương 15
Tui Cần Mỹ Nhan Thịnh Thế Mà Làm Gì?!!

Tui Cần Mỹ Nhan Thịnh Thế Mà Làm Gì?!!

8.9/10
29.5K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Trọng Sinh

Chương 45
Dạy Tôi Yêu Em

Dạy Tôi Yêu Em

6.9/10
9.5K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 47
Sợ Mất Em

Sợ Mất Em

9/10
6.4K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 32
Tra Trời Sinh

Tra Trời Sinh

7.5/10
3.6K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Linh Dị

Chương 16
Năm Ấy Tui Mở Vườn Bách Thú

Năm Ấy Tui Mở Vườn Bách Thú

7.5/10
94.8K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Điền Văn, Tiên Hiệp, Huyền Huyễn

Chương 208
Tập Đoản Văn

Tập Đoản Văn

7/10
8.7K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Đoản Văn

Chương 66
Lọt Cung Cấm

Lọt Cung Cấm

7.5/10
2.4K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình, Truyện Ngược, Cổ Đại, Truyện Sủng

Chương 11
Chạm Mặt Sở Khanh

Chạm Mặt Sở Khanh

7.5/10
12.6K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Ngược

Chương 57
Hiệp Khách Vương Phi

Hiệp Khách Vương Phi

7.5/10
8.9K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại

Chương 56
Thiên Luyến Cấm Thủy

Thiên Luyến Cấm Thủy

7.5/10
9.1K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Truyện Cung Đấu

Chương 34
Lão Công Thực Tập

Lão Công Thực Tập

7.5/10
12.3K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 68
Gặp Quỷ – Hồng Đường

Gặp Quỷ – Hồng Đường

7.5/10
5.9K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 48
[Kiếm Tam][Sách Tàng] Trích Tinh (Hái Sao)

[Kiếm Tam][Sách Tàng] Trích Tinh (Hái Sao)

7.5/10
4.6K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Truyện Ngược, Đam Mỹ

Chương 25

"Cậu Là Idol, Tớ Nói Yêu Cậu, Cậu Có Tin Không?"

7.5/10
1.3K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Teen

Chương 2
Nghề Vương Phi

Nghề Vương Phi

7.5/10
214.5K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Ngược, Cổ Đại, Truyện Sắc, Hài Hước

Chương 280
Trọng Sinh Chi Lê Hân

Trọng Sinh Chi Lê Hân

8.6/10
30.9K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Đô Thị, Trọng Sinh

Chương 94
Di Thu

Di Thu

7.5/10
17.9K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Đam Mỹ

Chương 107
Phong Tự Chi Âm

Phong Tự Chi Âm

7.5/10
4.2K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình, Dị Giới

Chương 25
Phụ Nữ Trước Hôn Nhân, Đàn Ông Sau Hôn Nhân

Phụ Nữ Trước Hôn Nhân, Đàn Ông Sau Hôn Nhân

7.5/10
2.8K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 15
Xin Chào, Chàng Trai Của Tôi

Xin Chào, Chàng Trai Của Tôi

7.5/10
13.2K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Hài Hước

Chương 34
Em Là Đặc Biệt

Em Là Đặc Biệt

7.5/10
3.5K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Teen

Chương 23
Mã Văn Tài Người Đáng Đánh Đòn

Mã Văn Tài Người Đáng Đánh Đòn

7.5/10
29.8K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình

Chương 94
Ly Hôn 365 Lần

Ly Hôn 365 Lần

7.5/10
10.7K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 45
Về Chung Nhà Với Chú FULL
7/10
3.2K

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Nông Gia Tiểu Nương Tử
7.3/10
1.5K

Thể loại: Dị Giới, Truyện Khác

Đam Mỹ Mùa Đông Ấm Áp
7.4/10
1.3K

Thể loại: Đam Mỹ, Đô Thị

Trở Thành Bé Cưng Của Phản Diện Cố Chấp
7.6/10
2.3K

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình

Kỹ Nữ Trà Xanh Thượng Vị Np
7.3/10
3.5K

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Ngôn Tình

Bất Kham Ngôn Không Thể Nói Thành Lời
7.2/10
1.3K

Thể loại: Truyện Ngược, Đam Mỹ

Dẫn Dắt Từng Bước
7.6/10
4.7K

Thể loại: Ngôn Tình

Ta Ở Mạt Thế Làm Ruộng Mạt Thế Trọng Sinh Khối Rubik Không Gian Tới Làm Ruộng
7.7/10
8.9K

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Ngôn Tình

Đoạt Nam Xứng Liền Chạy Thật Kích Thích Mau Xuyên
8/10
9.8K

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình

Bạn Cùng Phòng Của Tui Siêu Thơm Luôn
7.9/10
1.7K

Thể loại: Đam Mỹ, Đông Phương

Cướp Nam Phụ Liền Chạy Thật Kích Thích
7.1/10
1.2K

Thể loại: Xuyên Không, Đam Mỹ

Không Nói Nổi
7.3/10
7.5K

Thể loại: Đam Mỹ

Mèo Con Nhà Tôi Hắc Hóa Rồi
7.8/10
1.1K

Thể loại: Đam Mỹ

Trọng Sinh Mang Khối Rubik Không Gian Làm Ruộng Ở Mạt Thế
7.5/10
6.4K

Thể loại: Điền Văn, Trọng Sinh

Vong Tiện Khôn Càn Quyết Đấu
7.6/10
5K

Thể loại: Xuyên Không, Cổ Đại

Xà Dẫn
7.8/10
8K

Thể loại: Đam Mỹ, Huyền Huyễn

Ta Rất Mỹ Vị FULL
7.3/10
25.3K

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Cảnh Xuân Tươi Đẹp Trong Lòng Anh
7.3/10
4.6K

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Về Thời Dân Quốc Làm Đạo Diễn
7.8/10
2.2K

Thể loại: Xuyên Không, Đam Mỹ

Cuộc Sống Gia Đình
7.9/10
10.7K

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Tôi Là Thầy Khai Quang
7.4/10
54.4K

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Rất Muốn Hôn Anh
7.1/10
2.4K

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Yêu phải tổng tài tàn phế
7.5/10
33.4K

Thể loại: Ngôn Tình

Long huyết chiến thần
7.5/10
76.1K

Thể loại: Đông Phương, Tiên Hiệp

Vạn cổ đệ nhất thần
7.8/10
80.8K

Thể loại: Huyền Huyễn, Convert

Tôi là thầy khai quang
7.5/10
66.4K

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Sau khi làm vô thường bán thời gian thì tui “hot”
7.8/10
33K

Thể loại: Linh Dị

Trái tim vai phản diện
8.5/10
253K

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Manh thê dưỡng thành
7.9/10
7.8K

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình

Long huyết chiến thần
7.6/10
20.1K

Thể loại: Tiên Hiệp, Huyền Huyễn

Quái ! Yêu Từ Cái Nhìn Đầu Tiên ?
8.5/10
2.7K

Thể loại: Truyện Teen

Tui Cần Mỹ Nhan Thịnh Thế Mà Làm Gì?!!
8.9/10
29.5K

Thể loại: Đam Mỹ, Trọng Sinh

Dạy Tôi Yêu Em
6.9/10
9.5K

Thể loại: Ngôn Tình

Sợ Mất Em
9/10
6.4K

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Tra Trời Sinh
7.5/10
3.6K

Thể loại: Đam Mỹ, Linh Dị

Năm Ấy Tui Mở Vườn Bách Thú
7.5/10
94.8K

Thể loại: Đam Mỹ, Điền Văn

Tập Đoản Văn
7/10
8.7K

Thể loại: Ngôn Tình, Đoản Văn

Lọt Cung Cấm
7.5/10
2.4K

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình

Chạm Mặt Sở Khanh
7.5/10
12.6K

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Ngược

Hiệp Khách Vương Phi
7.5/10
8.9K

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại

Thiên Luyến Cấm Thủy
7.5/10
9.1K

Thể loại: Đam Mỹ, Truyện Cung Đấu

Lão Công Thực Tập
7.5/10
12.3K

Thể loại: Ngôn Tình

Gặp Quỷ – Hồng Đường
7.5/10
5.9K

Thể loại: Đam Mỹ

[Kiếm Tam][Sách Tàng] Trích Tinh (Hái Sao)
7.5/10
4.6K

Thể loại: Xuyên Không, Truyện Ngược

7.5/10
1.3K

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Teen

Nghề Vương Phi
7.5/10
214.5K

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Ngược

Trọng Sinh Chi Lê Hân
8.6/10
30.9K

Thể loại: Đam Mỹ, Đô Thị

Di Thu
7.5/10
17.9K

Thể loại: Truyện Ngược, Đam Mỹ

Phong Tự Chi Âm
7.5/10
4.2K

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình

Phụ Nữ Trước Hôn Nhân, Đàn Ông Sau Hôn Nhân
7.5/10
2.8K

Thể loại: Ngôn Tình

Xin Chào, Chàng Trai Của Tôi
7.5/10
13.2K

Thể loại: Ngôn Tình, Hài Hước

Em Là Đặc Biệt
7.5/10
3.5K

Thể loại: Truyện Teen

Mã Văn Tài Người Đáng Đánh Đòn
7.5/10
29.8K

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình

Ly Hôn 365 Lần
7.5/10
10.7K

Thể loại: Ngôn Tình