Tác Giả Hoa Tiên Đảo

Hệ Thống Trả Thù Tra Nam

Hệ Thống Trả Thù Tra Nam

7.8/10
2.4K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Đam Mỹ, Truyện Khác, Huyền Huyễn

Chương 57
Tối Cổ Cường Tông - Quân Thường Tiếu

Tối Cổ Cường Tông - Quân Thường Tiếu

7.8/10
4.9K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Huyền Huyễn

Chương 344
Vong Tiện Quy Túc

Vong Tiện Quy Túc

7.8/10
2.6K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

Chương 15
Abo Hướng Tới Bình Minh

Abo Hướng Tới Bình Minh

7.5/10
3.4K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Khoa Huyễn

Chương 44
Tháng Ngày Làm Nguyệt Lão Cho Yêu Quái

Tháng Ngày Làm Nguyệt Lão Cho Yêu Quái

7.8/10
5.3K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Điền Văn

Chương 33
Hôn Phu Của Tôi Nhận Định Sai Đối Tượng Rồi!

Hôn Phu Của Tôi Nhận Định Sai Đối Tượng Rồi!

7/10
5.9K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Truyện Sủng

Chương 57
Hồng Chủ

Hồng Chủ

7.1/10
1.5K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Dị Giới, Cổ Đại, Tiên Hiệp, Huyền Huyễn

Chương 10
Đại Quản Gia Là Ma Hoàng

Đại Quản Gia Là Ma Hoàng

7/10
3K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Dị Giới, Trọng Sinh, Truyện Khác, Tiên Hiệp, Huyền Huyễn

Chương 41
Lão Bà Ngươi Thật Bổng FULL

Lão Bà Ngươi Thật Bổng FULL

7.3/10
32.2K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Bách Hợp, Truyện Gia Đấu

Chương 86
Trương thị gia tộc tu tiên ký

Trương thị gia tộc tu tiên ký

7.7/10
4.8K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Khác, Tiên Hiệp, Convert

Chương 90
Siêu Phẩm Tu Tiên Thái Giám

Siêu Phẩm Tu Tiên Thái Giám

5.8/10
4.3K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Dị Năng, Xuyên Không, Cổ Đại, Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp

Chương 50
Hôn Nhân Lừa Gạt

Hôn Nhân Lừa Gạt

8.6/10
27.2K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Đam Mỹ

Chương 81
Đế Vương

Đế Vương

8.9/10
47.6K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ, Truyện Sủng, Truyện Sắc, Trọng Sinh

Chương 67
Linh Sủng Của Ta Là Thần Thú Biến Dị!!

Linh Sủng Của Ta Là Thần Thú Biến Dị!!

7.5/10
3.5K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Truyện Khác, Thám Hiểm, Huyền Huyễn

Chương 16
Mê Loạn Tình Dục

Mê Loạn Tình Dục

7.5/10
125.7K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sắc

Chương 35
Nghịch Thiên Tiểu Tử

Nghịch Thiên Tiểu Tử

7.5/10
2.5K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Dị Năng, Xuyên Không, Dị Giới, Tiên Hiệp, Huyền Huyễn

Chương 10
Thứ Nữ Đương Gả: Nhất Đẳng Thế Tử Phi

Thứ Nữ Đương Gả: Nhất Đẳng Thế Tử Phi

7.5/10
33.5K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình, Cổ Đại, Truyện Cung Đấu

Chương 160
Ảnh Quỷ

Ảnh Quỷ

7.5/10
3.2K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 14
Trong Lòng Vợ Tôi Có Một Ánh Trăng Sáng

Trong Lòng Vợ Tôi Có Một Ánh Trăng Sáng

7.5/10
10.4K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 62
Mạc Hậu

Mạc Hậu

7.5/10
15.3K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 61
Trùng Sinh Thành Thái Tử Phi

Trùng Sinh Thành Thái Tử Phi

7.5/10
46K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ, Truyện Cung Đấu, Trọng Sinh

Chương 113
Đại Boss, Tôi Thích Anh!

Đại Boss, Tôi Thích Anh!

7.5/10
1.6K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 5
Yêu Em Giữa Biển Người

Yêu Em Giữa Biển Người

7.5/10
2.5K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 15
Vương Gia Tàn Phế Ta Thích Ngươi Rồi Đấy!

Vương Gia Tàn Phế Ta Thích Ngươi Rồi Đấy!

7.5/10
7.7K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Truyện Nữ Cường, Truyện Cung Đấu, Truyện Gia Đấu, Kiếm Hiệp

Chương 34
Hệ Thống Trả Thù Tra Nam
7.8/10
2.4K

Thể loại: Xuyên Không, Đam Mỹ

Tối Cổ Cường Tông - Quân Thường Tiếu
7.8/10
4.9K

Thể loại: Huyền Huyễn

Vong Tiện Quy Túc
7.8/10
2.6K

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

Abo Hướng Tới Bình Minh
7.5/10
3.4K

Thể loại: Đam Mỹ, Khoa Huyễn

Tháng Ngày Làm Nguyệt Lão Cho Yêu Quái
7.8/10
5.3K

Thể loại: Đam Mỹ, Điền Văn

Hôn Phu Của Tôi Nhận Định Sai Đối Tượng Rồi!
7/10
5.9K

Thể loại: Đam Mỹ, Truyện Sủng

Hồng Chủ
7.1/10
1.5K

Thể loại: Dị Giới, Cổ Đại

Đại Quản Gia Là Ma Hoàng
7/10
3K

Thể loại: Dị Giới, Trọng Sinh

Lão Bà Ngươi Thật Bổng FULL
7.3/10
32.2K

Thể loại: Bách Hợp, Truyện Gia Đấu

Trương thị gia tộc tu tiên ký
7.7/10
4.8K

Thể loại: Truyện Khác, Tiên Hiệp

Siêu Phẩm Tu Tiên Thái Giám
5.8/10
4.3K

Thể loại: Dị Năng, Xuyên Không

Hôn Nhân Lừa Gạt
8.6/10
27.2K

Thể loại: Truyện Ngược, Đam Mỹ

Đế Vương
8.9/10
47.6K

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

Linh Sủng Của Ta Là Thần Thú Biến Dị!!
7.5/10
3.5K

Thể loại: Đô Thị, Truyện Khác

Mê Loạn Tình Dục
7.5/10
125.7K

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sắc

Nghịch Thiên Tiểu Tử
7.5/10
2.5K

Thể loại: Dị Năng, Xuyên Không

Thứ Nữ Đương Gả: Nhất Đẳng Thế Tử Phi
7.5/10
33.5K

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình

Ảnh Quỷ
7.5/10
3.2K

Thể loại: Đam Mỹ

Trong Lòng Vợ Tôi Có Một Ánh Trăng Sáng
7.5/10
10.4K

Thể loại: Đam Mỹ

Mạc Hậu
7.5/10
15.3K

Thể loại: Đam Mỹ

Trùng Sinh Thành Thái Tử Phi
7.5/10
46K

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

Đại Boss, Tôi Thích Anh!
7.5/10
1.6K

Thể loại: Ngôn Tình

Yêu Em Giữa Biển Người
7.5/10
2.5K

Thể loại: Ngôn Tình

Vương Gia Tàn Phế Ta Thích Ngươi Rồi Đấy!
7.5/10
7.7K

Thể loại: Xuyên Không, Truyện Nữ Cường