Tác Giả Hoa Nhật Phi

Ngô Gia Có Phúc

Ngô Gia Có Phúc

7.1/10
1.4K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Điền Văn, Ngôn Tình, Cổ Đại, Truyện Sủng, Trọng Sinh

Chương 5
Hà Bá

Hà Bá

7.7/10
1.2K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Đoản Văn, Ngôn Tình, Cổ Đại, Huyền Huyễn, Đông Phương

Chương 10
Sủng Ái Tiểu Thư Kiêu Ngạo

Sủng Ái Tiểu Thư Kiêu Ngạo

7.6/10
2.3K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị, Trọng Sinh

Chương 6
Vong Tiện Hạc Tâm

Vong Tiện Hạc Tâm

7.6/10
1.8K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

Chương 4
Quý Phi Dùng Thực Lực Chửi Bậy Mà Thượng Vị

Quý Phi Dùng Thực Lực Chửi Bậy Mà Thượng Vị

7.9/10
101.2K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Dị Năng, Xuyên Không, Hài Hước, Ngôn Tình, Cổ Đại

Chương 180
Đích Thê Tại Thượng

Đích Thê Tại Thượng

7.5/10
12.3K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Trọng Sinh

Chương 55
Tặng chàng một đời vẻ vang

Tặng chàng một đời vẻ vang

7.5/10
50.8K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Truyện Khác, Trọng Sinh

Chương 194
Sau khi nhiếp chính vương trúng độc tình

Sau khi nhiếp chính vương trúng độc tình

7.7/10
25.1K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 96
Meo, giữ lấy chó nhà anh đi!

Meo, giữ lấy chó nhà anh đi!

7.5/10
2.5K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đoản Văn, Ngôn Tình

Chương 18
Tình sai thâm cung ngọc nhan toái: đại tội tù phi

Tình sai thâm cung ngọc nhan toái: đại tội tù phi

7.8/10
91.3K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại, Truyện Sủng, Truyện Cung Đấu

Chương 199
Sau khi nhiếp chính vương trúng độc tình

Sau khi nhiếp chính vương trúng độc tình

7.5/10
16.4K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 96
Chuyện tình yêu của một con phượng

Chuyện tình yêu của một con phượng

7.9/10
3.4K

Trạng thái: Tạm Ngưng

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 38
Năm Tháng Hoa Lệ Của Mỹ Nhân

Năm Tháng Hoa Lệ Của Mỹ Nhân

7.6/10
21.3K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại, Truyện Sủng, Trọng Sinh

Chương 80
Thâm Cung Phượng Duy Xuân Tuý Phế Phi

Thâm Cung Phượng Duy Xuân Tuý Phế Phi

8.4/10
127.2K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Ngôn Tình, Cổ Đại

Chương 242
Cung Đình Huyết: Toàn Quân Thiên Hạ

Cung Đình Huyết: Toàn Quân Thiên Hạ

7.5/10
18.5K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại, Truyện Cung Đấu

Chương 73
Cung Đình Huyết: Đế Vương Lãnh Bạc Mất Sủng Phi

Cung Đình Huyết: Đế Vương Lãnh Bạc Mất Sủng Phi

7.5/10
25.3K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Truyện Ngược, Ngôn Tình, Cổ Đại

Chương 130
Phò Mã Gian Manh

Phò Mã Gian Manh

7.5/10
55.5K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Lịch Sử, Truyện Sắc, Hài Hước, Ngôn Tình, Truyện Sủng, Truyện Cung Đấu

Chương 80
Từ Thứ Nữ Đến Hoàng Hậu: Phi Tử Bất Thiện

Từ Thứ Nữ Đến Hoàng Hậu: Phi Tử Bất Thiện

7.5/10
116.4K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại, Truyện Sủng, Truyện Cung Đấu

Chương 236
Chào Buổi Sáng Phòng Chính Đại Nhân

Chào Buổi Sáng Phòng Chính Đại Nhân

7.5/10
5K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 22
Tự Mình Nuôi Sói

Tự Mình Nuôi Sói

7.5/10
29.3K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Sắc, Ngôn Tình

Chương 56
Thiều Hoa Vì Quân Gả

Thiều Hoa Vì Quân Gả

8.3/10
297.4K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Trọng Sinh

Chương 283
Tặng Quân Một Đời Vinh Hoa

Tặng Quân Một Đời Vinh Hoa

9.2/10
173K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại, Truyện Sủng, Trọng Sinh

Chương 235
Mệnh Phượng Hoàng

Mệnh Phượng Hoàng

7.5/10
128.5K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại, Truyện Cung Đấu

Chương 79
Đế Hoàng Phi

Đế Hoàng Phi

7.5/10
31.8K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại, Truyện Cung Đấu

Chương 87
Ngô Gia Có Phúc
7.1/10
1.4K

Thể loại: Điền Văn, Ngôn Tình

Hà Bá
7.7/10
1.2K

Thể loại: Hài Hước, Đoản Văn

Sủng Ái Tiểu Thư Kiêu Ngạo
7.6/10
2.3K

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Vong Tiện Hạc Tâm
7.6/10
1.8K

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

Quý Phi Dùng Thực Lực Chửi Bậy Mà Thượng Vị
7.9/10
101.2K

Thể loại: Dị Năng, Xuyên Không

Đích Thê Tại Thượng
7.5/10
12.3K

Thể loại: Trọng Sinh

Tặng chàng một đời vẻ vang
7.5/10
50.8K

Thể loại: Cổ Đại, Truyện Khác

Sau khi nhiếp chính vương trúng độc tình
7.7/10
25.1K

Thể loại: Ngôn Tình

Meo, giữ lấy chó nhà anh đi!
7.5/10
2.5K

Thể loại: Đoản Văn, Ngôn Tình

Tình sai thâm cung ngọc nhan toái: đại tội tù phi
7.8/10
91.3K

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại

Sau khi nhiếp chính vương trúng độc tình
7.5/10
16.4K

Thể loại: Ngôn Tình

Chuyện tình yêu của một con phượng
7.9/10
3.4K

Thể loại: Ngôn Tình

Năm Tháng Hoa Lệ Của Mỹ Nhân
7.6/10
21.3K

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại

Thâm Cung Phượng Duy Xuân Tuý Phế Phi
8.4/10
127.2K

Thể loại: Truyện Ngược, Ngôn Tình

Cung Đình Huyết: Toàn Quân Thiên Hạ
7.5/10
18.5K

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại

Cung Đình Huyết: Đế Vương Lãnh Bạc Mất Sủng Phi
7.5/10
25.3K

Thể loại: Xuyên Không, Truyện Ngược

Phò Mã Gian Manh
7.5/10
55.5K

Thể loại: Lịch Sử, Truyện Sắc

Từ Thứ Nữ Đến Hoàng Hậu: Phi Tử Bất Thiện
7.5/10
116.4K

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại

Chào Buổi Sáng Phòng Chính Đại Nhân
7.5/10
5K

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Tự Mình Nuôi Sói
7.5/10
29.3K

Thể loại: Truyện Sắc, Ngôn Tình

Thiều Hoa Vì Quân Gả
8.3/10
297.4K

Thể loại: Cổ Đại, Trọng Sinh

Tặng Quân Một Đời Vinh Hoa
9.2/10
173K

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại

Mệnh Phượng Hoàng
7.5/10
128.5K

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại

Đế Hoàng Phi
7.5/10
31.8K

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại