Tác Giả Tg Hoài Thư

Dịch Vụ Thuê Trai

Dịch Vụ Thuê Trai

7.3/10
1.4K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Chương 54
Khi Tổng Tài Bá Đạo Sủng Vợ

Khi Tổng Tài Bá Đạo Sủng Vợ

7.3/10
1.6K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng, Hài Hước, Đô Thị

Chương 22
Kiếm Danh Bất Nại Hà

Kiếm Danh Bất Nại Hà

7.4/10
1.8K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ, Trọng Sinh, Tiên Hiệp

Chương 7
Phế vật đại tiểu thư và chiến thần vương gia

Phế vật đại tiểu thư và chiến thần vương gia

7.5/10
3.4K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không

Chương 25
Ly hôn hoài thượng

Ly hôn hoài thượng

7.7/10
5.3K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Khác

Chương 67
Khoảng Trời Riêng Anh Chọn

Khoảng Trời Riêng Anh Chọn

4.6/10
30.1K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Việt Nam, Truyện Khác

Chương 35
Những Đứa Con Bị Bỏ Lại

Những Đứa Con Bị Bỏ Lại

6.3/10
10.6K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Việt Nam, Truyện Khác

Chương 36
Thanh Long Đồ Đằng

Thanh Long Đồ Đằng

7.5/10
19.1K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ, Truyện Cung Đấu, Kiếm Hiệp

Chương 112
Phượng Hoàng Đồ Đằng

Phượng Hoàng Đồ Đằng

7.5/10
12.4K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ, Truyện Cung Đấu

Chương 65
Người Bất Tử

Người Bất Tử

7.5/10
36.4K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Hài Hước, Mạt Thế

Chương 85
Ly Hôn

Ly Hôn

7.5/10
17.1K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Đam Mỹ

Chương 67
Cực Đạo Truy Sát

Cực Đạo Truy Sát

7.5/10
12.7K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 62
Cực Đạo Hoa Hỏa

Cực Đạo Hoa Hỏa

7.5/10
10.9K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 51
Dương Cửu

Dương Cửu

7.5/10
5.8K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 29
Kế Hoạch Dưỡng Thành Đại Thần

Kế Hoạch Dưỡng Thành Đại Thần

7.5/10
13.4K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Hài Hước

Chương 66
Thắp Đèn Ngắm Lưỡi Dao

Thắp Đèn Ngắm Lưỡi Dao

7.5/10
21.9K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 61
Dịch Vụ Thuê Trai
7.3/10
1.4K

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Khi Tổng Tài Bá Đạo Sủng Vợ
7.3/10
1.6K

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Kiếm Danh Bất Nại Hà
7.4/10
1.8K

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

Phế vật đại tiểu thư và chiến thần vương gia
7.5/10
3.4K

Thể loại: Xuyên Không

Ly hôn hoài thượng
7.7/10
5.3K

Thể loại: Truyện Khác

Khoảng Trời Riêng Anh Chọn
4.6/10
30.1K

Thể loại: Ngôn Tình, Việt Nam

Những Đứa Con Bị Bỏ Lại
6.3/10
10.6K

Thể loại: Ngôn Tình, Việt Nam

Thanh Long Đồ Đằng
7.5/10
19.1K

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

Phượng Hoàng Đồ Đằng
7.5/10
12.4K

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

Người Bất Tử
7.5/10
36.4K

Thể loại: Đam Mỹ, Hài Hước

Ly Hôn
7.5/10
17.1K

Thể loại: Truyện Ngược, Đam Mỹ

Cực Đạo Truy Sát
7.5/10
12.7K

Thể loại: Đam Mỹ

Cực Đạo Hoa Hỏa
7.5/10
10.9K

Thể loại: Đam Mỹ

Dương Cửu
7.5/10
5.8K

Thể loại: Đam Mỹ

Kế Hoạch Dưỡng Thành Đại Thần
7.5/10
13.4K

Thể loại: Đam Mỹ, Hài Hước

Thắp Đèn Ngắm Lưỡi Dao
7.5/10
21.9K

Thể loại: Đam Mỹ