Tác Giả Mục Đề Hoàng Hoàng

Cậy huynh mà sủng

Cậy huynh mà sủng

8.5/10
2.5K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Truyện Khác, Truyện Sủng

Chương 71
Ba Ba Ở Các Giai Đoạn Khác Nhau Đã Trở Về

Ba Ba Ở Các Giai Đoạn Khác Nhau Đã Trở Về

7.3/10
1.8K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Hài Hước, Ngôn Tình, Đô Thị, Nữ Phụ, Huyền Huyễn

Chương 45
Xuyên Sách Trở Thành Nha Hoàn

Xuyên Sách Trở Thành Nha Hoàn

7.5/10
2.6K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình, Cổ Đại

Chương 34
Bé Con Xé Nát Kịch Bản Nhân Vật Phản Diện

Bé Con Xé Nát Kịch Bản Nhân Vật Phản Diện

7.2/10
4.8K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Nữ Phụ, Huyền Huyễn

Chương 20
Sau Khi Gả Cho Phu Quân Ốm Yếu FULL

Sau Khi Gả Cho Phu Quân Ốm Yếu FULL

7.5/10
41.4K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại

Chương 83
Nữ Phụ Trà Xanh Thực Sự Không Muốn Nổi Tiếng

Nữ Phụ Trà Xanh Thực Sự Không Muốn Nổi Tiếng

7/10
5.2K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 34
Trở Mình Trong Lòng Bàn Tay Ảnh Đế

Trở Mình Trong Lòng Bàn Tay Ảnh Đế

7/10
49.7K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 107
Đám Động Vật Thần Kỳ Của Đại Lão Phật Hệ

Đám Động Vật Thần Kỳ Của Đại Lão Phật Hệ

7.9/10
10.2K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Đam Mỹ, Huyền Huyễn

Chương 49
Thống Ngưỡng Đau

Thống Ngưỡng Đau

7/10
18.5K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 64
Cùng ngày ly hôn với đại lão tôi biến nhỏ

Cùng ngày ly hôn với đại lão tôi biến nhỏ

7.8/10
89.7K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Dị Năng, Xuyên Không, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 139
Thế tử gia sủng thê hằng ngày

Thế tử gia sủng thê hằng ngày

7.7/10
99.8K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Gia Đấu, Ngôn Tình, Cổ Đại, Truyện Sủng, Trọng Sinh

Chương 70
Trùng sinh chi nịch ái

Trùng sinh chi nịch ái

7.6/10
3.5K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Khác

Chương 54
Ngai vàng không bằng dưỡng muội

Ngai vàng không bằng dưỡng muội

8.5/10
66.3K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Truyện Sủng, Trọng Sinh

Chương 89
Thống Ngưỡng (Đau)

Thống Ngưỡng (Đau)

9.4/10
212.2K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Nữ Cường

Chương 64
Nhân Duyên Tiền Định

Nhân Duyên Tiền Định

8/10
49.8K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình, Cổ Đại, Truyện Cung Đấu

Chương 118
Cô Vợ Danh Môn: Ông Xã Tổng Giám Đốc Thật Kiêu Ngạo

Cô Vợ Danh Môn: Ông Xã Tổng Giám Đốc Thật Kiêu Ngạo

7.5/10
52K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 188
Trọng Sinh Chi Nịch Ái

Trọng Sinh Chi Nịch Ái

7.5/10
8.1K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Đô Thị, Trọng Sinh

Chương 54
Danh Môn Thê Ước, Ông Xã Tổng Giám Đốc Thật Cao Lãnh

Danh Môn Thê Ước, Ông Xã Tổng Giám Đốc Thật Cao Lãnh

7.5/10
4.3K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 8
Có Con Chó Nhỏ Tên Du Hoan Hoan

Có Con Chó Nhỏ Tên Du Hoan Hoan

7.5/10
2.8K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 11
Cậy huynh mà sủng
8.5/10
2.5K

Thể loại: Cổ Đại, Truyện Khác

Ba Ba Ở Các Giai Đoạn Khác Nhau Đã Trở Về
7.3/10
1.8K

Thể loại: Xuyên Không, Hài Hước

Xuyên Sách Trở Thành Nha Hoàn
7.5/10
2.6K

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình

Bé Con Xé Nát Kịch Bản Nhân Vật Phản Diện
7.2/10
4.8K

Thể loại: Ngôn Tình, Nữ Phụ

Sau Khi Gả Cho Phu Quân Ốm Yếu FULL
7.5/10
41.4K

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại

Nữ Phụ Trà Xanh Thực Sự Không Muốn Nổi Tiếng
7/10
5.2K

Thể loại: Ngôn Tình

Trở Mình Trong Lòng Bàn Tay Ảnh Đế
7/10
49.7K

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Đám Động Vật Thần Kỳ Của Đại Lão Phật Hệ
7.9/10
10.2K

Thể loại: Xuyên Không, Đam Mỹ

Thống Ngưỡng Đau
7/10
18.5K

Thể loại: Ngôn Tình

Cùng ngày ly hôn với đại lão tôi biến nhỏ
7.8/10
89.7K

Thể loại: Dị Năng, Xuyên Không

Thế tử gia sủng thê hằng ngày
7.7/10
99.8K

Thể loại: Truyện Gia Đấu, Ngôn Tình

Trùng sinh chi nịch ái
7.6/10
3.5K

Thể loại: Truyện Khác

Ngai vàng không bằng dưỡng muội
8.5/10
66.3K

Thể loại: Cổ Đại, Truyện Sủng

Thống Ngưỡng (Đau)
9.4/10
212.2K

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Nữ Cường

Nhân Duyên Tiền Định
8/10
49.8K

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình

Cô Vợ Danh Môn: Ông Xã Tổng Giám Đốc Thật Kiêu Ngạo
7.5/10
52K

Thể loại: Ngôn Tình

Trọng Sinh Chi Nịch Ái
7.5/10
8.1K

Thể loại: Đam Mỹ, Đô Thị

Danh Môn Thê Ước, Ông Xã Tổng Giám Đốc Thật Cao Lãnh
7.5/10
4.3K

Thể loại: Ngôn Tình

Có Con Chó Nhỏ Tên Du Hoan Hoan
7.5/10
2.8K

Thể loại: Ngôn Tình