Tác Giả Phong Lưu Thư Ngốc

Hey Quái Vật Nhỏ! Cưng Đi Nhầm Phim Trường Rồi!

Hey Quái Vật Nhỏ! Cưng Đi Nhầm Phim Trường Rồi!

7.3/10
1.1K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Linh Dị, Đam Mỹ, Truyện Sủng, Huyền Huyễn

Chương 15
Trọng Sinh Không Thẹn Với Lòng

Trọng Sinh Không Thẹn Với Lòng

7.4/10
1K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Quan Trường, Truyện Gia Đấu, Điền Văn, Ngôn Tình, Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Truyện Khác, Truyện Sủng, Truyện Cung Đấu, Trọng Sinh

Chương 5
Xuyên Nhanh Yêu Thầm Chỉ Nam

Xuyên Nhanh Yêu Thầm Chỉ Nam

7.6/10
9.4K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Truyện Gia Đấu, Ngôn Tình, Đam Mỹ, Truyện Khác, Nữ Phụ, Huyền Huyễn

Chương 196
Học Thần Tại Thủ Thiên Hạ Ngã Hữu Phiên Bản 2

Học Thần Tại Thủ Thiên Hạ Ngã Hữu Phiên Bản 2

8.3/10
19.8K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Lịch Sử, Xuyên Không, Truyện Ngược, Ngôn Tình, Cổ Đại, Đam Mỹ, Truyện Khác, Đô Thị, Huyền Huyễn

Chương 501
Nữ Phụ Không Trộn Lẫn Xuyên Nhanh

Nữ Phụ Không Trộn Lẫn Xuyên Nhanh

8.4/10
47.1K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Truyện Gia Đấu, Ngôn Tình, Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Đam Mỹ, Truyện Khác, Truyện Cung Đấu

Chương 476
Học Thần Nơi Tay Thiên Hạ Ta Có Phiên Bản 1

Học Thần Nơi Tay Thiên Hạ Ta Có Phiên Bản 1

8.1/10
28.7K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Truyện Ngược, Ngôn Tình, Đam Mỹ, Truyện Khác, Huyền Huyễn

Chương 501
Tra Nam Luôn Có Thiên Thu

Tra Nam Luôn Có Thiên Thu

7/10
2.4K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 42
Trọng Sinh Chi Nguyệt Quang Thiếu Niên

Trọng Sinh Chi Nguyệt Quang Thiếu Niên

7.9/10
5.7K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 50
Học Thần Nơi Tay Thiên Hạ Ta Có

Học Thần Nơi Tay Thiên Hạ Ta Có

7.8/10
2.5K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Mạt Thế, Cổ Đại, Đam Mỹ, Truyện Khác, Khoa Huyễn, Huyền Huyễn

Chương 16
Cô Nàng Quạ Đen

Cô Nàng Quạ Đen

7.5/10
3.8K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Nữ Cường, Huyền Huyễn

Chương 72
Nữ phụ không trộn lẫn

Nữ phụ không trộn lẫn

8.5/10
17.9K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Khác

Chương 81
Mặc long

Mặc long

7.6/10
1.8K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Khác

Chương 8
Liêu Trai Dị Truyện

Liêu Trai Dị Truyện

6.2/10
6K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Trinh Thám, Linh Dị, Huyền Huyễn

Chương 43
Ngoại Cảm

Ngoại Cảm

9.2/10
26.8K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Linh Dị, Đam Mỹ, Huyền Huyễn

Chương 82
Playgirl vs Hotboy

Playgirl vs Hotboy

8.5/10
3.2K

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Truyện Teen

Chương 11
Chín Cách Cầu Sủng

Chín Cách Cầu Sủng

9.5/10
14.4K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Sắc, Hài Hước, Đam Mỹ

Chương 23
Đem Tất Cả Cuộc Đời Này Gom Lại, Chỉ Có Anh

Đem Tất Cả Cuộc Đời Này Gom Lại, Chỉ Có Anh

9.3/10
14.4K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Sắc, Đam Mỹ

Chương 35
ABO - Lãnh Gì Thì Cũng Lên Giường!

ABO - Lãnh Gì Thì Cũng Lên Giường!

9.6/10
55.1K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Sắc, Đam Mỹ, Truyện Sủng

Chương 20
Tên Lớp Trưởng Chết Tiệt!

Tên Lớp Trưởng Chết Tiệt!

9.3/10
10.9K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Sắc, Đam Mỹ

Chương 17
ABO - Phá Vỡ Định Mệnh

ABO - Phá Vỡ Định Mệnh

9.6/10
8.6K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Truyện Khác

Chương 15
ABO - Nô Lệ

ABO - Nô Lệ

9.5/10
47.2K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Sắc, Đam Mỹ

Chương 25
Ba Ngàn Sáu Trăm Ngày Yêu Em

Ba Ngàn Sáu Trăm Ngày Yêu Em

9.6/10
12.6K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 31
Fanfict Love By Chance - Tình Cờ Yêu

Fanfict Love By Chance - Tình Cờ Yêu

9.3/10
23.1K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 56
Yêu Anh? Đừng Có Mơ!

Yêu Anh? Đừng Có Mơ!

9.5/10
12.1K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Sắc, Đam Mỹ

Chương 20
Anh Là Bầu Trời Của Em

Anh Là Bầu Trời Của Em

9.2/10
14.6K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Sắc, Đam Mỹ, Truyện Sủng

Chương 20
Tư Cách Để Yêu Anh

Tư Cách Để Yêu Anh

9.5/10
13.6K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Truyện Sắc, Đam Mỹ

Chương 24
Sẹo

Sẹo

9.5/10
13.2K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Sắc, Đam Mỹ, Truyện Sủng

Chương 31
Giống Đực

Giống Đực

9/10
11.4K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Sắc, Đam Mỹ

Chương 24
Thẳng Hay Cong Đều Không Quan Trọng

Thẳng Hay Cong Đều Không Quan Trọng

9.1/10
12.4K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Sắc, Đam Mỹ

Chương 42
Chồng Thiếu Tá Truy Đuổi Vợ Sát Thủ

Chồng Thiếu Tá Truy Đuổi Vợ Sát Thủ

7.5/10
1.9K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 6
Nữ Phụ Không Lẫn Vào

Nữ Phụ Không Lẫn Vào

7.5/10
21.5K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình, Truyện Nữ Cường, Nữ Phụ

Chương 476
Khoái Xuyên Chi Đả Kiểm Cuồng Ma

Khoái Xuyên Chi Đả Kiểm Cuồng Ma

7.5/10
187.5K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Dị Năng, Xuyên Không, Đam Mỹ, Khoa Huyễn

Chương 215
Cao Thủ “Đổi Đen Thay Trắng”

Cao Thủ “Đổi Đen Thay Trắng”

7.5/10
424.6K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Dị Năng, Xuyên Không, Đam Mỹ, Huyền Huyễn

Chương 214
Lôi Phong Hệ Thống

Lôi Phong Hệ Thống

7.5/10
55.1K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Truyện Sủng

Chương 130
Bần Cùng Quý Công Chúa

Bần Cùng Quý Công Chúa

7.5/10
19.9K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình

Chương 75
[Liêu Trai Đồng Nhân] Hữu Xu

[Liêu Trai Đồng Nhân] Hữu Xu

7.5/10
59.2K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Đam Mỹ

Chương 148
Ai Yêu Ai

Ai Yêu Ai

7.5/10
47.4K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Gia Đấu, Ngôn Tình, Cổ Đại, Truyện Cung Đấu, Trọng Sinh

Chương 127
Cung Đấu Không Bằng Nuôi Cún

Cung Đấu Không Bằng Nuôi Cún

7.5/10
170.8K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại, Truyện Sủng, Truyện Cung Đấu, Huyền Huyễn

Chương 89
[Đạo Mộ Đồng Nhân] [Bình Tà] Mặc Long

[Đạo Mộ Đồng Nhân] [Bình Tà] Mặc Long

7.5/10
3.6K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 8
Tiết Tử Hiên

Tiết Tử Hiên

7.5/10
9.5K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Trọng Sinh

Chương 27
Một Đêm

Một Đêm "Bệnh Kiều" Đột Nhiên Tới

7.5/10
325.8K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình, Cổ Đại

Chương 139
Mạt Thế Trọng Sinh Chi Thiếu Chủ Hoành Hành

Mạt Thế Trọng Sinh Chi Thiếu Chủ Hoành Hành

7.5/10
130.5K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Dị Năng, Xuyên Không, Mạt Thế, Đam Mỹ, Trọng Sinh

Chương 171
Tướng Công Yêu Nghiệt Đừng Dụ Dỗ Ta

Tướng Công Yêu Nghiệt Đừng Dụ Dỗ Ta

7.5/10
12.9K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình, Trọng Sinh

Chương 61
Thiên Hậu Pk Nữ Hoàng

Thiên Hậu Pk Nữ Hoàng

7.5/10
94.7K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 83
Hey Quái Vật Nhỏ! Cưng Đi Nhầm Phim Trường Rồi!
7.3/10
1.1K

Thể loại: Truyện Ngược, Linh Dị

Trọng Sinh Không Thẹn Với Lòng
7.4/10
1K

Thể loại: Quan Trường, Truyện Gia Đấu

Xuyên Nhanh Yêu Thầm Chỉ Nam
7.6/10
9.4K

Thể loại: Xuyên Không, Truyện Gia Đấu

Học Thần Tại Thủ Thiên Hạ Ngã Hữu Phiên Bản 2
8.3/10
19.8K

Thể loại: Lịch Sử, Xuyên Không

Nữ Phụ Không Trộn Lẫn Xuyên Nhanh
8.4/10
47.1K

Thể loại: Xuyên Không, Truyện Gia Đấu

Học Thần Nơi Tay Thiên Hạ Ta Có Phiên Bản 1
8.1/10
28.7K

Thể loại: Xuyên Không, Truyện Ngược

Tra Nam Luôn Có Thiên Thu
7/10
2.4K

Thể loại: Đam Mỹ

Trọng Sinh Chi Nguyệt Quang Thiếu Niên
7.9/10
5.7K

Thể loại: Đam Mỹ

Học Thần Nơi Tay Thiên Hạ Ta Có
7.8/10
2.5K

Thể loại: Xuyên Không, Mạt Thế

Cô Nàng Quạ Đen
7.5/10
3.8K

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Nữ Cường

Nữ phụ không trộn lẫn
8.5/10
17.9K

Thể loại: Truyện Khác

Mặc long
7.6/10
1.8K

Thể loại: Truyện Khác

Liêu Trai Dị Truyện
6.2/10
6K

Thể loại: Trinh Thám, Linh Dị

Ngoại Cảm
9.2/10
26.8K

Thể loại: Linh Dị, Đam Mỹ

Playgirl vs Hotboy
8.5/10
3.2K

Thể loại: Truyện Teen

Chín Cách Cầu Sủng
9.5/10
14.4K

Thể loại: Truyện Sắc, Hài Hước

Đem Tất Cả Cuộc Đời Này Gom Lại, Chỉ Có Anh
9.3/10
14.4K

Thể loại: Truyện Sắc, Đam Mỹ

ABO - Lãnh Gì Thì Cũng Lên Giường!
9.6/10
55.1K

Thể loại: Truyện Sắc, Đam Mỹ

Tên Lớp Trưởng Chết Tiệt!
9.3/10
10.9K

Thể loại: Truyện Sắc, Đam Mỹ

ABO - Phá Vỡ Định Mệnh
9.6/10
8.6K

Thể loại: Đam Mỹ, Truyện Khác

ABO - Nô Lệ
9.5/10
47.2K

Thể loại: Truyện Sắc, Đam Mỹ

Ba Ngàn Sáu Trăm Ngày Yêu Em
9.6/10
12.6K

Thể loại: Đam Mỹ

Fanfict Love By Chance - Tình Cờ Yêu
9.3/10
23.1K

Thể loại: Đam Mỹ

Yêu Anh? Đừng Có Mơ!
9.5/10
12.1K

Thể loại: Truyện Sắc, Đam Mỹ

Anh Là Bầu Trời Của Em
9.2/10
14.6K

Thể loại: Truyện Sắc, Đam Mỹ

Tư Cách Để Yêu Anh
9.5/10
13.6K

Thể loại: Truyện Ngược, Truyện Sắc

Sẹo
9.5/10
13.2K

Thể loại: Truyện Sắc, Đam Mỹ

Giống Đực
9/10
11.4K

Thể loại: Truyện Sắc, Đam Mỹ

Thẳng Hay Cong Đều Không Quan Trọng
9.1/10
12.4K

Thể loại: Truyện Sắc, Đam Mỹ

Chồng Thiếu Tá Truy Đuổi Vợ Sát Thủ
7.5/10
1.9K

Thể loại: Ngôn Tình

Nữ Phụ Không Lẫn Vào
7.5/10
21.5K

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình

Khoái Xuyên Chi Đả Kiểm Cuồng Ma
7.5/10
187.5K

Thể loại: Dị Năng, Xuyên Không

Cao Thủ “Đổi Đen Thay Trắng”
7.5/10
424.6K

Thể loại: Dị Năng, Xuyên Không

Lôi Phong Hệ Thống
7.5/10
55.1K

Thể loại: Đam Mỹ, Truyện Sủng

Bần Cùng Quý Công Chúa
7.5/10
19.9K

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình

[Liêu Trai Đồng Nhân] Hữu Xu
7.5/10
59.2K

Thể loại: Xuyên Không, Đam Mỹ

Ai Yêu Ai
7.5/10
47.4K

Thể loại: Truyện Gia Đấu, Ngôn Tình

Cung Đấu Không Bằng Nuôi Cún
7.5/10
170.8K

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại

[Đạo Mộ Đồng Nhân] [Bình Tà] Mặc Long
7.5/10
3.6K

Thể loại: Đam Mỹ

Tiết Tử Hiên
7.5/10
9.5K

Thể loại: Đam Mỹ, Trọng Sinh

Một Đêm
7.5/10
325.8K

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình

Mạt Thế Trọng Sinh Chi Thiếu Chủ Hoành Hành
7.5/10
130.5K

Thể loại: Dị Năng, Xuyên Không

Tướng Công Yêu Nghiệt Đừng Dụ Dỗ Ta
7.5/10
12.9K

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình

Thiên Hậu Pk Nữ Hoàng
7.5/10
94.7K

Thể loại: Ngôn Tình