Tác Giả Không Thể Uống Trà Sữa Nữa

Muốn em

Muốn em

8.5/10
1.1K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Khác

Chương 7
Tối Cường Dị Giả - Phong Khinh Trần

Tối Cường Dị Giả - Phong Khinh Trần

8.4/10
1.1K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Khác

Chương 3
Ta Chỉ Muốn Bán Bánh Bao

Ta Chỉ Muốn Bán Bánh Bao

7.9/10
9.4K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình, Cổ Đại

Chương 50
Cực đạo tinh thần

Cực đạo tinh thần

7.5/10
6.7K

Trạng thái: Tạm Ngưng

Tác giả:

Thể loại: Huyền Huyễn

Chương 60
Ông Xã Ăn Giấm Chua

Ông Xã Ăn Giấm Chua

8.5/10
7.3K

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 20
Ta Mới Là Nữ Chính

Ta Mới Là Nữ Chính

9.5/10
9.1K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình, Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Khoa Huyễn, Truyện Sủng

Chương 27
Vật Ngã Lão Công

Vật Ngã Lão Công

7.5/10
3.9K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 11
Khoái Xuyên Chi Ngược Tra Ngược Tra

Khoái Xuyên Chi Ngược Tra Ngược Tra

7.5/10
17.6K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Đam Mỹ

Chương 80
Kiếm Được Con Cưới Được Vợ

Kiếm Được Con Cưới Được Vợ

7.5/10
9.8K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 18
Ông Xã Ăn Dấm Chua

Ông Xã Ăn Dấm Chua

7.5/10
6.6K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 26
Nữ Vương Bạo Ly Hôn

Nữ Vương Bạo Ly Hôn

7.5/10
4.1K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 11
Xung Hỉ Bảo Bối

Xung Hỉ Bảo Bối

7.5/10
4K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 11
Lấy Nhầm Vợ

Lấy Nhầm Vợ

7.5/10
7.3K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 10
Dưỡng Thê Bảy Năm Suýt Thất Bại

Dưỡng Thê Bảy Năm Suýt Thất Bại

7.5/10
4.4K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 10
Hôm Nay Em Phải Gả Cho Anh

Hôm Nay Em Phải Gả Cho Anh

7.5/10
4.4K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 10
Yêu Phải Tiểu Thư 0 Điểm

Yêu Phải Tiểu Thư 0 Điểm

7.5/10
5.2K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Trọng Sinh

Chương 11
Không Cho Trả Lại Ông Xã

Không Cho Trả Lại Ông Xã

7.5/10
30.2K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị, Trọng Sinh

Chương 19
Muốn em
8.5/10
1.1K

Thể loại: Truyện Khác

Tối Cường Dị Giả - Phong Khinh Trần
8.4/10
1.1K

Thể loại: Truyện Khác

Ta Chỉ Muốn Bán Bánh Bao
7.9/10
9.4K

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình

Cực đạo tinh thần
7.5/10
6.7K

Thể loại: Huyền Huyễn

Ông Xã Ăn Giấm Chua
8.5/10
7.3K

Thể loại: Ngôn Tình

Ta Mới Là Nữ Chính
9.5/10
9.1K

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình

Vật Ngã Lão Công
7.5/10
3.9K

Thể loại: Ngôn Tình

Khoái Xuyên Chi Ngược Tra Ngược Tra
7.5/10
17.6K

Thể loại: Xuyên Không, Đam Mỹ

Kiếm Được Con Cưới Được Vợ
7.5/10
9.8K

Thể loại: Ngôn Tình

Ông Xã Ăn Dấm Chua
7.5/10
6.6K

Thể loại: Ngôn Tình

Nữ Vương Bạo Ly Hôn
7.5/10
4.1K

Thể loại: Ngôn Tình

Xung Hỉ Bảo Bối
7.5/10
4K

Thể loại: Ngôn Tình

Lấy Nhầm Vợ
7.5/10
7.3K

Thể loại: Ngôn Tình

Dưỡng Thê Bảy Năm Suýt Thất Bại
7.5/10
4.4K

Thể loại: Ngôn Tình

Hôm Nay Em Phải Gả Cho Anh
7.5/10
4.4K

Thể loại: Ngôn Tình

Yêu Phải Tiểu Thư 0 Điểm
7.5/10
5.2K

Thể loại: Ngôn Tình, Trọng Sinh

Không Cho Trả Lại Ông Xã
7.5/10
30.2K

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị