Tác Giả Nhược Nhiên Tình Không

Thiếu Gia Kiềm Chế Một Chút

Thiếu Gia Kiềm Chế Một Chút

7.5/10
1.8K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 96
Boss Chị Thật Quá Đáng

Boss Chị Thật Quá Đáng

7.2/10
1.7K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Bách Hợp

Chương 15
Ta Xây Gia Viên Trên Lưng Huyền Vũ

Ta Xây Gia Viên Trên Lưng Huyền Vũ

7.5/10
7.4K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Trọng Sinh, Mạt Thế, Tiên Hiệp, Huyền Huyễn

Chương 80
Liễu Phàm Tứ Huấn

Liễu Phàm Tứ Huấn

7.7/10
1.9K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Dị Năng, Cổ Đại, Lịch Sử, Truyện Khác

Chương 20
Thái Thượng Cảm Ứng Thiên

Thái Thượng Cảm Ứng Thiên

7.1/10
5.1K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Quân Sự, Xuyên Không, Lịch Sử, Đông Phương, Truyện Khác

Chương 128
Lão Bản Tính Cho Ta Một Quẻ

Lão Bản Tính Cho Ta Một Quẻ

7.9/10
2.7K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Linh Dị

Chương 22
Lá thư không gửi

Lá thư không gửi

7.8/10
2.9K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Teen

Chương 14
Magician trong thế giới comic

Magician trong thế giới comic

7.5/10
28.2K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Dị Năng, Đô Thị, Trọng Sinh, Phương Tây, Truyện Khác, Khoa Huyễn, Huyền Huyễn

Chương 788
Ta ở huyền vũ trên lưng xây gia viên

Ta ở huyền vũ trên lưng xây gia viên

7.7/10
26.4K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Mạt Thế, Huyền Huyễn, Convert

Chương 334
Cái này uchiha quá mức cẩn thận

Cái này uchiha quá mức cẩn thận

7.8/10
22.4K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Dị Giới, Truyện Khác, Convert

Chương 634
Cuồng huyết thiên ma

Cuồng huyết thiên ma

7.8/10
37.2K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình, Tiên Hiệp, Huyền Huyễn

Chương 583
Nữ hoàng queen

Nữ hoàng queen "nữ hoàng băng giá"

7.6/10
6.9K

Trạng thái: Tạm Ngưng

Tác giả:

Thể loại: Truyện Teen

Chương 77
Niệm nô kiều

Niệm nô kiều

7.6/10
3.5K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Khác

Chương 41
Đắc Kỷ

Đắc Kỷ

8.4/10
11.1K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình, Dị Giới, Cổ Đại, Huyền Huyễn

Chương 66
Dạt Dào

Dạt Dào

9.2/10
36.8K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ, Truyện Sắc

Chương 39
Nhất Tiếu Phong Trần Chi Nghiệt Duyên (Nghiệt Duyên)

Nhất Tiếu Phong Trần Chi Nghiệt Duyên (Nghiệt Duyên)

8.5/10
10.3K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Cổ Đại, Đam Mỹ

Chương 71
Xuyên Nhanh: Nữ Phụ Hoàn Hảo

Xuyên Nhanh: Nữ Phụ Hoàn Hảo

7.5/10
2.2K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 6
Theo Đuổi - Thư Không

Theo Đuổi - Thư Không

7.5/10
1.7K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Đoản Văn

Chương 3
Mất Ký Ức

Mất Ký Ức

7.5/10
1.7K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Đoản Văn

Chương 3
Hoàng Huyết Khúc Chi Tiêu Dao Nhạc

Hoàng Huyết Khúc Chi Tiêu Dao Nhạc

7.5/10
8K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ, Truyện Sắc

Chương 51
Tiền Đồ Vô Lượng

Tiền Đồ Vô Lượng

7.5/10
13K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Cổ Đại, Đam Mỹ, Hài Hước, Truyện Cung Đấu

Chương 69
Lâm Giang Tiên

Lâm Giang Tiên

7.5/10
7.9K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Cổ Đại, Đam Mỹ, Truyện Cung Đấu

Chương 46
Phong Thả Đình Trú

Phong Thả Đình Trú

7.5/10
6.7K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Đam Mỹ

Chương 59
[Hoàng Khuyết Khúc Hệ Liệt] – Bộ 3 – Niệm Nô Kiều

[Hoàng Khuyết Khúc Hệ Liệt] – Bộ 3 – Niệm Nô Kiều

7.5/10
6.1K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

Chương 41
Nữ Hoàng Queen

Nữ Hoàng Queen

7.5/10
3.9K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Teen

Chương 25
Phản Chuyển Thú Nhân

Phản Chuyển Thú Nhân

7.5/10
9.9K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Dị Giới, Đam Mỹ, Điền Văn

Chương 61
Hoàng Khuyết Khúc Chi Phương Thảo Bích Sắc

Hoàng Khuyết Khúc Chi Phương Thảo Bích Sắc

7.5/10
4.3K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Cổ Đại, Đam Mỹ

Chương 22
Hoàng Khuyết Khúc Chi Tần Lâu Nguyệt

Hoàng Khuyết Khúc Chi Tần Lâu Nguyệt

7.5/10
20.4K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Cổ Đại, Đam Mỹ, Truyện Cung Đấu

Chương 78
Thiếu Gia Kiềm Chế Một Chút
7.5/10
1.8K

Thể loại: Đam Mỹ

Boss Chị Thật Quá Đáng
7.2/10
1.7K

Thể loại: Bách Hợp

Ta Xây Gia Viên Trên Lưng Huyền Vũ
7.5/10
7.4K

Thể loại: Trọng Sinh, Mạt Thế

Liễu Phàm Tứ Huấn
7.7/10
1.9K

Thể loại: Dị Năng, Cổ Đại

Thái Thượng Cảm Ứng Thiên
7.1/10
5.1K

Thể loại: Quân Sự, Xuyên Không

Lão Bản Tính Cho Ta Một Quẻ
7.9/10
2.7K

Thể loại: Đam Mỹ, Linh Dị

Lá thư không gửi
7.8/10
2.9K

Thể loại: Truyện Teen

Magician trong thế giới comic
7.5/10
28.2K

Thể loại: Dị Năng, Đô Thị

Ta ở huyền vũ trên lưng xây gia viên
7.7/10
26.4K

Thể loại: Mạt Thế, Huyền Huyễn

Cái này uchiha quá mức cẩn thận
7.8/10
22.4K

Thể loại: Dị Giới, Truyện Khác

Cuồng huyết thiên ma
7.8/10
37.2K

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình

Nữ hoàng queen
7.6/10
6.9K

Thể loại: Truyện Teen

Niệm nô kiều
7.6/10
3.5K

Thể loại: Truyện Khác

Đắc Kỷ
8.4/10
11.1K

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình

Dạt Dào
9.2/10
36.8K

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

Nhất Tiếu Phong Trần Chi Nghiệt Duyên (Nghiệt Duyên)
8.5/10
10.3K

Thể loại: Truyện Ngược, Cổ Đại

Xuyên Nhanh: Nữ Phụ Hoàn Hảo
7.5/10
2.2K

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình

Theo Đuổi - Thư Không
7.5/10
1.7K

Thể loại: Ngôn Tình, Đoản Văn

Mất Ký Ức
7.5/10
1.7K

Thể loại: Ngôn Tình, Đoản Văn

Hoàng Huyết Khúc Chi Tiêu Dao Nhạc
7.5/10
8K

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

Tiền Đồ Vô Lượng
7.5/10
13K

Thể loại: Truyện Ngược, Cổ Đại

Lâm Giang Tiên
7.5/10
7.9K

Thể loại: Truyện Ngược, Cổ Đại

Phong Thả Đình Trú
7.5/10
6.7K

Thể loại: Truyện Ngược, Đam Mỹ

[Hoàng Khuyết Khúc Hệ Liệt] – Bộ 3 – Niệm Nô Kiều
7.5/10
6.1K

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

Nữ Hoàng Queen
7.5/10
3.9K

Thể loại: Truyện Teen

Phản Chuyển Thú Nhân
7.5/10
9.9K

Thể loại: Xuyên Không, Dị Giới

Hoàng Khuyết Khúc Chi Phương Thảo Bích Sắc
7.5/10
4.3K

Thể loại: Xuyên Không, Cổ Đại

Hoàng Khuyết Khúc Chi Tần Lâu Nguyệt
7.5/10
20.4K

Thể loại: Truyện Ngược, Cổ Đại