Tác Giả phương nhi

1001 Cách Xuyên Không Cùng Vai Ác

1001 Cách Xuyên Không Cùng Vai Ác

7.7/10
4.4K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại, Truyện Sủng, Mạt Thế, Truyện Khác

Chương 94
Người Cha Hàng Tỉ Sủng Nghiện FULL

Người Cha Hàng Tỉ Sủng Nghiện FULL

7/10
122.4K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Ngược, Đô Thị

Chương 373
Tổng tài daddy không thể trêu

Tổng tài daddy không thể trêu

7.7/10
550.4K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 1808
Khi Sư Phụ Hắc Hóa

Khi Sư Phụ Hắc Hóa

8.8/10
51.5K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình, Cổ Đại, Truyện Sủng, Nữ Phụ, Huyền Huyễn

Chương 70
 Ác Phu Đương Đạo

Ác Phu Đương Đạo

8.5/10
2.6K

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 13
Truyền Kì Đông Vân

Truyền Kì Đông Vân

5.6/10
7.1K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình, Truyện Sắc, Đô Thị, Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp

Chương 64
Vợ Yêu Con Cưng Của Tổng Tài

Vợ Yêu Con Cưng Của Tổng Tài

8.2/10
311.5K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 235
Nặng Tình Mãi Một Chữ Duyên

Nặng Tình Mãi Một Chữ Duyên

7.5/10
1.6K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 5
Hai Ba Chuyện Ở Dược Vương Cốc

Hai Ba Chuyện Ở Dược Vương Cốc

7.5/10
3.9K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

Chương 17
Tarot Lá Bài Để Ngỏ

Tarot Lá Bài Để Ngỏ

7.5/10
7.5K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Khác

Chương 53
Tarot Lá Bài Phán Quyết

Tarot Lá Bài Phán Quyết

7.5/10
8.3K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Trinh Thám, Linh Dị

Chương 48
Băng Phi

Băng Phi

7.5/10
3.3K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Truyện Nữ Cường, Ngôn Tình, Cổ Đại

Chương 16
Ác Phu Đương Đạo

Ác Phu Đương Đạo

7.5/10
2.8K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 10
Điên Cuồng Độc Chiếm

Điên Cuồng Độc Chiếm

7.5/10
105.9K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 67
Vợ Đẹp Trộm Tim: Đại Thiếu Phúc Hắc Đừng Phách Lối

Vợ Đẹp Trộm Tim: Đại Thiếu Phúc Hắc Đừng Phách Lối

7.5/10
20.9K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 217
1001 Cách Xuyên Không Cùng Vai Ác
7.7/10
4.4K

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại

Người Cha Hàng Tỉ Sủng Nghiện FULL
7/10
122.4K

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Ngược

Tổng tài daddy không thể trêu
7.7/10
550.4K

Thể loại: Ngôn Tình

Khi Sư Phụ Hắc Hóa
8.8/10
51.5K

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình

 Ác Phu Đương Đạo
8.5/10
2.6K

Thể loại: Ngôn Tình

Truyền Kì Đông Vân
5.6/10
7.1K

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình

Vợ Yêu Con Cưng Của Tổng Tài
8.2/10
311.5K

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Nặng Tình Mãi Một Chữ Duyên
7.5/10
1.6K

Thể loại: Ngôn Tình

Hai Ba Chuyện Ở Dược Vương Cốc
7.5/10
3.9K

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

Tarot Lá Bài Để Ngỏ
7.5/10
7.5K

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Khác

Tarot Lá Bài Phán Quyết
7.5/10
8.3K

Thể loại: Trinh Thám, Linh Dị

Băng Phi
7.5/10
3.3K

Thể loại: Xuyên Không, Truyện Nữ Cường

Ác Phu Đương Đạo
7.5/10
2.8K

Thể loại: Ngôn Tình

Điên Cuồng Độc Chiếm
7.5/10
105.9K

Thể loại: Ngôn Tình

Vợ Đẹp Trộm Tim: Đại Thiếu Phúc Hắc Đừng Phách Lối
7.5/10
20.9K

Thể loại: Ngôn Tình