Tác Giả Khuynh Tình (Song Luyến Di Nương)

Bảo bối, tình yêu không nên đùa giỡn

Bảo bối, tình yêu không nên đùa giỡn

7.8/10
1.7K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Teen

Chương 10
Đại kiếm sư

Đại kiếm sư

7.7/10
12.8K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp

Chương 129
Lăng độ vũ

Lăng độ vũ

7.8/10
11.2K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Trinh Thám, Truyện Khác, Kiếm Hiệp

Chương 89
Phúc vũ phiên vân

Phúc vũ phiên vân

7.9/10
13.2K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp

Chương 217
Lăng Độ Vũ 7 - Mê Thất Đích Vĩnh Hằng

Lăng Độ Vũ 7 - Mê Thất Đích Vĩnh Hằng

8.5/10
2.2K

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp

Chương 10
Lăng Độ Vũ 2 - Thượng Đế Chi Mê

Lăng Độ Vũ 2 - Thượng Đế Chi Mê

8.5/10
2.1K

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp

Chương 9
Lăng Độ Vũ 10 - Dị Linh

Lăng Độ Vũ 10 - Dị Linh

8.5/10
2.2K

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp

Chương 11
Lăng Độ Vũ 3 - Hồ Tế

Lăng Độ Vũ 3 - Hồ Tế

8.5/10
2.1K

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp

Chương 9
Đại Kiếm Sư Truyền Kỳ

Đại Kiếm Sư Truyền Kỳ

8.5/10
10.2K

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp

Chương 131
Vân Mộng Thành Chi Mê

Vân Mộng Thành Chi Mê

8.5/10
10.4K

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp

Chương 63
Lăng Độ Vũ 8 - Vực Ngoại Thiên Ma

Lăng Độ Vũ 8 - Vực Ngoại Thiên Ma

8.5/10
2.4K

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp

Chương 11
Lăng Độ Vũ 6 - Thánh Nữ.

Lăng Độ Vũ 6 - Thánh Nữ.

8.5/10
2.2K

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp

Chương 10
Lăng Độ Vũ 1 - Nguyệt Ma

Lăng Độ Vũ 1 - Nguyệt Ma

8.5/10
2.1K

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp

Chương 9
Long Thần

Long Thần

8.5/10
3.5K

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp

Chương 11
Lăng Độ Vũ 4 - Quang Thần

Lăng Độ Vũ 4 - Quang Thần

8.5/10
2.2K

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp

Chương 10
Nhật Nguyệt Đương Không

Nhật Nguyệt Đương Không

7.5/10
30.1K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Quân Sự, Lịch Sử, Tiên Hiệp

Chương 369
[Cảnh Khanh] Cửu Tiêu

[Cảnh Khanh] Cửu Tiêu

7.5/10
2K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Cổ Đại, Đam Mỹ

Chương 9
Đại Đường Song Long Truyện

Đại Đường Song Long Truyện

7.5/10
236.1K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Quân Sự, Lịch Sử, Kiếm Hiệp

Chương 800
Kinh Sở Tranh Hùng Ký

Kinh Sở Tranh Hùng Ký

7.5/10
4.7K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Quân Sự, Lịch Sử, Kiếm Hiệp

Chương 23
Vực Ngoại Thiên Ma

Vực Ngoại Thiên Ma

7.5/10
2.1K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Trinh Thám, Linh Dị

Chương 11
Tầm Tần Ký

Tầm Tần Ký

7.5/10
64.1K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp

Chương 289
Biên Hoang Truyền Thuyết

Biên Hoang Truyền Thuyết

7.5/10
53.4K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Quân Sự, Kiếm Hiệp

Chương 586
Bảo bối, tình yêu không nên đùa giỡn
7.8/10
1.7K

Thể loại: Truyện Teen

Đại kiếm sư
7.7/10
12.8K

Thể loại: Kiếm Hiệp

Lăng độ vũ
7.8/10
11.2K

Thể loại: Trinh Thám, Truyện Khác

Phúc vũ phiên vân
7.9/10
13.2K

Thể loại: Kiếm Hiệp

Lăng Độ Vũ 7 - Mê Thất Đích Vĩnh Hằng
8.5/10
2.2K

Thể loại: Kiếm Hiệp

Lăng Độ Vũ 2 - Thượng Đế Chi Mê
8.5/10
2.1K

Thể loại: Kiếm Hiệp

Lăng Độ Vũ 10 - Dị Linh
8.5/10
2.2K

Thể loại: Kiếm Hiệp

Lăng Độ Vũ 3 - Hồ Tế
8.5/10
2.1K

Thể loại: Kiếm Hiệp

Đại Kiếm Sư Truyền Kỳ
8.5/10
10.2K

Thể loại: Kiếm Hiệp

Vân Mộng Thành Chi Mê
8.5/10
10.4K

Thể loại: Kiếm Hiệp

Lăng Độ Vũ 8 - Vực Ngoại Thiên Ma
8.5/10
2.4K

Thể loại: Kiếm Hiệp

Lăng Độ Vũ 6 - Thánh Nữ.
8.5/10
2.2K

Thể loại: Kiếm Hiệp

Lăng Độ Vũ 1 - Nguyệt Ma
8.5/10
2.1K

Thể loại: Kiếm Hiệp

Long Thần
8.5/10
3.5K

Thể loại: Kiếm Hiệp

Lăng Độ Vũ 4 - Quang Thần
8.5/10
2.2K

Thể loại: Kiếm Hiệp

Nhật Nguyệt Đương Không
7.5/10
30.1K

Thể loại: Quân Sự, Lịch Sử

[Cảnh Khanh] Cửu Tiêu
7.5/10
2K

Thể loại: Truyện Ngược, Cổ Đại

Đại Đường Song Long Truyện
7.5/10
236.1K

Thể loại: Quân Sự, Lịch Sử

Kinh Sở Tranh Hùng Ký
7.5/10
4.7K

Thể loại: Quân Sự, Lịch Sử

Vực Ngoại Thiên Ma
7.5/10
2.1K

Thể loại: Trinh Thám, Linh Dị

Tầm Tần Ký
7.5/10
64.1K

Thể loại: Kiếm Hiệp

Biên Hoang Truyền Thuyết
7.5/10
53.4K

Thể loại: Quân Sự, Kiếm Hiệp