Tác Giả Khải Ly

Nữ sát thủ phượng hoàng

Nữ sát thủ phượng hoàng

7.9/10
6.2K

Trạng thái: Tạm Ngưng

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Kiếm Hiệp

Chương 59
Nhật Kí Theo Đuổi Anh

Nhật Kí Theo Đuổi Anh

8.5/10
6.4K

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 10
Em Không Yêu Tôi

Em Không Yêu Tôi

8.5/10
4.1K

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 10
Lại Kết Hôn Làm Vợ Chồng

Lại Kết Hôn Làm Vợ Chồng

7.5/10
17.1K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 25
Bảo Ta Chủ Nhân

Bảo Ta Chủ Nhân

7.5/10
5.7K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 19
Bỏ Mặc Người Đàn Ông Kia

Bỏ Mặc Người Đàn Ông Kia

7.5/10
25K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Trọng Sinh

Chương 29
Anh Không Thương Tôi

Anh Không Thương Tôi

7.5/10
13.9K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 23
Trò Đùa Của Adam

Trò Đùa Của Adam

7.5/10
4.4K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Teen

Chương 20
Em Không Yêu Tôi

Em Không Yêu Tôi

7.5/10
4.2K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 10
Xà Vương Hôn Tân Nương

Xà Vương Hôn Tân Nương

7.5/10
28.1K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Sắc, Ngôn Tình, Cổ Đại

Chương 35
Chúng Ta Ly Hôn Đi

Chúng Ta Ly Hôn Đi

7.5/10
26.3K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 13
Mười Giờ Tối, Ngày Thứ Sáu

Mười Giờ Tối, Ngày Thứ Sáu

7.5/10
37.4K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 10
Đừng Yêu Em

Đừng Yêu Em

7.5/10
4.8K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 10
Chuyện Tình Như Ý

Chuyện Tình Như Ý

7.5/10
8.6K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 10
Cô Bé Lọ Lem Đá Hoàng Tử

Cô Bé Lọ Lem Đá Hoàng Tử

7.5/10
3.4K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 10
Trăng Máu

Trăng Máu

7.5/10
7.3K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Trinh Thám, Linh Dị

Chương 41
Cảnh Cáo Cô Vợ Bỏ Trốn

Cảnh Cáo Cô Vợ Bỏ Trốn

7.5/10
6.9K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 10
Thí Nghiệm Tình Yêu

Thí Nghiệm Tình Yêu

7.5/10
4.4K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 10
Bắt Đền Anh Yêu

Bắt Đền Anh Yêu

7.5/10
4.6K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 9
Nữ sát thủ phượng hoàng
7.9/10
6.2K

Thể loại: Ngôn Tình, Kiếm Hiệp

Nhật Kí Theo Đuổi Anh
8.5/10
6.4K

Thể loại: Ngôn Tình

Em Không Yêu Tôi
8.5/10
4.1K

Thể loại: Ngôn Tình

Lại Kết Hôn Làm Vợ Chồng
7.5/10
17.1K

Thể loại: Ngôn Tình

Bảo Ta Chủ Nhân
7.5/10
5.7K

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Bỏ Mặc Người Đàn Ông Kia
7.5/10
25K

Thể loại: Ngôn Tình, Trọng Sinh

Anh Không Thương Tôi
7.5/10
13.9K

Thể loại: Ngôn Tình

Trò Đùa Của Adam
7.5/10
4.4K

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Teen

Em Không Yêu Tôi
7.5/10
4.2K

Thể loại: Ngôn Tình

Xà Vương Hôn Tân Nương
7.5/10
28.1K

Thể loại: Truyện Sắc, Ngôn Tình

Chúng Ta Ly Hôn Đi
7.5/10
26.3K

Thể loại: Ngôn Tình

Mười Giờ Tối, Ngày Thứ Sáu
7.5/10
37.4K

Thể loại: Ngôn Tình

Đừng Yêu Em
7.5/10
4.8K

Thể loại: Ngôn Tình

Chuyện Tình Như Ý
7.5/10
8.6K

Thể loại: Ngôn Tình

Cô Bé Lọ Lem Đá Hoàng Tử
7.5/10
3.4K

Thể loại: Ngôn Tình

Trăng Máu
7.5/10
7.3K

Thể loại: Trinh Thám, Linh Dị

Cảnh Cáo Cô Vợ Bỏ Trốn
7.5/10
6.9K

Thể loại: Ngôn Tình

Thí Nghiệm Tình Yêu
7.5/10
4.4K

Thể loại: Ngôn Tình

Bắt Đền Anh Yêu
7.5/10
4.6K

Thể loại: Ngôn Tình