Tác Giả Không Ngốc

Chín Cách Cầu Sủng

Chín Cách Cầu Sủng

9.5/10
13.6K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Truyện Sắc, Hài Hước

Chương 23
Đem Tất Cả Cuộc Đời Này Gom Lại, Chỉ Có Anh

Đem Tất Cả Cuộc Đời Này Gom Lại, Chỉ Có Anh

9.3/10
13K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Truyện Sắc

Chương 35
ABO - Lãnh Gì Thì Cũng Lên Giường!

ABO - Lãnh Gì Thì Cũng Lên Giường!

9.6/10
48.9K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Truyện Sủng, Truyện Sắc

Chương 20
Tên Lớp Trưởng Chết Tiệt!

Tên Lớp Trưởng Chết Tiệt!

9.3/10
10.2K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Truyện Sắc

Chương 17
ABO - Phá Vỡ Định Mệnh

ABO - Phá Vỡ Định Mệnh

9.6/10
8K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Truyện Khác

Chương 15
ABO - Nô Lệ

ABO - Nô Lệ

9.5/10
40.4K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Truyện Sắc

Chương 25
Ba Ngàn Sáu Trăm Ngày Yêu Em

Ba Ngàn Sáu Trăm Ngày Yêu Em

9.6/10
11.7K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 31
Fanfict Love By Chance - Tình Cờ Yêu

Fanfict Love By Chance - Tình Cờ Yêu

9.3/10
20.5K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 56
Yêu Anh? Đừng Có Mơ!

Yêu Anh? Đừng Có Mơ!

9.5/10
11.4K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Truyện Sắc

Chương 20
Anh Là Bầu Trời Của Em

Anh Là Bầu Trời Của Em

9.2/10
13.4K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Truyện Sủng, Truyện Sắc

Chương 20
Tư Cách Để Yêu Anh

Tư Cách Để Yêu Anh

9.5/10
12.8K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Đam Mỹ, Truyện Sắc

Chương 24
Sẹo

Sẹo

9.5/10
12.3K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Truyện Sủng, Truyện Sắc

Chương 31
Giống Đực

Giống Đực

9/10
10.4K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Truyện Sắc

Chương 24
Thẳng Hay Cong Đều Không Quan Trọng

Thẳng Hay Cong Đều Không Quan Trọng

9.1/10
11.2K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Truyện Sắc

Chương 42