Tác Giả Kiều Trang

Cô Vợ Mua Về Của Tổng Tài Cao Lãnh

Cô Vợ Mua Về Của Tổng Tài Cao Lãnh

7/10
1.2K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Nữ Cường, Truyện Sủng

Chương 25
Cất Giấu Một Tấm Chân Tình

Cất Giấu Một Tấm Chân Tình

7.9/10
5.1K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Việt Nam

Chương 40
Biết Trước Sẽ Vỡ Tan

Biết Trước Sẽ Vỡ Tan

7.2/10
4.4K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Việt Nam

Chương 28
Giá Như Đừng Gặp Gỡ

Giá Như Đừng Gặp Gỡ

7.2/10
4.2K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Việt Nam

Chương 30
Phía Sau Phù Hoa FULL

Phía Sau Phù Hoa FULL

7.1/10
9.8K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Việt Nam

Chương 28
Yêu Trong Đợi Chờ FULL

Yêu Trong Đợi Chờ FULL

7.5/10
9.5K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 66
Từng Lỡ Hẹn Với Thanh Xuân FULL

Từng Lỡ Hẹn Với Thanh Xuân FULL

7.9/10
6K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Việt Nam

Chương 33
Một Đời Một Kiếp Quá Xa Xôi

Một Đời Một Kiếp Quá Xa Xôi

7.1/10
5.4K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 51
Thanh Xuân Của Em Là Anh

Thanh Xuân Của Em Là Anh

7.9/10
2.5K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Chương 18
Bảy năm không oán không hối 1 - tình yêu là cố chấp 2

Bảy năm không oán không hối 1 - tình yêu là cố chấp 2

7.8/10
22.7K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Khác

Chương 143
Sư tôn của ta là một tiểu hài tử

Sư tôn của ta là một tiểu hài tử

7.6/10
23.4K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Đam Mỹ, Huyền Huyễn

Chương 142
Cuộc sống của sát thủ băng giá

Cuộc sống của sát thủ băng giá

7.6/10
1.5K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Teen

Chương 5
Vốn Là Nhân Duyên

Vốn Là Nhân Duyên

7.5/10
41.4K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Việt Nam, Truyện Khác

Chương 47
Lấy Người Không Yêu Mình

Lấy Người Không Yêu Mình

7.5/10
46.7K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Việt Nam

Chương 27
Cô Vợ Mua Về Của Tổng Tài Cao Lãnh
7/10
1.2K

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Nữ Cường

Cất Giấu Một Tấm Chân Tình
7.9/10
5.1K

Thể loại: Việt Nam

Biết Trước Sẽ Vỡ Tan
7.2/10
4.4K

Thể loại: Ngôn Tình, Việt Nam

Giá Như Đừng Gặp Gỡ
7.2/10
4.2K

Thể loại: Ngôn Tình, Việt Nam

Phía Sau Phù Hoa FULL
7.1/10
9.8K

Thể loại: Việt Nam

Yêu Trong Đợi Chờ FULL
7.5/10
9.5K

Thể loại: Ngôn Tình

Từng Lỡ Hẹn Với Thanh Xuân FULL
7.9/10
6K

Thể loại: Ngôn Tình, Việt Nam

Một Đời Một Kiếp Quá Xa Xôi
7.1/10
5.4K

Thể loại: Ngôn Tình

Thanh Xuân Của Em Là Anh
7.9/10
2.5K

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Bảy năm không oán không hối 1 - tình yêu là cố chấp 2
7.8/10
22.7K

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Khác

Sư tôn của ta là một tiểu hài tử
7.6/10
23.4K

Thể loại: Xuyên Không, Đam Mỹ

Cuộc sống của sát thủ băng giá
7.6/10
1.5K

Thể loại: Truyện Teen

Vốn Là Nhân Duyên
7.5/10
41.4K

Thể loại: Ngôn Tình, Việt Nam

Lấy Người Không Yêu Mình
7.5/10
46.7K

Thể loại: Ngôn Tình, Việt Nam