Tác Giả kimdung

List Truyện Hiện Đại Sủng

List Truyện Hiện Đại Sủng

7.1/10
3.6K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Khác

Chương 72
Bắt Đầu Tu Chân Sau Ba Năm Xuyên Qua

Bắt Đầu Tu Chân Sau Ba Năm Xuyên Qua

7.2/10
9.8K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Tiên Hiệp, Huyền Huyễn

Chương 50
Ta có cái màn hình độ thuần thục

Ta có cái màn hình độ thuần thục

8.2/10
88.9K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Tiên Hiệp, Convert

Chương 704
Cô Gái Đồ Long

Cô Gái Đồ Long

8.5/10
30.4K

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp

Chương 102
Việt Nữ Kiếm

Việt Nữ Kiếm

8.5/10
2K

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp

Chương 2
Ỷ Thiên Đồ Long Ký

Ỷ Thiên Đồ Long Ký

8.5/10
82.7K

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp

Chương 257
Võ Lâm Ngũ Bá

Võ Lâm Ngũ Bá

8.5/10
38.5K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp

Chương 86
Uyên Ương Đao

Uyên Ương Đao

8.5/10
1.5K

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp

Chương 2
Tuyết Sơn Phi Hồ

Tuyết Sơn Phi Hồ

8.5/10
5.8K

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp

Chương 14
Thư Kiếm Ân Cừu Lục(bản Mới)

Thư Kiếm Ân Cừu Lục(bản Mới)

8.5/10
6.6K

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp

Chương 22
Thư Kiếm Ân Cừu Lục

Thư Kiếm Ân Cừu Lục

8.5/10
12.1K

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp

Chương 51
Thiên Long Bát Bộ (bản Mới)

Thiên Long Bát Bộ (bản Mới)

8.5/10
75.4K

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp

Chương 100
Thiên Long Bát Bộ

Thiên Long Bát Bộ

8.5/10
9.6K

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp

Chương 34
Thần Điêu Đại Hiệp

Thần Điêu Đại Hiệp

8.5/10
50.4K

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp

Chương 105
Lộc Đỉnh Ký

Lộc Đỉnh Ký

8.5/10
115.7K

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp

Chương 251
Lộc Đỉnh Ký (bản Mới)

Lộc Đỉnh Ký (bản Mới)

8.5/10
3K

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp

Chương 8
Liên Thành Quyết - Hàn Giang Nhạn

Liên Thành Quyết - Hàn Giang Nhạn

8.5/10
10.5K

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp

Chương 49
Hiệp Khách Hành

Hiệp Khách Hành

8.5/10
40.3K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp

Chương 82
Bích Huyết Kiếm

Bích Huyết Kiếm

8.5/10
12.6K

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp

Chương 26
Anh Hùng Xạ Điêu

Anh Hùng Xạ Điêu

8.5/10
48.9K

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp

Chương 78
Tiếu Ngạo Giang Hồ

Tiếu Ngạo Giang Hồ

7.5/10
119.6K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Kiếm Hiệp

Chương 225
Phi Hồ Ngoại Truyện

Phi Hồ Ngoại Truyện

7.5/10
18.1K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp

Chương 84
Liên Thành Quyết

Liên Thành Quyết

7.5/10
10.6K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp

Chương 49
Thần Võ Bí Kíp

Thần Võ Bí Kíp

7.5/10
8.1K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp

Chương 27
Tục Tiểu Tà Thần

Tục Tiểu Tà Thần

7.5/10
8.2K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp

Chương 41
Tiểu Tà Thần

Tiểu Tà Thần

7.5/10
13.2K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp

Chương 52
Thần Trượng Loạn Giang Hồ

Thần Trượng Loạn Giang Hồ

7.5/10
10K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp

Chương 52
Quỷ Bảo

Quỷ Bảo

7.5/10
19K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp

Chương 104
Song Nữ Hiệp Hồng Y

Song Nữ Hiệp Hồng Y

7.5/10
13.3K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp

Chương 96
Ma Nữ Đa Tình

Ma Nữ Đa Tình

7.5/10
12.8K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp

Chương 71
Lục Mạch Thần Kiếm

Lục Mạch Thần Kiếm

7.5/10
24.9K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp

Chương 160
Hắc Thánh Thần Tiêu

Hắc Thánh Thần Tiêu

7.5/10
30.6K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp

Chương 156
Hậu Anh Hùng Xạ Điêu

Hậu Anh Hùng Xạ Điêu

7.5/10
11K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp

Chương 55
Giang Hồ Ân Cừu Ký

Giang Hồ Ân Cừu Ký

7.5/10
6.2K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp

Chương 31
Đơn Kiếm Diệt Quần Ma

Đơn Kiếm Diệt Quần Ma

7.5/10
10K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp

Chương 29
Bạch Mã Khiếu Tây Phong

Bạch Mã Khiếu Tây Phong

7.5/10
2K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp

Chương 4
Bẻ Kiếm Bên Trời

Bẻ Kiếm Bên Trời

7.5/10
8.6K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp

Chương 62
Thần Điêu Hiệp Lữ

Thần Điêu Hiệp Lữ

7.5/10
44K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp

Chương 236
List Truyện Hiện Đại Sủng
7.1/10
3.6K

Thể loại: Truyện Khác

Bắt Đầu Tu Chân Sau Ba Năm Xuyên Qua
7.2/10
9.8K

Thể loại: Xuyên Không, Tiên Hiệp

Ta có cái màn hình độ thuần thục
8.2/10
88.9K

Thể loại: Tiên Hiệp, Convert

Cô Gái Đồ Long
8.5/10
30.4K

Thể loại: Kiếm Hiệp

Việt Nữ Kiếm
8.5/10
2K

Thể loại: Kiếm Hiệp

Ỷ Thiên Đồ Long Ký
8.5/10
82.7K

Thể loại: Kiếm Hiệp

Võ Lâm Ngũ Bá
8.5/10
38.5K

Thể loại: Kiếm Hiệp

Uyên Ương Đao
8.5/10
1.5K

Thể loại: Kiếm Hiệp

Tuyết Sơn Phi Hồ
8.5/10
5.8K

Thể loại: Kiếm Hiệp

Thư Kiếm Ân Cừu Lục(bản Mới)
8.5/10
6.6K

Thể loại: Kiếm Hiệp

Thư Kiếm Ân Cừu Lục
8.5/10
12.1K

Thể loại: Kiếm Hiệp

Thiên Long Bát Bộ (bản Mới)
8.5/10
75.4K

Thể loại: Kiếm Hiệp

Thiên Long Bát Bộ
8.5/10
9.6K

Thể loại: Kiếm Hiệp

Thần Điêu Đại Hiệp
8.5/10
50.4K

Thể loại: Kiếm Hiệp

Lộc Đỉnh Ký
8.5/10
115.7K

Thể loại: Kiếm Hiệp

Lộc Đỉnh Ký (bản Mới)
8.5/10
3K

Thể loại: Kiếm Hiệp

Liên Thành Quyết - Hàn Giang Nhạn
8.5/10
10.5K

Thể loại: Kiếm Hiệp

Hiệp Khách Hành
8.5/10
40.3K

Thể loại: Kiếm Hiệp

Bích Huyết Kiếm
8.5/10
12.6K

Thể loại: Kiếm Hiệp

Anh Hùng Xạ Điêu
8.5/10
48.9K

Thể loại: Kiếm Hiệp

Tiếu Ngạo Giang Hồ
7.5/10
119.6K

Thể loại: Cổ Đại, Kiếm Hiệp

Phi Hồ Ngoại Truyện
7.5/10
18.1K

Thể loại: Kiếm Hiệp

Liên Thành Quyết
7.5/10
10.6K

Thể loại: Kiếm Hiệp

Thần Võ Bí Kíp
7.5/10
8.1K

Thể loại: Kiếm Hiệp

Tục Tiểu Tà Thần
7.5/10
8.2K

Thể loại: Kiếm Hiệp

Tiểu Tà Thần
7.5/10
13.2K

Thể loại: Kiếm Hiệp

Thần Trượng Loạn Giang Hồ
7.5/10
10K

Thể loại: Kiếm Hiệp

Quỷ Bảo
7.5/10
19K

Thể loại: Kiếm Hiệp

Song Nữ Hiệp Hồng Y
7.5/10
13.3K

Thể loại: Kiếm Hiệp

Ma Nữ Đa Tình
7.5/10
12.8K

Thể loại: Kiếm Hiệp

Lục Mạch Thần Kiếm
7.5/10
24.9K

Thể loại: Kiếm Hiệp

Hắc Thánh Thần Tiêu
7.5/10
30.6K

Thể loại: Kiếm Hiệp

Hậu Anh Hùng Xạ Điêu
7.5/10
11K

Thể loại: Kiếm Hiệp

Giang Hồ Ân Cừu Ký
7.5/10
6.2K

Thể loại: Kiếm Hiệp

Đơn Kiếm Diệt Quần Ma
7.5/10
10K

Thể loại: Kiếm Hiệp

Bạch Mã Khiếu Tây Phong
7.5/10
2K

Thể loại: Kiếm Hiệp

Bẻ Kiếm Bên Trời
7.5/10
8.6K

Thể loại: Kiếm Hiệp

Thần Điêu Hiệp Lữ
7.5/10
44K

Thể loại: Kiếm Hiệp