Tác Giả Lạc Thư

Tiên Vương Tái Xuất

Tiên Vương Tái Xuất

7.8/10
3.8K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Trọng Sinh, Huyền Huyễn

Chương 280
Sủng Phi Cự Liêu Giới Giải Trí

Sủng Phi Cự Liêu Giới Giải Trí

7.7/10
4.4K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Bách Hợp, Đô Thị

Chương 106
Lão Bản Tính Cho Ta Một Quẻ

Lão Bản Tính Cho Ta Một Quẻ

7.9/10
2.6K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Linh Dị

Chương 22
Ông xã thần bí không thể trêu vào

Ông xã thần bí không thể trêu vào

7.9/10
2.9K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị

Chương 17
Đô thị tối cường cuồng tế

Đô thị tối cường cuồng tế

7.9/10
6K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Convert

Chương 199
Gặp em ngày xuân phân

Gặp em ngày xuân phân "trùng"

7.8/10
1.7K

Trạng thái: Tạm Ngưng

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 11
Xong Rồi, Thiếu Tướng Cong Rồi (Tinh Tế)

Xong Rồi, Thiếu Tướng Cong Rồi (Tinh Tế)

9/10
20.6K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Đam Mỹ, Truyện Khác, Khoa Huyễn

Chương 62
Vương Tọa Công Lược Bút Ký

Vương Tọa Công Lược Bút Ký

9.9/10
4.7K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Lịch Sử, Đam Mỹ, Trọng Sinh, Truyện Khác

Chương 23
Năm Tháng Vô Định : Gặp Em Ngày Xuân Phân

Năm Tháng Vô Định : Gặp Em Ngày Xuân Phân

8.5/10
7.7K

Trạng thái: Còn Tiếp

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Chương 33
Trâu Già Nghiện Cỏ Non

Trâu Già Nghiện Cỏ Non

7.5/10
1.6K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 4
Phu Nhân, Đừng Chạy!!

Phu Nhân, Đừng Chạy!!

7.5/10
1.8K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 6
Cực Phẩm Tổng Tài

Cực Phẩm Tổng Tài

7.5/10
1.1K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 0
Năm Tháng Vô Định I: Gặp Em Ngày Xuân Phân

Năm Tháng Vô Định I: Gặp Em Ngày Xuân Phân

7.5/10
6K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Chương 33
Thịnh Thế An Ổn

Thịnh Thế An Ổn

7.5/10
6.6K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình, Cổ Đại, Trọng Sinh

Chương 27
Hải Đường Hoa Lệ

Hải Đường Hoa Lệ

7.5/10
23.5K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Trọng Sinh

Chương 23
Yêu Em Hơn Cả Sinh Mệnh

Yêu Em Hơn Cả Sinh Mệnh

7.5/10
14.3K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Chương 30
Em Có Tin Vào Định Mệnh?

Em Có Tin Vào Định Mệnh?

7.5/10
7.6K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Teen

Chương 34
Gả Cho Lão Nam Nhân

Gả Cho Lão Nam Nhân

7.5/10
109.5K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình, Lịch Sử, Huyền Huyễn

Chương 71
Đặc Quyền Của Giáo Sư

Đặc Quyền Của Giáo Sư

7.5/10
26.3K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Hài Hước

Chương 23
Tiên Vương Tái Xuất
7.8/10
3.8K

Thể loại: Ngôn Tình, Trọng Sinh

Sủng Phi Cự Liêu Giới Giải Trí
7.7/10
4.4K

Thể loại: Xuyên Không, Bách Hợp

Lão Bản Tính Cho Ta Một Quẻ
7.9/10
2.6K

Thể loại: Đam Mỹ, Linh Dị

Ông xã thần bí không thể trêu vào
7.9/10
2.9K

Thể loại: Đô Thị

Đô thị tối cường cuồng tế
7.9/10
6K

Thể loại: Đô Thị, Convert

Gặp em ngày xuân phân
7.8/10
1.7K

Thể loại: Ngôn Tình

Xong Rồi, Thiếu Tướng Cong Rồi (Tinh Tế)
9/10
20.6K

Thể loại: Xuyên Không, Đam Mỹ

Vương Tọa Công Lược Bút Ký
9.9/10
4.7K

Thể loại: Cổ Đại, Lịch Sử

Năm Tháng Vô Định : Gặp Em Ngày Xuân Phân
8.5/10
7.7K

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Trâu Già Nghiện Cỏ Non
7.5/10
1.6K

Thể loại: Ngôn Tình

Phu Nhân, Đừng Chạy!!
7.5/10
1.8K

Thể loại: Ngôn Tình

Cực Phẩm Tổng Tài
7.5/10
1.1K

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Năm Tháng Vô Định I: Gặp Em Ngày Xuân Phân
7.5/10
6K

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Thịnh Thế An Ổn
7.5/10
6.6K

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình

Hải Đường Hoa Lệ
7.5/10
23.5K

Thể loại: Ngôn Tình, Trọng Sinh

Yêu Em Hơn Cả Sinh Mệnh
7.5/10
14.3K

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Em Có Tin Vào Định Mệnh?
7.5/10
7.6K

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Teen

Gả Cho Lão Nam Nhân
7.5/10
109.5K

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình

Đặc Quyền Của Giáo Sư
7.5/10
26.3K

Thể loại: Ngôn Tình, Hài Hước