Tác Giả Lâm Miên Miên

Mối Tình Đầu Tâm Cơ Của Giáo Bá

Mối Tình Đầu Tâm Cơ Của Giáo Bá

7/10
1.1K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Ngôn Tình, Truyện Sủng, Đô Thị, Truyện Khác

Chương 10
Kinh! Nghèo Khó Giáo Thảo Là Cha Đứa Bé

Kinh! Nghèo Khó Giáo Thảo Là Cha Đứa Bé

7/10
1.2K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Chương 13
Tình Đầu Của Đại Ca FULL

Tình Đầu Của Đại Ca FULL

7.8/10
3.5K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Ngôn Tình, Đoản Văn

Chương 30
Xuyên Thành Mẹ Kế Nam Chính Thanh Xuân Vườn Trường

Xuyên Thành Mẹ Kế Nam Chính Thanh Xuân Vườn Trường

7.9/10
11.7K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình

Chương 64
Con Trai Tôi Là Thái Tử Xuyên Việt

Con Trai Tôi Là Thái Tử Xuyên Việt

7.6/10
1.9K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình, Hài Hước

Chương 10
Ở Hào Môn Sủng Văn Làm Nữ Chính

Ở Hào Môn Sủng Văn Làm Nữ Chính

7.8/10
4.5K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình, Đô Thị, Huyền Huyễn

Chương 44
Ba Tôi Là Nam Chính Văn Khởi Điểm

Ba Tôi Là Nam Chính Văn Khởi Điểm

7.9/10
31.7K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình

Chương 108
Trừ Nhan Sắc Ra Em Chẳng Còn Gì Cả

Trừ Nhan Sắc Ra Em Chẳng Còn Gì Cả

7.1/10
4.5K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Chương 20
Tôi Không Làm Nữ Chính

Tôi Không Làm Nữ Chính

7.1/10
3.5K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình, Truyện Ngược

Chương 10
Mệnh Phú Quý Trời Sinh

Mệnh Phú Quý Trời Sinh

7.2/10
114.9K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Dị Năng, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 112
Xuyên thành mẹ của nhân vật phản diện

Xuyên thành mẹ của nhân vật phản diện

8.5/10
20.5K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị, Nữ Phụ, Truyện Khác

Chương 121
Tổng giám đốc siêu cấp giàu có là chồng tôi

Tổng giám đốc siêu cấp giàu có là chồng tôi

7.5/10
30.9K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị, Trọng Sinh

Chương 100
Chồng À, Em Không Muốn Phá Sản

Chồng À, Em Không Muốn Phá Sản

6.5/10
12.1K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị, Huyền Huyễn

Chương 80
Phiền Não Của Nữ Thần

Phiền Não Của Nữ Thần

8.4/10
12.4K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng, Trọng Sinh

Chương 36
Xem Ra Anh Rất Có Tiền

Xem Ra Anh Rất Có Tiền

7.5/10
29.2K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Chương 63
Mối Tình Đầu Tâm Cơ Của Giáo Bá
7/10
1.1K

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Ngôn Tình

Kinh! Nghèo Khó Giáo Thảo Là Cha Đứa Bé
7/10
1.2K

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Tình Đầu Của Đại Ca FULL
7.8/10
3.5K

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Ngôn Tình

Xuyên Thành Mẹ Kế Nam Chính Thanh Xuân Vườn Trường
7.9/10
11.7K

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình

Con Trai Tôi Là Thái Tử Xuyên Việt
7.6/10
1.9K

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình

Ở Hào Môn Sủng Văn Làm Nữ Chính
7.8/10
4.5K

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình

Ba Tôi Là Nam Chính Văn Khởi Điểm
7.9/10
31.7K

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình

Trừ Nhan Sắc Ra Em Chẳng Còn Gì Cả
7.1/10
4.5K

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Tôi Không Làm Nữ Chính
7.1/10
3.5K

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình

Mệnh Phú Quý Trời Sinh
7.2/10
114.9K

Thể loại: Dị Năng, Ngôn Tình

Xuyên thành mẹ của nhân vật phản diện
8.5/10
20.5K

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Tổng giám đốc siêu cấp giàu có là chồng tôi
7.5/10
30.9K

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Chồng À, Em Không Muốn Phá Sản
6.5/10
12.1K

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Phiền Não Của Nữ Thần
8.4/10
12.4K

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Xem Ra Anh Rất Có Tiền
7.5/10
29.2K

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị