Tác Giả Lâm Tử Tự

Bản hòa tấu bạc hà

Bản hòa tấu bạc hà

7.7/10
7.1K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Đô Thị

Chương 40
Có từng nghĩ đến yêu

Có từng nghĩ đến yêu

7.7/10
2.1K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Khác

Chương 24
Ta ái ninh tĩnh lộ chi quất khi

Ta ái ninh tĩnh lộ chi quất khi "người yêu hương quýt"

7.6/10
2K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Khác, Đô Thị

Chương 11
Kiếp này chỉ vì ngươi

Kiếp này chỉ vì ngươi

7.5/10
2.2K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Khác

Chương 22
Khả Tằng Ký Đắc Ái

Khả Tằng Ký Đắc Ái

8.5/10
4.8K

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 26
Đặc Biệt Đích Ngươi

Đặc Biệt Đích Ngươi

8.5/10
3.5K

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 14
Thời Tiết Ngày Mai Trong Xanh

Thời Tiết Ngày Mai Trong Xanh

7.5/10
2.2K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Đô Thị

Chương 8
[Ngã Ái Trữ Tĩnh Lộ Hệ Liệt] - Bộ 4 - Chuyên Chúc Đích Xưng Hô

[Ngã Ái Trữ Tĩnh Lộ Hệ Liệt] - Bộ 4 - Chuyên Chúc Đích Xưng Hô

7.5/10
2.9K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 11
Tiết Trời Ngày Mai Có Nắng

Tiết Trời Ngày Mai Có Nắng

7.5/10
2.3K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 8
Thái Dương Của Ngày Mai

Thái Dương Của Ngày Mai

7.5/10
3.1K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 14
[Ngã Ái Trữ Tĩnh Lộ Hệ Liệt] – Bộ 8 – Hắn Là Kẻ Nhát Gan

[Ngã Ái Trữ Tĩnh Lộ Hệ Liệt] – Bộ 8 – Hắn Là Kẻ Nhát Gan

7.5/10
3K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 12
Nắm Chặt Tay Người

Nắm Chặt Tay Người

7.5/10
3.6K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 13
Khúc Kỳ Ốc

Khúc Kỳ Ốc

7.5/10
3K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Đô Thị, Huyền Huyễn

Chương 12
Sủng Vật Luyến Nhân

Sủng Vật Luyến Nhân

7.5/10
3.3K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Đô Thị, Huyền Huyễn

Chương 9
[Linh Huyễn Quốc Gia Hệ Liệt ] - Bộ 9 - Nan Đắc Hữu Tình Nhân

[Linh Huyễn Quốc Gia Hệ Liệt ] - Bộ 9 - Nan Đắc Hữu Tình Nhân

7.5/10
2.1K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Huyền Huyễn

Chương 7
[Đô Thị Lưu Hành Hệ Liệt]- Ngu Nhân Bến Tàu

[Đô Thị Lưu Hành Hệ Liệt]- Ngu Nhân Bến Tàu

7.5/10
4.1K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 20
Thiên Xứng Cố Sự Hệ Liệt

Thiên Xứng Cố Sự Hệ Liệt

7.5/10
2.1K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 9
Hạnh Phúc Tiểu Khu Thất Hào Lâu

Hạnh Phúc Tiểu Khu Thất Hào Lâu

7.5/10
4K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Đô Thị

Chương 13
Ta Ái Ninh Tĩnh Lộ Chi Quất Khi (Người Yêu Hương Quýt]

Ta Ái Ninh Tĩnh Lộ Chi Quất Khi (Người Yêu Hương Quýt]

7.5/10
3.8K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Đô Thị

Chương 11
[Ngã Ái Trữ Tĩnh Lộ Hệ Liệt] Phong Cảnh Ngoài Cửa Sổ

[Ngã Ái Trữ Tĩnh Lộ Hệ Liệt] Phong Cảnh Ngoài Cửa Sổ

7.5/10
4.4K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 22
Linh Huyễn Quốc Độ Hệ Liệt

Linh Huyễn Quốc Độ Hệ Liệt

7.5/10
9.2K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Đô Thị, Huyền Huyễn

Chương 80
Yêu Phải Một Con Mèo

Yêu Phải Một Con Mèo

7.5/10
3K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Truyện Sủng, Đô Thị

Chương 11
Anh Thảo Trong Gió

Anh Thảo Trong Gió

7.5/10
2.9K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 13
Giao Tập

Giao Tập

7.5/10
4.4K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Đô Thị, Huyền Huyễn

Chương 20
Tiểu Gia Hỏa

Tiểu Gia Hỏa

7.5/10
1.5K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Huyền Huyễn

Chương 3
Khoái Nhạc Tiểu Khu Nhất Hào Lâu

Khoái Nhạc Tiểu Khu Nhất Hào Lâu

7.5/10
2.4K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Đam Mỹ

Chương 11
Chúng Lý Tầm Tha

Chúng Lý Tầm Tha

7.5/10
3.8K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 16
Bạc Hà Hiệp Tấu Khúc

Bạc Hà Hiệp Tấu Khúc

7.5/10
4.4K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 24
Anh Là Hạnh Phúc Của Em Phải Không

Anh Là Hạnh Phúc Của Em Phải Không

7.5/10
4.2K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 12
Khúc Nhạc Trong Mưa

Khúc Nhạc Trong Mưa

7.5/10
1.5K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 3
[Ngã Ái Trữ Tĩnh Lộ Hệ Liệt] - Bộ 3 - Đèn Đường Trên Phố

[Ngã Ái Trữ Tĩnh Lộ Hệ Liệt] - Bộ 3 - Đèn Đường Trên Phố

7.5/10
2.6K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 11
Tâm Trung Đích Ca

Tâm Trung Đích Ca

7.5/10
2.5K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Đô Thị, Huyền Huyễn

Chương 9
Đặc Biệt Đích Ngươi (Đặc Biệt Đích Nhĩ)

Đặc Biệt Đích Ngươi (Đặc Biệt Đích Nhĩ)

7.5/10
2.9K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Huyền Huyễn

Chương 14
Khả Tằng Ký Đắc Ái (Có Từng Nghĩ Đến Yêu?)

Khả Tằng Ký Đắc Ái (Có Từng Nghĩ Đến Yêu?)

7.5/10
4.4K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 26
Ngã Ái Trữ Tĩnh Lộ Hệ Liệt (Kiếp Này Chỉ Vì Ngươi)

Ngã Ái Trữ Tĩnh Lộ Hệ Liệt (Kiếp Này Chỉ Vì Ngươi)

7.5/10
5.5K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 22
Trạm Xe Buýt Lãng Mạn

Trạm Xe Buýt Lãng Mạn

7.5/10
5.3K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 33
Bản hòa tấu bạc hà
7.7/10
7.1K

Thể loại: Đam Mỹ, Đô Thị

Có từng nghĩ đến yêu
7.7/10
2.1K

Thể loại: Truyện Khác

Ta ái ninh tĩnh lộ chi quất khi
7.6/10
2K

Thể loại: Truyện Khác, Đô Thị

Kiếp này chỉ vì ngươi
7.5/10
2.2K

Thể loại: Truyện Khác

Khả Tằng Ký Đắc Ái
8.5/10
4.8K

Thể loại: Đam Mỹ

Đặc Biệt Đích Ngươi
8.5/10
3.5K

Thể loại: Đam Mỹ

Thời Tiết Ngày Mai Trong Xanh
7.5/10
2.2K

Thể loại: Đam Mỹ, Đô Thị

[Ngã Ái Trữ Tĩnh Lộ Hệ Liệt] - Bộ 4 - Chuyên Chúc Đích Xưng Hô
7.5/10
2.9K

Thể loại: Đam Mỹ

Tiết Trời Ngày Mai Có Nắng
7.5/10
2.3K

Thể loại: Đam Mỹ

Thái Dương Của Ngày Mai
7.5/10
3.1K

Thể loại: Đam Mỹ

[Ngã Ái Trữ Tĩnh Lộ Hệ Liệt] – Bộ 8 – Hắn Là Kẻ Nhát Gan
7.5/10
3K

Thể loại: Đam Mỹ

Nắm Chặt Tay Người
7.5/10
3.6K

Thể loại: Đam Mỹ

Khúc Kỳ Ốc
7.5/10
3K

Thể loại: Đam Mỹ, Đô Thị

Sủng Vật Luyến Nhân
7.5/10
3.3K

Thể loại: Đam Mỹ, Đô Thị

[Linh Huyễn Quốc Gia Hệ Liệt ] - Bộ 9 - Nan Đắc Hữu Tình Nhân
7.5/10
2.1K

Thể loại: Đam Mỹ, Huyền Huyễn

[Đô Thị Lưu Hành Hệ Liệt]- Ngu Nhân Bến Tàu
7.5/10
4.1K

Thể loại: Đam Mỹ

Thiên Xứng Cố Sự Hệ Liệt
7.5/10
2.1K

Thể loại: Đam Mỹ

Hạnh Phúc Tiểu Khu Thất Hào Lâu
7.5/10
4K

Thể loại: Đam Mỹ, Đô Thị

Ta Ái Ninh Tĩnh Lộ Chi Quất Khi (Người Yêu Hương Quýt]
7.5/10
3.8K

Thể loại: Đam Mỹ, Đô Thị

[Ngã Ái Trữ Tĩnh Lộ Hệ Liệt] Phong Cảnh Ngoài Cửa Sổ
7.5/10
4.4K

Thể loại: Đam Mỹ

Linh Huyễn Quốc Độ Hệ Liệt
7.5/10
9.2K

Thể loại: Đam Mỹ, Đô Thị

Yêu Phải Một Con Mèo
7.5/10
3K

Thể loại: Đam Mỹ, Truyện Sủng

Anh Thảo Trong Gió
7.5/10
2.9K

Thể loại: Đam Mỹ

Giao Tập
7.5/10
4.4K

Thể loại: Đam Mỹ, Đô Thị

Tiểu Gia Hỏa
7.5/10
1.5K

Thể loại: Đam Mỹ, Huyền Huyễn

Khoái Nhạc Tiểu Khu Nhất Hào Lâu
7.5/10
2.4K

Thể loại: Hài Hước, Đam Mỹ

Chúng Lý Tầm Tha
7.5/10
3.8K

Thể loại: Đam Mỹ

Bạc Hà Hiệp Tấu Khúc
7.5/10
4.4K

Thể loại: Đam Mỹ

Anh Là Hạnh Phúc Của Em Phải Không
7.5/10
4.2K

Thể loại: Đam Mỹ

Khúc Nhạc Trong Mưa
7.5/10
1.5K

Thể loại: Đam Mỹ

[Ngã Ái Trữ Tĩnh Lộ Hệ Liệt] - Bộ 3 - Đèn Đường Trên Phố
7.5/10
2.6K

Thể loại: Đam Mỹ

Tâm Trung Đích Ca
7.5/10
2.5K

Thể loại: Đam Mỹ, Đô Thị

Đặc Biệt Đích Ngươi (Đặc Biệt Đích Nhĩ)
7.5/10
2.9K

Thể loại: Đam Mỹ, Huyền Huyễn

Khả Tằng Ký Đắc Ái (Có Từng Nghĩ Đến Yêu?)
7.5/10
4.4K

Thể loại: Đam Mỹ

Ngã Ái Trữ Tĩnh Lộ Hệ Liệt (Kiếp Này Chỉ Vì Ngươi)
7.5/10
5.5K

Thể loại: Đam Mỹ

Trạm Xe Buýt Lãng Mạn
7.5/10
5.3K

Thể loại: Đam Mỹ