Tác Giả Lân Tiềm

Tranh Hương

Tranh Hương

7.5/10
1.3K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

Chương 11
Abo Nhân Ngư Hãm Lạc

Abo Nhân Ngư Hãm Lạc

7.6/10
5.7K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Quan Trường, Ngôn Tình, Đam Mỹ, Truyện Khác

Chương 278
Error Điệp Biến

Error Điệp Biến

7.3/10
1.6K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Huyền Huyễn

Chương 6
Ảnh Thành Đôi

Ảnh Thành Đôi

7/10
1.6K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

Chương 17
Mỹ Nhân Báo FULL

Mỹ Nhân Báo FULL

7.9/10
5.8K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Đoản Văn, Cổ Đại, Đam Mỹ

Chương 21
Người Cá Rơi Xuống - Nhân Ngư Đình Trệ

Người Cá Rơi Xuống - Nhân Ngư Đình Trệ

7.2/10
18.3K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Huyền Huyễn

Chương 11
Abo Quản Sự Cụp Tai

Abo Quản Sự Cụp Tai

7.6/10
24.6K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Đam Mỹ, Truyện Khác

Chương 88
Tuân Mệnh

Tuân Mệnh

7.9/10
20.7K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ, Truyện Sủng

Chương 122
Bại Gia Cũng Khó

Bại Gia Cũng Khó

8.9/10
13.4K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ, Trọng Sinh

Chương 46
Mật Ngữ - Lời Ngọt Ngào

Mật Ngữ - Lời Ngọt Ngào

7.5/10
5.4K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Sắc, Đam Mỹ, Truyện Sủng

Chương 12
Trong Cơn Say Đốt Đèn Nhìn Ngươi

Trong Cơn Say Đốt Đèn Nhìn Ngươi

7.5/10
19.9K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ, Truyện Sủng

Chương 41