Tác Giả Phong Lăng Thiên Hạ

Bích Lạc Thiên Đao

Bích Lạc Thiên Đao

7.3/10
1.5K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Dị Giới, Huyền Huyễn

Chương 30
Ngã Thị Chí Tôn

Ngã Thị Chí Tôn

7.5/10
2.3K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Dị Giới, Tiên Hiệp, Huyền Huyễn

Chương 32
Thú Nhân Chi Giống Cái Phản Công FULL

Thú Nhân Chi Giống Cái Phản Công FULL

7.1/10
21.2K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Đam Mỹ, Truyện Khác

Chương 132
Phu Nhân Quyền Lực Của Bá Chủ Hắc Đạo

Phu Nhân Quyền Lực Của Bá Chủ Hắc Đạo

7.7/10
2.3K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng, Đô Thị, Truyện Khác

Chương 10
Lê hoa hựu khôi phóng hoa lê lại nở

Lê hoa hựu khôi phóng hoa lê lại nở

7.5/10
9K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Bách Hợp

Chương 58
Lê hoa hựu khai phóng hoa lê lại nở

Lê hoa hựu khai phóng hoa lê lại nở

7.7/10
8.3K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Bách Hợp, Đô Thị, Truyện Khác

Chương 58
Thiên vực thương khung

Thiên vực thương khung

7.7/10
7.2K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Trọng Sinh, Tiên Hiệp, Huyền Huyễn

Chương 51
Bắt đầu rút đến thiên khiển thánh thể

Bắt đầu rút đến thiên khiển thánh thể

7.8/10
12.5K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Khác, Huyền Huyễn, Convert

Chương 307
Tả đạo khuynh thiên

Tả đạo khuynh thiên

8.1/10
29.3K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Khác, Huyền Huyễn, Convert

Chương 963
Thả câu chi thần

Thả câu chi thần

8/10
34.8K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Huyền Huyễn, Convert

Chương 1157
Hệ Thống Tu Chân Siêu Việt

Hệ Thống Tu Chân Siêu Việt

8.5/10
58K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Sắc, Đô Thị, Kiếm Hiệp, Huyền Huyễn

Chương 104
Mạt Thế Chi Nữ Chủ Dưỡng Thành Hệ Thống

Mạt Thế Chi Nữ Chủ Dưỡng Thành Hệ Thống

8.5/10
5.5K

Trạng thái: Còn Tiếp

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình

Chương 18
Hoàng Hậu Xấu Xí

Hoàng Hậu Xấu Xí

8.5/10
3.5K

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 10
Tướng Công Thỉnh Dùng Chậm

Tướng Công Thỉnh Dùng Chậm

8.5/10
3.6K

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình

Chương 13
Vương phi! Nàng không thoát được ta đâu

Vương phi! Nàng không thoát được ta đâu

8.5/10
2.8K

Trạng thái: Còn Tiếp

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 9
Ta Là Chí Tôn

Ta Là Chí Tôn

8.5/10
580.7K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Tiên Hiệp, Huyền Huyễn

Chương 1200
[Thanh Vũ] Vương Bất Kiến Vương

[Thanh Vũ] Vương Bất Kiến Vương

7.5/10
10.3K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 67
Vương Bài Triệu Hồi Sư: Nghịch Thiên Cuồng Nữ

Vương Bài Triệu Hồi Sư: Nghịch Thiên Cuồng Nữ

7.5/10
39.1K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình, Dị Giới

Chương 254
[Đồng Nhân Hai Người Cha] Ở Bên Nhau

[Đồng Nhân Hai Người Cha] Ở Bên Nhau

7.5/10
7.3K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Đam Mỹ, Đô Thị

Chương 45
Vương Bài Triệu Hoán Sư: Nghịch Thiên Cuồng Nữ

Vương Bài Triệu Hoán Sư: Nghịch Thiên Cuồng Nữ

7.5/10
43.6K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình, Dị Giới, Huyền Huyễn

Chương 229
Ái Sanh Nhật Ký

Ái Sanh Nhật Ký

7.5/10
58.3K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Bách Hợp, Truyện Sắc, Đô Thị

Chương 122
Nam Phi Hoặc Chủ

Nam Phi Hoặc Chủ

7.5/10
17.6K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ, Truyện Cung Đấu

Chương 173
Phương Lân Hảo Thổ

Phương Lân Hảo Thổ

7.5/10
8.1K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 77
Hệ Thống Dưỡng Thành Nữ Chủ

Hệ Thống Dưỡng Thành Nữ Chủ

7.5/10
66.4K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình, Mạt Thế, Nữ Phụ

Chương 86
Cửu Tiểu Thư Phế Sài: Độc Y Tà Phi

Cửu Tiểu Thư Phế Sài: Độc Y Tà Phi

7.5/10
5.5K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình, Dị Giới

Chương 17
Vân Cơ

Vân Cơ

7.5/10
8.6K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại

Chương 49
Bá Chủ Lừa Thê

Bá Chủ Lừa Thê

7.5/10
3.2K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại

Chương 10
Dị Thế Tà Quân

Dị Thế Tà Quân

7.5/10
738.2K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Dị Giới, Kiếm Hiệp, Huyền Huyễn

Chương 1284
Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên

Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên

7.5/10
1.2M

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp, Huyền Huyễn

Chương 2672
Chuyện Ma Quái Ở Bệnh Viện Đồng Hoa

Chuyện Ma Quái Ở Bệnh Viện Đồng Hoa

7.5/10
9.1K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Đô Thị, Linh Dị

Chương 52
Lăng Thiên Truyền Thuyết

Lăng Thiên Truyền Thuyết

7.5/10
282.6K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Dị Giới, Kiếm Hiệp

Chương 792
Bích Lạc Thiên Đao
7.3/10
1.5K

Thể loại: Dị Giới, Huyền Huyễn

Ngã Thị Chí Tôn
7.5/10
2.3K

Thể loại: Dị Giới, Tiên Hiệp

Thú Nhân Chi Giống Cái Phản Công FULL
7.1/10
21.2K

Thể loại: Truyện Ngược, Đam Mỹ

Phu Nhân Quyền Lực Của Bá Chủ Hắc Đạo
7.7/10
2.3K

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Lê hoa hựu khôi phóng hoa lê lại nở
7.5/10
9K

Thể loại: Bách Hợp

Lê hoa hựu khai phóng hoa lê lại nở
7.7/10
8.3K

Thể loại: Bách Hợp, Đô Thị

Thiên vực thương khung
7.7/10
7.2K

Thể loại: Trọng Sinh, Tiên Hiệp

Bắt đầu rút đến thiên khiển thánh thể
7.8/10
12.5K

Thể loại: Truyện Khác, Huyền Huyễn

Tả đạo khuynh thiên
8.1/10
29.3K

Thể loại: Truyện Khác, Huyền Huyễn

Thả câu chi thần
8/10
34.8K

Thể loại: Huyền Huyễn, Convert

Hệ Thống Tu Chân Siêu Việt
8.5/10
58K

Thể loại: Truyện Sắc, Đô Thị

Mạt Thế Chi Nữ Chủ Dưỡng Thành Hệ Thống
8.5/10
5.5K

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình

Hoàng Hậu Xấu Xí
8.5/10
3.5K

Thể loại: Ngôn Tình

Tướng Công Thỉnh Dùng Chậm
8.5/10
3.6K

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình

Vương phi! Nàng không thoát được ta đâu
8.5/10
2.8K

Thể loại: Ngôn Tình

Ta Là Chí Tôn
8.5/10
580.7K

Thể loại: Tiên Hiệp, Huyền Huyễn

[Thanh Vũ] Vương Bất Kiến Vương
7.5/10
10.3K

Thể loại: Đam Mỹ

Vương Bài Triệu Hồi Sư: Nghịch Thiên Cuồng Nữ
7.5/10
39.1K

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình

[Đồng Nhân Hai Người Cha] Ở Bên Nhau
7.5/10
7.3K

Thể loại: Xuyên Không, Đam Mỹ

Vương Bài Triệu Hoán Sư: Nghịch Thiên Cuồng Nữ
7.5/10
43.6K

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình

Ái Sanh Nhật Ký
7.5/10
58.3K

Thể loại: Truyện Ngược, Bách Hợp

Nam Phi Hoặc Chủ
7.5/10
17.6K

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

Phương Lân Hảo Thổ
7.5/10
8.1K

Thể loại: Đam Mỹ

Hệ Thống Dưỡng Thành Nữ Chủ
7.5/10
66.4K

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình

Cửu Tiểu Thư Phế Sài: Độc Y Tà Phi
7.5/10
5.5K

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình

Vân Cơ
7.5/10
8.6K

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại

Bá Chủ Lừa Thê
7.5/10
3.2K

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại

Dị Thế Tà Quân
7.5/10
738.2K

Thể loại: Dị Giới, Kiếm Hiệp

Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên
7.5/10
1.2M

Thể loại: Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp

Chuyện Ma Quái Ở Bệnh Viện Đồng Hoa
7.5/10
9.1K

Thể loại: Đam Mỹ, Đô Thị

Lăng Thiên Truyền Thuyết
7.5/10
282.6K

Thể loại: Dị Giới, Kiếm Hiệp