Tác Giả Lê Vy Na

Quỷ Tân Nương

Quỷ Tân Nương

7.4/10
1.3K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Linh Dị, Ngôn Tình, Cổ Đại, Truyện Teen

Chương 90
Nhị tiểu thư tinh nghịch và nhị thiếu gia lạnh lùng

Nhị tiểu thư tinh nghịch và nhị thiếu gia lạnh lùng

7.5/10
2.3K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Teen

Chương 10
Và Nếu Như Chuyện Này Là Có Thật

Và Nếu Như Chuyện Này Là Có Thật

8.5/10
3.4K

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Truyện Khác

Chương 16
Chuyến du hành kỳ lạ của ngài Daldry

Chuyến du hành kỳ lạ của ngài Daldry

8.5/10
3K

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Truyện Khác

Chương 25
Kiếp sau

Kiếp sau

8.5/10
2.1K

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Truyện Khác

Chương 14
Mọi điều ta chưa nói

Mọi điều ta chưa nói

8.5/10
4.6K

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Truyện Khác

Chương 32
Em ở đâu

Em ở đâu

8.5/10
3.8K

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Truyện Khác

Chương 21
Đêm đầu tiên

Đêm đầu tiên

8.5/10
3.5K

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Truyện Khác

Chương 30
Người trộm bóng

Người trộm bóng

8.5/10
5.2K

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Truyện Khác

Chương 16
Gặp lại ( Nếu em không phải một giấc mơ 2 )

Gặp lại ( Nếu em không phải một giấc mơ 2 )

8.5/10
6K

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Truyện Khác

Chương 18
Nếu em không phải một giấc mơ

Nếu em không phải một giấc mơ

8.5/10
4.8K

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Truyện Khác

Chương 17
Bảy Ngày Cho Mãi Mãi

Bảy Ngày Cho Mãi Mãi

7.5/10
2.7K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Phương Tây

Chương 8
Bạn Tôi Tình Tôi

Bạn Tôi Tình Tôi

7.5/10
4.1K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Phương Tây

Chương 23
Nếu Em Không Phải Một Giấc Mơ (Và Nếu Như Chuyện Này Là Có Thật)

Nếu Em Không Phải Một Giấc Mơ (Và Nếu Như Chuyện Này Là Có Thật)

7.5/10
3.3K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Phương Tây

Chương 16
Những Đứa Con Của Tự Do

Những Đứa Con Của Tự Do

7.5/10
6.1K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Phương Tây, Truyện Khác

Chương 40
Mạnh Hơn Sợ Hãi

Mạnh Hơn Sợ Hãi

7.5/10
3.2K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Phương Tây

Chương 17
Ngày Đầu Tiên

Ngày Đầu Tiên

7.5/10
4.8K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Phương Tây

Chương 24
Gặp Lại

Gặp Lại

7.5/10
3.6K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Phương Tây, Truyện Khác

Chương 19
Quỷ Tân Nương
7.4/10
1.3K

Thể loại: Linh Dị, Ngôn Tình

Nhị tiểu thư tinh nghịch và nhị thiếu gia lạnh lùng
7.5/10
2.3K

Thể loại: Truyện Teen

Và Nếu Như Chuyện Này Là Có Thật
8.5/10
3.4K

Thể loại: Truyện Khác

Chuyến du hành kỳ lạ của ngài Daldry
8.5/10
3K

Thể loại: Truyện Khác

Kiếp sau
8.5/10
2.1K

Thể loại: Truyện Khác

Mọi điều ta chưa nói
8.5/10
4.6K

Thể loại: Truyện Khác

Em ở đâu
8.5/10
3.8K

Thể loại: Truyện Khác

Đêm đầu tiên
8.5/10
3.5K

Thể loại: Truyện Khác

Người trộm bóng
8.5/10
5.2K

Thể loại: Truyện Khác

Gặp lại ( Nếu em không phải một giấc mơ 2 )
8.5/10
6K

Thể loại: Truyện Khác

Nếu em không phải một giấc mơ
8.5/10
4.8K

Thể loại: Truyện Khác

Bảy Ngày Cho Mãi Mãi
7.5/10
2.7K

Thể loại: Phương Tây

Bạn Tôi Tình Tôi
7.5/10
4.1K

Thể loại: Phương Tây

Nếu Em Không Phải Một Giấc Mơ (Và Nếu Như Chuyện Này Là Có Thật)
7.5/10
3.3K

Thể loại: Phương Tây

Những Đứa Con Của Tự Do
7.5/10
6.1K

Thể loại: Phương Tây, Truyện Khác

Mạnh Hơn Sợ Hãi
7.5/10
3.2K

Thể loại: Phương Tây

Ngày Đầu Tiên
7.5/10
4.8K

Thể loại: Phương Tây

Gặp Lại
7.5/10
3.6K

Thể loại: Phương Tây, Truyện Khác