Tác Giả Oliver95

Midoriya-chan / What If Deku Was A...

Midoriya-chan / What If Deku Was A...

8.2/10
2.2K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Truyện Khác

Chương 45
Tuyền thiên biến

Tuyền thiên biến

7.9/10
2.5K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Khác

Chương 36
Chàng Tiên Cá Bé Nhỏ

Chàng Tiên Cá Bé Nhỏ

9.3/10
4.3K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Truyện Sủng, Đoản Văn

Chương 10
Người tình trọn gói

Người tình trọn gói

8.5/10
3.3K

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Truyện Khác

Chương 17
Chuyện Tình Tay Năm Giữa 4 Chàng Trai Và 1 Cô Gái

Chuyện Tình Tay Năm Giữa 4 Chàng Trai Và 1 Cô Gái

7.5/10
3.8K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Teen

Chương 17
Đế Hồn Lạc

Đế Hồn Lạc

7.5/10
6.7K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Truyện Sủng, Trọng Sinh, Tiên Hiệp

Chương 40
[Thất Nguyên Giải Ách Hệ Liệt] – Quyển 5 – Ki Thiên Duyên

[Thất Nguyên Giải Ách Hệ Liệt] – Quyển 5 – Ki Thiên Duyên

7.5/10
6K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ, Huyền Huyễn

Chương 42
[Thất Nguyên Giải Ách Hệ Liệt] Thiên Mục Cùng

[Thất Nguyên Giải Ách Hệ Liệt] Thiên Mục Cùng

7.5/10
5.7K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ, Huyền Huyễn

Chương 42
Du Thế

Du Thế

7.5/10
4.4K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 19
Installation Complete - Phần Mềm Bí Ẩn

Installation Complete - Phần Mềm Bí Ẩn

7.5/10
1.9K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Khoa Huyễn, Võng Du

Chương 7
[Thất Nguyên Giải Ách Hệ Liệt] Tuyền Thiên Biến

[Thất Nguyên Giải Ách Hệ Liệt] Tuyền Thiên Biến

7.5/10
6.1K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ, Huyền Huyễn

Chương 41
Quyền Thiên Dị

Quyền Thiên Dị

7.5/10
3.6K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ, Huyền Huyễn

Chương 22
Number 9

Number 9

7.5/10
4.2K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Khoa Huyễn

Chương 23
Minh Dực Kiến

Minh Dực Kiến

7.5/10
6.3K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ, Huyền Huyễn

Chương 41
Xu Thiên Dẫn

Xu Thiên Dẫn

7.5/10
7.3K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Truyện Khác, Tiên Hiệp

Chương 49
Tình Nhân Trọn Gói

Tình Nhân Trọn Gói

7.5/10
5.2K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Phương Tây

Chương 14
Midoriya-chan / What If Deku Was A...
8.2/10
2.2K

Thể loại: Đô Thị, Truyện Khác

Tuyền thiên biến
7.9/10
2.5K

Thể loại: Truyện Khác

Chàng Tiên Cá Bé Nhỏ
9.3/10
4.3K

Thể loại: Đam Mỹ, Truyện Sủng

Người tình trọn gói
8.5/10
3.3K

Thể loại: Truyện Khác

Chuyện Tình Tay Năm Giữa 4 Chàng Trai Và 1 Cô Gái
7.5/10
3.8K

Thể loại: Truyện Teen

Đế Hồn Lạc
7.5/10
6.7K

Thể loại: Đam Mỹ, Truyện Sủng

[Thất Nguyên Giải Ách Hệ Liệt] – Quyển 5 – Ki Thiên Duyên
7.5/10
6K

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

[Thất Nguyên Giải Ách Hệ Liệt] Thiên Mục Cùng
7.5/10
5.7K

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

Du Thế
7.5/10
4.4K

Thể loại: Đam Mỹ

Installation Complete - Phần Mềm Bí Ẩn
7.5/10
1.9K

Thể loại: Đô Thị, Khoa Huyễn

[Thất Nguyên Giải Ách Hệ Liệt] Tuyền Thiên Biến
7.5/10
6.1K

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

Quyền Thiên Dị
7.5/10
3.6K

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

Number 9
7.5/10
4.2K

Thể loại: Đam Mỹ, Khoa Huyễn

Minh Dực Kiến
7.5/10
6.3K

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

Xu Thiên Dẫn
7.5/10
7.3K

Thể loại: Đam Mỹ, Truyện Khác

Tình Nhân Trọn Gói
7.5/10
5.2K

Thể loại: Phương Tây