Tác Giả Lục Thiên

Bạn Trai Siêu Có Tiền FULL

Bạn Trai Siêu Có Tiền FULL

7/10
2.4K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Đoản Văn, Ngôn Tình, Đô Thị

Chương 14
Mạt Thế Song Trùng Sinh

Mạt Thế Song Trùng Sinh

7/10
1.9K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Dị Năng, Mạt Thế, Trọng Sinh

Chương 28
Thân Vô Thải Vũ FULL

Thân Vô Thải Vũ FULL

7.8/10
1.1K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đoản Văn, Linh Dị, Cổ Đại, Đam Mỹ, Tiên Hiệp, Huyền Huyễn

Chương 4
Lão Vương Nhà Bên FULL

Lão Vương Nhà Bên FULL

7.8/10
3.4K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đoản Văn, Đam Mỹ

Chương 10
Hàm Đào FULL

Hàm Đào FULL

7.4/10
59.9K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ, Huyền Huyễn

Chương 204
Lạc Long Truyền Thừa

Lạc Long Truyền Thừa

7.6/10
4.6K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Dị Giới, Hài Hước, Ngôn Tình, Truyện Khác, Tiên Hiệp

Chương 67
Xuyên Không Thành Nam Phụ: Đất Diễn Của Nữ Chính Sao Trở Thành Của Tôi Rồi?

Xuyên Không Thành Nam Phụ: Đất Diễn Của Nữ Chính Sao Trở Thành Của Tôi Rồi?

7.3/10
4.2K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Đam Mỹ, Huyền Huyễn

Chương 20
Dùng Răng Thành Danh

Dùng Răng Thành Danh

9.6/10
10K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 39
Vệ Sĩ Tạm Thời

Vệ Sĩ Tạm Thời

9.3/10
46.7K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Đô Thị

Chương 132
Xoay Trái Xoay Phải

Xoay Trái Xoay Phải

7.5/10
1.7K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Đoản Văn, Cổ Đại, Đam Mỹ

Chương 3
Địch Áo Tiên Sinh (Dior Tiên Sinh)

Địch Áo Tiên Sinh (Dior Tiên Sinh)

7.5/10
214.2K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Đam Mỹ

Chương 102
Chước Lộc

Chước Lộc

7.5/10
61.6K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Tiên Hiệp, Truyện Cung Đấu, Trọng Sinh

Chương 95
Mất Trí Nhớ Đừng Quậy

Mất Trí Nhớ Đừng Quậy

7.5/10
44.7K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Đam Mỹ

Chương 124
Hoàng Thượng Đừng Nghịch!

Hoàng Thượng Đừng Nghịch!

7.5/10
158.8K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Đam Mỹ, Truyện Sủng

Chương 127
Thần Mộc Cào Hoài Không Hết

Thần Mộc Cào Hoài Không Hết

7.5/10
94.6K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Tiên Hiệp, Trọng Sinh

Chương 131
Vườn Trẻ Thiên Đình

Vườn Trẻ Thiên Đình

7.5/10
11.1K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Linh Dị, Đam Mỹ

Chương 29
Lượng Thân Định Chế

Lượng Thân Định Chế

7.5/10
21K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 95
Phượng Ly Thiên

Phượng Ly Thiên

7.5/10
51.3K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

Chương 112
Tiên Mãn Cung Đường

Tiên Mãn Cung Đường

7.5/10
39.9K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Cổ Đại, Đam Mỹ

Chương 138
Quân Vi Hạ

Quân Vi Hạ

7.5/10
69.9K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Gia Đấu, Cổ Đại, Đam Mỹ, Truyện Cung Đấu

Chương 102
Thê Vi Thượng

Thê Vi Thượng

7.5/10
137.4K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

Chương 108
Bạn Trai Siêu Có Tiền FULL
7/10
2.4K

Thể loại: Hài Hước, Đoản Văn

Mạt Thế Song Trùng Sinh
7/10
1.9K

Thể loại: Dị Năng, Mạt Thế

Thân Vô Thải Vũ FULL
7.8/10
1.1K

Thể loại: Đoản Văn, Linh Dị

Lão Vương Nhà Bên FULL
7.8/10
3.4K

Thể loại: Đoản Văn, Đam Mỹ

Hàm Đào FULL
7.4/10
59.9K

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

Lạc Long Truyền Thừa
7.6/10
4.6K

Thể loại: Dị Giới, Hài Hước

Xuyên Không Thành Nam Phụ: Đất Diễn Của Nữ Chính Sao Trở Thành Của Tôi Rồi?
7.3/10
4.2K

Thể loại: Xuyên Không, Đam Mỹ

Dùng Răng Thành Danh
9.6/10
10K

Thể loại: Đam Mỹ

Vệ Sĩ Tạm Thời
9.3/10
46.7K

Thể loại: Đam Mỹ, Đô Thị

Xoay Trái Xoay Phải
7.5/10
1.7K

Thể loại: Hài Hước, Đoản Văn

Địch Áo Tiên Sinh (Dior Tiên Sinh)
7.5/10
214.2K

Thể loại: Hài Hước, Đam Mỹ

Chước Lộc
7.5/10
61.6K

Thể loại: Đam Mỹ, Tiên Hiệp

Mất Trí Nhớ Đừng Quậy
7.5/10
44.7K

Thể loại: Hài Hước, Đam Mỹ

Hoàng Thượng Đừng Nghịch!
7.5/10
158.8K

Thể loại: Xuyên Không, Đam Mỹ

Thần Mộc Cào Hoài Không Hết
7.5/10
94.6K

Thể loại: Đam Mỹ, Tiên Hiệp

Vườn Trẻ Thiên Đình
7.5/10
11.1K

Thể loại: Hài Hước, Linh Dị

Lượng Thân Định Chế
7.5/10
21K

Thể loại: Ngôn Tình

Phượng Ly Thiên
7.5/10
51.3K

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

Tiên Mãn Cung Đường
7.5/10
39.9K

Thể loại: Xuyên Không, Cổ Đại

Quân Vi Hạ
7.5/10
69.9K

Thể loại: Truyện Gia Đấu, Cổ Đại

Thê Vi Thượng
7.5/10
137.4K

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ