Tác Giả Thập Lục Xuân Lệnh

Xuyên Tiến Nam Đoàn Tuyển Tú Sau

Xuyên Tiến Nam Đoàn Tuyển Tú Sau

7.5/10
5.6K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình, Đô Thị, Truyện Khác

Chương 253
Trạm Trừng Thanh Cái

Trạm Trừng Thanh Cái

7.4/10
1.4K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

Chương 10
Mạnh kiếp thiên nhiên

Mạnh kiếp thiên nhiên

7.7/10
9.3K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 49
Đừng nói với anh ấy tôi vẫn còn yêu

Đừng nói với anh ấy tôi vẫn còn yêu "phần 2"

7.9/10
52K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 30
Yêu hận triền miên - lục xu

Yêu hận triền miên - lục xu

7.6/10
56.8K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 78
Đại Mỹ Nhân Thập Niên 80

Đại Mỹ Nhân Thập Niên 80

7.5/10
88.6K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình, Điền Văn

Chương 167
Em Và Anh

Em Và Anh

8.5/10
35.8K

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 36
Tâm Chiếu Bất Huyên

Tâm Chiếu Bất Huyên

8.5/10
56.7K

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 85
Tình Yêu Quan Trọng Đến Vậy Sao

Tình Yêu Quan Trọng Đến Vậy Sao

8.5/10
32.8K

Trạng thái: Còn Tiếp

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 32
Yêu Như Vậy Hận Là Thế

Yêu Như Vậy Hận Là Thế

8.5/10
22.3K

Trạng thái: Còn Tiếp

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 46
Không Thể Ngừng Yêu - Lục Xu

Không Thể Ngừng Yêu - Lục Xu

8.5/10
70.6K

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 42
Ta Chỉ Là Không Nghĩ Đi Gặp Người Khác

Ta Chỉ Là Không Nghĩ Đi Gặp Người Khác

8.5/10
6.8K

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 34
Mạnh Kiếp Có Thiên Nhiên

Mạnh Kiếp Có Thiên Nhiên

8.5/10
37.4K

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 49
Thật Lòng Yêu Em

Thật Lòng Yêu Em

7.5/10
42.6K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Chương 45
Tâm Chiếu Bất Huyên (Lòng Hiểu Không Huyên)

Tâm Chiếu Bất Huyên (Lòng Hiểu Không Huyên)

7.5/10
29.9K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 87
Người Trong Ván Mê Tình

Người Trong Ván Mê Tình

7.5/10
22.6K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 56
Biến Yêu Thành Cưới

Biến Yêu Thành Cưới

7.5/10
171K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 99
Độc Tình

Độc Tình

7.5/10
66.8K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 64
Ai Hiểu Được Lòng Em?

Ai Hiểu Được Lòng Em?

7.5/10
446.3K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 87
Yêu Như Vậy, Hận Là Như Thế

Yêu Như Vậy, Hận Là Như Thế

7.5/10
9.1K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 30
Em Và Anh - Lục Xu

Em Và Anh - Lục Xu

7.5/10
8K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 20
Đẹp Nhất Chính Là Yêu Em

Đẹp Nhất Chính Là Yêu Em

7.5/10
32.1K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 49
Tình Yêu, Hóa Ra Chỉ Vậy

Tình Yêu, Hóa Ra Chỉ Vậy

7.5/10
81.2K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 74
Tình Đầu Khó Phai

Tình Đầu Khó Phai

7.5/10
24.5K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 31
Pháo Hoa

Pháo Hoa

7.5/10
21.5K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 34
Em Chỉ Không Muốn Gặp Gỡ Người Khác

Em Chỉ Không Muốn Gặp Gỡ Người Khác

7.5/10
73.3K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Ngược

Chương 62
Câu Chuyện Mà Anh Không Biết

Câu Chuyện Mà Anh Không Biết

7.5/10
27.2K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 23
Nữ Nhân Hữu Độc

Nữ Nhân Hữu Độc

7.5/10
36.2K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Ngược

Chương 63
Nếu Tình Yêu Chưa Từng Nói Dối

Nếu Tình Yêu Chưa Từng Nói Dối

7.5/10
8.8K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại:

Chương 11
Hôn Miên

Hôn Miên

7.5/10
34.5K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 53
Bùi Sơ Ảnh

Bùi Sơ Ảnh

7.5/10
25.6K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 22
Chưa Từng Hẹn Ước

Chưa Từng Hẹn Ước

7.5/10
39.9K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 19
Tình Yêu Hữu Danh Vô Thực

Tình Yêu Hữu Danh Vô Thực

7.5/10
13.4K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 49
Đừng Nói Với Anh Ấy Tôi Vẫn Còn Yêu

Đừng Nói Với Anh Ấy Tôi Vẫn Còn Yêu

7.5/10
40.8K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 14
Nếu Ta Ngoảnh Lại Nhìn Nhau

Nếu Ta Ngoảnh Lại Nhìn Nhau

7.5/10
52.9K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 60
Đường Kết Hôn Không Tình Yêu

Đường Kết Hôn Không Tình Yêu

7.5/10
52.7K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 83
Ai Sẽ Theo Em Đến Cuối Cuộc Đời

Ai Sẽ Theo Em Đến Cuối Cuộc Đời

7.5/10
38.4K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 69
Mạnh Có Kiếp Thiên Thiên

Mạnh Có Kiếp Thiên Thiên

7.5/10
14K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 49
Nguyện Ước Trọn Đời

Nguyện Ước Trọn Đời

7.5/10
90.4K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 92
Cuộc Hôn Nhân Này Đã Nhiều Năm

Cuộc Hôn Nhân Này Đã Nhiều Năm

7.5/10
51.1K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 43
Xuyên Tiến Nam Đoàn Tuyển Tú Sau
7.5/10
5.6K

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình

Trạm Trừng Thanh Cái
7.4/10
1.4K

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

Mạnh kiếp thiên nhiên
7.7/10
9.3K

Thể loại: Ngôn Tình

Đừng nói với anh ấy tôi vẫn còn yêu
7.9/10
52K

Thể loại: Ngôn Tình

Yêu hận triền miên - lục xu
7.6/10
56.8K

Thể loại: Ngôn Tình

Đại Mỹ Nhân Thập Niên 80
7.5/10
88.6K

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình

Em Và Anh
8.5/10
35.8K

Thể loại: Ngôn Tình

Tâm Chiếu Bất Huyên
8.5/10
56.7K

Thể loại: Ngôn Tình

Tình Yêu Quan Trọng Đến Vậy Sao
8.5/10
32.8K

Thể loại: Ngôn Tình

Yêu Như Vậy Hận Là Thế
8.5/10
22.3K

Thể loại: Ngôn Tình

Không Thể Ngừng Yêu - Lục Xu
8.5/10
70.6K

Thể loại: Ngôn Tình

Ta Chỉ Là Không Nghĩ Đi Gặp Người Khác
8.5/10
6.8K

Thể loại: Ngôn Tình

Mạnh Kiếp Có Thiên Nhiên
8.5/10
37.4K

Thể loại: Ngôn Tình

Thật Lòng Yêu Em
7.5/10
42.6K

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Tâm Chiếu Bất Huyên (Lòng Hiểu Không Huyên)
7.5/10
29.9K

Thể loại: Ngôn Tình

Người Trong Ván Mê Tình
7.5/10
22.6K

Thể loại: Ngôn Tình

Biến Yêu Thành Cưới
7.5/10
171K

Thể loại: Ngôn Tình

Độc Tình
7.5/10
66.8K

Thể loại: Ngôn Tình

Ai Hiểu Được Lòng Em?
7.5/10
446.3K

Thể loại: Ngôn Tình

Yêu Như Vậy, Hận Là Như Thế
7.5/10
9.1K

Thể loại: Ngôn Tình

Em Và Anh - Lục Xu
7.5/10
8K

Thể loại: Ngôn Tình

Đẹp Nhất Chính Là Yêu Em
7.5/10
32.1K

Thể loại: Ngôn Tình

Tình Yêu, Hóa Ra Chỉ Vậy
7.5/10
81.2K

Thể loại: Ngôn Tình

Tình Đầu Khó Phai
7.5/10
24.5K

Thể loại: Ngôn Tình

Pháo Hoa
7.5/10
21.5K

Thể loại: Ngôn Tình

Em Chỉ Không Muốn Gặp Gỡ Người Khác
7.5/10
73.3K

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Ngược

Câu Chuyện Mà Anh Không Biết
7.5/10
27.2K

Thể loại: Ngôn Tình

Nữ Nhân Hữu Độc
7.5/10
36.2K

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Ngược

Nếu Tình Yêu Chưa Từng Nói Dối
7.5/10
8.8K

Thể loại:

Hôn Miên
7.5/10
34.5K

Thể loại: Ngôn Tình

Bùi Sơ Ảnh
7.5/10
25.6K

Thể loại: Ngôn Tình

Chưa Từng Hẹn Ước
7.5/10
39.9K

Thể loại: Ngôn Tình

Tình Yêu Hữu Danh Vô Thực
7.5/10
13.4K

Thể loại: Ngôn Tình

Đừng Nói Với Anh Ấy Tôi Vẫn Còn Yêu
7.5/10
40.8K

Thể loại: Ngôn Tình

Nếu Ta Ngoảnh Lại Nhìn Nhau
7.5/10
52.9K

Thể loại: Ngôn Tình

Đường Kết Hôn Không Tình Yêu
7.5/10
52.7K

Thể loại: Ngôn Tình

Ai Sẽ Theo Em Đến Cuối Cuộc Đời
7.5/10
38.4K

Thể loại: Ngôn Tình

Mạnh Có Kiếp Thiên Thiên
7.5/10
14K

Thể loại: Ngôn Tình

Nguyện Ước Trọn Đời
7.5/10
90.4K

Thể loại: Ngôn Tình

Cuộc Hôn Nhân Này Đã Nhiều Năm
7.5/10
51.1K

Thể loại: Ngôn Tình